Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ cơ bản

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH HÓA DẦU

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH HÓA DẦU
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUY N - - TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH HÓA DẦU GVHD : PGS.TS Lê Thanh Hải Lớp : Quản ... : Nguy n Thị Tú Quyên Nguy n Thị Thanh Hương Nguy n Trần Thu Hiền Tp.Hồ Chí Minh, năm 2013 Tiểu luận Quản chất thải nguy hại ngành Hóa dầu MỤC LỤC Trang Tiểu luận Quản chất thải nguy hại ... sinh hoạt Chất thải nguy hại Ghi Nghiền vụn thải xuống biển Thu gom vận chuyển vào bờ Thu gom vận chuyển vào bờ để xử Trang Tiểu luận Quản chất thải nguy hại ngành Hóa dầu Chất thải dễ cháy...
 • 41
 • 401
 • 1

Tài liệu Đề tài: Quản lý chất thải nguy hại ngành sản xuất hoá chất bảo vệ thực vật doc

Tài liệu Đề tài: Quản lý chất thải nguy hại ngành sản xuất hoá chất bảo vệ thực vật doc
... II: Thực trạng ngành hóa chất bảo vệ thực vật II.1: Sơ lược hóa chất bảo vệ thực vật Thuốc bảo vệ thực vật hợp chất hoá học (vô cơ, hữu cơ), chế phẩm sinh học (chất kháng sinh, vi ... trữ quản chất thải Các nội dung cải tiến quản vận hành sản xuất gồm: Quản lý, lưu trữ nguy n vật liệu sản phẩm Hình: cán Quản thị trường kiểm tra sản phẩm Những cải tiến điều độ sản xuất ... thải nguy hại bắt đầu từ trình sinh chất thải đến trình xử lý, khâu cuối thải bỏ chất thải. Khi phát sinh chất thải, ta nghĩ đến biện pháp để giảm lượng phát thải chất nguy hại Tuy chất nguy hại...
 • 21
 • 963
 • 19

MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH XI MẠ

MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH XI MẠ
... quan ngành xi mạ Chất thải nguy hại ngành xi mạ Hệ thống quản chất thải xi mạ Nghiên cứu điển hình Đònh nghóa CTNH - Chất thải nguy hại chất thải có chứa chất hơp chất có đặc tính gây nguy hại ... Cu(CN)2 Axit Muội Au Muội Ag Mạ crơm Mạ Niken Mạ kẽm Mạ đồng Mạ vàng Cr6+ Ni2+, axit CN-, Zn2+, axit Cu2+, axit CN-, axit Hình 2.3: Sơ đồ cơng nghệ xi mạ dòng thải tương ứng [2] 12 Chất thải nguy hại ... người và/ hoặc môi trường, chất yêu cầu kỹ thuật xử đặc biệt để lọai bỏ giảm đặc tính nguy hại (đònh nghóa Canada) - Ngòai chất thải phóng xạ chất thải y tế, chất thải nguy hại chất thải (dạng rắn, ...
 • 33
 • 376
 • 1

QUẢN lý CHẤT THẢI NGUY hại NGÀNH GIẤY

QUẢN lý CHẤT THẢI NGUY hại NGÀNH GIẤY
... QUAN VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Định nghĩa chất thải nguy hại Định nghĩa Nghị Định quản chất thải rắn số 59/2007/NĐ-CP: “CTRNH chất thải có chứa chất có ... mục chất thải nguy hại ngành chế biến gỗ sản xuất giấy, chất thải nguy hại phát sinh ngành sản xuất giấy thể bảng Bảng 5: Bảng thống kê chất thải nguy hại phát sinh ngành sản xuất giấy Tên chất ... loại chất thải nguy hại ngành sản xuất giấy 27 CHƯƠNG IV ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Cơ sở pháp - Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT quy định quản chất thải nguy hại - Quy...
 • 45
 • 1,555
 • 18

QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH Y TẾ

QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH Y TẾ
... Tổng quan ngành y tế Các loại chất thải y tế Tác động CTYT Hệ thống QL xử CTNH y tế Case Study www.themegallery.com TỔNG QUAN NGÀNH Y TẾ • Các sở y tế gồm đối tượng: bệnh viện, sở y tế khám ... H Y CTR Y TẾ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHÍNH XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI VIỆT NAM PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI L Y NHIỄM CAO PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ & TIÊU H Y CHẤT THẢI L Y NHIỄM PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ & TIÊU H Y CHẤT ... h y chất thải y tế Hằng ng y, vào 5h sáng, xe vận chuyển Cơng ty mơi trường thị thành phố vào Bệnh viện thu gom, vận chuyển đem chất thải y tế, chất thải sinh hoạt xử theo Quy chế Quản chất...
 • 56
 • 520
 • 1

CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤY

CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤY
... máy giấy bột giấy sinh chất thải dạng nước thải, khí thải, chất thải rắn Loại phát thải bật nước thải, tiếp khí thải chất thải rắn 3.2.1 Nước thải 3.2.1.1 Thành phần nước thải Nước thải sản xuất ... bột giấy: Thành phần nước thải bột giấy phụ thuộc vào nguy n liệu công nghệ sản xuất Ước tính để sản xuất sản phẩm phát sinh từ vài chục đến vài trăm mét khối nước thải Nguy n liệu sản xuất bột ... nước thải số nhà máy sản xuất giấy bột giấy với nguy n liệu gỗ giấy thải Chỉ Đơn vị Nguy n liệu từ Nguy n liệu giấy thải tiêu gỗ mềm Sản phẩm giấy Sản phẩm Sản phẩm carton giấy vệ sinh giấy bao...
 • 68
 • 1,193
 • 3

QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH MỸ PHẨM

QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH MỸ PHẨM
... luận chất thải chất thải nguy hại 1.3 Các phương pháp xử CTNH (2) Trang CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH MỸ PHẨM 1.3.1 Các phương pháp hoá học vật Xử chất thải nguy hại phương pháp vật nhằm ... dã người Trang 23 CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH MỸ PHẨM CHƯƠNG III CHẤT THẢI NGUY HẠI TỪ NGÀNH MỸ PHẨM 3.1 Các loại CTNH phát sinh Cơ sở xác định chất thải nguy hại từ ngành mỹ phẩm - Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ... tuân thủ số nguy n tắc lựa chọn, thiết kế vận hành bãi chôn lấp Chất thải nguy hại Trang 10 CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH MỸ PHẨM CHƯƠNG II TỔNG QUAN NGÀNH MỸ PHẨM 2.1 Phân loại mỹ phẩm Mỹ phẩm có tên...
 • 57
 • 507
 • 3

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH LUYỆN KIM

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH LUYỆN KIM
... b) Nước thải 115 c) Chất thải rắn 117 13.2 Đối với ngành đúc kim loại .120 14 HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 138 14.1 Hệ thống quản CTNH ... than) Quy trình luyện gang: 68 Chất thải nguy hại ngành luyện kim 2000C 7000C CO, CO2 SO2, H2S 1.2000C 2.2000C Khí CO Hình 16: Quy trình luyện gang 69 Chất thải nguy hại ngành luyện kim Cấu tạo lò ... MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI TỪ NGÀNH LUYỆN KIM 108 13 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRONG QUÁ TRÌNH LUYỆN KIM VÀ ĐÚC KIM LOẠI .113 13.1 Đối với ngành luyện kim 113 a) Khí thải...
 • 136
 • 929
 • 6

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
... Quản chất thải nguy hại ngành sản xuất thuốc bảo vệ thực vật MỤC LỤC GVHD: PGS TS Lê Thanh Hải -2- Quản chất thải nguy hại ngành sản xuất thuốc bảo vệ thực vật CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ THUỐC ... Thanh Hải - 16 - Quản chất thải nguy hại ngành sản xuất thuốc bảo vệ thực vật GVHD: PGS TS Lê Thanh Hải - 17 - Quản chất thải nguy hại ngành sản xuất thuốc bảo vệ thực vật 1.5 Nguy n tắc lấy ... trình sản xuất GVHD: PGS TS Lê Thanh Hải - 49 Quản chất thải nguy hại ngành thuốc bảo vệ thực vật GVHD: PGS TS Lê Thanh Hải - 50 Quản chất thải nguy hại ngành thuốc bảo vệ thực vật 4.2 Các chất...
 • 57
 • 435
 • 1

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI Quản lý chất thải nguy hại ngành Dệt nhuộm

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI Quản lý chất thải nguy hại ngành Dệt nhuộm
... xử tránh ô nhiễm môi trường 2.2 Chất thải nguy hại ngành dệt nhuộm 28 Quản chất thải nguy hại ngành Dệt nhuộm – Nhóm 2.2.1 Chất thải nguy hại gì? Chất thải nguy hại chất thải có chứa chất ... CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 3.1 Hệ thống quản chất thải nguy hại Hệ thống quản chất thải nguy hại cho ngành dệt nhuộm tương tự hệ thống quản CTNH cho ngành khác, bao gồm ... Bộ Tài nguy n Môi trường Dưới thống kê chất thải nguy hại ngành dệt nhuộm: 30 Quản chất thải nguy hại ngành Dệt nhuộm – Nhóm Bảng 2.5: Chất thải nguy hại phát sinh trình sản xuất dệt nhuộm...
 • 89
 • 1,182
 • 18

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải nguy hại ngành than tại quảng ninh

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải nguy hại ngành than tại quảng ninh
... xuất than tỉnh Quảng Ninh 32 3.2 Hiện trạng quản CTNH ngành than Quảng Ninh 33 3.2.1 Hiện trạng phát sinh CTNH ngành than Quảng Ninh 33 3.2.2 Hiện trạng quản xử CTNH ngành than Quảng Ninh ... ngành than tỉnh Quảng Ninh tác giả đưa đề tài sau: Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quản chất thải nguy hại ngành than Quảng Ninh 1.2 Mục tiêu đề tài Đánh giá thực trạng quản CTNH ngành ... xuất than Quảng Ninh 2.2.2.1 Hiện trạng phát sinh CTNH ngành than Quảng Ninh 2.2.2.2 Hiện trạng quản lý, xử CTNH ngành than Quảng Ninh 2.2.2 Mô hình thu gom xử CTNH Xí nghiệp xử CTNH Quảng...
 • 142
 • 189
 • 0

Hiện trạng và giải pháp quản lý chất thải nguy hại phát sinh từ các sở sản xuất tại khu công nghiệp Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Hiện trạng và giải pháp quản lý chất thải nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất tại khu công nghiệp Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUY N TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ MẠNH HÙNG HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI PHÁT SINH TỪ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUY N Chuyên ... tiết kiệm tài nguy n cho đất nước Đề tài nghiên cứu Hiện trạng giải pháp quản chất thải nguy hại phát sinh từ sở sản xuất khu công nghiệp Sông Công, tỉnh Thái Nguy n” nhằm góp phần giải vấn đề ... tiết kiệm tài nguy n cho đất nước Đề tài nghiên cứu Hiện trạng giải pháp quản chất thải nguy hại phát sinh từ sở sản xuất khu công nghiệp Sông Công, tỉnh Thái Nguy n” nhằm góp phần giải vấn đề...
 • 92
 • 270
 • 1

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI HÓA CHẤT BẢN

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI HÓA CHẤT VÔ CƠ CƠ BẢN
... đóng rắn sử dụng kỹ thuật hóa răn chất thải nhựa dẻo áp dụng cho chất thải nguy hại chất thải phóng xa Chất thải sau đóng rắn xem chất thải nguy hại phải tuân thủ yêu cầu chất thải nguy hại phóng ... đốt chất thải Hình 9.25 trình bày sơ đồ nguy n lò đốt xi măng 43 Quản CTNH ngành hoá chất Hình Sơ đồ nguy n lò xi măng c Công nghệ ổn định hóa rắn Trong xử chất thải nguy hại, ... thải rắn công nghiệp không nguy hại Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại bao gồm: Gỗ vụn, chai lọ nhựa thủy tinh, can nhựa hỏng Quản CTNH ngành hoá chất iv Chất thải nguy hại Ô...
 • 60
 • 341
 • 0

ĐÁNH GIÁ RỦI RO HOÁ CHẤT VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI ppt

ĐÁNH GIÁ RỦI RO HOÁ CHẤT VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI ppt
... trường, mà người làm công tác đánh giá rủi ro hoá chất sử dụng kết nghiên cứu đánh giá vào trình định quản chất thải nguy hại, doanh nghiệp liên quan đến phát sinh chất thải TÀI LIỆU THAM KHẢO Hazardous ... Rumani trước có chứa PCB vào khoảng 27000 - 30000 Một phần lượng dầu thải môi trường chưa quản theo cách quản chất thải nguy hại Do vấn đề cần quan tâm không nhà quản môi trường, nhà nghiên ... 10-6 Đánh giá kết tính toán thảo luận Từ kết tính toán nguy mắc ung thư tiếp xúc với môi trường nhiễm PCB theo cách đơn giản trên, rút số nhận xét liên quan đến việc quản chất thải nguy hại...
 • 3
 • 419
 • 3

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa, tỉnh long an đến năm 2020

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa, tỉnh long an đến năm 2020
... trung vào nghiên c u hi n tr ng phát sinh ch t th i r n công nghi p – ch t th i nguy h i phát sinh t s n xu t công nghi a bàn huy n c Hòa, t nh Long An Khu v c nghiên c u: doanh nghi khu công ... a bàn t nh Long An v ch v x ch t th i nguy h i, nên doanh nghi p th c 21 hi t th i công nghi p nguy h i h th i nguy h i ng v i Công ty x ch t m ts t ng Xanh, Công ty Ng H Chí Minh), Công ... gian th c hi n lu ình, nh i su t c ài An TÓM T tài Nghiên c n tr nguy h i phát sinh t xu t bi n pháp qu n ch t th i r n s n xu t công nghi p tr t ã nghi p nguy h i (CTRCNNH) a bàn huy c Hòa,...
 • 117
 • 514
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chất thải nguy hại ngành sơnhệ thống quản lý chất thải nguy hại ngành xi mạđộc tính các chất thải nguy hại ngành mạ điệnbiện pháp xử lý chất thải nguy hại ngành xi mạhướng dẫn học sinh nhận biết các hợp chất vô cơ bằng phương pháp hoá họcnhận biết các hợp chất vô cơ bằng phương pháp hoá họcchuyên ngành hóa học vô cơnhững công ty ngành hóa học vô cơ có chia cổ tứctách các hợp chất vô cơ bằng chưng cấtđánh giá rủi ro hoá chất và vấn đề quản lý chất thải nguy hại pptnghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa tỉnh long an đến năm 2020phân loại chất thải nguy hại phát sinh trong ngành y tế theo qđ số 23 2006 qđ btnmtgiáo trình quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại trường đại học công nghiệp tp hồ chí minh viện khoa học công nghệ và quản lý môi trường ths ncs võ đình long ths nguyễn văn sơncác ngành công nghiệp sản sinh chất thải nguy hạichất thải nguy hạiTrả lời 20 câu hỏi quản trị họcBài tập trắc nghiệm hàm số trong đề thi THPT quốc giaTuần 7 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHoàn thiện cho vay hạn mức tín dụng hộ nông dân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tiền giangBài dich những hiệu quả kinh tế vĩ mô từ chi tiêu chính phủ và thuếHà Nội trong sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng: trường hợp Sống mãi với thủ đô (LV thạc sĩ)Nhân vật nữ trong văn xuôi của Hồ Thủy Giang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật làm tăng tỷ lệ mỡ giắt ở lợn thịtCẩm nang ôn luyện thi đại học 18 chuyên đề hóa học 640 ĐỀ LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌCNghiên cứu phân tích cấu trúc của erlotinib và các hợp chất trung gian bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ vùng cát nội đồng huyện quảng điềnBỆNH án sản1 ( đức long)Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn xã tam quan bắc, huyện hoài nhơn, tỉnh bình định giai đoạn 2010 2015Nghiên cứu kĩ thuật thu hái, chế biến hạt giống và gieo ươm cây lim xẹt (peltophorum pterocarpum) tại viện nghiên cứu và phát triển hương vân, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huếNghiên cứu quá trình chuyển dịch đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố đông hà, tỉnh quảng trịQuy hoạch công suất tối ưu hệ thống năng lượng mặt trời độc lập ở một số khu vực của tỉnh thừa thiên huếThực trạng và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo tại tỉnh quảng trịPhát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt namNâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu điện thành phố tuy hòa