ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA 10

đề cương ôn tập địa 10 kì 2

đề cương ôn tập địa 10 kì 2
... dụ 2: đảo quốc (Nhật, Anh ), ngành hàng hải có ưu Anh hưởng lớn đến công tác thiết kế khai thác công trình GTVT Ví dụ: Mạng lưới sông ngòi dày đặc nước ta thuận lợi cho ngành vận tải đường sông; ... hành khách, hình thành loại hình giao thông vận tải thành phố Ví dụ: xe thu gom rác, xe cứu hỏa…… BÀI 37 : ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI I GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT CÓ ƯU, NHƯỢC ĐIỂM ... chi phí nhiên liệu cao - Ô nhiễm môi trường -Dễ gây ách tắt giao thông - Chốn chỗ đậu xe - Tai nạn giao thông gia tăng V GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN CÓ ƯU, NHƯỢC ĐIỂM GÌ? a) Ưu điểm: - Khối lượng...
 • 3
 • 51
 • 0

DE CUONG ON TAP DIA LY 10 HKI

DE CUONG ON TAP DIA LY 10 HKI
... trình phong hóa Khái niệm: Là trình phá hủy làm biến đổi loại đá khoáng vật tác đông thay đổi nhiệt độ, nước, oxi, khí cacbonic, axit có thiên nhiên sinh vật - Có loại phong hóa a Phong hóa lí ... SINH VẬT VÀ ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT Đới tự nhiên Đài nguyên On đới Cận nhiệt Nhiệt đới Kiểu khí hậu Cận cực lục địa On đới lạnh On đới hải dương On đới lục địa (nửa khô hạn) Cận nhiệt gió mùa Cận nhiệt ... phong hóa lí học, hóa học sinh vật? 3: Quá trình bóc mòn gì? Kể tên số dạng địa hình trình bóc mòn tạo thành? 4: Phân tích mối quan hệ ba trình: phong hóa, vận chuyển, bồi tụ? Theo em trình phong...
 • 14
 • 2,151
 • 143

Đề cương ôn tập địa lí 12, học kì I (''''10-''''11)

Đề cương ôn tập địa lí 12, học kì I (''''10-''''11)
... đ i n i thấp - Cấu trúc địa hình đa dạng - Địa hình cuả nhiệt đ i ẩm gió mùa - Địa hình chịu tác động mạnh mẽ ngư i Câu 24: Qua bảng số liệu nhiệt độ lượng mưa Huế Tháng I II III IV V VI VII ... chung tự nhiên Việt Nam: - Đất nước nhiều đ i n i - Thiên nhiên nhiệt đ i ẩm gió mùa - Thiên nhiên phân hóa đa dạng Đặc i m chung địa hình Việt Nam: - Địa hình đ i n i chiếm phần lớn diện tích ... đ i gió b/Đai cận nhiệt gió mùa n i c/Đai ôn đ i gió mùa n i miềnB: đai Nhiệt đ i biểu - Nhóm phù nhiệt đ i có độ rõ rệt, hạ sa 24% dtích cao từ ...
 • 15
 • 1,016
 • 15

Đề cương ôn tập địa lí 10, học kì I (''''10-''''11)

Đề cương ôn tập địa lí 10, học kì I (''''10-''''11)
... : - Là Tr i Đất có sinh vật sinh sống - Chiều dày : + Gi i hạn : tiếp giáp v i tầng ôdôn (22 km) + Gi i hạn d i : t i đáy đ i dơng, lục địa t i lớp vỏ phong hóa - Gi i hạn sinh bao gồm toàn thuỷ ... cầu + Hai vòng đai băng giá vĩnh cửu bao quanh cực - Các đai khí áp đ i gió Tr i Đất + Có đai áp + Có đ i gió hành tinh + gió Đông cực + gió Tây ôn đ i + gió Mậu dịch - Các đ i khí hậu Tr i Đất ... gió từ đ i dơng th i vào: ma nhiều Sâu lục địa: ma - Miền có gió Tây ôn đ i: ma nhiều - Miền có gió mùa: ma nhiều - Miền có gió Mậu dịch ma * Dòng biển - Ven bờ đ i dơng, n i có dòng biển nóng...
 • 7
 • 2,793
 • 169

đề cương ôn tập địa10 hk2

đề cương ôn tập địa lí 10 hk2
... Trung tâm công nghiệp Các xí nghiệp có khả hợp tác sản xuất cao - Gắn với đô thị vừa nhỏ có vị trí địa thuận lợi - Gồm nhiều khu công nghiệp, điểm công nghiệp nhiều xí nghiệp công nghiệp ... mắm, thuỷ sản đông lạnh Một số hình thức chủ yếucủa tổ chức lãnh thổ công nghiệp Vai trò tổ chức lãnh thổ công nghiệp :Thúc đẩy trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc 1.Điểm công nghiệp Nằm gần ... kĩ thuật, công nghệ - Có xí nghiệp nòng cốt - Có xí nghiệp bổ trợ phục vụ Vùng công nghiệp - Là hình thức cao tổ chức lãnh thổ công nghiệp - Gồm nhiều xí nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp,...
 • 11
 • 2,902
 • 40

de cuong on tap dia li 10 hoc ki 2

de cuong on tap dia li 10 hoc ki 2
... nguyên nhân Xử lí bảng số li u Đơn vị: (%) Than Dầu mỏ Điện Thép 1950 100 100 100 100 1960 143 20 1 23 8 183 1970 161 447 513 314 1980 20 7 586 853 361 1990 186 637 122 4 407 20 03 29 1 746 1536 460 Vẽ biểu ... vị % Mum-baiÔ-đet-xa 7 620 64,5 Giê-noaMi-na-al A-hma-đi 6364 57,5 Mi-naal Rot-tec-đamA-hmađi Mi-na-al-hma-đi Bantimo 63 72 53,4 3358 27 ,9 Ba-lik-pa-pan Rot-tec-đam 27 78 23 *Lợi ích kênh Xuy-ê: ... triển gắn li n với tiến khoa học - kĩ thuật nên tốc độ phát triển nhanh, trung bình năm 29 %, đặc biệt từ thập kỉ 80 trở lại đây, tốc độ tăng trởng cao, lên tới 122 4% năm 1990 1535% năm 20 03 so...
 • 12
 • 808
 • 5

đề cương ôn tập địa10 cơ bản - hay

đề cương ôn tập địa lí 10 cơ bản - hay
... điều kiện địa lãnh thổ trớc sử dụng chúng Câu 8: Quy luật địa đới gì? Nguyên nhân ? Biểu quy luật? * Khái niệm: Quy luật địa đới thay đổi có quy luật tất thành phần địa cảnh quan địa theo ... thành lục địa, đại dơng, địa hình núi cao * Biểu quy luật -Quy luật đai cao + Khái niệm: Sự thay đổi có quy luật thành phần tự nhiên cảnh quan địa theo độ cao địa hình + Nguyên nhân: Do thay đổi ... Cõy ly si: - Bụng : + a núng v ỏnh sỏng, khớ hu n nh t tt v cn nhiu phõn bún + Phõn b nhit i v cn nhit i giú + Trng nhiu Trung Quc, Hoa K, n , Pa-ki-xtan, U-d-bờ-ki-xtan c) Cõy ly du: - u tng:...
 • 17
 • 345
 • 0

Đề cương ôn tập địa lí 10, học kì II (''10-''11)

Đề cương ôn tập địa lí 10, học kì II (''10-''11)
... Trung tâm công nghiệp Các xí nghiệp có khả hợp tác sản xuất cao - Gắn với đô thị vừa nhỏ có vị trí địa thuận lợi - Gồm nhiều khu công nghiệp, điểm công nghiệp nhiều xí nghiệp công nghiệp ... mắm, thuỷ sản đông lạnh Một số hình thức chủ yếucủa tổ chức lãnh thổ công nghiệp Vai trò tổ chức lãnh thổ công nghiệp :Thúc đẩy trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc 1.Điểm công nghiệp Nằm gần ... kĩ thuật, công nghệ - Có xí nghiệp nòng cốt - Có xí nghiệp bổ trợ phục vụ Vùng công nghiệp - Là hình thức cao tổ chức lãnh thổ công nghiệp - Gồm nhiều xí nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp,...
 • 11
 • 138
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập địa10 HK II

ĐỀ CƯƠNG ôn tập địa lí 10 HK II
... phẩm Hướng dẫn: Xem SGK địa 10 32: Địa ngành công nghiệp Câu Vì ngành công nghiệp hóa chất lại coi ngành sản xuất mũi nhọn hệ thống ngành công nghiệp giới? Hướng dẫn: *Công nghiệp hóa chất ... giao thông vận tải: * Điều kiện tự nhiên: - Vị trí địa lí: quy định có mặt, vai trò số loại hình giao thông vận tải - Địa hình ảnh hưởng lớn đến công tác thiết kế khai thác công trình giao thông ... dẫn: a Điểm công nghiệp - Đặc điểm: + Gồm 1-2 xí nghiệp gần nguồn nguyên, nhiên liệu công nghiệp vùng nguyên liệu nông sản + Giữa xí nghiệp mối liên hệ XN + Phân công lao động mặt địa lí, độc lập...
 • 8
 • 1,853
 • 5

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA10 HKII

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÝ 10 HKII
... Các hình thức chuyên môn hóa, hợp tác hóa, liên hợp hóa có vai trò đặc biệt sản xuất công nghiệp II Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển phân bố công nghiệp: + Vị trí địa lí: gồm tự nhiên, kinh ... phát triển phân bố giao thông vận tải  Điều kiện tự nhiên: - Quyết định có mặt vai trò số loại hình vận tải - Ảnh hưởng đến công tác thiết kế khai thác công trình giao thông vận tải - Khí hậu thời ... nhiễm không khí, làm thủng tầng ôdôn  Sự phát triển: Trên giới có khoảng 5000 sân bay dân dụng ½ nằm Hoa Kì Tây Âu Các cường quốc hàng không: Hoa Kì, Anh, Pháp, Liên Bang Nga BÀI 40: ĐỊA LÍ NGÀNH...
 • 8
 • 56
 • 0

Đề cương ôn tập toán 10

Đề cương ôn tập toán 10
... x2 + x − = 10 x+2 2/ 5/ 1+ − 2x = x−3 x−3 x + x − 12 = − x e) x −2 − = x + x x( x − ) 6/ x +1 3x + =4 2x − 2x − 3x − +x = x−2 x−2 Bài 10 : Giải phương trình sau: a) x − = x − b) x + 10 = − x d) ... 2a Tính tích vơ hướng: AB.AC AC.CB AB BC Cho tam giác ABC cạnh a Tính tích vơ hướng: AB.AC AC.CB 10 Cho tam giác ABC cạnh a Tính AB BC AB(2 AB −3 AC) 11 Cho tam giác ABC có AB = 6; AC = 8; BC =...
 • 4
 • 1,252
 • 58

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập địa lí 10 học kì 1đề cương ôn tập địa lí 10 học kì 2đề cương ôn tập địa lí 10đề cương ôn tập địa lý 10 hk1đề cương ôn tập địa lý 10 học kì 1đề cương ôn tập địa lí 10 học kì iiđề cương ôn tập địa lý 10đề cương ôn tập địa lý 10 kiểm tra 1 tiết hk1đề cương ôn tập địa lí 10 hk1đề cương ôn tập địa lớp 10 học kì 2đề cương ôn tập địa lớp 10đề cương ôn tập địa lý lớp 10đề cương ôn tập địa lí lớp 10đề cương ôn tập địa lý 10 học kì 1 violetđề cương ôn tập địa lớp 10 học kì 1chiến lược phát triển vinamilk giai đoạn 2010 - 2020Các món ăn từ cáCao huyết ápPHỤ NỮ MANG THAI - 8.0Vitamin AChapter 8. Flavinsnguyên lý và ứng dụng của PEF ở khía cạnh ức chế vi sinh vật trong công nghệ chế biến sữasprayCà phê hòa tan (tải về xem không bị lỗi)Application of chitin, chitosan and some new food products in KoreaWorkshop Product Development Mrs Lee Kim LianCHẤT MÀU CAROTENOIDBài thu hoạch học NQTW XIIRỦI RO NHẬP SIÊU Ở VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2017Tài liệu bổ sung sách giáo viên hoạt động giáo dục hướng nghiệp lớp 9 phần 2Công tác hướng nghiệp cho cấp trung học từ lí thuyết đến thực hành (2011 2015)Giáo trình giản yếu về từ vựng và ngữ nghĩa tiếng việt phần 2Hướng dẫn soạn và dạy môn hoạt động trải nghiệm và sáng tạo Tiểu học, THCS, THPTTrắc nghiệm Lý thuyết Hóa luyện thi THPT Quốc gia, phần 3 hayTìm hiểu phương pháp khởi động mềm của động cơ không đồng bộ roto lồng sóc, giữ cho M=const
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập