ảnh hưởng của naphthelence acetic acid (naa) lên sự phát triển và năng suất giống đậu nành mtđ 751

ảnh hưởng của gibberellic acid, kinetin, naphthelence acetic acid, benzyladenin đến sự phát triển năng suất giống đậu nành mtđ517 8

ảnh hưởng của gibberellic acid, kinetin, naphthelence acetic acid, benzyladenin đến sự phát triển và năng suất giống đậu nành mtđ517 8
... HỌC NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG ẢNH HƢỞNG CỦA GIBBERELLIC ACID, KINETIN, NAPHTHELENCE ACETIC ACID, BENZYLADENIN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG ĐẬU NÀNH MTĐ517 -8 Cán hướng dẫn: Sinh viên thực ... Cây trồng với đề tài: ẢNH HƢỞNG CỦA GIBBERELLIC ACID, KINETIN, NAPHTHELENCE ACETIC ACID, BENZYLADENIN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG ĐẬU NÀNH MTĐ517 -8 Do sinh viên Huỳnh Hữu Toàn thực đề ... Khoa học Cây trồng với đề tài: ẢNH HƢỞNG CỦA NAPHTHENLENCE ACETIC ACID, BENZYLADENIN, GIBBERELLIC ACID, KINETIN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG ĐẬU NÀNH MTĐ517 -8 Do sinh viện Huỳnh Hữu Toàn...
 • 39
 • 73
 • 1

Ảnh hưởng của liều lượng kali đến sinh trưởng, phát triển năng suất giống đậu tương DT84 vụ xuân 2008 tại nghi phong nghi lộc nghệ an

Ảnh hưởng của liều lượng kali đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống đậu tương DT84 vụ xuân 2008 tại nghi phong  nghi lộc  nghệ an
... cam đoan đề tài: Nghi n cứu ảnh hưởng liều lượng kali đến sinh trưởng, phát triển suất giống đậu tương DT84 vụ Xuân 2008 Nghi Phong - Nghi Lộc - Nghệ An thực hiện, gian lận hay chép trình nghi n ... Nghi n cứu ảnh hưởng liều lượng Kali đến sinh trưởng, phát triển suất giống đậu tương DT84 điều kiện vụ Xuân 2008 Nghi Phong - Nghi Lộc - Nghệ An 2.3 Đối tượng, vật liệu, địa điểm thời gian nghi n ... kết nghi n cứu tìm liều lượng Kali thích hợp giống đậu tương DT84 11 2.2 Yêu cầu đề tài - Nghi n cứu ảnh hưởng hàm lượng Kali đến số tiêu sinh trưởng, phát triển giống đậu tương DT84 - Nghi n...
 • 34
 • 258
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng lân bón đến sinh trưởng, phát triển năng suất giống đậu tương d912 trong vụ thu đông năm 2012 tại chiềng mung mai sơn

Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng lân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống đậu tương d912 trong vụ thu đông năm 2012 tại chiềng mung  mai sơn
... cứu Xác định ảnh hưởng lượng phân lân đến sinh trưởng, phát triển suất giống đậu tương D912 vụ Thu Đông 2012 Chiềng Mung Mai Sơn Nhiệm vụ nghiên cứu Xác định ảnh hưởng lượng phân lân khác đến ... Xuất phát từ yêu cầu tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng lân bón đến sinh trưởng, phát triển suất giống đậu tương D912 điều kiện vụ Thu Đông năm 2012 Chiềng Mung Mai Sơn ... Liều lƣợng lân bón (kg) Đồ thị Hiệu suất sử dụng lân liều lượng bón khác giống đậu tương D912 3.4.2 Ảnh hưởng liều lượng lân bón đến thu nhập liều lượng bón khác giống đậu tương D912 Thu nhập tiền...
 • 44
 • 32
 • 0

Ảnh hưởng Của Thời Gian Phun Đạm Lên Sự Phát Triển Năng Xuất Đậu Phộng HL25 Tại Nhà Lưới

Ảnh hưởng Của Thời Gian Phun Đạm Lên Sự Phát Triển Và Năng Xuất Đậu Phộng HL25 Tại Nhà Lưới
... hạt thời gian phun N khác (các cột giống có chữ giống không khác biệt mức ý nghĩa thống kê 5%) 143 Ảnh hưởng thời gian phun đạm lên phát triển suất đậu phộng HL25 (Arachis hypogaea L.) nhà lưới ... Ảnh hưởng thời gian phun đạm lên phát triển suất đậu phộng HL25 (Arachis hypogaea L.) nhà lưới dễ bị đổ ngã, sâu bệnh công suất thấp (Pendashteh et al., 2011) Trên rễ đậu phộng có nhiều ... cắt ngang có màu hồng đậm) 141 Ảnh hưởng thời gian phun đạm lên phát triển suất đậu phộng HL25 (Arachis hypogaea L.) nhà lưới chiều cao nhiều (Đoàn Thị Thanh Nhàn, 1996) Theo Phạm Văn Thiều (2002),...
 • 7
 • 63
 • 0

Ảnh hưởng của lượng lân bón đến sinh trưởng, phát triển năng suất giống lạc l14 vụ xuân 2008 tại xã nghi phong nghi lộc nghệ an

Ảnh hưởng của lượng lân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lạc l14 vụ xuân 2008 tại xã nghi phong  nghi lộc  nghệ an
... suất giống Lạc L14 vụ Xuân 2008 Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích nghi n cứu - Xác định ảnh hưởng lượng lân bón, đến sinh trưởng, phát triển suất giống lạc L14 - ... QUẢ NGHI N CỨU VÀ THẢO LUẬN 24 3.1 Ảnh hưởng lượng lân bón đến tiêu sinh trưởng 24 3.1.1 Ảnh hưởng lượng lân bón đến chiều cao 24 3.1.2 Ảnh hưởng lượng lân bón đến phát triển số thân 26 3.1.3 Ảnh ... 3.2 Ảnh hưởng lượng lân bón đến tiêu phát triển 33 3.2.1 Ảnh hưởng lượng lân bón đến tổng số hoa 33 3.2.2 Ảnh hưởng lượng lân bón đến khả tích lũy vật chất tươi 35 khô qua thời kỳ sinh trưởng phát...
 • 55
 • 268
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA THƠM LH3 TRONG VỤ XUÂN 2015 TẠI HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HÓA

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA THƠM LH3 TRONG VỤ XUÂN 2015 TẠI HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HÓA
... 3.3 Ảnh hưởng mật độ cấy đến động thái tăng trưởng số giống lúa thơm LH3 vụ Xuân 2015 16 3.2.5 Ảnh hưởng mật độ cấy đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống lúa thơm LH3 vụ Xuân 2015 Bảng 3.8 Ảnh hưởng ... cho giống lúa LH3 vụ Xuân 2015 huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 1.2.2 Yêu cầu đề tài: - Xác định ảnh hưởng mật độ cấy đến sinh trưởng giống lúa thơm LH3 - Xác định ảnh hưởng mật độ cấy đến tiêu ... hưởng mật độ cấy đến số yếu tố cấu thành suất và suất giống lúa thơm LH3 vụ Xuân 2015 Bảng 3.9 Ảnh hưởng mật độ cấy đến số yếu tố cấu thành suất suất giống lúa thơm LH3 vụ Xuân 2015 Chỉ tiêu suất...
 • 23
 • 1,256
 • 0

ảnh hưởng của nồng độ benzyladenine (ba) đến sự phát triển năng suất cây mè đen ô môn (sesamum indicum l)

ảnh hưởng của nồng độ benzyladenine (ba) đến sự phát triển và năng suất cây mè đen ô môn (sesamum indicum l)
... THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: Nông học ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BENZYLADENINE (BA) ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY MÈ ĐEN Ô MÔN (Sesamum idicum L) Giáo viên ... - Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Nông Học, với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BENZYLADENINE ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY MÈ ĐEN Ô MÔN Do sinh viên Bùi Nguyễn Minh Hương thực Kính ... LƯỢC Benzyladenine cytokinin có tác dụng làm tăng số chồi, nhánh hạn chế phát triển chiều cao Đề tài: Ảnh hưởng nồng độ Benzyladenine (BA) đến phát triển suất đen Ô Môn thực nhà lưới Bộ Môn...
 • 50
 • 175
 • 1

Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển năng suất giống bí ngồi Hàn Quốc F1 TN 220 vụ đông xuân năm 2011 trên đất cát ven biển tại Nghi Phong Nghi Lộc Nghệ An

Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống bí ngồi Hàn Quốc F1 TN 220 vụ đông xuân năm 2011 trên đất cát ven biển tại Nghi Phong Nghi Lộc Nghệ An
... TỐT NGHI P KĨ SƯ NGHÀNH: NÔNG HỌC ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG BÍ NGỒI HÀN QUỐC F1 TN 220 VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2011 TRÊN ĐẤT CÁT VEN BIỂN TẠI NGHI PHONG ... suất giống ngồi Hàn Quốc F1 TN2 20 đất cát Nghi Phong, Nghi lộc Nghệ An - Xác định mật độ trồng phù hợp cho giống ngồi Hàn Quốc F1 TN 220 đất cát Nghi Phong, Nghi Lộc Nghệ An - Góp phần ... Quốc F1 TN 220 vụ đông xuân năm 2011 đất cát ven biển Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An ” Mục đích yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích - Đánh giá ảnh hưởng mật độ đến khả sinh trưởng, phát triển suất giống bí...
 • 83
 • 87
 • 1

báo cáo tóm tắt nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển năng suất giống lúa thơm LH3 trong vụ xuân 2015 tại huyện quảng xương thanh hóa

báo cáo tóm tắt nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa thơm LH3 trong vụ xuân 2015 tại huyện quảng xương thanh hóa
... 3.3 Ảnh hưởng mật độ cấy đến động thái tăng trưởng số giống lúa tẻ thơm LH3 vụ Xuân 2015 3.2.5 Ảnh hưởng mật độ cấy đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống lúa tẻ thơm LH3 vụ Xuân 2015 Sự phát sinh ... huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 1.2.2 Yêu cầu đề tài - Xác định ảnh hưởng mật độ cấy đến sinh trưởng giống lúa có mùi thơm LH3 - Xác định ảnh hưởng mật độ cấy đến tiêu sinh giống lúa LH3 - Ảnh ... suất giống lúa thơm LH3 vụ Xuân 2015 huyện Quảng Xương Thanh Hóa 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích đề tài Xác định mật độ cấy thích hợp cho giống lúa có mùi thơm LH3 vụ Xuân 2015 huyện...
 • 27
 • 184
 • 0

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của mật độ cấy đến SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT GIỐNG lúa THƠM LH3 TRONG vụ XUÂN 2015 tại HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH hóa

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của mật độ cấy đến SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN và NĂNG SUẤT GIỐNG lúa THƠM LH3 TRONG vụ XUÂN 2015 tại HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH hóa
... NGHIỆP BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA THƠM LH3 TRONG VỤ XUÂN 2015 TẠI HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HÓA Người thực ... 3.3 Ảnh hưởng mật độ cấy đến động thái tăng trưởng số giống lúa tẻ thơm LH3 vụ Xuân 2015 3.2.5 Ảnh hưởng mật độ cấy đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống lúa tẻ thơm LH3 vụ Xuân 2015 Sự phát sinh ... huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 1.2.2 Yêu cầu đề tài - Xác định ảnh hưởng mật độ cấy đến sinh trưởng giống lúa có mùi thơm LH3 - Xác định ảnh hưởng mật độ cấy đến tiêu sinh giống lúa LH3 - Ảnh...
 • 57
 • 50
 • 0

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của mật độ cấy đến SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT GIỐNG lúa THƠM LH3 TRONG vụ XUÂN 2015 tại HUYỆN QUẢNG XƯƠNG THANH hóa

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của mật độ cấy đến SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN và NĂNG SUẤT GIỐNG lúa THƠM LH3 TRONG vụ XUÂN 2015 tại HUYỆN QUẢNG XƯƠNG THANH hóa
... NGHIỆP BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA THƠM LH3 TRONG VỤ XUÂN 2015 TẠI HUYỆN QUẢNG XƯƠNG THANH HÓA Người thực ... 3.3 Ảnh hưởng mật độ cấy đến động thái tăng trưởng số giống lúa tẻ thơm LH3 vụ Xuân 2015, 3.2.7 Ảnh hưởng mật độ cấy đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống lúa tẻ thơm LH3 vụ Xuân 2015 Sự phát sinh ... mật độ cấy đến động thái đẻ nhánh giống lúa tẻ thơm LH3 vụ Xuân 2015 34 Đồ thị 3.2 Ảnh hưởng mật độ cấy đến động thái đẻ nhánh giống lúa tẻ thơm LH3 vụ Xuân 2015, 35 3.2.4 Ảnh hưởng mật...
 • 57
 • 67
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển năng suất giống lúa thơm LH3 trong vụ xuân 2015 tại huyện quảng xương thanh hóa

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa thơm LH3 trong vụ xuân 2015 tại huyện quảng xương thanh hóa
... huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 1.2.2 Yêu cầu đề tài - Xác định ảnh hưởng mật độ cấy đến sinh trưởng giống lúa có mùi thơm LH3 - Xác định ảnh hưởng mật độ cấy đến tiêu sinh giống lúa LH3 - Ảnh ... 3.3 Ảnh hưởng mật độ cấy đến động thái tăng trưởng số giống lúa tẻ thơm LH3 vụ Xuân 2015 3.2.5 Ảnh hưởng mật độ cấy đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống lúa tẻ thơm LH3 vụ Xuân 2015 Sự phát sinh ... suất giống lúa thơm LH3 vụ Xuân 2015 huyện Quảng Xương Thanh Hóa 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích đề tài Xác định mật độ cấy thích hợp cho giống lúa có mùi thơm LH3 vụ Xuân 2015 huyện...
 • 27
 • 204
 • 0

ảnh hưởng gibberellin (ga3) đến sự phát triển năng suất cây đậu nành mtđ 767 2 (glycine max (l ) merrill) trồng trong chậu

ảnh hưởng gibberellin (ga3) đến sự phát triển và năng suất cây đậu nành mtđ 767 2 (glycine max (l ) merrill) trồng trong chậu
... SINH HỌC ỨNG DỤNG LÊ THỊ NGỌC HUYỀN ẢNH HƯỞNG GIBBERRLLIN (GA 3) ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY ĐẬU NÀNH MTĐ 767- 2 (Glycine max (L. ) Merrill) TRỒNG TRONG CHẬU Cán hướng dẫn: Sinh viên thực ... suất đậu nành Đề tài: Ảnh hưởng Gibberellin ( GA 3) đến phát triển suất đậu nành MTĐ 767- 2 (Glycine max (L. ) Merrill trồng chậu thực từ tháng đến 11 năm 20 13 nhà lưới môn Khoa học Cây Trồng, khoa ... nồng độ thích hợp gia tăng suất phát triển đậu nành Chính đề tài Ảnh hưởng Gibberellin (GA 3) đến phát triển suất đậu nành MTĐ 767- 2 (Glycine max (L. ) Merrill trồng chậu thực hiên nhằm tìm nồng độ...
 • 48
 • 20
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống chè giai đoạn 36 tháng tuổinghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm hữu cơ sinh học chất điều tiết sinh trưởng đến sinh trưởng phát triển và năng suất giống lúa thuần bc 15 vụ chiêm xuân 2011 tại huyện phù ninh tỉnh phú thọảnh hưởng của các mức phân bón đạm đến sinh trưởng phát triển và năng suất giống cỏ ngọt m2 stevia rebaudiana bertoni tại xã nghi hưng huyện nghinghiên cứu ảnh hưởng của nước chiết trái nhàu đến sự phát triển tế bào ung thư ở mỹthư vú và ảnh hưởng của nước ép trái nhàu đến sự phát triển tế bào ung thư vú trong thí nghiệm modelsự ảnh hưởng của 4 mối đe dọa về sự phát triển của dịch vụ cho thuê văn phòng cao cấpảnh hưởng của văn hóa kinh doanh đến sự phát triển thương mạiảnh hƣởng của vật liệu tổ hợp zeolit polime tới sự phát triển và năng suất cây ngô nk66ảnh hưởng của naphthyl acetic acid đến chất lượng khoai lang sau thu hoạchđánh giá ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ lên sự thỏa mãn của khách hàng tại việt nam airlineskhảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ gia công lên sự phân hủy vật liệu n757 csgc pvc nanocompositảnh hưởng của tỉ số mn3 mn4 lên tính chất điện và từ trong hợp chất perovskite manganitenghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng và phát triển của 2 chủng nấm men m1 và m2 trong môi trường lên menluận văn ảnh hưởng của mật độ cấy và mức phân bón đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống lúa lai syn6 tại tân yên bắc giangảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến phát triển nông nghiệp huyện phú bình tỉnh thái nguyênGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam , chi nhánh hà nộiNâng cao hiệu quả cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu petrolimex chi nhánh hà nộiGiải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHTMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quang trung hà nộiGiải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh vĩnh phúcNGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUỲNH lưu TỈNH NGHỆ ANNGÂN HÀNG TMCP đại CHÚNG VIỆT NAM (PVCOMBANK) và NGÂN HÀNG TMCP đại CHÚNG VIỆT NAM CHI NHÁNH bắc NINH)Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP công thương chi nhánh hoàng maiGiải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP HDBank việt nam chi nhánh hoàn kiếm, hà nộiTHỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG tín DỤNG NGẮN hạn tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH hà nộiGiải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh lưu xá, thái nguyênThực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh nam địnhTình hình hoạt động kinh doanh của NHTMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh hai bà trưngTÌNH HÌNH và kết QUẢ HOẠT ĐỘNG của NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM á CHI NHÁNH cầu GIẤYnghiên cứu tổng quan về tổng đài điện tử số alcatel 1000e10 OCB 283133 2016 TT BTC 284997daithaoduongy4420141 150407224630 conversion gate01bộ đề thi học sinh giỏi ngữ văn 10 có đáp án và thang điểmtrắc nghiệm ngoại khoa cơ sở có đáp ánPHUONG TRINH DUONG THANG TIET 30giao an ds 9 HKI chuan hay Binh Duong
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập