Tang thức của người việt bắc bộ là tín đồ phật giáo và công giáo

Tang thức của người Việt Bắc bộ tín đồ Phật giáo Công giáo (2)

Tang thức của người Việt Bắc bộ là tín đồ Phật giáo và Công giáo (2)
... Tang thức tín đồ Phật giáo Công giáo có tương đồng với tang thức truyền thống người Việt đồng Bắc Điều thể đặc điểm tang thức Phật giáo tang thức Công giáo áp dụng phong tục lễ tang người Việt lấy ... hình thức tang ma nhóm cộng đồng người Việt với ba kiểu tang thức truyền thống người Việt không theo tôn giáo, tang thức tín đồ Phật giáo tang thức tín đồ Công giáo Tính chất hỗn dung thể tương đồng ... tôn giáo học chưa có công trình chuyên sâu đề cập đến tang thức cộng đồng người Việt theo Phật giáo Công giáo Bắc Từ thực tế trên, chọn đề tài Tang thức người Việt Bắc tín đồ Phật giáo Công giáo ...
 • 26
 • 188
 • 0

Tang thức của người Việt Bắc bộ tín đồ Phật giáo Công giáo

Tang thức của người Việt Bắc bộ là tín đồ Phật giáo và Công giáo
... Chương TANG THỨC HIỆN NAY CỦA TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO VÀ CÔNG GIÁO NGƯỜI VIỆT Ở BẮC BỘ 3.1 Tang thức truyền thống người Việt Bắc 3.2 Tang thức tín đồ Phật giáo người Việt Bắc 3.3 Tang thức tín đồ Công giáo ... tang thức tín đồ Phật giáo với tang thức tín đồ Công giáo Vậy nhận thức chết quy phạm hóa chết qua nghi thức lễ tang phận tín đồ Phật giáo tín đồ Công giáo người Việt Bắc nào? Trong tang thức tín ... dụng luận án 1.5 Vài nét tín đồ Phật giáo Công giáo người Việt đồng Bắc Bộ Chương QUAN NIỆM VỀ TANG THỨC CỦA TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO VÀ CÔNG GIÁO NGƯỜI VIỆT Ở BẮC BỘ 2.1.Quan niệm chết tồn người sau chết...
 • 218
 • 187
 • 1

luận văn sư phạm ngữ văn cách xưng hô của người việt bắc bộ nam bộ

luận văn sư phạm ngữ văn cách xưng hô của người việt bắc bộ và nam bộ
... (”Vàn họa ỉï ng xỉí cạc dán täüc Viãût Nam- Lã Nhỉ Hoa (ch biãn) NXB Vàn họa Thäng tin)[9,9] Trong cå cáúu hãû thäúng vàn họa ỉïn g xỉí l mäüt bäü pháûn quan trng cáúu thnh täøng thãø vàn họa Vàn ... vàn họa mang nhán vàn ch nghéa 1.2.3 Âàûc trỉng ca mäüt nãư n vàn họa cọ bn âëa cao 1.2.4 Âàûc trỉng ca mäüt nãư n vàn họa mang âáûm triãút l ám dỉång 11 1.2.5 Âàûc trỉng ca mäüt nãư n vàn ... Viãût 1.Vàn họa giao tiãúp c a ngỉåìi Viãût Nam 1.1 Âënh nghéa vãư giao tiãúp 1.2 Vàn họa giao tiãúp c a ngỉåìi Viãût Nam 1.2.1 Âàûc trỉng ca mäüt nãư n vàn họa näng...
 • 114
 • 72
 • 0

Tín ngưỡng phồn thực của người việt ở đồng bằng bắc bộ

Tín ngưỡng phồn thực của người việt ở đồng bằng bắc bộ
... Chƣơng TÍN NGƢỠNG PHỒN THỰC CỦA NGƢỜI VIỆT ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 2.1 NGUỒN GỐC RA ĐỜI TÍN NGƢỠNG PHỒN THỰC CỦA NGƢỜI VIỆT ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 2.1.1 Nguồn gốc kinh tế - xã hội Để tìm hiểu nguồn gốc tín ... triển tín ngƣỡng phồn thực 30 1.2.5 Đặc điểm tín ngƣỡng phồn thực 36 Chƣơng 2: Tín ngƣỡng phồn thực ngƣời Việt đồng Bắc Bộ 40 2.1 Nguồn gốc đời tín ngƣỡng phồn thực ngƣời Việt đồng Bắc ... giáo, tín ngưỡng người Việt đồng Bắc Bộ (từ kỷ 15 đến nay) Luận án cho nhìn khái quát chung tôn giáo, tín ngƣỡng ngƣời Việt vùng đồng Bắc Bộ, nêu lên biểu cụ thể tín ngƣỡng phồn thực đồng Bắc Bộ, ...
 • 83
 • 226
 • 0

Gián án Thủ tục tang lễ của người Việt

Gián án Thủ tục tang lễ của người Việt
... tự giáng bậc) Ví dụ: Giai lấy vợ, gái lấy chồng, trẻ gọi trường được, vốn phải tang năm trưởng trường giáng xuống tháng, trung trường giáng xuống tháng, hạ trường giáng xuống tháng Như vốn tang ... giáng xuống tháng Như vốn tang tháng, trưởng trường giáng tháng, trung trường giáng tháng, hạ trường giáng tháng, trường hợp khác mà suy 59 Cha mẹ có để tang không? Tang phục thể tình nghĩa, có phân ... nhận lễ đặt lên bàn thờ, báo cho thân chủ bái tạ Người thu lễ phải ghi đầy đủ danh sách người đến viếng số lễ vật, để sau tang chủ biết mà tạ ơn Người thu lễ kiểm tra lễ vật sau khách cúng lễ xong...
 • 26
 • 399
 • 0

SẬP TRONG TÂM THỨC CỦA NGƯỜI VIỆT ppt

SẬP TRONG TÂM THỨC CỦA NGƯỜI VIỆT ppt
... SẬP TRONG TÂM THỨC CỦA NGƯỜI VIỆT .Trong tranh Trê Cóc dòng tranh Đông Hồ, thấy hình quan thái thú cá chép nằm sập Dẫu qua vẽ xác định xác sập đá hay sập gỗ; sập trở thành biểu ... đến sập gỗ, sập gỗ không đơn giản giường gỗ Người Việt đặt sập trước ban thờ sập nơi tiến hành nghi thức thờ cúng Ngày xưa, xã hội phong kiến, người đàn bà không tùy tiện ngồi lên sập Mặt sập ... 14m2 ( sập nhà Hồ) Không cần giường lớn vậy! Chưa có đầy đủ chứng để chắn sập vật dụng bắt nguồn từ văn hóa Việt Nhưng chắn tượng văn hóa đáng ý Chúng chọn 12 điểm xuất sập đá tiêu biểu người Việt...
 • 5
 • 177
 • 0

SẬP TRONG TÂM THỨC CỦA NGƯỜI VIỆT potx

SẬP TRONG TÂM THỨC CỦA NGƯỜI VIỆT potx
... Sập vật dụng quen thuộc với người Việt Người ta thấy hình thức sập đá đền đài, lăng tẩm, sập gỗ trước ban thờ chùa gia đình giả Trong tranh Trê Cóc dòng tranh ... (Nguyễn) 11 Sập đá Lăng Dục Đức Huế (thời Nguyễn) 12 Sập đá đền vua Đinh Văn Bòng huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình (thời Nguyễn) Tiếp đến sập gỗ, sập gỗ không đơn giản giường gỗ Người Việt đặt sập trước ... đặc trưng sập, thấy khác hẳn với phản, ghế ngựa cầu kỳ việc trạm trổ bốn chân quỳ thành sập Những sập cổ thấp, sau cao Có thể hình dung công ngồi sập vị trí gian nhà cổ người Việt Sập đặt lối...
 • 5
 • 100
 • 0

Khuynh hướng ẩm thực của người Việt Nam hiện nay pot

Khuynh hướng ẩm thực của người Việt Nam hiện nay pot
... đồng gắn bó người Việt Một đặc điểm nhiều phân biệt ẩm thực Việt Nam với số nước khác: ẩm thực Việt Nam trọng ăn ngon không đặt mục tiêu hàng đầu ăn bổ Bởi hệ thống ẩm thực người Việt có cầu ... cho người thường người phụ nữ, người nội tướng gia đình người Việt Và dù vậy, ngồi vào bàn ăn có ý thức nhường nhịn ăn: ăn trông nồi, ngồi trông hướng tiêu chí bắt buộc với người Việt Người Việt ... tạng động vật v.v) Trong thực tế nhiều người nhận thấy, cách cảm tính, đặc trưng ẩm thực Việt Nam toát lộ đối sánh với văn hóa ẩm thực khác giới: ăn Trung Hoa ăn bổ thân, ăn Việt ăn ngon miệng, ăn...
 • 6
 • 1,493
 • 3

Báo cáo khoa học: Thử đưa ra cách giải thích về sắc thái riêng trong một số cách xưng hô của người Việt Nam bộ

Báo cáo khoa học: Thử đưa ra cách giải thích về sắc thái riêng trong một số cách xưng hô của người Việt Nam bộ
... phát triển sắc thái riêng cách xưng người Việt Nam Bộ Đề nghị: Vấn đề đặt báo cáo khoa học số vấn đề khác có liên quan sắc thái riêng cách xưng người Việt Nam Bộ cần giới khoa học ngành văn ... thích sắc thái riêng số cách xưng người Việt Nam Bộ PHẦN MỞ ĐẦU: Giới thiệu khái quát đặc trưng lĩnh vực giao tiếp người Việt Nam Sắc thái riêng cách xưng người Việt Nam Bộ thuộc lĩnh vực ... NỘI DUNG: Trình bày số cách xưng người Việt Nam Bộ Đưa cách giải thích sở hình thành, tồn phát triển cách xưng 1/ Cách xưng thiên từ quan hệ bên mẹ 2/ Cách xưng thiên từ bậc cha mẹ...
 • 16
 • 83
 • 0

Báo cáo khoa học: Thử đưa ra cách giải thích về Sắc thái riêng trong một số cách xưng hô của người Việt Nam bộ ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn

Báo cáo khoa học: Thử đưa ra cách giải thích về Sắc thái riêng trong một số cách xưng hô của người Việt Nam bộ ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
... triển sắc thái riêng cách xưng người Việt Nam Bộ Đề nghị: Vấn đề đặt báo cáo khoa học số vấn đề khác có liên quan sắc thái riêng cách xưng người Việt Nam Bộ cần giới khoa học ngành văn hóa học ... cách giải thích sắc thái riêng số cách xưng người Việt Nam Bộ PHẦN MỞ ĐẦU: Giới thiệu khái quát đặc trưng lĩnh vực giao tiếp người Việt Nam Sắc thái riêng cách xưng người Việt Nam Bộ thuộc ... ta, vừa riêng, mà giữ tính thống văn hóa Việt Nam Trong đặc trưng riêng vùng đất này, điều mà người dễ nhận thấy qua lĩnh vực giao tiếp cách xưng người Việt Nam Bộ Cách xưng người Việt giữ...
 • 16
 • 207
 • 0

bóng rỗi chặp địa nàng trong tín ngưỡng thờ mẫu cửa người việt Nam bộ

bóng rỗi và chặp địa nàng trong tín ngưỡng thờ mẫu cửa người việt Nam bộ
... cho người vị Thành Hoàng hưởng nghi lễ vị Thành Hoàng 1.3 BÓNG RỖI VÀ CHẶP ĐỊA-NÀNG: DIỄN XƯỚNG TRONG NGHI LỄ THỜ MẪU 1.3.1 Nguồn gốc hình thành Bóng rỗi, chặp Địa nàng Bóng rỗi chặp Địa nàng ... LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU 1.1.1 Tín ngưỡng thờ Mẫu người Việt Việc tôn thờ nữ thần tín ngưỡng cổ sơ, diện đời sống tâm linh nhiều dân tộc giới Đặc biệt, tín ngưỡng thờ nữ thần, Mẫu ... hí Minh 7 1.1.2 Tín ngưỡng thờ Mẫu người Việt Nam Bộ Tín ngưỡng thờ Mẫu theo lưu dân vào Trung Bộ, Nam Bộ từ khoảng kỷ XVI-XVII Tuy tôn kính vị Mẫu thần, hệ thống thần phía Nam mang nhiều khác...
 • 28
 • 212
 • 0

bóng rỗi chặp địa nàng trong tín ngưỡng thờ mẫu của người việt nam bộ

bóng rỗi và chặp địa nàng trong tín ngưỡng thờ mẫu của người việt nam bộ
... SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .18 TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU 18 1.1.1 Tín ngưỡng thờ Mẫu người Việt 18 T n ngưỡng thờ Mẫu người Việt Nam Bộ 23 NGHI LỄ THỜ MẪU Ở NAM BỘ ... thống tín ngưỡng thờ Mẫu Nam Bộ, tác giả so sánh với thờ Mẫu Bắc Trung Bộ đưa nhận xét: “t n ngưỡng thờ Mẫu Nam Bộ phản ánh tranh đa ân tộc, đa tôn giáo đa văn hóa Nam Bộ (…) Thờ Mẫu Nam Bộ bộc ... lễ thờ Mẫu 35 2.2 Ảnh hưởng nghi lễ cúng đình nghi lễ thờ Mẫu Nam Bộ 40 BÓNG RỖI VÀ CHẶP ĐỊA NÀNG: DIỄN XƯỚNG TRONG NGHI LỄ THỜ MẪU 44 Nguồn gốc hình thành Bóng rỗi, chặp...
 • 233
 • 350
 • 5

truyện cổ tích loài vật của người việt nam bộ

truyện cổ tích loài vật của người việt nam bộ
... cổ tích loài vật người Việt Nam Bộ Truyện cổ tích loài vật người Việt Nam Bộ xem truyện sáng tác sưu tầm vùng đất Nam Bộ 1.3.1 Điều kiện phát sinh truyện cổ tích loài vật người Việt Nam Bộ Nam ... Định nghĩa truyện cổ tích loài vật 1.2.2 Đặc điểm truyện cổ tích loài vật 1.3 Truyện cổ tích loài vật người Việt Nam Bộ 1.3.1 Điều kiện phát sinh truyện cổ tích loài vật người Việt Nam Bộ 1.3.2 ... Định nghĩa truyện cổ tích loài vật 1.2.2 Đặc điểm truyện cổ tích loài vật 1.3 Truyện cổ tích loài vật người Việt Nam Bộ 1.3.1 Điều kiện phát sinh truyện cổ tích loài vật người Việt Nam Bộ 1.3.2...
 • 66
 • 816
 • 0

Thịt chó trong văn hóa ẩm thực của người Việt (nghiên cứu trường hợp phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội

Thịt chó trong văn hóa ẩm thực của người Việt (nghiên cứu trường hợp phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THỊ THU HIỀN THỊT CHÓ TRONG VĂN HOÁ ẨM THỰC CỦA NGƯỜI VIỆT (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI) Luận văn Thạc ... dinh dưỡng, chế biến thực phẩm giới quan tâm linh Tôi chọn đề tài nghiên cứu Thịt chó văn hóa ẩm thực người Việt , tập trung vào trường hợp phường Dương Nội, quận Đông, Nội nhằm tìm kiếm ... biến thịt chó ẩm thực người Việt Kiến thức cách chế biến thịt chó Dương Nội số cửa hàng xung quanh khu vực Dương Nội sử dụng thịt chó Đồng thời nghiên cứu giải thích văn hóa ăn thịt chó người Việt...
 • 155
 • 478
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tín ngưỡng phồn thực của người việt ở đồng bằng bắc bộnghi thức tang lễ của người việtnghi thức tang ma của người việtvan hóa ẩm thực của người việt trong tục ngư nam bolễ hội của người dân bắc bộphong tục tang lễ của người việt namđặc điểm tang lễ của người việt namđặc điểm tang lễ của người việtphong tục tang lễ của người việttang lễ của người việttang lễ của người việt namnghi lễ tang ma của người việtthủ tục tang lễ của người việtphong tục tặng quà của người việt namphong tục tặng quà của người việtNghiên cứu chọn tạo giống lúa chất lượng cao chịu hạn thích nghi với đất trồng lúa hai vụ phụ thuộc nước trời tại thái nguyênAl Capone - Khuyết DanhChia tay ý thức hệ - Hà Sỹ PhuCộng đồng người Thượng trên cao nguyên miền Trung - Nguyễn Văn HuyĐế thiên đế thích - Nguyễn Hiến LêĐiều tra nông dân Trung Quốc - Trần Quế Đệ, Xuân ĐàoĐôi điều suy nghĩ của một công dân - Hà Sỹ PhuHàn Mặc Tử - Trần Đình ThuLạc Đường - Đào HiếuLịch sử các cuộc xung đột giữa Israel và các quốc gia ẢrậpNgười Lính - Những suy ngẫm của một người lính Đức - Ted Brusaw và Siegfried KnappeNhững Điều Chúng Ta Tin Nhận - J. Clyde TurnerNhững người trẻ lạ lùng - BS. Đỗ Hồng NgọcNói chuyện với Stalin - Milovan DjilasSóng từ trường - Thụy KhuêThuật Nói Chuyện Hằng Ngày - Hoàng Xuân ViệtQuản lý phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam theo hướng bền vữngNghiên cứu các thông số chủ yếu của bê tông đầm lăn trong tính toán kết cấu mặt đường ô tô và sân bayNghiên cứu các giải pháp phát triển bền vững vận tải thủy nội địa khu vực miền bắcNghiên cứu đề xuất phương pháp thiết kế và xây dựng để nâng cao chất lượng các công trình thoát nước nhỏ trên đường ô tô tại nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập