Bộ câu hỏi vấn đáp Marketing hay nhất

Bộ câu hỏi vấn đáp vận tải giao nhận trong ngoại thương (có giải chi tiết)

Bộ câu hỏi vấn đáp vận tải giao nhận trong ngoại thương (có giải chi tiết)
... số câu hỏi phụ khác: 91 Nguyễn Thu Thủy – Anh 11 Kinh tế K49 BỘ CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP MÔN: VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN TRONG NGOẠI THƯƠNG I Chương Vận tải mua bán quốc tế Câu 1: Tại vận tải ... Chương Giao nhận hàng hóa XNK 82 Câu 91: Khái niệm giao nhận người giao nhận 82 Câu 92: Phạm vi dịch vụ giao nhận 83 Câu 93: Vai trò người giao nhận 84 Câu 94: ... điểm vận tải: - Vận tải ngành sản xuất vật chất xã hội - Vận tải ngành sản xuất vật chất đặc biệt xã hội (xem lại câu 1) Câu 5: Phân tích mối quan hệ vận tải buôn bán quốc tế Trả lời: Vận tải...
 • 92
 • 1,176
 • 2

Bộ câu hỏi vấn đáp môn công pháp quốc tế 1 và 2

Bộ câu hỏi vấn đáp môn công pháp quốc tế 1 và 2
... điều ước quốc tế ? Câu 26 Khái niệm thành phần dân cư luật quốc tế? Vấn đề dân cư vấn đề quốc tế hay vấn đề quốc gia? Câu 27 Khái niệm ý nghĩa pháp quốc tế quốc tịch luật quốc tế? Câu 28 Trình ... thể hạn chế luật quốc tế? Câu 16 Vấn đề công nhận hiểu Luật quốc tế? Có thể loại công nhận luật quốc tế? Ý nghĩa pháp vấn đề công nhận? Câu 17 Phân tích yếu tố cấu thành quốc gia ? Các vùng ... quyền quốc gia lãnh thổ? Câu 37 Phân biệt Lãnh thổ quốc tế với Lãnh thổ quốc gia sử dụng quốc tế? Câu 38 Các loại biên giới quốc gia việc xác lập biên giới quốc gia? II Công pháp Quốc tế Câu Trình...
 • 8
 • 430
 • 2

Bộ câu hỏi vấn đáp học phần Luật Lao Động

Bộ câu hỏi vấn đáp học phần Luật Lao Động
... th thay th ngi lao ng? Cõu 56 : iu B lut lao ng quy nh: B lut lao ng iu chnh quan h lao ng gia ngi lao ng lm cụng n lng vi ngi s dng lao ng v cỏc quan h xó hi liờn quan n quan h lao ng. Anh (ch) ... hn hp ng lao ng 5) Hp ng lao ng phi chớnh ngi lao ng giao kt v thc hin 6) Ngi lao ng cú th ký kt nhiu hp ng lao ng khỏc vi nhiu ngi s dng lao ng khỏc 7) Thi gian cú hiu lc ca hp ng lao ng uc ... lc thi hnh ngui lao ng khiu ni kp thi vi c quan nh nc cú thm quyn Cõu 27 : iu B lut lao ng quy nh: B lut lao ng iu chnh quan h lao ng gia ngi lao ng lm cụng n lng vi ngi s dng lao ng v cỏc quan...
 • 22
 • 2,334
 • 0

Đáp án bộ câu hỏi vấn đáp môn bảo hiểm

Đáp án bộ câu hỏi vấn đáp môn bảo hiểm
... người bảo hiểm Không mua bảo hiểm cho đối tượng bảo hiểm biết đối tượng bảo hiểm bị tổn thất Nguyên tắc lợi ích bảo hiểm - Theo nguyên tắc người bảo hiểm muốn mua bảo hiểm phải có lợi ích bảo hiểm ... hiệu lực + Bảo hiểm trùng: trường hợp đối tượng bảo hiểm tham gia bảo hiểm với điều kiện, kiện bảo hiểm nhiều công ty bảo hiểm khác Tổng số tiền bảo hiểm công ty lớn nhiều lần giá trị bảo hiểm Trên ... bảo hiểm - F: Cước vận chuyển - Số tiền bảo hiểm (A): giới hạn trách nhiệm mà nhà bảo hiểm phải trả hàng bị tổn thất Phí bảo hiểm tính dựa số tiền bảo hiểm + Bảo hiểm giá trị (A < V): Người bảo...
 • 61
 • 232
 • 1

Bộ câu hỏi ôn tập marketing căn bản hayđáp án

Bộ câu hỏi ôn tập marketing căn bản hay có đáp án
... từ quan nhà nước 13 Câu hỏi mà phương án trả lời chưa đưa sẵn bảng câu hỏi câu hỏi thuộc loại câu hỏi? a Câu hỏi đóng b Câu hỏi mở c thể câu hỏi đóng, câu hỏi mở d Câu hỏi cấu trúc 14 Thứ ... phải hợp đồng 10 Trong câu sau nói ngành bán lẻ, câu không đúng? a Bán lẻ việc bán hàng cho người tiêu dùng cuối b Bán lẻ ngành lớn c Người sản xuất người bán buôn trực tiếp bán lẻ d Bán lẻ ... kênh Marketing trực tiếp: a Người bán buôn bán lẻ xen vào người sản xuất trực tiếp người tiêu dùng b Phải người bán buôn c Người sản xuất bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng d Tất sai Công...
 • 35
 • 1,039
 • 4

câu hỏi vấn đáp môn nghiên cứu marketing

câu hỏi vấn đáp môn nghiên cứu marketing
... phát triển câu hỏi nghiên cứu? Dựa vào vấn đề quản trị vấn đề nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu phục vụ tốt cho vấn đề nghiên cứu đưa giải pháp cho vấn đề quản trị Đề 41 Giả thuyết nghiên cứu gì? Các ... triển câu hỏi câu hỏi điều tra? Căn vào mục tiêu nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu để phát triển câu hỏi Làm để biết câu hỏi câu hỏi đặt có cần thiết hay không? Phải tự trả lời câu hỏi, sau xem câu ... cần phải đưa câu hỏi nghiên cứu? Căn để phát triển câu hỏi nghiên cứu? Câu hỏi nghiên cứu trả lời đâu thông tin cần thiết cung cấp cho người định Căn để phát triển câu hỏi nghiên cứu + Kinh nghiêm...
 • 49
 • 3,146
 • 56

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Marketingđáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Marketing có đáp án
... tin từ quan Nhà nớc 13 Câu hỏi mà phơng án trả lời cha đợc đa sẵn bảng câu hỏi câu hỏi thuộc loại: a Câu hỏi đóng b Câu hỏi mở X c thể câu hỏi đóng, câu hỏi mở d Câu hỏi cấu trúc 14 Trình tự ... b Thực nghiệm c Điều tra vấn d Tất cách nêu X Câu hỏi đóng câu hỏi: a Chỉ phơng án trả lời b Kết thúc dấu chấm câu c Các phơng án trả lời đợc liệt kê từ trớc X d Không đa hết phơng án trả ... phải hợp đồng 10- Trong câu sau nói ngành bán lẻ, câu không đúng? a- Bán lẻ việc bán hàng cho ngời tiêu dùng cuối b- Bán lẻ ngành lớn c- Ngời sản xuất ngời bán buôn trực tiếp bán lẻ X d- Bán...
 • 15
 • 153
 • 0

BỘ câu hỏiđáp án học phần địa văn hàng hải 2

BỘ câu hỏi và đáp án học phần địa văn hàng hải 2
... ? Câu 48: Công thức đánh giá độ xác vị trí tàu xác định vị trí tàu đường vị trí địa văn tác động sai số ngẫu nhiên? 1 ∆n 12 − ∆n 22 ? ∆n 12 + ∆n 22 ? B: M = ± cos θ sin θ 1 ∆n 12 + ∆n 22 ? ∆n 12 − ... tròn chứa góc kẹp đứng? 22 PHẦN (lý thuyết 2) CÂU HỎI HỎI TRẮC NGHIỆM ĐỊA VĂN – Gói số Phần lý thuyết Câu 1: Điều kiện sau không sở để IMO đưa tiêu chuẩn độ xác hàng hải cho phép? A: Độ xác vị ... A2 DB2 + DB2 DC2 + DC2 D A2 B: M = ±ε D A2 sin θ BC + DB2 sin θ AC + DC2 sin θ AB C: M = ±ε D: M = ± D A DB + DB DC + DC D A D sin θ BC + DB2 sin θ AC + DC2 sin θ AB A ε 0p 57 sin θ D A2 DB2...
 • 71
 • 96
 • 0

Câu hỏi vấn đáp môn lịch sử học thuyết kinh tế

Câu hỏi vấn đáp môn lịch sử học thuyết kinh tế
... luật kinh tế khách quan hoạt động cần đến tồn phát triển sản xuất hàng hoá, tự kinh tế, tự trao đổi 14 Adam Smith cho Nhà nước phải can thiệp vào tất hoạt động kinh tế, đặc biệt hoạt kinh tế vượt ... hình” quy luật kinh tế khách quan hoạt động chi phối hành vi người 13 Adam Smith cho quy luật kinh tế khách quan hoạt động không cần đến tồn phát triển sản xuất hàng hoá tự kinh tế, tự trao đổi ... Smith cho Nhà nước không nên can thiệp vào hoạt động kinh tế, trừ hoạt động kinh tế vượt sức doanh nghiệp Hãy để “bàn tay vô hình” điều tiết kinh tế 15 Adam Smith không đánh giá tiền tệ, coi tiền...
 • 4
 • 3,907
 • 130

Câu hỏi vấn đáp triết học

Câu hỏi vấn đáp triết học
... lực lượng sản xuất trực tiếp? Câu 12 Quan niệm triết học Mác-Leenin vai trò khoa học, kỹ thuật nhân tố người lực lượng sản xuất ? Sự vận dụng quan điểm nước ta ? Câu 13 Phân tích nội dung quy ... www.HanhchinhVN.Com Câu 11 Quan điểm triết học Mác – Lênin lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất Vai trò định lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất? Luận chứng cho thấy, ngày khoa học trở thành lực ... qua chế độ tư chủ nghĩa ? Câu 19 Phân tích nội dung nhận thức chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam ? Câu 20 Quan điểm chủ nghĩa Mác – lênin mối quan hệ vấn đề giai cấp, dân tộc,...
 • 3
 • 1,022
 • 6

CÂU HỎI VẤN ĐÁP MÔN: PHÁP LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ

CÂU HỎI VẤN ĐÁP MÔN: PHÁP LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ
... đột pháp luật mua bán quốc tế gì? 33 Hãy nêu điều kiện hiệu lực hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 34 Theo quy định pháp luật Việt Nam, hàng hóa xem đối tượng hợp pháp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc ... thích 27 Trình bày khác biệt tập quán quốc tế thương mại hai nguồn luật: điều ước quốc tế thương mại luật quốc gia 28 Trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có sử dụng EXW (Incoterms 2000) làm ... sai: hệ thống pháp luật nước chọn luật áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế luật chuyên ngành luật liên quan trực tiếp đến hợp đồng áp dụng nguyên lý chung hợp đồng Bộ luật dân sự? Giải...
 • 5
 • 4,720
 • 97

Bộ Câu hỏiđáp án cuộc thi tìm hiểu CĐ Việt Nam

Bộ Câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu CĐ Việt Nam
... cho kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi” ý nghĩa:Sự kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ Nhất tháng 01/1950 đánh dấu bước trưởng thành to lớn giai cấp công nhân Công đoàn Việt Nam ... Câu hỏi 2: : Đồng chí cho biết từ thành lập đến Công đoàn Việt Nam trải qua kỳ Đại hội? Mục tiêu, ý nghĩa kỳ Đại hội? Trả lời: Từ thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam trải qua 10 ... đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam , công đoàn tỉnh, huyện đổi thành Liên đoàn Lao động Các chức danh Thư ký Công đoàn gọi Chủ tịch Công đoàn Đại hội VI Công đoàn Việt Nam đại...
 • 16
 • 1,662
 • 6

Bộ Câu hỏiđáp án cuộc thi tìm hiểu Công đoàn Việt nam – 80 năm, Một chặng đường lịch sử

Bộ Câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu Công đoàn Việt nam – 80 năm, Một chặng đường lịch sử
... Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam , công đoàn tỉnh, huyện đổi thành Liên đoàn Lao động Các chức danh Thư ký Công đoàn gọi Chủ tịch Công đoàn Đại hội VI Công đoàn Việt Nam ... thời Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ Sự kiện thành lập Tổng Công hội đỏ miền Bắc Việt Nam mốc son chói lọi lịch sử phong trào công nhân Công đoàn Việt Nam Lần giai cấp công nhân Việt Nam đoàn thể Cách ... thống Công đoàn Việt Nam Câu hỏi 2: : Đồng chí cho biết từ thành lập đến Công đoàn Việt Nam trải qua kỳ Đại hội? Mục tiêu, ý nghĩa kỳ Đại hội? Trả lời: Từ thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam...
 • 20
 • 1,906
 • 14

Bộ câu hỏiđáp án cuộc thi tìm hiểu Công Đoàn Việt Nam

Bộ câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu Công Đoàn Việt Nam
... Liên đoàn lao động Việt Nam Câu hỏi 3: Đồng chí cho biết đại hội đánh giá đại hội đổi mới? Theo đồng chí, quan điểm "đổi mới" phát triển Đại hội X Công đoàn Việt Nam? Đại hội VI Công đoàn Việt Nam ... II Công đoàn Việt Nam định đổi tên Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam, bầu Ban Chấp hành gồm 54 đồng chí, Đoàn Chủ tịch gồm 19 đồng chí bầu đồng chí Hoàng Quốc Việt ... vệ cán công đoàn sở chế độ phụ cấp trách nhiệm cán công đoàn - Triển khai rộng rãi Quĩ hỗ trợ cán công đoàn sở Tiếp tục kiến nghị với Đảng phân cấp cho công đoàn chủ động việc thực công tác cán...
 • 17
 • 1,442
 • 16

Bộ câu hỏiđáp án cuộc thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam - 80 năm Một chặng đường

Bộ câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam - 80 năm Một chặng đường
... húa t nc v vai trũ lónh o cỏch mng thi k mi " (Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng Toàn quốc lần thứ IX-NXB Chính trị Quốc gia-Hà Nội 2001-Trang 12 4-1 25) Bc vo thi k t nc ngy cng hi nhp sõu rng vo ... cỏch mng, ng thi chm lo i sng vt cht v húa, to nhng iu kin cn thit giai cp cụng nhõn hon thnh s mnh lch s ca mỡnh" (Văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ VI-NXB thật-Hà Nội 1987-Trang 115) ... TNG LIấN ON LAO NG VIT NAM B CU HI V P N CUC THI TèM HIU CễNG ON VIT NAM 80 NM, MT CHNG NG LCH S *** Cõu hi 1: ng hóy cho bit, t chc Cụng on Vit Nam c thnh lp vo ngy, thỏng, nm...
 • 10
 • 615
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi vấn đáp marketing quốc tếbộ câu hỏi vấn đápcâu hỏi vấn đáp môn nghiên cứu marketingcâu hỏi thi công chức ôn tập tin học văn phòng bộ câu hỏi và đáp án phần thi trắc nghiệm kiến thức công nghệ thông tintim cau hoi va dap an hay neu nhan xet ve cuoc khoi ngia ly bi nuoc van xuan trong lich su 6 tao 2câu hỏi vấn đáp đường lốicâu hỏi vấn đáp môn đường lốicâu hỏi vấn đáp nguyên lý kế toáncâu hỏi vấn đáp công pháp quốc tếbộ câu hỏi và đáp án tài chính quốc tếcâu hỏi vấn đáp luật dân sự 1câu hỏi vấn đáp thương mại điện tửcâu hỏi vấn đáp thi công chứccâu hỏi vấn đáp luật thương mạicâu hỏi vấn đáp môn luật dân sựSAI LAM THUONG GAP KHI GIAI CAC BAI TOAN TIM CUC TRI DAI SO VA CACH KHAC PHUC TRAN HAI YEN KTCPDTV10 STDe thi của đọi tuyển toán quốc giaself-study merterial english 12-first termthực hiện và áp dụng pháp luậtCân nặng theo chiều cao bé gái từ 0 5 tuổiCân nặng theo chiều cao bé gái từ 5 10 tuổiFactors affecting consumers behavioral intention toward email marketingFactors affecting employee commitment in banking industry in ho chi minhBMI cho bé gái từ 2 5 tuổiPerceived audit quality, perceived audit fee, and auditor retention evidence from vietnamBài giảng Sơ đồ bản vẽ điệnCHƯƠNG iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHàm sô( trắc nghiệm thi đại học)Earthly tones ss 2018Bài tập về phép tịnh tiếnCác Bài Thực Hành hóa dược Hệ Cao Đẳngthao luan mon do hoa may tinh 8445Bồ Dưỡng HSG Vật Lý THCSCTXH VS NN mo ta TH gia dinh ngheo DP pham thi ngocCâu hỏi ôn tập đại cương văn học việt nam (ở tiểu học)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập