PHƯƠNG NGỮ THỔ NGỮ BA VÙNG TRONG TIẾNG VIỆT

Cấu trúc, ngữ nghĩa, ngữ dụng của phương thức thay thế từ vựng trong tiếng Việt

Cấu trúc, ngữ nghĩa, ngữ dụng của phương thức thay thế từ vựng trong tiếng Việt
... chương CHƯƠNG 2: PHƯƠNG THỨC THAY THẾ TỪ VỰNG TRONG TIẾNG VIỆT 2.1 Cấu trúc phương thức thay từ vựng 2.1.1 Thay đại từ Để dễ hình dung phương thức thay từ vựng, đưa cấu trúc chung cho dạng phép ... hướng từ tập hợp liệu việc xây dựng cấu trúc phương thức thay thế, tiếp đến tìm hiểu mặt ngữ nghĩa ngữ dụng phương thức 1.5.1 Định nghĩa Thay từ vựng phương thức dùng từ ngữ vế câu hay đoạn văn thay ... có liên hệ đối chiếu với số kiến thức có liên quan đến phương thức thay từ vựng Như biết, hệ thống phương thức liên kết, phương thức thay từ vựng phương thức sử dụng tương đối phổ biến văn Nó đóng...
 • 135
 • 343
 • 1

Luận văn đông phương học tìm hiểu về từ ngữ xưng hô trong tiếng việt

Luận văn đông phương học tìm hiểu về từ ngữ xưng hô trong tiếng việt
... thể ngữ âm (2) Biến thể từ vựng (phương ngữ) Trên bảng thống kê tóm tắt từ ngữ xưng tiếng Việt Trong thực tế, số lượng từ ngữ xưng tiếng Việt (kể từ ngữ xưng gốc, đích thực từ đại từ ... đầy đủ từ ngữ dùng để xưng tiếng Việt người nước học tiếng Việt khó khăn Càng khó khăn cho người nước học tiếng Việt họ phải biết cách dùng từ xưng lúc, chỗ 5.2 Từ ngữ xưng tiếng Việt ... điểm từ ngữ xưng tiếng Việt 3.1 Trong giao tiếp ngày, danh từ dùng làm đại từ xưng dùng nhiều hơn, phổ biến đại từ xưng đích thực” [1; 126]   3.2 Trong phát ngôn, từ ngữ xưng phản...
 • 29
 • 1,374
 • 1

Nghiên cứu sự chuyển đổi chức năng – nghĩa từ vựng trong tiếng việt (trên tư liệu thuật ngữ)

Nghiên cứu sự chuyển đổi chức năng – nghĩa từ vựng trong tiếng việt (trên tư liệu thuật ngữ)
... định tầng nghĩa, kiểu nghĩa chức thuộc từ vựng .30 1.4.5 Phạm vi nghĩa đơn vị từ vựng khảo sát 33 1.5 Sự chuyển đổi chức - nghĩa từ vựng 36 1.5.1 Mối quan hệ chức với nghĩa từ vựng ... (2007), “Về ng chuyển đổi chức - nghĩa phạm vi danh từ tiếng Việt (trên liệu thuật ngữ) , Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống (6), tr 12-16 Lê Thị Lan Anh (2010), “Về ng chuyển đổi chức - nghĩa phạm ... cách hiểu chuyển đổi chức - nghĩa từ vựng .37 1.5.3 Về công trình liên quan đến việc nghiên cứu chuyển đổi chức - nghĩa từ vựng 40 1.5.3.1 Công trình chuyển từ loại thực từ 40...
 • 23
 • 6
 • 0

Luận văn thạc sĩ ngữ văn: Một vài đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ gốc Hán trong tiếng Việt

Luận văn thạc sĩ ngữ văn: Một vài đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ gốc Hán trong tiếng Việt
... QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HOÀNG QUỐC MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA THÀNH NGỮ GỐC HÁN TRONG TIẾNG VIỆT LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN CHUYÊN ... ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CẤU TRÚC VÀ NGỮ NGHĨA CỦA THÀNH NGỮ GỐC HÁN 2.1 Thành ngữ gốc Hán hình thành từ tích truyện liên quan đến văn hoá 29 2.2 Loại hình ngôn ngữ tiếng Việt tiếng Hán 34 2.3 Đặc điểm ... cấu trúc thành ngữ gốc Hán 36 2.3.1 Tính hoàn chỉnh hình thức thành ngữ gốc Hán 36 2.3.2 Đặc điểm cấu tạo thành ngữ gốc Hán 39 2.3.2.1 Thành ngữ gốc Hán dùng nguyên khối vỏ ngữ âm Hán Việt, cấu...
 • 133
 • 621
 • 9

Hành vi ngôn ngữ thề (swear) trong tiếng việt

Hành vi ngôn ngữ thề (swear) trong tiếng việt
... nói tiếng Anh nhằm thực hành vi ngôn ngữ, động từ thề (Swear) xếp vào nhóm: swear tương đương với hành vi thề (nhóm Kết ước), swear tương đương với hành vi chửi thề tiếng Vi t (hành vi động từ ngôn ... động từ ngữ vi ngôn ngữ bao nhiêu? Có tương ứng động từ ngữ vi ngôn ngữ với động từ ngữ vi ngôn ngữ khác không? Có tương ứng số lượng hành vi ngôn ngữ người với số lượng động từ ngữ vi không? ... ngữ vi ngữ cảnh cụ thể Trong thực tế gặp hai loại phát ngôn ngữ vi Phát ngôn ngữ vi tối giản phát ngôn ngữ vi có biểu thức ngữ vi, chẳng hạn như: (2) Tôi thề không nói dối cậu.(HT) và phát ngôn...
 • 202
 • 1,948
 • 12

Đề tài tìm hiểuvề từ ngữ xưng hô trong tiếng việt

Đề tài tìm hiểuvề từ ngữ xưng hô trong tiếng việt
... thể ngữ âm (2) Biến thể từ vựng (phương ngữ) Trên bảng thống kê tóm tắt từ ngữ xưng tiếng Việt Trong thực tế, số lượng từ ngữ xưng tiếng Việt (kể từ ngữ xưng gốc, đích thực từ đại từ ... thực từ hay tổ hợp thực từ tương ứng)” [2; 111] Từ ngữ xưng tiếng tiếng Việt chia làm hai lớp, gồm đại từ xưng gốc, đích thực yếu tố đại từ hóa dùng để xưng Thuộc lớp thứ – từ xưng ... lượng từ ngữ xưng tiếng Việt lần khẳng định Khi hỏi số lượng từ ngữ xưng tiếng Việt, đại đa số sinh viên khảo sát (159/223 sinh viên, chiếm 71.3%) cho rằng: số lượng từ ngữ xưng tiếng Việt...
 • 29
 • 881
 • 0

BỔ NGỮ PHỨC hợp và NHỮNG từ NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT

BỔ NGỮ PHỨC hợp và NHỮNG từ NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT
... Hán -Việt, Việt- Hán bổ ngữ phức hợp “起来” từ tương đương tiếng Việt B PHẦN NỘI DUNG Chƣơng 1: Chức ngữ pháp, ngữ nghĩa bổ ngữ phức hợp 起 来 trong tiếng Hán đại 1.1 Chức ngữ pháp bổ ngữ phức hợp 起来 trong ... sánh tiếng Hán tiếng Việt để tìm thành phần tương ứng với bổ ngữ phức hợp 起来 trong tiếng Hán.Qua hai bước so sánh Việt- Hán Hán Việt bổ ngữ phức hợp 起来 động từ tương ứng tiếng Việt thấy khác tiếng ... Chương 1: Chức ngữ pháp, ngữ nghĩa bổ ngữ phức hợp 起来” 1.1 Chức ngữ pháp bổ ngữ phức hợp 起来 trong tiếng Hán 1.1.1 Quan niệm bổ ngữ tiếng Hán đại 1.1.2 Hệ thống bổ ngữ tiếng Hán đại ...
 • 93
 • 912
 • 6

KHẢO sát NHỮNG từ NGỮ có LIÊN QUAN đến bộ PHẬN cơ THỂ NGƯỜI NHƯ TAI , mắt ,TAY,CHÂN TRONG TIẾNG hán HIỆN đại (có SO SÁNH với từ NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT)

KHẢO sát NHỮNG từ NGỮ có LIÊN QUAN đến bộ PHẬN cơ THỂ NGƯỜI NHƯ TAI , mắt ,TAY,CHÂN TRONG TIẾNG hán HIỆN đại (có SO SÁNH với từ NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT)
... , ( ) : 2.1 2.2 2.3 , : 3.1 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 (1) : , (5) : 6, “ ” : 1.1 1.1.1 “ ” “ , , , “ ” B “ : B ” ” , , ……” 2003 “ ” “ ” “ “ ” ” “ ” “ ” “ ” “ ” , 1993 “ 02 , , , ( ( ) “ , , ... ng tay trên, h t tay ” trong tay ” ” “ ” “ ” : “Tay trên” “Tay trong , “ ” “ , “ ” , “ ”;“ ” , , , , , 2.1.1.3 “ ” “ : “ ” ” “ ” “ ” “ “ ” “ ” “ ” ” , ” “ ” : , , “ ” , “ ” “ , , , ”—— “ ” ... ” “ ” 2.2 2.2.1 , , , , , , 451 , , , , , , , ” ( 33 ) , , , : 2.2.2.1 “ ” 47/84( ” “ 5 5,9 %) “ ” (A)“ ” (1) : 10.7% : : (2) 58.3% (3) 10.7% (4) 15.% (B) “ ” (1)“ ” 23.8% : , :“ ” - : “ )...
 • 97
 • 479
 • 2

Đặc trưng ngôn ngữ học xã hội của từ ngữ kiêng kị trong tiếng việt

Đặc trưng ngôn ngữ học xã hội của từ ngữ kiêng kị trong tiếng việt
... HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - BÙI THỊ NGỌC ANH ĐẶC TRƯNG NGÔN NGỮ HỌC XÃ HỘI CỦA TỪ NGỮ KIÊNG KỊ TRONG TIẾNG VIỆT Chuyên ngành: Lý luận Ngôn ngữ Mã số: 62 ... TNKK từ ngữ dùng thay cho từ ngữ khác kiêng tránh, quan niệm hầu hết từ điển giải thích tiếng Việt từ kiêng kị cv từ kiêng kỵ d Từ dùng thay cho từ khác kiêng tránh [12: tr.1072] từ kiêng kị từ ... điểm nghiên cứu từ vựng truyền thống quan điểm ngôn ngữ học hội (ii) Hệ thống hóa lí thuyết ngôn ngữ học hội: biến ngôn ngữ, biến hội mối quan hệ biến ngôn ngữ biến hội (iii) Nghiên...
 • 193
 • 421
 • 3

Đề tài " MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA THÀNH NGỮ GỐC HÁN TRONG TIẾNG VIỆT " ppt

Đề tài
... hình thành nghóa thành ngữ gốc Hán 71 CHƯƠNG III: THÀNH NGỮ GỐC HÁN ĐƯC SỬ DỤNG TRONG TIẾNG VIỆT HIỆN NAY 3.1 Vò trí thành ngữ gốc Hán tiếng Việt 74 3.2 Khảo sát đặc điểm thành ngữ gốc Hán quan ... thức thành ngữ gốc Hán 36 2.3.2 Đặc điểm cấu tạo thành ngữ gốc Hán 39 2.3.2.1 Thành ngữ gốc Hán dùng nguyên khối vỏ ngữ âm Hán Việt, cấu trúc nội dung ngữ nghóa 40 2.3.2.2 .Thành ngữ mượn Hán hình ... ngữ tiếng Việt tiếng Hán 33 Tiếng Việt tiếng Hán không nguồn gốc, tiếng Hán thuộc họ Hán - Tạng, tiếng Việt nằm nhóm Việt – Mường thuộc họ Nam Á Nhưng tiếng Việt tiếng Hán thuộc loại hình ngôn ngữ...
 • 133
 • 351
 • 1

hành vi ngôn ngữ thề (swear) trong tiếng việt bản tóm tắt tiếng anh

hành vi ngôn ngữ thề (swear) trong tiếng việt bản tóm tắt tiếng anh
... Department of Biology-KTNN, College of Education, Thai Nguyen University Supervisors: Prof Dr Le Tran Binh Reviewer 1: Reviewer 2: Reviewer 3: This thesis will be defended in front of the Thesis Assessment ... next level and serving continuous research on improving drought tolerance of peanuts The structure of the thesis The dissertation consists of 103 pages (including references), is divided into sections: ... references: 14 pages with 134 references in Vietnamese and English The thesis has 25 tables, 36 figures Chapter LITERATURE REVIEW The reference of theisis summarize 17 Vietnamese documents and 117 foreign...
 • 27
 • 76
 • 0

tóm tắt luậ án tiên sĩ tiếng việt hành vi ngôn ngữ thề (swear) trong tiếng việt

tóm tắt luậ án tiên sĩ tiếng việt hành vi ngôn ngữ thề (swear) trong tiếng việt
... Kết thảo luận, 47 trang; Kết luận đề nghị: trang; Các công trình công bố liên quan đến luận án: trang; Tài liệu tham khảo: 14 trang với 134 tài liệu tham khảo tiếng Vi t tiếng Anh Luận án có 25 ... biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Đại học Họp Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên Vào hồi ngày tháng năm 20 : 27 CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn ... hypogaea L.) Chuyên ngành: Di truyền học Mã số: 62 42 01 21 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC Thái Nguyên – 2013 26 Công trình hoàn thành Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên Người hướng...
 • 27
 • 62
 • 0

luận văn sư phạm ngữ văn một vài đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ gốc hán trong tiếng việt

luận văn sư phạm ngữ văn một vài đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ gốc hán trong tiếng việt
... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA SƯ PHẠM BỘ MÔN NGỮ VĂN LƯU THỊ VIỆT TÚ MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA THÀNH NGỮ GỐC HÁN TRONG TIẾNG VIỆT Luận văn tốt nghiệp đại học Ngành phạm Ngữ văn Cán hướng dẫn: Cần ... Sự hiểu biết đặc điểm cấu trúc thành ngữ 47 gốc Hán cho phép bắt tay vào nghiên cứu đặc điểm ngữ nghĩa thành ngữ gốc Hán hành chức tiếng Việt 2.4 Đặc điểm ngữ nghĩa thành ngữ gốc Hán 2.4.1 Tính ... nhập hệ thành ngữ Hán vào tiếng Việt Như khái niệm thành ngữ gốc Hán luận văn hiểu sau: - Các yếu tố tạo nên thành ngữ phải gốc Hán - Có âm đọc Hán Việt - Các thành ngữ tạo lập từ yếu tố gốc Hán...
 • 73
 • 196
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thành ngữ gốc hán trong tiếng việtthành ngữ màu sắc trong tiếng việtthành ngữ so sánh trong tiếng việtngữ danh từ trong tiếng việtđặc trưng ngôn ngữ học xã hội của từ ngữ kiêng kị trong tiếng việtbổ ngữ phức hợp và những từ ngữ tương đương trong tiếng việttim hieu ve tu ngu xung ho trong tieng vietbức tranh ngôn ngữ tiêu biểu trong tiếng việtxưng hô trong hội thoại 1 hệ thống từ ngữ xưng hô trong tiếng việtxưng hô trong hội thoại 1 hệ thống từ ngữ xưng hô trong tiếng việt a xưng hô bằng các đại từ b xưng hô bằng các từ ngữ khácnhững câu thành ngữ tương đồng trong tiếng việt và tiếng anhso sánh vị trí của các bổ ngữ tình huống trong tiếng việt và tiếng phápmôt vài hình thức liên kết định ngữ với danh ngữ trung tâm trong tiếng việtbộ tiêu chí xác định chủ ngữ điển mẫu trong tiếng việtđối chiếu từ vựng trong tiếng việt và tiếng anhChuyên Để Chiến Lược Marketing Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Trong Thời Kỳ Suy ThoáiBẢO HIỂM TÀI SẢN VẬT CHẤT OTO CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT VÀ SO SÁNH VỚI SẢN PHẨM TÀI SẢN VẬT CHẤT OTO CỦA CÔNG TY BIDVĐánh giá tác động môi trường và đề xuất quy chế quản lý môi trường trong hoạt động bảo trì, sửa chữa, vệ sinh, luân chuyển sử dụng, quay vòng container tại các cảng container tại Hải PhòngMột số biện pháp dạy trẻ 4 5 tuổi biết yêu thương và chia sẻ với mọi người xunh quanhôn tập lịch sử 11Luận văn Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong việc xây dựng, quản lý bản đồ giá đấtCác giải pháp phát triển dịch vụ vận tải biển của việt nam trong giai đoạn hiện nayHoạch định chiến lược kinh doanh ngành cung ứng nhân lực cho công ty cổ phần TMS nhân lực đến năm 2020Nghiên cứu sử dụng nguồn thức ăn tại chỗ trong chăn nuôi gà h’mông tại huyện đồng văn, tỉnh hà giangBài giảng sinh học 9 thực hành vận dụng luật bảo vệ môi trường (4)Đảng lãnh đạo xây dựng đường lối đối ngoại từ năm 2001 đến năm 2010Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano sử dụng cho tấm phủ đa lớp hấp thụ sóng radar băng XTƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề dân tộcBiện pháp nâng cao tiềm năng khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực logisticsNghiên cứu thuật toán giấu tin mật trên miền không gian của ảnh bitmapNguyên nhân và giải pháp giảm thiểu hao hụt trong giao nhận hàng khí hóa lỏng(LPG) tại tổng kho khí hóa lỏng miền BắcPV GasBài báo cáo tour miền tâyTổng quan về tâm lý và hành vi khách hàngGiải pháp phát triển du lịch tỉnh phú thọNghiên cứu ảnh hưởng của quá trình mở rộng không gian đô thị tới công tác quản lý nhà nước về đất đai tại thành phố lào cai, tỉnh lào cai
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập