Giáo án chuyên đề nguyên hàm

Ôn thi TNPT - Giáo án - Chủ đề Nguyên hàm - Tích phân

Ôn thi TNPT - Giáo án - Chủ đề Nguyên hàm - Tích phân
... d −1 Nội dung a 2dx ∫ ( x − 2)( x − 3) Chủ đề : Nguyên hàm Tích phân có bảng nguyên hàm Trình bày cách biến đổi hàm số thành tổng hàm số có bảng nguyên hàm ? 2 x2 − 2x 1 1   ∫ x3dx dx = ... dx e = e − x =1 Vậy thể tích cần tìm : v = π (e − 2) Chủ đề : Nguyên hàm Tích phân Các tập Rèn luyện 1.Tính tích phân sau : Biến đổi thành tổng hàm số có bảng nguyên hàm Phương pháp đổi biến ... Bài : Tính tích phân sau phương pháp tích phân phần a ∫ ( x + 1)e dx x b Hoạt động giáo viên Hãy nêu lại dạng biểu thức dấu tích phân ta chọn phương pháp tích phân phần để tính tích phân Nêu...
 • 8
 • 589
 • 11

ôn thi môn toán chuyên đề nguyên hàm tích phân (lý thuyết + bài tập có đáp án)

ôn thi môn toán chuyên đề nguyên hàm  tích phân (lý thuyết + bài tập có đáp án)
... Toán 12 – Thầy Lê Bá Trần Phương Chuyên đề 03 Nguyên hàm - Tích phân BÀI NGUYÊN HÀM ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƢƠNG Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng Bài Nguyên hàm ... học Toán 12 – Thầy Lê Bá Trần Phương Chuyên đề 03 Nguyên hàm- Tích phân BÀI NGUYÊN HÀM BÀI TẬP TỰ LUYỆN Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƢƠNG Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng Bài Nguyên hàm thuộc ... Bá Trần Phương Chuyên đề 03 Nguyên hàm - Tích phân BÀI 05 TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH BÀI TẬP TỰ LUYỆN Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƢƠNG Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng Bài 05 Tích phân xác định thuộc...
 • 75
 • 379
 • 0

Bài tập Theo Chuyên Đề Nguyên Hàm Tích Phân_ Có đáp án

Bài tập Theo Chuyên Đề Nguyên Hàm Tích Phân_ Có đáp án
... Toán 12 – Thầy Lê Bá Trần Phương Chuyên đề 03 Nguyên hàm - Tích phân BÀI NGUYÊN HÀM ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƢƠNG Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng Bài Nguyên hàm ... học Toán 12 – Thầy Lê Bá Trần Phương Chuyên đề 03 Nguyên hàm- Tích phân BÀI NGUYÊN HÀM BÀI TẬP TỰ LUYỆN Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƢƠNG Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng Bài Nguyên hàm thuộc ... Toán 12 – Thầy Lê Bá Trần Phương Chuyên đề 03 Nguyên hàm - Tích phân BÀI 05 TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƢƠNG Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng Bài...
 • 78
 • 243
 • 0

Giáo án chuyên đề enzym

Giáo án chuyên đề enzym
... tiếp vi sinh vật sinh enzyme mà phải dùng enzyme nó, để phân giải phân tử sinh học tự nhiên làm môi trường người ta thường sử dụng vi sinh vật sinh enzyme nhiều dùng chế phẩm enzyme Hãy giải thích ... điều kiện môn enzym vi sinh vật – HV Nguyễn Thị Hồng k180391 Câu Khi cải tạo chủng phương pháp đột biến chủng để nâng cao hoạt tính enzyme, người ta thấy có đột biến gen mã hóa protein enzyme, đa ... lượng enzim Câu Tại số môi trường nuôi cấy vi sinh vật sinh enzyme phân giải cacbohydrat bổ sung loại đường đơn vào trình sinh tổng hợp enzyme bị giảm thiểu Trả lời Hiện tượng lý giải chất ức chế...
 • 4
 • 736
 • 5

Chuyên đề nguyên hàm _tích phân hay danh cho các bạn

 Chuyên đề nguyên hàm _tích phân hay danh cho các bạn
... u(x)) Sự tồn nguyên hàm: · Đònh lý: Mọi hàm số f(x) liên tục đoạn [a ; b] có nguyên hàm đoạn Trang Trần Só Tùng Tích phân BẢNG CÁC NGUYÊN HÀM Nguyên hàm hàm số sơ cấp Nguyên hàm hàm số hợp thường ... Tích phân Trần Só Tùng Vấn đề 6: XÁC ĐỊNH NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG NGUYÊN HÀM PHỤ Ý tưởng chủ đạo phương pháp xác đònh nguyên hàm f(x) kỹ thuật dùng hàm phụ tìm kiếm hàm g(x) cho nguyên hàm ... Tích phân Trần Só Tùng NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN §Bài 1: NGUYÊN HÀM Đònh nghóa: Hàm số F(x) gọi nguyên hàm hàm số f(x) khoảng (a ; b) x thuộc (a ; b), ta có: F’(x) = f(x) Nếu thay cho khoảng...
 • 152
 • 990
 • 17

giao an chuyen de

giao an chuyen de
... supposed to help -countries A developing/developed B developed/developing C developing/developing D developed/developed 241 He is interested dancing A at B by C in D of 242 My mother ... than my mother’s A more bad B more badly C badder D worse 320 Good health is than money A important B more important C importanter D most important 321 Linda sings - than Mary does ... environment A destroy B destroying C destroyed D to destroy 278 People throw thousands tons of rubbish - the forests every day A to B forward C at D into 279 Many species of animals have...
 • 15
 • 375
 • 0

GIAO AN CHUYEN DE HKI-K9-TIET 34(U5-L6)-Q24

GIAO AN CHUYEN DE HKI-K9-TIET 34(U5-L6)-Q24
... -Group-works Example exchange: S1: Tuan and Hanh don’t like news, they? S2: No, they don’t -A3_P46 like S + Ving 8’ MATCHING -Wrok individually -T gives correct answers -Ss copy the answer and check LUCKY ... play b/ dective stories 3/ to listen to c/ fishing 4/ to read d/ candy 5/ to eat e/ movies 6/ to see f/ music Hobbies Yes √ No a play soccer √ b go fishing √ c go to the movies √ d read detective ... Yes √ No a play soccer √ b go fishing √ c go to the movies √ d read detective stories √ e eat candy √ f listen to music 3/ Further practice: watch sports / TV / film listen to music / radio play...
 • 2
 • 260
 • 0

Giáo án chuyên đề cấp tỉnh

Giáo án chuyên đề cấp tỉnh
... 30 I Một vài bệnh di truyền người Bệnh Đao BỆNH VÀ TẬT DI TRUYỀN Ở NGƯỜI Từ nguyên nhân trên, em đề xuất biện pháp hạn chế phát sinh bệnh tật di truyền người? Bệnh Tơcnơ (OX) Bệnh bạch tạng bệnh ... ngón tay Sáu ngón tay Đột biến NST Tiết 30 I/ Bài tập nhà •Học bài, trả lời câu hỏi 1,2,3 sách giáo khoa •Sưu tầm thêm tranh ảnh số bệnh tật di truyền khác người •Đọc mục:”Em có biết” •Xây dựng ... pháp chống ô nhiễm môi trường Liên hệ thực tế địa phương Tiết 30 CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH! GV thực hiện: Nguyễn Thị Nhi ...
 • 37
 • 453
 • 3

Giáo án chuyên đề sinh

Giáo án chuyên đề sinh
... + Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng ( Rễ cọc , rễ chùm , thân gỗ , thân cỏ , đơn , kép ) Trong thân có _ phát triển Mạch dẫn + Có hoa , Hạt nằm Quả CÂU : Hãy đánh dấu x ... CỌC CHÙM KIỂU GÂN LÁ HÌNH MẠNG SỐ CÁNH HOA SONG SONG HÌNH CUNG I- CÂY HAI LÁ MẦM VÀ CÂY MỘT LÁ MẦM ĐẶC ĐIỂM KIỂU RỄ CÂY HAI LÁ MẦM CỌC KIỂU GÂN LÁ HÌNH MẠNG SỐ CÁNH HOA CÂY MỘT LÁ MẦM CHÙM SONG ... Hãy đánh dấu x vào đầu câu trả lời Tính chất đặc trưng hạt kín : A- Sống cạn B- Rễ , thân , C- Sinh sản hạt D- Có hoa , , hạt nằm X CẤU TẠO CỦA HẠT A B Hãy cho biết hình a hình b, phôi hạt...
 • 21
 • 328
 • 0

Chuyên đề nguyên hàm và tích phân

Chuyên đề nguyên hàm và tích phân
... y= ( x 1) ( x 1) x + b) Tìm họ nguyên hàm hàm y Bài3: a) Xác định số A, B cho 3x + ( x + 1) = A ( x + 1) + B ( x + 1) 3x + b) Dựa vào kết để tìm họ nguyên hàm hàm số : f(x) = ( x + 1) ( + 2x ... Tính nguyên hàm sau đây: 1) 3) x2 x2 + x 2) dx x2 + x + dx 4) +1) dx 20 x xdx 1) ( 2x + 1) cos xdx x x dx x2 + x + dx x2 a2 dx 5) dx 6) 13) 15) x3 4x x x7 (x +1 ) Bài2: 1) Cho hàm số ... thẳng (d): y = mx + Tìm m để diện tích hình phẳng giới hạn hai đờng có diện tích nhỏ nhẩt Bài 2: Cho y = x4- 4x2 +m (c) Tìm m để hình phẳng giới hạn (c) 0x có diện tích phía 0x phía dới 0x x x3...
 • 24
 • 547
 • 14

Chuyên đề Nguyên Hàm - Tích Phân

Chuyên đề Nguyên Hàm - Tích Phân
... ntkmk2hn@gmail.com Mail: Chuyên đề Nguyên hàm Tích phân : Một số dạng tích phân th ờng gặp I75 = cos x + 3tgx cos x dx cos x IV- Tích phân hàm số l ợng giác Chú ý: Các công thức lợng giác Tích thành tổng ... Mail: Chuyên đề Nguyên hàm Tích phân : Một số dạng tích phân th ờng gặp a CMR Hàm số f(x) liên tục [-a; a], a f(x) liên tục [- a f ( x)dx = [ f ( x) + f (x )]dx 3 ; ] thỏa mãn f(x) + f(-x) = ... Nguyễn Trung Kiên THPT Minh Khai Hà Nội ntkmk2hn@gmail.com Mail: Chuyên đề Nguyên hàm Tích phân : Một số dạng tích phân th ờng gặp 3 I100 = sin x sin x dx sin xtgx sin x sin( x + ...
 • 5
 • 421
 • 6

Giáo án chuyên đề :LÀM QUEN CHỮ CÁI A,Ă, cHỦ ĐỀ BẢN THÂN

Giáo án chuyên đề :LÀM QUEN CHỮ CÁI A,Ă, cHỦ ĐỀ BẢN THÂN
... PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC GIÁO ÁN MÔN CHỮ CÁI Đề tài :Làm quen với nhóm chữ a,ă,â Nhóm lớp :MG 5-6 tuổi Chủ đề :Bản thân Người thực :Đoàn Thị Hiền Năm học :2008-2009 ... tạo chữ ă,giới thiệu chữ ă in hoa chữ ă viết hoa cho trẻ phát âm -Tương tự chữ â cô giới thiệu cho trẻ phát âm chữ a,ă -cô cho trẻ so sánh khác -Trẻ nói chữ a chữ a,ă,â dấu ,chữ ă có mũ ngược ,chữ ... quen với nhóm chữ bạn lên giúp cô nhặt thẻ chữ học Trẻ lên nhặt chữ o giơ lên phát âm Cô nói chữ cô làm quen sau cô cầm thẻ chữ a lên giới thiệu chữ a Cô phát âm mẫu a đồng thời cô gắn thẻ chữ...
 • 7
 • 45,900
 • 338

giáo án chuyên đề âm nhạc lớp 4

giáo án chuyên đề âm nhạc lớp 4
... bình.(2 lần) Thứ ngày tháng năm 2009 Âm nhạc Ôn tập hát “Hát mừng” Dân ca Hrê (Tây Nguyên) Đặt lời : Lê Toàn Hùng Tập đọc nhạc số 5: Năm cánh vui (Trích) NĂM CÁNH SAO VUI Nhạc: Hà Hải Nhịp vừa-vui ... đáp án ? Chúc mừng viết nhịp mấy? Bài TĐN sốbạn ! a 2 /4 Chúc mừng bạn4 /4 b 3 /4 c ! Ồ ! Tiếc Ồ ! Tiếc Bài Ồ ! Tiếc Ồmấy câu? TĐN số có ! Tiếc a b c Mỗi câu có ô nhịp? a b c TĐN SỐ 5: ( Trích ) Nhạc: ... TRÒ CHƠI ÂM NHẠC Chúc mừng bạn ! MỪNG ĐẤT NƯỚC TA Ồ ! Tiếc KẾT QUẢ SỐNG VUI Thứ ngày tháng năm 2009 Âm nhạc Ôn tập hát “Hát mừng” Dân ca Hrê (Tây Nguyên)...
 • 19
 • 838
 • 3

GIAO AN CHUYEN DE

GIAO AN CHUYEN DE
... cựng pha tanuAB = tanuAM = tanuMB f Hai on mch R1L1C1 v R2L2C2 cựng u hoc cựng i cú pha lch Z L Z C1 Z L Z C2 Vi tan = v tan = (gi s > 2) R1 R2 tan tan = tan Cú = + tan tan Trng hp ... cho n lỳc ngng phỏt quang gi l thi gian phỏt quang * Lõn quang v hunh quang + S hunh quang l s phỏt quang cú thi gian phỏt quang ngn (di 10 -8s) Ngha l ỏnh sỏng phỏt quang hu nh tt sau tt ỏnh ... nhau) thỡ tan1tan2 = -1 VD: * Mch in hỡnh cú uAB v uAM lch pha A R L M C B õy on mch AB v AM cú cựng i v uAB chm pha hn uAM tan AM tan AB = tan AM AB = Hỡnh 1 + tan AM tan AB Z Z...
 • 29
 • 268
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề nguyên hàmgiáo án chuyên đề vi sinh vậtgiáo án chuyên đề toán 10giáo án chuyên đề lịch sử 9giáo án chuyên đề chuẩn kiến thức td 7giáo án chuyên đề anh 6giáo án chuyên đề ngữ văn 7giáo án chuyên đề ngữ văn 8giáo án chuyên đề ngữ văn 10giáo án chuyên đề anh 7chuyên đề nguyên hàm và tích phângiáo án chuyên đề toán lớp 3giáo án chuyên đề lịch sử 10giáo án chuyên đề toán lớp 5chuyên đề nguyên hàm tích phân ôn thi đại họcGDDH the gioi va vietnam moiTổng quan CDIO trong thực hành giảng dạytìm hiểu khái niệm về án lệBTL CN chế tạo thiết bị điện và công nghệ chế tạo máy điện quayFactors influencing purchasing behavior of counterfeit productsHoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 2008 tại công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu bình thạnh đến năm 2015Bài tập đọc hiểuTrình độ A 2Advanced Grammar TestAdvanced Grammar Test (3)Fuzzy logic 821 3154 1 PBBài 1 Dao Động Điều HòaBài 2 con lắc lò xoBài 8 giao thoa sóngKỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1995 2001 (viện pasteur nha trang)English Phonetics and Phonologytổng quan cây dừa cạnHàm số học (Khóa luận tốt nghiệp)tài liệu thi môn pháp chế ngành y dượcTÀI LIỆU THI PHÁP LUẬT TRƯỜNG TRUNG cấp NGHỀ THƯƠNG mại và DU LỊCH THANH hóaÔn tập Toán lớp 7
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập