khảo sát ảnh hưởng của kỹ thuật tưới đến năng suất và chất lượng giá đậu nành

Ảnh hưởng của Magiê Sunphát (MgSO4) đến năng suất chất lượng chè đen Shan Chất Tiền tại Phú Thọ pptx

Ảnh hưởng của Magiê Sunphát (MgSO4) đến năng suất và chất lượng chè đen Shan Chất Tiền tại Phú Thọ pptx
... không ảnh hưởng nhiều đến thành phần chất hòa tan búp 4.2 Ảnh hưởng bón MgSO4 đến chất thử nếm cảm quan Đánh giá vai trò bón bổ sung MgSO4 đến chất lượng cảm quan chè đen giống Shan Chất Tiền ... Bảng Ảnh hưởng bón MgSO4 đến chất lượng cảm quan chè đen giống Shan Chất Tiền Công th c CT1 (N n) CT2 CT3 CT4 Nh n xét M t chè xoăn đ u, đen t nhiên có t M t chè xoăn đ u, đen t nhiên có t M t chè ... công thức Ảnh hưởng liều lượng bón MgSO4 đến chất lượng búp chè 4.1 Khả tích lũy vật chất khô Để đánh giá khả tích lũy vật chất khô búp chè hàm lượng nước búp, tiến hành lấy mẫu búp chè tôm non...
 • 6
 • 187
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất chất lượng cải xanh mỡ số 6 trong vụ Đông Xuân 2011 – 2012

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất và chất lượng cải xanh mỡ số 6 trong vụ Đông Xuân 2011 – 2012
... đạt 2 ,67 con/m2 Như qua trình theo dõi mật độ sâu tơ công thức cho thấy mật độ dày mật độ sâu tơ cao từ ảnh hưởng đến suất 4 .6. 2 Ảnh hưởng mật độ trồng đến mật độ rệp muội hại cải xanh mỡ số Rệp ... 708.3 16 1.274.728 Đông Nam ĐBSCL 69 .723 191.538 892 .63 1 3.319.055 339.534 1 56. 144 85.948 16. 681 80. 761 383.0 46 46. 6 46 67.075 5.002330 2. 961 .66 9 1.018.904 195 .60 5 8 26. 152 6. 510.387 69 5.107 1.482. 361 ... quán ảnh hưởng không nhỏ đến sinh trưởng phát triển, suất chất lượng an toàn rau cải xanh Xuất phát từ lý trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến suất chất lượng cải xanh...
 • 52
 • 78
 • 0

Ảnh hưởng của bổ sung vitamin ADEđến năng suất chất lượng trứng gà Ai Cập nuôi tại trại Chăn nuôi gia cầm khoa Chăn nuôi thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Ảnh hưởng của bổ sung vitamin ADEđến năng suất và chất lượng trứng gà Ai Cập nuôi tại trại Chăn nuôi gia cầm khoa Chăn nuôi thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
... NễNG LM NGUYN C CHIN Tờn ti: ảnh hởng bổ sung vitamin ADE đến suất chất lợng trứng Ai Cập nuôi trại Chăn nuôi gia cầm khoa Chăn nuôi thú y, trờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên KHOá LUậN TốT NGHIệP ... bit l vitamin l loi hp cht d bin i Chớnh vỡ vy, vic b sung vitamin l rt cn thit chn nuụi gia cm, ú cú vic b sung vitamin ADE Xut phỏt t thc t trờn, tụi tin hnh nghiờn cu ti: nh hng ca b sung vitamin ... tỏc nghiờn cu khoa hc Thc hin chuyờn nghiờn cu khoa hc vi tờn ti : nh hng ca b sung vitamin ADE n nng sut v cht lng trng g Ai Cp nuụi ti tri Chn nuụi gia cm khoa Chn nuụi thỳ y, trng i hc Nụng...
 • 57
 • 110
 • 0

khảo sát ảnh hưởng của kỹ thuật bấm ngọn đến sự sinh trưởng ra hoa của cây hoa cúc tiger (chrysanthemum sp ) trồng trong chậu

khảo sát ảnh hưởng của kỹ thuật bấm ngọn đến sự sinh trưởng và ra hoa của cây hoa cúc tiger (chrysanthemum sp ) trồng trong chậu
... hình dáng hoa cúc Tiger Ảnh hưởng kỹ thuật bấm đến tổng số hoa hoa cúc Tiger Ảnh hưởng kỹ thuật bấm đến đường kính hoa hoa cúc Tiger Ảnh hưởng kỹ thuật bấm đến số cánh hoa hoa cúc Tiger 1.2 2.1 ... kính hoa to có tầng hoa Hình 3.1 Ảnh hưởng kỹ thuật bấm đến hình dáng hoa cúc Tiger 3.2 ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT BẤM NGỌN ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY HOA CÚC TIGER 3.2.1 Ảnh hưởng kỹ thuật bấm đến ... sinh thái, sinh lý 1.2.4 Sâu bệnh 1.3 Ảnh hưởng kỹ thuật bấm đến sinh trưởng hoa hoa cúc 1.3. 1Ảnh hưởng kỹ thuật bấm đến sinh trưởng hoa cúc 1.3.2 Ảnh hưởng kỹ thuật...
 • 40
 • 168
 • 2

Khảo sát ảnh hưởng của xử lý enzyme đến hiệu suất trích ly dầu gấc từ màng gấc tươi

Khảo sát ảnh hưởng của xử lý enzyme đến hiệu suất trích ly dầu gấc từ màng gấc tươi
... hƣởng thời gian trích ly đến trình trích ly dầu gấc từ màng gấc tƣơi sau xử enzyme - Khảo sát ảnh hƣởng thời gian trích ly đến trình trích ly dầu gấc từ màng gấc khô không xử enzyme Đối tƣợng ... dầu gấc Thí nghiệm Khảo sát ảnh hƣởng thời gian trích ly đến trình trích ly dầu gấc từ màng gấc tƣơi sau xử enzyme Thí nghiệm Khảo sát ảnh hƣởng thời gian trích ly đến trình trích ly dầu gấc ... hƣởng nồng độ enzyme đến trình trích ly dầu gấc - Khảo sát ảnh hƣởng thời gian xử enzyme đến trình trích ly dầu gấc - Khảo sát ảnh hƣởng nhiệt độ sấy đến chất lƣợng dầu gấc - Khảo sát ảnh hƣởng...
 • 92
 • 313
 • 1

Khảo sát ảnh hường của sóng siêu âm đến hiệu suất trích ly dầu gấc bằng dung môi

Khảo sát ảnh hường của sóng siêu âm đến hiệu suất trích ly dầu gấc bằng dung môi
... cao hiệu suất trích ly dầu gấc hàm lượng carotene tiền xử lý sóng siêu âm Trên sở đó, so sánh hiệu việc trích ly dầu gấc dung môi hexan có hỗ trợ sóng siêu âm với việc trích ly dầu gấc dung môi ... trình trích ly dầu gấc với hỗ trợ phương pháp sóng siêu âm Quy trình sản xuất dầu gấc: Màng gấc Bỏ hột Sấy Trích ly dung môi với sóng siêu âm Cô quay Dầu gấc Hình 2.2: Quy trình sản xuất dầu gấc ... nhiệt độ trích ly dầu gấc 400C 3.3 Ảnh hưởng thời gian siêu âm đến hiệu suất trích ly hàm lượng carotene Trong thí nghiệm này, để khảo sát ảnh hưởng thời gian xử lý siêu âm đến đến hiệu suất thu...
 • 34
 • 1,097
 • 8

Báo cáo " Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến thời gian chất lượng một số rau quả sấy" doc

Báo cáo
... thdi gian gia tang 30 phiit va vdi tdi la 90 phut Dieu chung td rang qua trinh say ciii dira va ca rdt cd kha nang tach am cao ban so vdi tdi "D50 •D60 60 75 90 105 120 135 150 165 ISO Thai gian ... ISO Thai gian say (Phiit) Hinh Anh hudng ciia nhiet den thdi gian va kha nang tach am cua ciii dira ' \ "iWHIni _ ' 's>^'Sk7*»^ X ?" /NJ^'V • O ^ N y ^V^ * \ i 15 30 45 60 \ 75 \^ ^ C60 » \ / ... 120 135 150 165 180 Thoi gian say (Phut) Hinh Anh huang ciia nhiet den thdi gian va kha nang tach am cua ca rot •T50 -T60 -T70 -T80 50 180 210 240 270 300 330 360 Thdi gian say (Phut) Hinh Anh...
 • 9
 • 272
 • 2

ảnh hưởng bổ sung ớt mãnh lên năng suất chất lượng trứng gà đẻ thương phẩm giống hisex brown

ảnh hưởng bổ sung ớt mãnh lên năng suất và chất lượng trứng gà đẻ thương phẩm giống hisex brown
... 4.3 Ảnh hưởng việc bổ sung ớt mãnh lên suất trứng .41 4.3.1 Ảnh hưởng việc bổ sung ớt mãnh phần ăn lên suất trứng tỷ lệ đẻ 41 4.3.2 Ảnh hưởng việc bổ sung ớt mãnh phần ăn lên ... mãnh lên suất chất lượng trứng đẻ thương phẩm giống Hisex Brown" tiến hành Mục tiêu đề tài đánh giá ảnh hưởng mức bổ sung ớt mãnh chất phụ gia tự nhiên lên suất sinh sản chất lượng trứng ... lên TTTĂ (g /trứng) TTTĂ (g/mái) 44 4.4 Ảnh hưởng việc bổ sung ớt mãnh lên chất lượng trứng .45 4.4.1 Ảnh hưởng việc bổ sung ớt mãnh vào phần ăn lên chất lượng trứng nghiệm thức...
 • 80
 • 133
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT TƯỚI LUÂN PHIÊN LÊN SỰ KHOÁNG HÓA ĐẠM CỦA ĐẤT PHÙ SA TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG pdf

ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT TƯỚI LUÂN PHIÊN LÊN SỰ KHOÁNG HÓA ĐẠM CỦA ĐẤT PHÙ SA TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG pdf
... CF: đất ngập liên tục; AWD: đất khô ngập luân phiên 3.2.2 Tốc độ khoáng hóa NH4+-N Khoáng hóa đạm kết hai tiến trình đối lập: khoáng hóa đạm tổng (sự phóng thích đạm) bất động đạm (sự đồng hóa đạm) ... tốc độ khoáng hóa so với tốc độ khoáng hóa tổng (hệ số tương quan r = 0,70) Tùy thuộc vào giai đoạn khác tốc độ khoáng hóa N so với tốc độ khoáng hóa tổng khác Tốc độ khoáng hóa đất phù sa AWD ... sẵn đất 3.3 Ảnh hưởng biện pháp tưới lên tốc độ khoáng hóa NO3-+NO2 N pH yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tiến trình nitrate hóa (Staley et al., 1990), khoảng pH tối hảo cho tiến trình nitrate hóa...
 • 8
 • 398
 • 1

ảnh hưởng của kỹ thuật tưới nhỏ giọt phân hc dạng lỏng đến sinh trưởng năng suất cà chua trồng trên giá thể vụ xuân 2014

ảnh hưởng của kỹ thuật tưới nhỏ giọt và phân hc dạng lỏng đến sinh trưởng và năng suất cà chua trồng trên giá thể vụ xuân 2014
... xuất Nhằm góp phần tăng suất chất lượng chua nước ta, chọn đề tài : Ảnh hưởng kỹ thuật tưới nhỏ giọt phân HC dạng lỏng đến sinh trưởng suất chua trồng giá thể vụ xuân 2014 1.2 Mục đích, yêu ... với chua trồng nhà lưới có sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt 1.2.2 Yêu cầu + + + Nắm yêu cầu ngoại cảnh kĩ thuật chăm sóc chua xuân Theo dõi ảnh hưởng thuật tưới nhỏ giọt đến sinh trưởng ... triển chua xuân Theo dõi ảnh hưởng loại phân bón đến sinh trưởng phát triển chua trồng giá thể TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 2.1 Nguồn gốc phân loại giá trị chua...
 • 13
 • 287
 • 3

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật tưới nước, tủ ẩm đến sinh trưởng, năng suất chất lượng chè vụ đông – xuân tại công ty chè sông lô, tuyên quang

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật tưới nước, tủ ẩm đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng chè vụ đông – xuân tại công ty chè sông lô, tuyên quang
... thu hái chè v ðông Xuân t i Công ty chè Sông Tuyên Quang ( B hình này) 77 Hình 4.5: Di n bi n ñ ðông xuân m ñ t chè t i thí nghi m t canh tác chè v Công ty chè Sông Tuyên Quang ... i công ty chè Sông Tuyên Quang 23 3.2.3 Nghiên c u nh hư ng c a lư ng nư c tư i, ñ n sinh trư ng su t chè chè v ðông - Xuân t i công ty chè Sông Tuyên Quang 23 3.2.4 Nghiên ... ñ n sinh trư ng su t chè chè v ðông - Xuân t i công ty chè Sông Tuyên Quang 3.2.4 Nghiên c u nh hư ng kh i lư ng v t li u t ñ n sinh trư ng su t chè chè v ðông - Xuân t i công ty chè Sông...
 • 124
 • 251
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh đến năng suất chất lượng gỗ keo lai ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh đến năng suất và chất lượng gỗ keo lai ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
... tục nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng số biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh Keo lai đến suất chất lượng gỗ để góp phần xây dựng hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm canh Keo lai tỉnh Thái Nguyên ... 2.3.3 Ảnh hưởng thời điểm trồng rừng kỹ thuật thâm canh đến sinh trưởng rừng trồng Keo lai 2.3.4 Ảnh hưởng số biện pháp kỹ thuật thâm canh rừng trồng đến tính chất lý-hóa đất sau trồng Keo lai ... điểm trồng rừng kỹ thuật thâm canh đến sinh trưởng rừng trồng Keo lai 24 2.3.4 Ảnh hưởng số biện pháp kỹ thuật thâm canh rừng trồng đến tính chất lý - hóa đất sau trồng rừng Keo lai năm...
 • 111
 • 763
 • 2

khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung tinh bột, trứng sữa bột đến chất lượng sản phẩm tàu hủ mềm

khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung tinh bột, trứng và sữa bột đến chất lượng sản phẩm tàu hủ mềm
... h hoỏ, nu dung dch t tinh bt c lm ngui t t v sau ú gi nhit 35 0C thỡ 12 tinh bt s mt tớnh ho tan, nc tinh bt tỏch ra, tinh bt trng thỏi kt ta v lng xung di dng tinh th Tinh bt b thoỏi hoỏ cú ... trỳc chm li 13 - Thnh phn amylose v amylopectin cỏc loi tinh bt Bng4 Thnh phn cỏc loi tinh bt thụng dng Loi tinh bt Tinh bt go Tinh bt bp Tinh bt khoai mỡ Amylose (%) 18,5 24 17 Amylopectin(%) ... lng tinh bt b sung tng lờn tinh tinh bt l polyshaccarit khụng cú cha lipit b sung vo thỡ phn trm cht khụ tng nhng hm lng lipit khụng i nờn t l ca nú so vi tng s s gim - i vi m ta thy tng nng tinh...
 • 86
 • 308
 • 0

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CẤY ĐẾN SỰ THỤ TINH QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI IN VITRO TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CẤY ĐẾN SỰ THỤ TINH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI IN VITRO TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG
... nghiệm đầu khảo sát ảnh hưởng việc để trứng chờ lâu (khoảng 1,5 giờ) đến hiệu thụ tinh phát triển phôi thí nghiệm sau khảo sát ảnh hưởng chất lượng tinh trùng đến hiệu thụ tinh phát triển phôi Tuy ... có thời gian cấy theo quy trình chuẩn Các thí nghiệm có thời gian cấy dài hơn, tiện lợi cho thao tác Mục đích thí nghiệm nhằm khảo sát ảnh hưởng thời gian cấy trứng lên trình thụ tinh phát triển ... thụ tinh trường hợp chất lượng tinh trùng (6% so với 19%) Tỷ lệ phát triển lên đên phôi 4-8 tế bào 25% (2/8) phôi phát triển đến phôi Morulae Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng thời gian cấy đến trình...
 • 26
 • 408
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu tham khao nghien cuu anh huong mot so bien phap ky thuat den nang suat va chat luong rau cai ngông tai huong thuong dong hythai nguyenthí nghiệm 1 khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ phối trộn giữa nạc và mỡ đến cấu trúc của sản phẩmkhảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ chần thời gian chần và nồng độ cacl2 trong nước chần đến chất lượng của sản phẩm của sản phẩmkết quả khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ chần thời gian chần và nồng độ cacl2 sử dụng trong nước chần đến chất lượng sản phẩmphương pháp khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố đến tín hiệu đo codkhảo sát ảnh hưởng của nồng độ phenol đến khả năng hấp phụ của bùn đỏ đối với phenolkhảo sát ảnh hưởng của ẩm độ đất đến hiện tượng xì mủ bên trong tráibáo cáo khoa học ảnh hưởng của tuổi thu hoạch đến năng suất và chất lượng thức ăn của cỏ voi pennisetum purpureum cỏ ghi nê panicum maximum trồng tại đan phượng hà tây pptxảnh hưởng của khẩu phần có bột cỏ stylo được và không được cân đối lại năng lượng protein đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ lương phượngnghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá yogen no2 và phân hữu cơ sinh học sông gianh đến năng suất và chất lượng gạo giống lúa p6 trên đất phù sa sông thái bìnhnghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến năng suất và chất lượng giống lúa khang dân 18 tại gia lâm hà nộinghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phần có bột lá keo giậu được và không được cân đối năng lượng protein đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ lương phượngảnh hưởng của thức ăn ủ chua đến năng suất và chất lượng sữa bò 27ảnh hưởng của thức ăn ủ chua đến năng suất và chất lượng sữa bòviệc sử dụng cây ngô ủ chua thay thế một phần thức ăn xanh trong khẩu phần ăn của bò sữa không làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sữa của bòHàm lượng oxi trong dầu mỏ12Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga ThiệnMỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNHMỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA YÊNMỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON NGA HƯNG, NGA SƠNThuyết trình về cảm biến ÁP Suấtbí kíp ôn thi đại họcMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA THANHHoạt động tạo hình là một hoạt động nghệ thuật chiếm một vị trí quan trọng. Hình thành nhân cách trẻ ngay từ những năm đầu của cuộc sống. Thông qua hoạt động tạo hình trẻ được khám phá ý thích vẻ đẹp kỳ diệu. Đây cũng là lứa tuổi ham hiểu biết có nhu cầuMột số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga LĩnhEssentials of investments 9e by BODIE KANE and MARCUSquản lí bộ nhớ trong windowPP_Bàn tay nặn bột dạy các môn khoa học cho cấp Tiểu học và Trung học cơ sởMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI LÀM QUEN VỚI BIỂU TƯỢNG TOÁNMột số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 5 6 tuổi1KẾ HOẠCH năm học 2016 2017Ke hoach on thi THPT tổ KHTN 2016thiet ke bao ve chong set cho tram bien apKet cau cua luan an tien siMột số biện pháp dạy trẻ 56 tuổi ở trường mầm Nga Tiến định hướng về thời gian
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập