so sánh năng suất và phẩm chất của 10 giống lúa cao sản ngắn ngày a1 trên vùng đất phèn hòa an phụng hiệp– hậu giang vụ đông xuân 2014 2015

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn đánh giá năng suất phẩm chất của 17 dònggiống lúa cao sản ngắn ngày chịu phèn tại hòa an vụ đông xuân 2012 - 2013

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn đánh giá năng suất và phẩm chất của 17 dònggiống lúa cao sản ngắn ngày chịu phèn tại hòa an vụ đông xuân 2012 - 2013
... L45 5-1 - 9-1 - 4-3 -1 0-2 - 4-9 -2 L45 4-1 - 9-4 - 2-3 - 9-2 - 4-1 L45 5-1 - 9-1 - 4-3 -1 1-2 - 4-7 -2 L455 1-9 - 1-4 - 3-1 1-2 - 4-8 -1 L45 4-1 - 9-4 - 2-3 - 9-1 - 3-2 L45 5-1 - 9-1 - 4-3 -1 0-2 - 4-2 L45 5-1 - 9-1 - 4-3 -1 0-2 - 4-1 2-3 L48 5-3 -1 1-4 - 1-2 - 4-8 - 1-2 - 1-2 ... L48 5-3 -1 1-4 - 1-2 - 4-1 1-4 - 1-2 10 L48 5-3 -1 1-4 - 1-2 - 4-5 - 1-6 - 1-1 11 L45 4-1 - 9-2 - 2-3 -1 2-6 - 4-2 12 L45 4-1 - 9-2 - 2-3 -1 2-7 - 1-2 13 L48 5-3 -1 1-4 - 1-2 - 3-2 - 1-4 -2 14 L48 5-3 -1 1-4 - 1-2 - 3-8 - 3-5 15 L48 5-3 -1 1-4 - 1-2 - 3-9 -1 1-2 ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG -  - NGUYỄN VĂN ĐÂY ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA 17 DÒNG/GIỐNG LÚA CAO SẢN NGẮN NGÀY CHỊU PHÈN TẠI HÒA AN VỤ ĐÔNG...
 • 95
 • 135
 • 0

so sánh năng suất phẩm chất của 15 giống lúa triển vọng tại khu ii trường đại học cần thơ vụ đông xuân 2013 ─ 2014

so sánh năng suất và phẩm chất của 15 giống lúa triển vọng tại khu ii trường đại học cần thơ vụ đông xuân 2013 ─ 2014
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PHÁT TRIỂN ĐBSCL - - PHAN THỊ THÚY HUỲNH SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA 15 GIỐNG LÚA TRIỂN VỌNG TẠI KHU II TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VỤ ĐÔNG XUÂN ... tài So sánh suất phẩm chất 15 giống lúa triển vọng nông trại khu II trƣờng Đại học Cần Thơ vụ Đông xuân 2013 2014 đƣợc thực để đáp ứng mục tiêu Đề tài đƣợc thực vào vụ Đông Xuân 2013 2014 ... 4 .15 Chiều dài 15 giống lúa thí nghiệm khu II Trƣờng ĐHCT vụ Đông Xuân 2013 2014 41 4.16 Thành phần suất suất thực tế 15 giống lúa thí nghiệm 42 x khu II Trƣờng ĐHCT vụ Đông Xuân 2013 2014...
 • 83
 • 81
 • 0

so sánh năng suất phẩm chất của 13 giống lúa chịu phèn tại xã hòa an, huyện phụng hiệp, tỉnh hậu giang, vụ đông xuân 2014 2015

so sánh năng suất và phẩm chất của 13 giống lúa chịu phèn tại xã hòa an, huyện phụng hiệp, tỉnh hậu giang, vụ đông xuân 2014  2015
... KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Tên đề tài: SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA 13 GIỐNG LÚA CHỊU PHÈN TẠI XÃ HÒA AN, HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG, VỤ ĐÔNG XUÂN 2014 - 2015 Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên ... Thuật Nông Nghiệp với đề tài: SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA 13 GIỐNG LÚA CHỊU PHÈN TẠI XÃ HÒA AN, HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG, VỤ ĐÔNG XUÂN 2014 - 2015 Do sinh viên Nguyễn Văn Đón ... tài So sánh suất phẩm chất gạo 13 giống lúa chịu phèn Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang” vụ Đông Xuân năm 2014- 2015 thực nhằm tìm giống cho suất cao, phẩm chất tốt, chống chịu sâu...
 • 75
 • 21
 • 0

so sánh năng suất phẩm chất của 12 giống dòng lúa vụ xuân hè năm 2010 tại huyện châu thành a, tỉnh hậu giang

so sánh năng suất và phẩm chất của 12 giống dòng lúa vụ xuân hè năm 2010 tại huyện châu thành a, tỉnh hậu giang
... Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang vụ Xuân 2010 41 viii 3.7 Nhiệt độ trở hồ 12 giống/ dòng lúa thí nghiệm huyện Châu 42 Thành A, tỉnh Hậu Giang vụ Xuân 2010 3.8 Độ bền thể gel 12 giống/ dòng lúa ... tỉnh Hậu Giang vụ Xuân 2010 3.5 Hàm lượng protein 12 giống/ dòng lúa thí nghiệm huyện 40 Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang vụ Xuân 2010 3.6 Hàm lượng amylose 12 giống/ dòng lúa thí nghiệm huyện Châu ... Hậu Giang vụ Xuân 2010 3.10 Chiều dài dạng hạt 12 giống/ dòng lúa thí nghiệm huyện 45 Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang vụ Xuân 2010 3.11 Tỷ lệ xay chà 12 giống/ dòng lúa thí nghiệm huyện Châu...
 • 71
 • 106
 • 0

So sanh nang suat va pham chat cua 16 giong MLT mien tay lua trien vong ngan ngay chiu phen tai hoa an vu dong xuan 2012 – 2013

So sanh nang suat va pham chat cua 16 giong MLT mien tay lua trien vong ngan ngay chiu phen tai hoa an vu dong xuan 2012 – 2013
... Hòa An vụ Đông Xuân 2012 2013 4.7 Diễn biến số 16 giống lúa sản xuất vùng đất phèn Hòa An 44 vụ Đông Xuân 2012 2013 4.8 Diễn biến chiều dài 16 giống lúa sản xuất vùng đất 45 phèn Hòa An vụ ... (%) cấp 16 giống lúa sản xuất vùng đất 52 phèn Hòa An vụ Đông Xuân 2012 2013 4.13 Độ trở hồ 16 giống lúa sản xuất vùng đất phèn Hòa An vụ 54 Đông Xuân 2012 2013 4.14 Hàm lượng amylose 16 giống ... xuất vùng đất phèn 55 Hòa An vụ Đông Xuân 2012 2013 4.15 Mùi thơm 16 giống lúa sản xuất vùng đất phèn Hòa An vụ 56 Đông Xuân 2012 2013 DANH SÁCH HÌNH Hình Tên hình Trang 2.1 Bù lạch vòng đời...
 • 86
 • 241
 • 0

SO SÁNH NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT CỦA BA DÒNG GẤC (MOMORDICA COCHINCHINENSIS (LOUR.) SPRENG.) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA doc

SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA BA DÒNG GẤC (MOMORDICA COCHINCHINENSIS (LOUR.) SPRENG.) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA doc
... Năng suất trái ba dòng gấc trồng đất phù sa 3.4 Phẩm chất trái ba dòng gấc 3.4.1 Tỷ lệ thịt trái/trái ba dòng gấc Đây tiêu quan trọng để xác định phẩm chất trái công tác chọn dòng gấc cơm gấc ... trái ba dòng gấc trồng đất phù sa kết luận sau: - Dòng OMC có số trái/cây, trọng lượng trái suất trái đạt cao so với hai dòng lại - Tỉ lệ thịt trái/trái, hàm lượng lycopene thịt trái ba dòng ... trái ba dòng gấc trồng khu thí nghiệm 3.3.3 Năng suất trái Kết trình bày hình cho thấy vụ trồng điều kiện dinh dưỡng thời tiết ba dòng gấc suất dao động khoảng 7,8–12,5 tấn.ha-1 Dòng OMC có suất...
 • 9
 • 328
 • 1

so sánh năng suất phẩm chất của ba dòng gấc (momordica cochinchinensis (lour.) spreng.) trồng trên đất phù sa

so sánh năng suất và phẩm chất của ba dòng gấc (momordica cochinchinensis (lour.) spreng.) trồng trên đất phù sa
... gấc trồng khu thí nghiệm 25 10 Số trái ba dòng gấc trồng khu thí nghiệm 26 11 Trọng lượng trái ba dòng gấc trồng khu thí nghiệm 27 12 Năng suất ba dòng gấc trồng đất phù sa 28 13 Hột gấc sau ... học gấc chín bổ dọc Hình thái học hoa gấc 22 Trái ba dòng gấc non 23 Trái ba dòng gấc chín 23 Quả gấc chín bổ đôi ba dòng gấc 24 Hạt gấc lấy màng cơm ba dòng gấc 24 Thời gian mang trái ba dòng gấc ... NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT -o0o XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Xác nhận đề tài: So sánh suất phẩm chất ba dòng gấc (Momordica cochichinesis (Lour.) Spreng.) trồng đất phù sa ...
 • 59
 • 142
 • 0

so sánh năng suất phẩm chất của các dòng giống lúa mùa một bụi lùn (lùn kiên giang) được phục tráng tại bạc liêu, kiên giang, cà mau năm 2011

so sánh năng suất và phẩm chất của các dòng giống lúa mùa một bụi lùn (lùn kiên giang) được phục tráng tại bạc liêu, kiên giang, cà mau năm 2011
... - - NGUYỄN KIM NHƯ SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÁC DÒNG/GIỐNG LÚA MÙA MỘT BỤI LÙN (LÙN KIÊN GIANG) ĐƯỢC PHỤC TRÁNG TẠI BẠC LIÊU, KIÊN GIANG, MAU NĂM 2011 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI ... nhận cán hướng dẫn đề tài: SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÁC DÒNG/GIỐNG LÚA MÙA MỘT BỤI LÙN (LÙN KIÊN GIANG) ĐƯỢC PHỤC TRÁNG TẠI BẠC LIÊU, KIÊN GIANG, MAU NĂM 2012” sinh viên Nguyễn Kim ... ngày.…tháng… .năm 2012 Cán phản biện iv NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG - Đề tài: SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÁC DÒNG/GIỐNG LÚA MÙA MỘT BỤI LÙN (LÙN KIÊN GIANG) ĐƯỢC PHỤC TRÁNG TẠI BẠC LIÊU,...
 • 77
 • 308
 • 1

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn khảo sát các đặc tính nông học, năng suất phẩm chất của 14 giống lúa thơm tại xuân hiệp - trà ôn – vĩnh long vụ đông xuân 2012 - 2013

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn khảo sát các đặc tính nông học, năng suất và phẩm chất của 14 giống lúa thơm tại xuân hiệp - trà ôn – vĩnh long vụ đông xuân 2012 - 2013
... “KHẢO SÁT CÁC ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA 14 GIỐNG LÚA THƠM TẠI XUÂN HIỆP-TRÀ ÔN- VĨNH LONG VỤ ĐÔNG XUÂN 201 2-2 013” thực nhằm chọn giống lúa suất cao, phẩm chất gạo ngon thích ... ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG -  - LÝ TRƯỜNG XUÂN KHẢO SÁT CÁC ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA 14 GIỐNG LÚA THƠM TẠI XUÂN HIỆP - TRÀ ÔN ... XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN -  Xác nhận cán hƣớng dẫn KS Nguyễn Hoàng Khải đề tài tốt nghiệp: Khảo sát đặc tính nông học, suất phẩm chất 14 giống lúa thơm Xuân Hiệp, Trà Ôn, Vĩnh Long vụ Đông Xuân...
 • 72
 • 128
 • 0

chuyên ngành phát triển nông thôn đánh giá năng suất phẩm chất của 6 giống lúa chịu phèn trên vùng đất chuyên canh lúa vùng đất luân canh lúa – màu tại huyện vị thủy tỉnh hậu giang vụ thu đông năm 2012

chuyên ngành phát triển nông thôn đánh giá năng suất và phẩm chất của 6 giống lúa chịu phèn trên vùng đất chuyên canh lúa và vùng đất luân canh lúa – màu tại huyện vị thủy tỉnh hậu giang vụ thu đông năm 2012
... hạt giống lúa vùng đất chuyên canh lúa vùng đất luân canh lúa màu vụ Thu Đông năm 2012 35 Bảng 4 .6 Năng suất thực tế giống lúa vùng đất chuyên canh lúa vùng đất luân canh lúa màu vụ Thu Đông năm ... chắc/bông giống lúa vùng đất chuyên canh lúa vùng đất luân canh lúa màu vụ Thu Đông năm 2012 33 Bảng 4.4 Phần trăm hạt giống lúa vùng đất chuyên canh lúa vùng đất luân canh lúa màu vụ Thu Đông năm 2012 ... gạo giống lúa vùng đất chuyên canh lúa vùng đất luân canh lúa màu vụ Thu Đông năm 2012 41 Bảng 4.13 Tỷ lệ dài/rộng giống lúa vùng đất chuyên canh lúa vùng đất luân canh lúa màu vụ Thu Đông năm 2012...
 • 86
 • 113
 • 0

luận văn tốt nghiệp kỹ sư khoa học cây trồng chuyên ngành công nghệ giống cây trồng đánh giá năng suất phẩm chất của 10 giống dòng lúa thơm vụ đông-xuân năm 2012 - 2013 tại xã thanh phú, huyện bến lức tỉnh long an

luận văn tốt nghiệp kỹ sư khoa học cây trồng chuyên ngành công nghệ giống cây trồng đánh giá năng suất và phẩm chất của 10 giống dòng lúa thơm vụ đông-xuân năm 2012 - 2013 tại xã thanh phú, huyện bến lức tỉnh long an
... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SHƯD ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA 10 GIỐNG DÒNG LÚA THƠM VỤ ĐÔNG-XUÂN NĂM 201 2- 2013 TẠI XÃ THANH PHÚ HUYỆN BẾN LỨC TỈNH LONG AN Luận văn tốt nghiệp kỹ ... học Cây Trồng chuyên ngành Công Nghệ Giống Cây Trồng với đề tài: ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA 10 GIỐNG DÒNG LÚA THƠM VỤ ĐÔNG-XUÂN NĂM 201 2- 2013 TẠI XÃ THANH PHÚ HUYỆN BẾN LỨC TỈNH LONG AN ... Đánh giá thành phần suất 10 giống lúa thơm vụ Đông 26 Xuân 201 2- 2013 Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Đánh giá suất 10 giống lúa thơm vụ Đông Xuân 20122 7 2013 Thanh Phú, huyện Bến Lức, ...
 • 60
 • 298
 • 0

ảnh hưởng của bốn liều lượng phân đạm đến sinh trưởng năng suất lúa omcs2000, vụ đông xuân năm 2002 - 2003 trên đất phèn hòa an, phụng hiệp, hậu giang

ảnh hưởng của bốn liều lượng phân đạm đến sinh trưởng và năng suất lúa omcs2000, vụ đông xuân năm 2002 - 2003 trên đất phèn hòa an, phụng hiệp, hậu giang
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -oOo- Nguyễn Hữu Nghĩa ẢNH HƯỞNG CỦA BỐN LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA OMCS2000, VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2002 - 2003 TRÊN ĐẤT PHÈN HÒA AN, PHỤNG ... thí nghiệm Ảnh hưởng bốn liều lượng phân đạm đến sinh trưởng suất lúa OMCS2000, vụ Đông Xuân năm 2002 2003 đất phèn Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang Nền đất ruộng thí nghiệm bón lót phân lân (60 ... vụ ÐX năm 2002 2003 Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang 33 3.6 So sánh suất lúa lý thuyết bốn nghiệm thức giống lúa OMCS2000 vụ ÐX năm 2002 2003 Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang 34 3.7 Năng suất thức...
 • 68
 • 246
 • 1

luận văn tốt nghiệp kỹ sư khoa học cây trồng so sánh năng suất phẩm chất gạo của 10 giống dòng lúa của thl khao dawk mali x tp5 vụ hè-thu năm 2012 tại xã lương an trà huyện tri tôn tỉnh an giang

luận văn tốt nghiệp kỹ sư khoa học cây trồng so sánh năng suất và phẩm chất gạo của 10 giống dòng lúa của thl khao dawk mali x tp5 vụ hè-thu năm 2012 tại xã lương an trà huyện tri tôn tỉnh an giang
... với đề tài: SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT GẠO CỦA 10 GIỐNG/DÒNG LÚA CỦA THL KHAO DAWK MALI X TP5 VỤ HÈ-THU NĂM 2012 TẠI X LƯƠNG AN TRÀ HUYỆN TRI TÔN TỈNH AN GIANG Do sinh viên Chau Nhanh thực ... sánh suất phẩm chất gạo 10 giống/ dòng lúa THL Khao Dawk Mali x TP5 vụ Hè-Thu năm 2012 x Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang Luận văn tốt nghiệp Đại học, khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng, ... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG CHAU NHANH SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT GẠO CỦA 10 GIỐNG/DÒNG LÚA CỦA THL KHAO DAWK MALI X TP5 VỤ HÈ-THU NĂM 2012 TẠI X LƯƠNG AN TRÀ HUYỆN...
 • 72
 • 227
 • 0

khảo sát đặc tính thực vật, so sánh năng suất phẩm chất gạo của 10 giống lúa cao sản cực ngắn ngày tại nông trại khu ii, đại học cần thơ vụ đông xuân 2007 – 2008

khảo sát đặc tính thực vật, so sánh năng suất và phẩm chất gạo của 10 giống lúa cao sản cực ngắn ngày tại nông trại khu ii, đại học cần thơ vụ đông xuân 2007 – 2008
... NGUYỄN ĐÌNH HUY, 2008 “KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH THỰC VẬT, SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT GẠO CỦA 10 GIỐNG LÚA CAO SẢN CỰC NGẮN NGÀY TẠI NÔNG TRẠI KHU II, ĐẠI HỌC CẦN THƠ VỤ ĐÔNG XUÂN 2007 2008 Luận văn ... KHẢ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH THỰC VẬT, SO SÁNH NĂNG SUẤT ĐẶC THỰ SUẤ VÀ PHẨM CHẤT GẠO CỦA 10 GIỐNG LÚA CAO SẢN PHẨ CHẤ GIỐ CỰC NGẮN NGÀY TẠI NÔNG TRẠI KHU II, NGẮ NGÀ TRẠ ĐẠI ĐẠI HỌC CẦN THƠ VỤ ĐÔNG XUÂN ... tài Khảo sát đặc tính thực vật, so sánh suất phẩm chất gạo 10 giống lúa cao sản cực ngắn Trungngày NôngLiệu ĐH Cần Thơ @ Tài Đông Xuân tập nghiên cứu tâm Học trại khu II, Đại học Cần Thơ vụ liệu...
 • 77
 • 177
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá sinh trưởng phát triển năng xuất và phẩm chất của một số giống lúa mới trong vụ xuân 2012 tại nghệ antieu luan so sanh nang suat va dac tinh nong hoc cua 3 giông luayêu cầu về năng lực và phẩm chất của giáo viên trung học cơ sở trong thời kỳ đổi mớikhảo nghiệm đặc tính nông học năng suất phẩm chất của 15 giống lúa quốc gia a2 tại trại giống bình đức an giang vụ đông xuân 2004 2005các yếu tố ảnh hương đến năng suất và phẩm chấtcác nhân tố ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất thịt lợnnghiên cứu biện pháp nâng cao năng suất và phẩm chất lá dâu ở vùng đồng bằng sông hồng và tây nguyêncác tiêu chí về năng lực và phẩm chất của cán bộ công chức hải quan việt nambồi dưỡng năng lực và phẩm chất của người thầy giáoso sánh năng suất lao động của các chi nhánh nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực chế tạoso phan va pham chat cua nguoi phu nu trong xa hoi cucảm nhận của em về số phận và phẩm chất của người phụ nữ việt nam qua 2 nhân vật vũ thị thiết và thuý kiềugiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 45 bài thực hành số 4 điều chế và tính chất của etylen axetylen pptso sánh năng suất một số giống đậu tương trong điều kiện vụ xuân hè tại thành phố sơn la và các vùng phụ cậnnâng cao nhận thức trình độ và phẩm chất của các cán bộ công nhân viên trong công tyhalloween gameidiomatic expressionskitchen vocabularypack the schoolbagpossessives shopping list activityprepositions of placepresent perfectSơ lược lịch sử thuế việt nampresent ppt1relative pronounsbài 2 ấn độrhyme on days of the week ordinal numbers with garfieldstructure and writtenthere is there arethis is my house 2 in my bedroombài 2 ấn độ (2)Mẫu sơ yếu lý lịch dự tuyển thi công chức ngành thuếbài tập kỹ năng topica vanpq20222FILE TRIỂN KHAI kế HOẠCH bài tập NHÓMunit hobbies
Đăng ký
Đăng nhập