Giúp học sinh yếu học tốt hơn về kiến thức hình tam giác, hình thang ở lớp 5

đề tài giúp học sinh yếu học tốt hơn về kiến thức hình tam giác, hình thang lớp 5

đề tài giúp học sinh yếu học tốt hơn về kiến thức hình tam giác, hình thang ở lớp 5
... nội dung hình học Vì chọn đề tài: Giúp học sinh yếu học tốt kiến thức hình tam giác, hình thang Lớp 5 II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Nhằm nâng cao chất lượng học sinh yếu - Giúp học sinh hình thành ... nghiÖm  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH YẾU HỌC TỐT HƠN VỀ KIẾN THỨC HÌNH TAM GIÁC, HÌNH THANG LỚP PHẦN I MỞ ĐẦU I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Toán chỉnh lý bổ sung thêm nhiều mảng kiến thức mới, quan ... đường cao hình thang ABCD (trang 95) Điều thật có ích học sinh yếu mà đặc biệt quan trọng cho học sinh giỏi tiền đề, sở cho em học tốt môn hình học lớp Hiện đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học không...
 • 23
 • 449
 • 2

skkn giúp học sinh yếu học tốt hơn về kiến thức hình tam giác, hình thang lớp 5

skkn giúp học sinh yếu học tốt hơn về kiến thức hình tam giác, hình thang ở lớp 5
... a Hỡnh tam giỏc + Bi gii thiu v hỡnh tam giỏc (Tit 85) - Cho hc sinh quan sỏt hỡnh v ch cnh, gúc, nh sau ú gii thiu cho hc sinh loi hỡnh tam giỏc, t õy hc sinh nhn din hỡnh xỏc nh õu l tam giỏc ... giỏo khoa a Hỡnh tam giỏc: dy tit t tit 85 n tit 88 Tit 85: Hỡnh tam giỏc Tit 86: Din tớch hỡnh tam giỏc Tit 87+88: Luyn thc hnh b Hỡnh thang: Dy tit t tit 90 n tit 93 Tit 90: Hỡnh thang Tit 91: ... tớch hỡnh thang Tit 92+93: Thc hnh luyn Nguyễn Thị Hồng Nga Trờng Tiểu học Kim An Sáng kiến kinh nghiệm Năm học : 2014 - 20 15 Ngoi tit 85 v 90 l gii thiu v hỡnh, cỏc tit cũn li ch yu hc sinh dng...
 • 19
 • 626
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm Giúp học sinh yếu học tốt hơn về kiến thức hình tam giác, hình thang lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm Giúp học sinh yếu học tốt hơn về kiến thức hình tam giác, hình thang ở lớp 5
... Sáng kiến kinh nghiệm Năm học : 2012 - 2013 SNG KIN KINH NGHIM GIP HC SINH YU HC TT HN V KIN THC HèNH TAM GIC, HèNH THANG LP PHN I M U I L DO CHN TI Toỏn ... toỏn hc a Hỡnh tam giỏc * Nhn din hỡnh tam giỏc - Tam giỏc cú cnh, gúc, nh; cú ỏy, cnh bờn v ng cao tng ng Nguyễn Thị Hồng Nguyệt Trờng Tiểu học Hồng Quang Sáng kiến kinh nghiệm Năm học : 2012 - ... hỡnh thang Tit 92+93: Thc hnh luyn Nguyễn Thị Hồng Nguyệt Trờng Tiểu học Hồng Quang Sáng kiến kinh nghiệm Năm học : 2012 - 2013 Ngoi tit 85 v 90 l gii thiu v hỡnh, cỏc tit cũn li ch yu hc sinh...
 • 19
 • 172
 • 0

SKKN GIÚP HỌC SINH YẾU HỌC TỐT HƠN VỀ KIẾN THỨC HÌNH TAM GIÁC, HÌNH THANG LỚP 5

SKKN GIÚP HỌC SINH YẾU HỌC TỐT HƠN VỀ KIẾN THỨC HÌNH TAM GIÁC, HÌNH THANG Ở LỚP 5
... khoa a Hỡnh tam giỏc: dy tit t tit 85 n tit 88 Tit 85: Hỡnh tam giỏc Nguyễn Thị Hồng Nguyệt Trờng Tiểu học Hồng Quang Sáng kiến kinh nghiệm Năm học : 2012 - 2013 Tit 86: Din tớch hỡnh tam giỏc Tit ... tam giỏc (Tit 85) - Cho hc sinh quan sỏt hỡnh v ch cnh, gúc, nh sau ú gii thiu cho hc sinh loi hỡnh tam giỏc, t õy hc sinh nhn din hỡnh xỏc nh õu l tam giỏc cú gúc nhn, õu l tam giỏc cú gúc ... Tiểu học Hồng Quang 14 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học : 2012 - 2013 luyn tp: tớnh c din tớch hỡnh tam giỏc BEC hc sinh buc phi dựng ng cao ngoi tam giỏc t nh B xung ỏy EC, ú chớnh l ng cao hỡnh thang...
 • 21
 • 129
 • 0

Giúp học sinh học yếu học tốt về kiến thức hình tam giác, hình thang lớp 5

Giúp học sinh học yếu học tốt về kiến thức hình tam giác, hình thang ở lớp 5
... (trang 95) Điều thật có ích học sinh yếu mà đặc biệt quan trọng cho học sinh giỏi tiền đề, 15 Giúp học sinh học yếu học tốt kiến thức hình tam giác, hình thang lớp sở cho em học tốt môn hình học lớp ... sinh học tốt môn toán nói chung nội Giúp học sinh học yếu học tốt kiến thức hình tam giác, hình thang lớp dung hình tam giác hình thang cho học sinh lớp trường tiểu học Nhằm nâng cao chất lượng học ... vẽ hình tam giác : A A B C Đáy BC A B C B Đáy AB Thống kê kết làm học sinh lớp sau : C Đáy AC Giúp học sinh học yếu học tốt kiến thức hình tam giác, hình thang lớp Lớp Tống số Mức độ học sinh 5A...
 • 25
 • 28
 • 0

giúp học tốt hóa 11 kiến thức của tôi

giúp học tốt hóa 11 kiến thức của tôi
... án A VD2 : Xác ñịnh CTPT phenol chứa 13 ,11 % khối lượng Oxi : A C7H8O B C8H10O C C9H12O D Kq khác Giải : Thử tính %O chất ta có : A 14,81% B 13 ,11% C 11, 76% Vậy chọn ñáp án A http://ebook.top1.vn ... giải toán hoá học phương pháp trắc nghiệm Chắc hẳn có vào chỗ thiếu sót Rất mong ñược ñóng góp bạn ñể có tài liệu giá trị rong việc dạy học Xin trân trọng cảm ơn BAN BIÊN TẬP - 11 HOÁ http://ebook.top1.vn ... Chuyên ñề Hoá Hữu - Lớp 11 chuyên Hoá - Trường THPT chuyên Lê Quý ðôn C 48,16lít; 48,4gam CO2; 37,8gam H2O D.144,48lít; 145,4gam CO2; 113 ,8gam H2O Câu 32: X Y hiñrôcacbon có công thức phân tử C5H8;...
 • 20
 • 197
 • 0

skkn một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt hơn vẽ biểu đồ địa lý lớp 9 thcs an phước

skkn một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt hơn vẽ biểu đồ địa lý lớp 9 thcs an phước
... công việc vẽ biểu đồ - Sáng kiến : “ Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt vẽ biểu đồ Địa lớp 9 thân chủ yếu đưa số kinh nghiệm thực trình giảng dạy học sinh môn Địa lí phần vẽ biểu đồ có ... Bước 4: Hoàn thiện biểu đồ (Tương tự cách vẽ biểu đồ hình tròn ) Ví dụ: Cho bảng số liệu 16.1: Cơ cấu GDP nước ta thời kì 199 1- 2002 (%) 199 1 199 3 199 5 199 7 199 9 2001 2002 Tổng số 100,0 100,0 100,0 ... trạng học sinh vẽ biểu đồ chương trình Địa lí chưa tốt, giúp em có kỹ thật tốt yêu thích vẽ biểu đồ Địa lí Từ đó, em có kỹ biết vẽ biểu đồ không cần xử bảng số liệu- mà dựa vào bảng số liệu...
 • 19
 • 611
 • 1

SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt hơn vẽ biểu đồ Địa lý lớp 9

SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt hơn vẽ biểu đồ Địa lý lớp 9
... công việc vẽ biểu đồ học sinh - Học sinh trung tâm, người thực hiện, người chủ động công việc vẽ biểu đồ - Sáng kiến : “ Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt vẽ biểu đồ Địa lớp 9 thân chủ ... phương pháp học nhóm vẽ biểu đồ Địa 9, phương pháp giáo viên vẽ biểu đồ mẫu môn Địa lí dùng làm đồ dùng trực quan cho học sinh xem để vẽ theo, làm để dạy học tốt vẽ nhận xét biểu đồ Địa lí Với ... ta thời kì 199 0- 2002 Năm Diện tích (nghìn ha) 199 0 6043.0 199 5 6766.0 199 7 7 099 .7 199 8 7363.0 2000 7660.3 2002 7700.0 Lập bảng sau:đơn vị % Năm Diện tích (nghìn ha) 199 0 199 5 199 7 199 8 2000 2002...
 • 20
 • 473
 • 2

skkn tăng thêm sinh động, hấp dẫn trong giờ dạy hóa và giúp học sinh ghi nhớ bài tốt hơn bằng kiến thức hóa học vui

skkn tăng thêm sinh động, hấp dẫn trong giờ dạy hóa và giúp học sinh ghi nhớ bài tốt hơn bằng kiến thức hóa học vui
... GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2013 – 2014 Tên sáng kiến kinh nghiệm: TĂNG THÊM SINH ĐỘNG – HẤP DẪN CHO GIỜ DẠY HOÁ VÀ GIÚP HỌC SINH GHI NHỚ BÀI TỐT HƠN BẰNG KIẾN THỨC TRONG HOÁ HỌC VUI Họ ... GIÚP HỌC SINH GHI NHỚ BÀI TỐT HƠN BẰNG KIẾN THỨC TRONG “ HOÁ HỌC VUI I SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM GÂY HỨNG THÚ TRONG DẠY HÓA HỌC: Trong dạy học hóa học, thí nghiệm phận quan trọng tách rời trình dạy học ... thu kiến thức tốt thích thú môn học. Chính mà chọn đề tài: “TĂNG THÊM SINH ĐỘNG – HẤP DẪN CHO GIỜ DẠY HOÁ VÀ GIÚP HỌC SINH GHI NHỚ BÀI TỐT HƠN BẰNG KIẾN THỨC TRONG HOÁ HỌC VUI 2/Mục đích nghiên...
 • 48
 • 91
 • 0

đề tài giúp học sinh học tốt bài dùng cụm chủ -vị để mở rộng câu lớp 7

đề tài giúp học sinh học tốt bài dùng cụm chủ -vị để mở rộng câu ở lớp 7
... cụm chủ - vị để mở rộng câu Bước 3: Tìm hiểu trường hợp dùng cụm chủ- vị để mở rộng câu Khi học sinh nắm dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu bước dễ dàng Tôi thực trên, học sinh tìm cụm chủ - vị làm ... hiểu bài, giải tập sách giáo khoa - Học sinh phân biệt cụm chủ -vị nòng cốt câu với cụm chủ- vị dùng để mở rộng câu - Nhận diện trường hợp dùng cụm chủ- vị để mở rộng câu - Đặt câu cụm chủ -vị ... học sinh rút trường hợp dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu ghi nhớ Để học sinh dễ dàng nhận trường hợp dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu thêm cho học sinh số mẹo nhỏ để dễ dàng nhận biết: - Cụm chủ...
 • 10
 • 1,155
 • 0

SKKN: Giúp học sinh học tốt bài “ Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu” lớp 7

SKKN: Giúp học sinh học tốt bài “ Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu” ở lớp 7
... hợp dùng cụm chủ- vị để mở rộng câu Khi học sinh nắm dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu bước dễ dàng Tôi thực trên, học sinh tìm cụm chủ - vị làm nòng cốt câu trước , sau tìm cụm chủ - vị để mở rông ... bạn vẽ Học sinh dễ dàng tìm cụm chủ - vị nòng cốt câu cụm chủ -vị để mở rộng câu Kế đến cho học sinh xác định cụm chủ - vị mở rộng thành phần chủ ngữ, vị ngữ hay cụm từ Nếu cụm chủ - vị phụ ngữ ... trên, học sinh rút trường hợp dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu ghi nhớ Để học sinh dễ dàng nhận trường hợp dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu thêm cho học sinh số mẹo nhỏ để dễ dàng nhận biết: - Cụm...
 • 11
 • 2,703
 • 11

kinh nghiệm các yếu tố hình họcyêu cầu cơ bản về kiến thức,kỹ năng trong chương trình lớp 2

kinh nghiệm các yếu tố hình học và yêu cầu cơ bản về kiến thức,kỹ năng trong chương trình lớp 2
... ( Có hình, hình gồm hình 1, hình 2, hình (hình tứ giác ABCE); hình gồm hình 1, hình 2, hình (hình tứ giác ABDE)) - Hình tứ giá gồm hình có đánh số? (Có hình, hình gồm hình 2, hình 3, hình hình ... xin trình bày vài kinh nghiệm mà để tâm suy nghĩ thực năm học II NỘI DUNG VIỆC LÀM: * Nội dung các yếu tố hình học yêu cầu kiến thức, kỹ chương trình lớp 2 TrÞnh ThÞ Lan Nội dung chương trình: ... 2, 3, - Hình tam giác gồm hình có đánh số? (Có hình hình 1, hình 2, hình hình 4) Hình tam giác gồm hìn có đánh số? (Có hình hình gồm hình 2, hình gồm hình hình 4) - Hình tam giác gồm hình có...
 • 19
 • 315
 • 0

Nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm hợp tác trong giải toán có lời văn lớp 5 Trường Tiểu học Hiệp Hòa”

Nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm hợp tác trong giải toán có lời văn ở lớp 5 Trường Tiểu học Hiệp Hòa”
... tài Nâng cao chất lợng giáo dục sống cho học sinh thông qua sử dụng phơng pháp dạy học theo nhóm hợp tác giải toán lời văn lớp Trờng Tiểu học Hiệp Hòa đợc kiểm chứng Qua bảng kiểm quan ... giải toán lời văn mà rèn vận dụng kiến thức toán vào thực tế - Việc sử dụng PPDH theo nhóm hợp tác giải toán lời văn HS lớp Trờng Tiểu học Hiệp Hòa nâng cao đợc giáo dục sống cho ... nhóm đem lại kết tích cực việc nâng cao sống cho em không ? * Giả thuyết nghiên cứu: Sử dụng PP dạy học theo nhóm hợp tác dạy học toán lời văn nâng cao đợc giáo dục sống rèn đợc kĩ...
 • 20
 • 650
 • 4

vận dụng quan điểm hoạt động khi dạy học giải toán về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng lớp 10 trường thpt

vận dụng quan điểm hoạt động khi dạy học giải toán về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ở lớp 10 trường thpt
... THPT hi n Chương M TS BI N PHÁP V N D NG QUAN I M HO T H C GI I TOÁN V PHƯƠNG PHÁP T A 2.1 Chương phương pháp t a PP t a NG KHI D Y TRONG M T PH NG m t ph ng – Hình h c 10 nâng cao m t ph ng c trình ... hình h c, toán ch ng minh Ϯϵ i s , lư ng giác u thu c lo i 1.2.3 Phương pháp tìm l i gi i toán a Phương pháp chung gi i toán Không th có m t PP chung gi i m i toán Ngay c i v i nh ng l p toán riêng ... c a 1.2 D y h c gi i toán 1.2.1 V trí, ch c c a t p toán trư ng ph thông, d y toán d y H vi c gi i toán H ch y u c a H toán h c i v i HS có th xem toán h c Các toán m t phương ti n r t có hi...
 • 102
 • 758
 • 3

NCKHSPUD: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO NHÓM HỢP TÁC TRONG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 5

NCKHSPUD: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO NHÓM HỢP TÁC TRONG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 5
... Sách giáo viên Khoa học Sư phạm Ghi ĐỀ TÀI “ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO NHÓM HỢP TÁC TRONG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 5 I/ ... Sử dụng PP dạy học theo nhóm hợp tác dạy học toán lời văn nâng cao giáo dục sống rèn giải toán cho em học sinh lớp Trường Tiểu học Mỹ Lợi A học sinh cảm thấy hoạt động đem lại hiệu cao ... tài Nâng cao chất lượng giáo dục sống cho học sinh thông qua sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm hợp tác giải toán lời văn lớp trường Tiểu Mỹ Lợi A” kiểm chứng  Qua bảng kiểm quan sát:...
 • 29
 • 1,886
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: tranh ve trang tri hinh chu nhat lop 5mục tiêu kiểm tra đọc theo mức độ cần đạt về kiến thức kĩ năng giữa hkii nêu ở tiết 1giúp học sinh học tốt hơn phân môn vẽ tranhgiúp học sinh học tốt hơn các dạng toán về tỉ số phần trăm ở tiểu họcgiúp học sinh học tốt hơn các các dạng toán về tỷ số phần trămgiúp học sinh học tốt hơn các dạng toán về tỷ số phần trăm ở tiểu họcgiúp học sinh yếu toán lớp 12 học tốt hơn bằng phương pháp tự cho bài tập tương tự để tự kiểm tragiúp trẻ học tốt hơnmot vai bien phap giup tre 5 6 tuoi hoc tot mon veyêu cầu về kiến thức kỹ năng đối với học sinh chuyên toán khối 11trình chiếu sơ đồ động giữa các nguyên tử trước trong và sau các phản ứng hóa học từ đó học sinh sẽ hiểu sâu hơn về bản chất các loại phản ứng3 13 mô hình hồi quy logistic dự đoán những yếu tố liên quan đến kiến thức về qhtd của học sinhbiện pháp giúp học tốt môn học vầngiúp học tốt văn 8giúp học tốt lịch sửBai 13 lam quen voi soan thao van banHƯỚNG dẫn CHƠI NHANH LÊN ĐỒ VÀ TIẾT KIỆM NGÔI SAO THỜI TRANG MỚI 2017Nghiên cứu đánh giá tác động của các hồ chứa thượng nguồn đến chế độ thủy văn thủy lựcNghiên cứu công nghệ bê tông tự lèn để thi công cánh tràn piano đập dâng văn phong tỉnh bình địnhNghiên cứu đề xuất giải pháp công trình phòng chống xói lở bờ biển khu vực cồn bửng, huyện thanh phú, tỉnh bến treStudy on water allocation in river basin using linear programming a case study of vu gia thu bon river basinĐánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện vị xuyên tỉnh hà giangĐánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội đến khả năng cấp nước của hồ chứa tà keo huyện lộc bình tỉnh lạng sơnVulnerability assessment of freshwater resources in island to environment change a case study in phu quoc island kien giang provinceNghiên cứu ảnh hưởng của vận hành hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông kôn hà thanh đến ngập lụt vùng hạ duVăn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng sacombank hoàn thiện và phát triểnƯớc tính thuế suất trong thẩm định giá trị doanh nghiệpcâu hỏi hóa lý có lời giảiĐề Thi Hóa Đại Cương Vô CơHuong dan giai cau hoi trac nghiem hoa dai cuong a1 DH y duocSự phá sản của Lehman Brothers và kinh tế toàn cầu 2008ĐỀ THI ĐỘC CHẤT HỌC.......................TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DƯỢCTHUYET TRINH CHUA CHAYNoiSan 20 03 2017 brochure
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập