so sánh năng suất và phẩm chất của 13 giống lúa chịu phèn tại xã hòa an, huyện phụng hiệp, tỉnh hậu giang, vụ đông xuân 2014 2015

so sánh năng suất phẩm chất của 15 giống lúa triển vọng tại khu ii trường đại học cần thơ vụ đông xuân 2013 ─ 2014

so sánh năng suất và phẩm chất của 15 giống lúa triển vọng tại khu ii trường đại học cần thơ vụ đông xuân 2013 ─ 2014
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PHÁT TRIỂN ĐBSCL - - PHAN THỊ THÚY HUỲNH SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA 15 GIỐNG LÚA TRIỂN VỌNG TẠI KHU II TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VỤ ĐÔNG XUÂN ... tài So sánh suất phẩm chất 15 giống lúa triển vọng nông trại khu II trƣờng Đại học Cần Thơ vụ Đông xuân 2013 2014 đƣợc thực để đáp ứng mục tiêu Đề tài đƣợc thực vào vụ Đông Xuân 2013 2014 ... 4 .15 Chiều dài 15 giống lúa thí nghiệm khu II Trƣờng ĐHCT vụ Đông Xuân 2013 2014 41 4.16 Thành phần suất suất thực tế 15 giống lúa thí nghiệm 42 x khu II Trƣờng ĐHCT vụ Đông Xuân 2013 2014...
 • 83
 • 81
 • 0

ảnh hưởng của phân hữu cơ bã bùn mía lên năng suất lúa độ phì đất trên phèn tại hòa an, huyện phụng hiệp, tỉnh hậu giang luận văn tốt nghiệp

ảnh hưởng của phân hữu cơ bã bùn mía lên năng suất lúa và độ phì đất trên phèn tại xã hòa an, huyện phụng hiệp, tỉnh hậu giang luận văn tốt nghiệp
... Kim Thư Phân tích hi u qu s n xu t c a mô hình tr ng lúa theo cánh Hòa Bình, t nh Vĩnh Long 3.2 TH C TR NG S N XU T NÔNG NGHI P ng m u l n t i XÃ HÒA BÌNH Trong nh ng năm g n ây, Hòa Bình ... XU T LÚA T I XÃ HÒA BÌNH GIAI O N 2009-2012…….20 B ng THÔNG TIN CHUNG V NÔNG H S N XU T LÚA T I XÃ HÒA BÌNH, HUY N TRÀ ÔN, T NH VĨNH LONG………………………………………………………………… 26 B ng DI N TÍCH S N XU T LÚA ... chung có truy n th ng s n xu t nông nghi p mà nh t tr ng lúa nư c tr ng lúa tr ng i m c a huy n Thu nh p bình quân ng/ngư i/năm nông thôn m i u ngư i c a c 12,6 tri u c bi t, Hòa Bình...
 • 77
 • 326
 • 0

ảnh hưởng của phân hữu cơ bã bùn mía lên năng suất lúa độ phì đất phèn tại hòa an, huyện phụng hiệp, tỉnh hậu giang

ảnh hưởng của phân hữu cơ bã bùn mía lên năng suất lúa và độ phì đất phèn tại xã hòa an, huyện phụng hiệp, tỉnh hậu giang
... HỌC ĐẤT -o0o- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC ĐẤT Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ BÃ BÙN MÍA LÊN NĂNG SUẤT LÚA VÀ ĐỘ PHÌ ĐẤT PHÈN TẠI XÃ HÒA AN, HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU ... BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT …… & …… NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Đề tài: Ảnh hưởng phân hữu bùn mía lên suất lúa độ phì nhiêu đất phèn Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vụ Đông Xuân ... ổn định cải thiện đất lâu dài Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên, đề tài Ảnh hưởng phân hữu bùn mía lên suất lúa độ phì nhiêu đất phèn Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang thực với mục...
 • 58
 • 101
 • 0

ảnh hưởng của phân hưu cơ bã bùn múa lên năng suất lúa độ phì đất trên đất phèn tại hòa an huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang

ảnh hưởng của phân hưu cơ bã bùn múa lên năng suất lúa và độ phì đất trên đất phèn tại xã hòa an huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
... NGHI P VÀ SINH H C NG D NG @A LU N V N T T NGHI P CHUYÊN NGÀNH: KHOA H C T NH H NG C A PHÂN H U C BÃ BÙN MÍA LÊN NG SU T LÚA VÀ PHÌ T TRÊN T PHÈN I XÃ HÒA AN, HUY N PH NG HI P, T NH H U GIANG Cán ... v n t t nghi p v i tài NH H NG A PHÂN H U C BÃ BÙN MÍA LÊN N NG SU T LÚA VÀ PHÌ T TRÊN T PHÈN T I XÃ HÒA AN, HUY N PH NG HI P, T NH H U GIANG. ” Do sinh viên: Phan Minh Qu c Tr ng p Khoa H c t ... U C BÃ BÙN MÍA LÊN N NG SU T LÚA VÀ PHÌ T TRÊN T PHÈN T I XÃ HÒA AN, HUY N PH NG HI P, T NH H U GIANG c th c hi n nh m ánh giá hi u qu c a phân h u c c i thi n c tính c a t n ng su t c a lúa...
 • 57
 • 23
 • 0

chuyên ngành phát triển nông thôn đánh giá năng suất phẩm chất của 6 giống lúa chịu phèn trên vùng đất chuyên canh lúa vùng đất luân canh lúa – màu tại huyện vị thủy tỉnh hậu giang vụ thu đông năm 2012

chuyên ngành phát triển nông thôn đánh giá năng suất và phẩm chất của 6 giống lúa chịu phèn trên vùng đất chuyên canh lúa và vùng đất luân canh lúa – màu tại huyện vị thủy tỉnh hậu giang vụ thu đông năm 2012
... hạt giống lúa vùng đất chuyên canh lúa vùng đất luân canh lúa màu vụ Thu Đông năm 2012 35 Bảng 4 .6 Năng suất thực tế giống lúa vùng đất chuyên canh lúa vùng đất luân canh lúa màu vụ Thu Đông năm ... chắc/bông giống lúa vùng đất chuyên canh lúa vùng đất luân canh lúa màu vụ Thu Đông năm 2012 33 Bảng 4.4 Phần trăm hạt giống lúa vùng đất chuyên canh lúa vùng đất luân canh lúa màu vụ Thu Đông năm 2012 ... gạo giống lúa vùng đất chuyên canh lúa vùng đất luân canh lúa màu vụ Thu Đông năm 2012 41 Bảng 4.13 Tỷ lệ dài/rộng giống lúa vùng đất chuyên canh lúa vùng đất luân canh lúa màu vụ Thu Đông năm 2012...
 • 86
 • 113
 • 0

đánh giá tác động của thời tiết đến sinh kế nông hộ thực hiện các mô hình canh tác khác nhau tại vùng đất nhiễm phèn hòa an, huyện phụng hiệp, tỉnh hậu giang luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn

đánh giá tác động của thời tiết đến sinh kế nông hộ thực hiện các mô hình canh tác khác nhau tại vùng đất nhiễm phèn ở xã hòa an, huyện phụng hiệp, tỉnh hậu giang luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn
... “ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỜI TIẾT ĐẾN SINH KẾ NÔNG HỘ THỰC HIỆN CÁC HỆ THỐNG CANH TÁC TẠI VÙNG ĐẤT PHÈN XÃ HÒA AN, HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG sinh viên Lê Văn Hạnh, lớp Phát triển nông thôn ... “ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỜI TIẾT ĐẾN SINH KẾ NÔNG HỘ THỰC HIỆN CÁC HỆ THỐNG CANH TÁC TẠI VÙNG ĐẤT PHÈN XÃ HÒA AN, HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG sinh viên Lê Văn Hạnh, lớp Phát triển nông thôn ... đồng thông qua biện pháp ứng phó thích ứng Chúng thực nghiên cứu Đánh giá tác động thời tiết đến sinh kế nông hộ thực hệ thống canh tác vùng đất phèn Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang ...
 • 73
 • 276
 • 0

so sánh năng suất phẩm chất của 12 giống dòng lúa vụ xuân hè năm 2010 tại huyện châu thành a, tỉnh hậu giang

so sánh năng suất và phẩm chất của 12 giống dòng lúa vụ xuân hè năm 2010 tại huyện châu thành a, tỉnh hậu giang
... Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang vụ Xuân 2010 41 viii 3.7 Nhiệt độ trở hồ 12 giống/ dòng lúa thí nghiệm huyện Châu 42 Thành A, tỉnh Hậu Giang vụ Xuân 2010 3.8 Độ bền thể gel 12 giống/ dòng lúa ... tỉnh Hậu Giang vụ Xuân 2010 3.5 Hàm lượng protein 12 giống/ dòng lúa thí nghiệm huyện 40 Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang vụ Xuân 2010 3.6 Hàm lượng amylose 12 giống/ dòng lúa thí nghiệm huyện Châu ... Hậu Giang vụ Xuân 2010 3.10 Chiều dài dạng hạt 12 giống/ dòng lúa thí nghiệm huyện 45 Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang vụ Xuân 2010 3.11 Tỷ lệ xay chà 12 giống/ dòng lúa thí nghiệm huyện Châu...
 • 71
 • 106
 • 0

So sanh nang suat va pham chat cua 16 giong MLT mien tay lua trien vong ngan ngay chiu phen tai hoa an vu dong xuan 2012 – 2013

So sanh nang suat va pham chat cua 16 giong MLT mien tay lua trien vong ngan ngay chiu phen tai hoa an vu dong xuan 2012 – 2013
... Hòa An vụ Đông Xuân 2012 2013 4.7 Diễn biến số 16 giống lúa sản xuất vùng đất phèn Hòa An 44 vụ Đông Xuân 2012 2013 4.8 Diễn biến chiều dài 16 giống lúa sản xuất vùng đất 45 phèn Hòa An vụ ... (%) cấp 16 giống lúa sản xuất vùng đất 52 phèn Hòa An vụ Đông Xuân 2012 2013 4.13 Độ trở hồ 16 giống lúa sản xuất vùng đất phèn Hòa An vụ 54 Đông Xuân 2012 2013 4.14 Hàm lượng amylose 16 giống ... xuất vùng đất phèn 55 Hòa An vụ Đông Xuân 2012 2013 4.15 Mùi thơm 16 giống lúa sản xuất vùng đất phèn Hòa An vụ 56 Đông Xuân 2012 2013 DANH SÁCH HÌNH Hình Tên hình Trang 2.1 Bù lạch vòng đời...
 • 86
 • 241
 • 0

ảnh hưởng của liều lượng phân npk đến năng suất phẩm chất nhãn xuồng cơm vàng (dimocarpus longanlour.) tại phú hựu, huyện châu thành, tỉnh đồng tháp

ảnh hưởng của liều lượng phân npk đến năng suất và phẩm chất nhãn xuồng cơm vàng (dimocarpus longanlour.) tại xã phú hựu, huyện châu thành, tỉnh đồng tháp
... (cm) nhãn Xu ng Cơm Vàng qua li u lư ng 21 ng Tháp Tr ng lư ng trái (g) nhãn Xu ng Cơm Vàng c bón NPK v i li u lư ng khác t i huy n Châu Thành, t nh 3.5 20 ng Tháp bón NPK khác t i huy n Châu Thành, ... ng Tháp 23 ng Tháp Tr ng lư ng chùm trái (kg) nhãn Xu ng Cơm Vàng c bón 24 NPK v i li u lư ng khác t i huy n Châu Thành, t nh ng Tháp 3.6 Năng su t trái (kg) c a nhãn Xu ng Cơm Vàng c bón 25 NPK ... NPK khác t i huy n Châu Thành, t nh 27 ng Tháp 3.9 Dày th t trái (cm) nhãn Xu ng Cơm Vàng c bón NPK v i li u lư ng khác t i huy n Châu Thành, t nh 3.10 ng Tháp brix th t trái nhãn Xu ng Cơm Vàng...
 • 54
 • 152
 • 0

đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa trong ngoài đê bao tại ấp hõa đức, hòa an, huyện phụng hiệp, tỉnh hậu giang

đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa trong và ngoài đê bao tại ấp hõa đức, xã hòa an, huyện phụng hiệp, tỉnh hậu giang
... đồng sản xuất lúa hiệu quả Tuy nhiên, chƣa có nghiên cứu đánh giá hiệu sản xuất cánh đồng nên đề tài Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất lúa đê bao ấp Hòa Đức, Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu ... TẮT Đề tài Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất lúa đê bao ấp Hòa Đức, Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang thực thông qua vấn 72 hộ trồng lúa (trong có 38 hộ đê bao 34 hộ đê bao) nhằm phân ... chấp nhận luận văn tốt nghiệp kỹ sƣ ngành Phát triển Nông thôn với đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÖA TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO TẠI ẤP HÕA ĐỨC, XÃ HÕA AN, HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG...
 • 89
 • 162
 • 0

ƯỚC TÍNH mức sẵn LÒNG CHI TRẢ CHO VIỆC sử DỤNG nước SẠCH của NGƯỜI dân hòa AN HUYỆN PHỤNG HIỆP TỈNH hậu GIANG

ƯỚC TÍNH mức sẵn LÒNG CHI TRẢ CHO VIỆC sử DỤNG nước SẠCH của NGƯỜI dân xã hòa AN HUYỆN PHỤNG HIỆP TỈNH hậu GIANG
... tiếp xúc với việc sử dụng nước Vì vậy, với lý chọn đề tài tốt nghiệp cho là: “ Ước tính mức sẵn lòng chi trả cho việc sử dụng nước người dân Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang để thực ... QTKD NGUYỄN THỊ KIỀU PHỤNG MSSV: 4105677 ƯỚC TÍNH MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CHO VIỆC SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH CỦA NGƯỜI DÂN XÃ HÒA AN HUYỆN PHỤNG HIỆP TỈNH HẬU GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành Kinh ... sử dụng phương thức vấn để thu thập thông tin mức sẵn lòng chi trả cho việc sử dụng nước người dân Hòa An huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang * Cách thức lấy mẫu Các hộ gia đình ấp Hòa An vấn...
 • 77
 • 85
 • 1

SO SÁNH NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT CỦA BA DÒNG GẤC (MOMORDICA COCHINCHINENSIS (LOUR.) SPRENG.) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA doc

SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA BA DÒNG GẤC (MOMORDICA COCHINCHINENSIS (LOUR.) SPRENG.) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA doc
... Năng suất trái ba dòng gấc trồng đất phù sa 3.4 Phẩm chất trái ba dòng gấc 3.4.1 Tỷ lệ thịt trái/trái ba dòng gấc Đây tiêu quan trọng để xác định phẩm chất trái công tác chọn dòng gấc cơm gấc ... trái ba dòng gấc trồng đất phù sa kết luận sau: - Dòng OMC có số trái/cây, trọng lượng trái suất trái đạt cao so với hai dòng lại - Tỉ lệ thịt trái/trái, hàm lượng lycopene thịt trái ba dòng ... trái ba dòng gấc trồng khu thí nghiệm 3.3.3 Năng suất trái Kết trình bày hình cho thấy vụ trồng điều kiện dinh dưỡng thời tiết ba dòng gấc suất dao động khoảng 7,8–12,5 tấn.ha-1 Dòng OMC có suất...
 • 9
 • 329
 • 1

so sánh năng suất phẩm chất của ba dòng gấc (momordica cochinchinensis (lour.) spreng.) trồng trên đất phù sa

so sánh năng suất và phẩm chất của ba dòng gấc (momordica cochinchinensis (lour.) spreng.) trồng trên đất phù sa
... gấc trồng khu thí nghiệm 25 10 Số trái ba dòng gấc trồng khu thí nghiệm 26 11 Trọng lượng trái ba dòng gấc trồng khu thí nghiệm 27 12 Năng suất ba dòng gấc trồng đất phù sa 28 13 Hột gấc sau ... học gấc chín bổ dọc Hình thái học hoa gấc 22 Trái ba dòng gấc non 23 Trái ba dòng gấc chín 23 Quả gấc chín bổ đôi ba dòng gấc 24 Hạt gấc lấy màng cơm ba dòng gấc 24 Thời gian mang trái ba dòng gấc ... NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT -o0o XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Xác nhận đề tài: So sánh suất phẩm chất ba dòng gấc (Momordica cochichinesis (Lour.) Spreng.) trồng đất phù sa ...
 • 59
 • 142
 • 0

so sánh năng suất phẩm chất của các dòng giống lúa mùa một bụi lùn (lùn kiên giang) được phục tráng tại bạc liêu, kiên giang, cà mau năm 2011

so sánh năng suất và phẩm chất của các dòng giống lúa mùa một bụi lùn (lùn kiên giang) được phục tráng tại bạc liêu, kiên giang, cà mau năm 2011
... - - NGUYỄN KIM NHƯ SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÁC DÒNG/GIỐNG LÚA MÙA MỘT BỤI LÙN (LÙN KIÊN GIANG) ĐƯỢC PHỤC TRÁNG TẠI BẠC LIÊU, KIÊN GIANG, MAU NĂM 2011 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI ... nhận cán hướng dẫn đề tài: SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÁC DÒNG/GIỐNG LÚA MÙA MỘT BỤI LÙN (LÙN KIÊN GIANG) ĐƯỢC PHỤC TRÁNG TẠI BẠC LIÊU, KIÊN GIANG, MAU NĂM 2012” sinh viên Nguyễn Kim ... ngày.…tháng… .năm 2012 Cán phản biện iv NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG - Đề tài: SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÁC DÒNG/GIỐNG LÚA MÙA MỘT BỤI LÙN (LÙN KIÊN GIANG) ĐƯỢC PHỤC TRÁNG TẠI BẠC LIÊU,...
 • 77
 • 308
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: 3 5 so sánh năng suất và hiệu quả của việc bổ sung sangrovit 7một số nét về tình hình cơ bản của việc quản lý và sử dụng lao động tại xã hoà an huyện krông păk tỉnh đăklăkmột số thuận lợi khó khăn và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất mía cho nông hộ trên địa bàn huyện phụng hiệp tỉnh hậu giangnâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang trong giai đoạn hiện naykhảo sát kiến thức thái độ và thực hành về phòng chống bệnh tiêu chảy của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại ấp tân thành xã tân phước hưng huyện phụng hiệp tỉnh hậu giangluận văn tốt nghiệp phân tích rủi ro của hoạt động cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phụng hiệp tỉnh hậu giangkhảo sát kiến thức thái độ và thực hành về phòng chống bệnh tiêu chảy của bà mẹ có con dƣới 5 tuổi tại ấp tân thành xã tân phƣớc hƣng huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang năm 2008đánh giá sinh trưởng phát triển năng xuất và phẩm chất của một số giống lúa mới trong vụ xuân 2012 tại nghệ antieu luan so sanh nang suat va dac tinh nong hoc cua 3 giông luayêu cầu về năng lực và phẩm chất của giáo viên trung học cơ sở trong thời kỳ đổi mớikhảo nghiệm đặc tính nông học năng suất phẩm chất của 15 giống lúa quốc gia a2 tại trại giống bình đức an giang vụ đông xuân 2004 2005các yếu tố ảnh hương đến năng suất và phẩm chấtcác nhân tố ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất thịt lợnnghiên cứu biện pháp nâng cao năng suất và phẩm chất lá dâu ở vùng đồng bằng sông hồng và tây nguyêncác tiêu chí về năng lực và phẩm chất của cán bộ công chức hải quan việt namBài 26 động cơ không đồng bộ ba phaTuần 32 luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật tập làm văn 4Đề tài Chiến lược phát triển công ty cổ phần bóng đèn điện quang giai đoạn 2010 2020Diện tích hình thoi toán học 4Tuần 2 kể lại hành động của nhân vật tập làm văn 4Tuần 3 người ăn xin tập đọc 4Tuần 27 câu khiến luyện từ và câu 4HOP DONG THUE DAT 2017Bài 33 mẫu nguyên tử bo ( hải)Bài 38 các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vậtBài 44 hóa học và vấn đề xã hộiBài tập và thực hành 10 hệ cơ sở dữ liệu quan hệHàm số liên tụcBài 16 định dạng văn bảnBài 16 truyền tải điện năng máy biến ápBài 19 tạo và làm việc với bảngBài 20 mạch dao độngBáo cáo Quá trình thực tập về công ty FPTBài 8 mạch khuếch đại mạch tạo xungBài 11 bản vẽ xây dựng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập