khảo sát tình hình nhiễm giun sán trên cá lóc đen tại huyện u minh thượng, tỉnh kiên giang

tình hình nhiễm giun sán trên tra (pangasianodon hypophthamus) nuôi tại tỉnh an giang

tình hình nhiễm giun sán trên cá tra (pangasianodon hypophthamus) nuôi tại tỉnh an giang
... hypophthamus) NUÔI TẠI TỈNH AN GIANG Mục tiêu đề tài - Xác định tình hình nhiễm giun sán tra (Pangasianodon hypophthamus) tỉnh An Giang - Xác định tỷ lệ nhiễm cường độ nhiễm giun sán tra theo giai ... 4.5 TÌNH HÌNH NHIỄM CÁC LOÀI NỘI KÝ SINH TRÙNG Ở CÁ TRA 46 4.6 TÌNH HÌNH NHIỄM GHÉP GIỮA CÁC LOÀI GIUN SÁN Ở CÁ TRA 47 4.7 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NHIỄM BỆNH TRUYỀN NHIỄM 48 4.8 TÌNH HÌNH NHIỄM ... tốt tra nuôi tỉnh An Giang có cường độ nhiễm ghép loài thể Có nhiễm ghép bệnh sán ký sinh tra với bệnh truyền nhiễm chiếm tỷ lệ 64,28% x CHƯƠNG ĐẶT VẤN ĐỀ Tra (Pangasianodon hypophthamus)...
 • 72
 • 106
 • 0

khảo sát tình hình nhiễm giun sán trên đường tiêu hóa ở bò tại lò mổ tập trung thị xã sa đéc tỉnh đồng tháp

khảo sát tình hình nhiễm giun sán trên đường tiêu hóa ở bò tại lò mổ tập trung thị xã sa đéc tỉnh đồng tháp
... “ Khảo Sát Tình Hình Nhiễm Giun Sán Trên Đường Tiêu Hóa Tại Mổ Tập Trung Thị Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp Mục tiêu đề tài: Khảo sát tình hình nhiễm giun sán ký sinh thị Sa Đéc, tỉnh ... hành khảo sát 80 sở giết mổ tập trung thị Sa Đéc Kết thu sau: 4.1 Tình Hình Nhiễm Giun Sán Tại Mổ Thị Sa Đéc: Bảng 4.1 Tỷ lệ nhiễm giun sán mổ thị Sa Đéc Nhiễm theo lớp Nhiễm ... Tập Trung Thị Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp Bằng phương pháp mổ khám, tiến hành mổ khảo sát 80 địa bàn tỉnh Đồng Tháp kết sau đây: Tỷ lệ nhiễm giun sán mổ thị Sa Đéc 88,75% nhiễm giun...
 • 60
 • 132
 • 0

khảo sát tình hình nhiễm giun sán trên đường tiêu hóa ở bò tại lò mổ thị xã sa đéc tỉnh đồng tháp

khảo sát tình hình nhiễm giun sán trên đường tiêu hóa ở bò tại lò mổ thị xã sa đéc tỉnh đồng tháp
... LU N 4.1 K t qu tình hình nhi m giun sán t i m th Sa éc 34 4.2 K t qu tình hình nhi m giun sán theo tu i 35 4.3 Thành ph n loài giun sán ký sinh 36 t i m th Sa éc 4.4 K t qu ... o Sát Tình Hình Nhi m Giun Sán Trâu B ng Ph ng Pháp M Khám T i M Th Sa éc T nh ng Tháp ›M c tiêu c a tài nh m: Tình hình nhi m giun sán T l nhi m, c ng trâu nhi m c a m i lo i giun ... 26.131 m u giun sán ( 26.129 m u sán lá, m u sán dây) K t qu thu c nh sau: 4.1 K t qu tình hình nhi m giun sán t i m th Sa éc B ng 4.1 T l nhi m giun sán t i m th Sa Nhi m chung...
 • 57
 • 100
 • 0

Báo cáo " CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN TRÊN ĐÀN LỢN TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG " potx

Báo cáo
... ty giun sỏn Khụng ty giun sỏn 44 43 86,3 83,3 16,7 108 80 45 86,4 64,0 36,0 25 38 55,6 84,4 15,6 43 Các yếu tố ảnh hởng đến tình hình nhiễm giun sán đàn lợn 36,0% s h chn nuụi cha bao gi ty giun ... cỏc yu t núi trờn khụng cho mm bnh giun sỏn tn ti chung tri, mụi trng xung quanh v xõm nhp vo c th ln 45 Các yếu tố ảnh hởng đến tình hình nhiễm giun sán đàn lợn KT LUN TI LIU THAM KHO Mc dự ... 70,0 Ln c ty giun sỏn nh k 76,7 62,5 55,3 Ln khụng c ty giun sỏn 100,0 66.7 85,7 Ln n rau sng nhim giun sỏn 75% cho n chớn ch nhim 54,5% (xó Hi Chõu), vỡ rau sng cú cha nhiu mm bnh giun sỏn v xõm...
 • 5
 • 246
 • 0

Điều Tra Tình Hình Nhiễm Giun Sán Ký Sinh Ở Heo Tại Tỉnh An Giang

Điều Tra Tình Hình Nhiễm Giun Sán Ký Sinh Ở Heo Tại Tỉnh An Giang
... trạng heo nhiễm giun sán tỉnh An Giang 34 4.2.5 Tỷ lệ nhiễm ghép giun sán heo tỉnh An Giang 36 DANH SÁCH HÌNH Hình số Tựa hình 4.1.1 So sánh tỷ lệ nhiễm giun sán heo huyện Trang 4.1.2 tỉnh An Giang ... nhiễm giun sán heo tỉnh An Giang So sánh tỷ lệ nhiễm giun sán heo tỉnh An Giang So sánh tỷ lệ nhiễm giun sán theo loài heo tỉnh 28 33 31 32 4.2.4 An Giang So sánh tỷ lệ nhiễm giun sán theo thể ... tìm trứng giun sán heo 19 4.1.1 Tỷ lệ nhiễm giun sán heo tỉnh An Giang 19 4.1.2 Thành phần loài giun sán heo tỉnh An Giang 20 4.1.3 Tỷ lệ nhiễm giun sán theo lứa tuổi heo tỉnh An Giang 23 4.1.4...
 • 57
 • 438
 • 4

tình hình nhiễm giun sán ký sinh ở bò tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp và quận ô môn thành phố cần thơ

tình hình nhiễm giun sán ký sinh ở bò tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp và quận ô môn thành phố cần thơ
... HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN KÝ SINH BÒ TẠI THÀNH PHỐ CAO LÃNH TỈNH ĐỒNG THÁP VÀ QUẬN Ô MÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Trung tâm Học Liệu ĐH Cần ... Đại Học Cần Thơ Ban lãnh đạo Chi Cục Thú Y, thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp Quận Ô Môn Cần Thơ Trung tâm Họcbộ Thú Y trực lò Thơ @phố Cao Lãnh tỉnh tập nghiên cứu Cán Liệu ĐH Cần mổ thành Tài ... giun sán thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp quận Ô Môn thành phố Cần Thơ phương pháp mổ khám, tiến hành mổ khám 105 lứa tuổi: < năm tuổi, – năm tuổi, >4 năm tuổi để tìm giun sán sinh Kết...
 • 65
 • 162
 • 0

tình hình nhiễm giun sán ký sinh ở bò tại thị xã trà vinh tỉnh trà vinh

tình hình nhiễm giun sán ký sinh ở bò tại thị xã trà vinh tỉnh trà vinh
... So sánh tỉ lệ nhiễm giun sán theo lứa tuổi b ò 48 Hình 4.3: So sánh tỉ lệ thành phần loài giun sán sinh lò mổ thị Trà Vinh tỉnh Trà Vinh 50 Hình 4.4: So sánh tỉ lệ nhiễm ... đề tài “ Tình hình nhiễm giun sán sinh Thị Trà Vinh tỉnh Trà Vinh thời gian thực từ tháng đến tháng 05 năm 2009 Với mục tiêu đề tài sau: + Xác định tình hình nhiễm giun sán + Xác ... giun sán sinh lò mổ thị Trà Vinh tỉnh Trà Vinh 49 Bảng 4.4: Tỉ lệ nhiễm giun sán theo lo ài giun sán lứa tuổi thị Trà Vinh 51 Bảng 4.5: Tỉ lệ nhiễm ghép...
 • 77
 • 159
 • 0

tình hình nhiễm giun sán ký sinh ở chó tại quận ninh kiều – thành phố cần thơ

tình hình nhiễm giun sán ký sinh ở chó tại quận ninh kiều – thành phố cần thơ
... kinh tế xã hội.của quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ Tình hình nuôi chó quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ Xác định tình hình nhiễm giun sán chó quận ninh kiều Thành phố Cần Thơ 3.2 THỜI GIAN ... đề tài: Tình hình nhiễm giun sán sinh chó quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ nhằm mục đích: - Xác định tỷ lệ nhiễm giun sán sinh chó quận Ninh kiều thành phố Cần Thơ - Xác định thành phần ... TRA TÌNH HÌNH ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA QUẬN NINH KIỀU THÀNH PHỐ CẦN THƠ Hình Bản đồ thành phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều thuộc nội ô th ành phố Cần Thơ Thành phố Cần Thơ Cần Thơ thành phố nằm...
 • 66
 • 301
 • 0

tình hình nhiễm giun sán ký sinh ở chó tại quận ô môn thành phố cần thơ và thử hiệu quả một số loại thuốc tẩy trừ

tình hình nhiễm giun sán ký sinh ở chó tại quận ô môn thành phố cần thơ và thử hiệu quả một số loại thuốc tẩy trừ
... MNMn F A * V ; V * R e - %+ 5* * ~ ( F ! Q ! * e/ * ! !" 6 + d Trung tâm)C liệu5ĐHF CầnJ Thơ 5Tài liệu học•tậpJvà nghiên HMNpZP Học / z @ cứu * X B{+ /Q Q % E mO [[s 3= pN J T* W R F GQ kB HMNppP ... Z+n+M+MZ W : # k n+I # h ) ? MNOmP g4: q{E} : Q z ? < Q * D * Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài/liệu học tập vàJnghiên cứu : % D X) * / Y +,6,-,> G A J [ nZ_[ nt Zp[_n[[ 3‘ / X X ? HLQ ' A T* ... 58 !" & @ A 5- E 3* F # 3: & ) * I L' MNNOP+ & # ! + U & 3* F , & 5* * & + W A 3= 3* X liệu ĐH Cần Thơ* @ Tài liệu H, học * 3* \ ( * J - 3: S ! ! T8 + ! V = & ! ! Y/ tập !% W!@ Z[[[P+ I nghiên cứu...
 • 74
 • 155
 • 0

điều tra tình hình nhiễm cầu trùng trên đàn gà nuôi tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tổng hợp tiến đạt và so sánh hiệu lực của một số thuốc

điều tra tình hình nhiễm cầu trùng trên đàn gà nuôi tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tổng hợp tiến đạt và so sánh hiệu lực của một số thuốc
... em tiến hành nghiên cứu đề tài: Điều tra tình hình nhiễm cầu trùng đàn nuôi công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Tiến Đạt so sánh hiệu lực số thuốc 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI: Xác định tình hình ... sau 3.1.1 Nghiên cứu tình hình nhiễm cầu trùng đàn Ai Cập công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Tiến Đạt, Đông Anh, Hà Nội Nghiên cứu tình hình nhiễm cầu trùng đàn Ai cập từ – tuần tuổi ... CỨU Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Tiến Đạt, Đại Vĩ – Liên Hà – Đông Anh – Hà Nội Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Tiến Đạt nằm phía Nam Hà Nội thuộc địa phận huyện Đông Anh Tổng...
 • 39
 • 390
 • 0

khảo sát một số bệnh sinh sản trên đàn bò sữa tại trại bò sữa huyện củ chi, thành phố hồ chí minh

khảo sát một số bệnh sinh sản trên đàn bò sữa tại trại bò sữa huyện củ chi, thành phố hồ chí minh
... SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y - - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH THÚ Y KHẢO SÁT MỘT SỐ BỆNH SINH SẢN TRÊN ĐÀN BÒ SỮA TẠI TRẠI BÒ SỮA HUYỆN CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Giảng Viên Hướng Dẫn Sinh ... NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNH DỤNG BỘ MÔN THÚ Y Đề tài: "Khảo sát số bệnh sinh sản đàn sữa trại sữa huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh " sinh viên Nguyễn Thu Hương thực trại chăn nuôi sữa ông ... trại sữa huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Chúng có số kết luận chung bệnh sinh sản đàn sữa sau: Tình hình bệnh sinh sản trại xảy cao (21,88%) Trong bệnh xảy chủ yếu chậm lên giống bệnh...
 • 52
 • 110
 • 1

khảo sát mầm bệnh ký sinh trùng trên lóc (channa striata) nuôi thâm canh ở đồng tháp, trà vinh và an giang

khảo sát mầm bệnh ký sinh trùng trên cá lóc (channa striata) nuôi thâm canh ở đồng tháp, trà vinh và an giang
... SẢN LÝ HOÀNG SANG KHẢO SÁT MẦM BỆNH KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ LÓC (Channa striata) NUÔI THÂM CANH ĐỒNG THÁP, TRÀ VINH AN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH BỆNH HỌC THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG ... bệnh sinh trùng lóc (channa striata) nuôi thâm canh Đồng Tháp, Trà Vinh An Giang Đại học Bệnh học thủy sản 2014 3112986 13 Nguyễn Thị Thu Hằng Tóm tắt Bệnh sinh trùng vấn đề đáng quan ... TẮT Bệnh sinh trùng vấn đề đáng quan tâm nghề nuôi lóc thâm canh Nghiên cứu nhằm khảo sát tần số xuất định loại giống sinh trùng thường xuất lóc nuôi thâm canh tỉnh An Giang, Đồng...
 • 16
 • 325
 • 2

Hoàn thiện công tác đánh giá kết quả làm việc và đào tạo cán bộ cấp xã tại huyện u minh thượng, tỉnh kiên giang

Hoàn thiện công tác đánh giá kết quả làm việc và đào tạo cán bộ cấp xã tại huyện u minh thượng, tỉnh kiên giang
... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÀM VIỆC VÀ ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI HUYỆN U MINH THƯỢNG, TỈNH KIÊN GIANG 2.1 GIỚI THI U TỔNG QUAN VỀ HUYỆN U MINH THƯỢNG Huyện U Minh Thượng ... việc đào tạo cán cấp huyện U Minh Thượng Tác giả dựa lý thuyết đánh giá kết làm việc đào tạo nguồn nhân lực, đề xuất ti u chí để phân tích công tác đánh giá kết làm việc đào tạo cán bộ, sau tác ... c u: “Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá kết làm việc đào tạo đội ngũ cán cấp huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang Mục ti u nghiên c u Nghiên c u nhằm hoàn thiện công tác đánh giá kết làm...
 • 160
 • 48
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đơn giá khảo sát tỉnh kiên giangtình hình nhiễm giun sán ở việt namluận văn tình hình nhiễm giun sán ở lợn nuôi tại buôn ma thuộtkết quả điều tra cắt ngang đánh giá tình hình nhiễm giun sánđơn giá khảo sát tỉnh an giangđơn giá khảo sát tỉnh bắc giangđơn giá khảo sát tỉnh hậu giangđơn giá khảo sát tỉnh tiền giangkhao sat quy trinh cong nghe san xuat muc dong iqf tai cong ty thuy san kien cuongkhảo sát ảnh hưởng của lưới sai phân hữu hạn đến tải trọng giới hạnđặc điểm sinh sản của cá lóc đen channa striata bloch 1795khảo sát tình hình nhiễm ve trên bò tại huyện easuop tỉnh đăklăk bước đầu thử nghiệm hiệu lực diệt ve của dịch chiết từ lá cúc quỳ và thử hiệu lực của thuốc solfackhảo sát tình hình nhiễm virut viêm não nhật bản trên gia súc nhai lạikhảo sát tình hình nhiễm giun đường tiêu hóa ở lợnkhảo sát tình hình chăn nuôi và một số bệnh truyền nhiểm trên heo thịtCánh Đồng Chum - Thiên Hùng Ca Hmong - Long NguyễnĐất việt mến yêu - nhiều tác giảTRUONGHE UNGDUNGCUAGIAITICHHàn Mặc Tử - Trần Đình ThuHuyền thoại TTKH và Hai sắc hoa ty gôn - Thụy KhuêLạc Đường - Đào HiếuMây mù thế kỷ - Bùi TínMột cách tiếp cận những vấn đề cổ sử Việt Nam - Trương Thái DuNGÔ THÌ NHẬM - Nguyễn Duy ChínhNhững Điều Chúng Ta Tin Nhận - J. Clyde TurnerNhững người trẻ lạ lùng - BS. Đỗ Hồng NgọcMẫu nhận xét, đánh giá cán bộQUÀ TẶNG CUỘC ĐỜI - Ayya KhemaRỪNG THIỀN - T.T. THÍCH NHẬT QUANGThử đọc lại Kim Dung - Nguyên NguyênThuật Nói Chuyện Hằng Ngày - Hoàng Xuân ViệtHoàn thiện quản lý vốn và tài sản trong các tổng công ty giao thôngNghiên cứu các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường an toàn giao thông đường bộ ở Việt NamNghiên cứu các thông số chủ yếu của bê tông đầm lăn trong tính toán kết cấu mặt đường ô tô và sân bayNghiên cứu các giải pháp phát triển bền vững vận tải thủy nội địa khu vực miền bắc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập