So sánh ảnh hưởng của bột lá sắn và bột lá keo giậu trong khẩu phần đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ

So sánh ảnh hưởng của bột sắn bột keo giậu trong khẩu phần đến năng suất chất lượng trứng của đẻ

So sánh ảnh hưởng của bột lá sắn và bột lá keo giậu trong khẩu phần đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ
... đề tài So sánh ảnh hưởng bột sắn bột keo giậu phần đến suất chất lượng trứng đẻ Mục đích đề tài Xác định ảnh hưởng bột sắn bột keo giậu đến khả sản xuất trứng chất lượng trứng đẻ Lương ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN ĐỨC SO SÁNH ẢNH HƢỞNG CỦA BỘT LÁ SẮN VÀ BỘT LÁ KEO GIẬU TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƢỢNG TRỨNG CỦA GÀ ĐẺ” Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 60.62.40 LUẬN ... khác suất sinh trưởng Leghorn trắng nuôi với phần chứa 10 % bột keo giậu mái giống nuôi dưỡng với phần bột keo giậu Ngoài ra, bột keo giậu ảnh hưởng tới tuổi thành thục suất trứng mái...
 • 113
 • 195
 • 0

So Sánh Ảnh Hưởng Của Bột Sắn Bột Keo Giậu Trong Khẩu Phần Đến Năng Suất Chất Lượng Trứng Của Đẻ

So Sánh Ảnh Hưởng Của Bột Lá Sắn Và Bột Lá Keo Giậu Trong Khẩu Phần Đến Năng Suất Và Chất Lượng Trứng Của Gà Đẻ
... NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM NGUY N V N C SO SÁNH NH H NG C A B T LÁ S N VÀ B T LÁ KEO GIU TRONG KHU PHN N N NG SUT VÀ CHT L NG TR NG C A GÀ ” Chuyên ngành: Chn nuôi Mã s: 60.62.40 LUN ... T LÁ S N VÀ B T LÁ KEO GIU TRONG KHU PHN N N NG SUT VÀ CHT L NG TR NG C A GÀ ” LUN V N TH C S KHOA H C NÔNG NGHIP Thái Nguyên ... bt keo gi u ch n nuôi sinh s n 30 1.3.1 K t qu nghiên c a s∃ d!ng bt sn ch n nuôi sinh s n 1.3.2 K t qu nghiên c u s∃ d!ng bt keo gi u nuôi sinh s n Ch#ng N I DUNG VÀ...
 • 113
 • 96
 • 0

So sánh ảnh hưởng của bột sắn bột keo giậu trong khẩu phần đến khả năng sản xuất chất lượng Lương phượng tại trại Thịnh Đán tỉnh Thái Nguyên

So sánh ảnh hưởng của bột lá sắn và bột lá keo giậu trong khẩu phần đến khả năng sản xuất và chất lượng gà Lương phượng tại trại gà Thịnh Đán tỉnh Thái Nguyên
... c tớnh ca tng loi, ging keo giu Mc dự keo giu l cõy chu hn nhng khụng phi keo giu tiờu th ớt nc to tn VCK, cõy keo giu cn 5,4 tn hi nc thoỏt qua lỏ (Perez, 1980) [88] Keo giu trng ti Vit Nam ... dng axit amin t cõy keo giu Trong cỏc cht c ca keo giu, mimosin c coi l mt nhng cht c cú nh hng to ln n giỏ tr dinh dng ca keo giu v cng l mt nhng nguyờn nhõn c bn hn ch s lng keo giu cú khu phn ... ch n cha 12% bt lỏ keo giu c x lý bng cỏch thờm 12g FeSO4 hoc 2g NaOH, hoc t hp 12g FeSO4 + 2g NaOH/100g bt lỏ keo giu v nhúm g c nuụi dng vi mt ch n i chng khụng cú bt lỏ keo giu Theo Hussain...
 • 109
 • 248
 • 0

so sánh ảnh hưởng của bột sắn bột cỏ stylo trong khẩu phần đến năng suất chất lượng trứng của đẻ bố mẹ lương phượng

so sánh ảnh hưởng của bột lá sắn và bột cỏ stylo trong khẩu phần đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ lương phượng
... So sánh ảnh hưởng bột sắn bột cỏ Stylo phần đến suất chất lượng trứng đẻ bố mẹ Lương Phượng Mục đích đề tài Xác định ảnh hưởng bổ sung bột sắn bột cỏ stylo đến khả sản xuất trứng chất lượng ... lòng đỏ trứng Đã có nhiều nghiên cứu sử dụng bột sắn bột cỏ stylo chăn nuôi đẻ Tuy nhiên chưa có nghiên cứu so sánh ảnh hưởng loại bột đến suất chất lượng trứng giống đẻ Để giải vấn ... 0,09 44,80c + 0,09 Sản lượng trứng/ So Sánh Năng suất trứng/ mái So sánh Sản lượng trứng giống/lô So sánh Năng suất trứng giống/mái So sánh % 100 110,88 104,62 Tỷ lệ trứng giống % 97,64a + 0,45...
 • 87
 • 244
 • 0

so sánh ảnh hưởng của bột keo giậu bột cỏ stylo trong khẩu phần đến năng suất chất lượng trứng của đẻ bố mẹ lương phượng

so sánh ảnh hưởng của bột lá keo giậu và bột cỏ stylo trong khẩu phần đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ lương phượng
... TRUNG SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT LÁ KEO GIẬU VÀ BỘT CỎ STYLO TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ ĐẺ BỐ MẸ LƯƠNG PHƯỢNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : ... trứng đẻ bố mẹ Lương Phượng Mục đích đề tài Xác định ảnh hưởng bột cỏ Stylo bột keo giậu đến khả sản xuất trứng chất lượng trứng đẻ Lương Phượng Xác định bổ sung bột cỏ Stylo hay bột keo giậu ... BCStylo đến chất lượng trứng (tỷ lệ trứng có phôi, ấp nở, loại I) Để đáp ứng yêu cầu sản xuất, thực đề tài nghiên cứu: So sánh ảnh hưởng bột keo giậu bột cỏ Stylo phần đến suất chất lượng trứng...
 • 115
 • 212
 • 0

So Sánh Ảnh Hưởng Của Bột Keo Giậu Bột Cỏ Stylo Trong Khẩu Phần Đến Năng Suất Chất Lượng Trứng Của Đẻ Bố Mẹ Lương Phượng

So Sánh Ảnh Hưởng Của Bột Lá Keo Giậu Và Bột Cỏ Stylo Trong Khẩu Phần Đến Năng Suất Và Chất Lượng Trứng Của Gà Đẻ Bố Mẹ Lương Phượng
... TRUNG SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT LÁ KEO GIẬU VÀ BỘT CỎ STYLO TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ ĐẺ BỐ MẸ LƯƠNG PHƯỢNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : ... trứng đẻ bố mẹ Lương Phượng Mục đích đề tài Xác định ảnh hưởng bột cỏ Stylo bột keo giậu đến khả sản xuất trứng chất lượng trứng đẻ Lương Phượng Xác định bổ sung bột cỏ Stylo hay bột keo giậu ... BCStylo đến chất lượng trứng (tỷ lệ trứng có phôi, ấp nở, loại I) Để đáp ứng yêu cầu sản xuất, thực đề tài nghiên cứu: So sánh ảnh hưởng bột keo giậu bột cỏ Stylo phần đến suất chất lượng trứng...
 • 115
 • 149
 • 0

Ảnh hưởng của bột keo giậu bột sắn trong khẩu phần đến năng suất, chất lượng trứng giống của vịt super meat

Ảnh hưởng của bột lá keo giậu và bột lá sắn trong khẩu phần đến năng suất, chất lượng trứng giống của vịt super meat
... chất lượng trứng giống vịt super meat Mục đích đề tài - Xác định ảnh hưởng bột keo giậu bột sắn đến khả sản xuất trứng chất lượng trứng vịt đẻ super - Xác định bột keo giậu hay bột sắn phần ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ XUÂN ĐẠT ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT LÁ KEO GIẬU VÀ BỘT LÁ SẮN TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG TRỨNG GIỐNG CỦA VỊT SUPER MEAT Chuyên ngành: Chăn Nuôi Mã số: 60.62.01.05 ... cứu ảnh hưởng bột keo giậu (BLKG), bột sắn (BLS), bột cỏ stylo trong phần đến suất chất lượng trứng Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu ảnh hưởng BLKG bột sắn (BLS) vịt đẻ, chưa có nghiên cứu ảnh hưởng...
 • 113
 • 75
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của dầu đậu tương trong khẩu phần đến năng suất sinh sản của lợn nái nuôi con, sinh trưởng của lợn con giai đoạn bú sữa sau cai sữa trong điều kiện mùa hè

nghiên cứu ảnh hưởng của dầu đậu tương trong khẩu phần đến năng suất sinh sản của lợn nái nuôi con, sinh trưởng của lợn con giai đoạn bú sữa và sau cai sữa trong điều kiện mùa hè
... THỊ HÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA DẦU ĐẬU TƢƠNG TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI NUÔI CON, SINH TRƢỞNG CỦA LỢN CON GIAI ĐOẠN BÚ SỮA VÀ SAU CAI SỮA TRONG ĐIỀU KIỆN MÙA HÈ Chuyên ... sung vào phần ăn cho lợn nái nuôi con, lợn sữa sau cai sữa điều kiện mùa - Ứng dụng góp phần nâng cao suất sinh sản lợn nái nuôi con, khả sinh trƣởng lợn giai đoạn sữa sau cai sữa điều kiện ... tài: Nghiên cứu ảnh hưởng dầu đậu tương phần đến suất sinh sản lợn nái nuôi con, sinh trưởng lợn giai đoạn sữa sau cai sữa điều kiện mùa Mục tiêu đề tài - Xác định tỷ lệ thích hợp dầu đậu...
 • 93
 • 144
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ BỘT CỎ STYLOSANTHES GUIANENSISCIAT 184 KHÁC NHAU TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG CỦA THỊT

ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ BỘT CỎ STYLOSANTHES GUIANENSISCIAT 184 KHÁC NHAU TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA GÀ THỊT
... l n m i l n có 30 450 Lương Phư ng ngày tu i c cân phân b v i s lư ng tương ương vào năm nhóm thí nghi m (0, 2, 4, % b t c Stylo184) m b o ng u v kh i lư ng M i nhóm 30 ã c nh t m t ô ... V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U i tư ng nghiên c u Broiler gi ng Lương Phư ng t 1-70 ngày tu i Th c ăn: C Stylo 184 sau thu ho ch c c t ng n - 5cm, phơi khô n n xi măng vòng ngày nghi n ... t thí nghi m dao ng kho ng t 2,41 n 2,79 kg K t qu thu c bình thư ng tương ương v i m t s nghiên c u khác 2,06 – 2,74 kg (Schilling cs, 2008); 2,36kg Lingnan vàng (Jiang cs, 2007) th t gà...
 • 9
 • 96
 • 0

Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Dầu Đậu Tương Trong Khẩu Phần Đến Năng Suất Sinh Sản Của Lợn Nái Nuôi Con, Sinh Trưởng Của Lợn Con Giai Đoạn Bú Sữa Sau Cai Sữa Trong Điều Kiện Mùa Hè

Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Dầu Đậu Tương Trong Khẩu Phần Đến Năng Suất Sinh Sản Của Lợn Nái Nuôi Con, Sinh Trưởng Của Lợn Con Giai Đoạn Bú Sữa Và Sau Cai Sữa Trong Điều Kiện Mùa Hè
... THỊ HÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DẦU ĐẬU TƯƠNG TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI NUÔI CON, SINH TRƯỞNG CỦA LỢN CON GIAI ĐOẠN BÚ SỮA VÀ SAU CAI SỮA TRONG ĐIỀU KIỆN MÙA HÈ Chuyên ... sung vào phần ăn cho lợn nái nuôi con, lợn sữa sau cai sữa điều kiện mùa - Ứng dụng góp phần nâng cao suất sinh sản lợn nái nuôi con, khả sinh trưởng lợn giai đoạn sữa sau cai sữa điều kiện ... Nghiên cứu ảnh hưởng dầu đậu tương phần đến suất sinh sản lợn nái nuôi con, sinh trưởng lợn giai đoạn sữa sau cai sữa điều kiện mùa Mục tiêu đề tài - Xác định tỷ lệ thích hợp dầu đậu tương...
 • 93
 • 113
 • 0

Ảnh hưởng của nguồn thức ăn thô trong khẩu phần đến năng suất bò lai sind vỗ béo tại Đắc Lắk

Ảnh hưởng của nguồn thức ăn thô trong khẩu phần đến năng suất bò lai sind vỗ béo tại Đắc Lắk
... 2006 - t i liệu cha công bố) ăn phần (KP2) có nguồn thức ăn thô l rơm tăng trọng 0,795 kg/con/ng y, tiếp đến l ăn phần (KP3) có nguồn thức ăn thô l ngô gi tăng trọng 0,625 kg/con/ng y Theo ... kg/con/ng y) nguồn thức ăn thô phần n y l rơm v lõi ngô, với phần n y đạt tính ngon miệng cao lõi ngô có khả hấp phụ rỉ mật, so sánh với nguồn thức ăn thô phần khác nguồn thức ăn thô phần n y có ... nghĩa thống kê (P...
 • 7
 • 99
 • 2

Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm sinh học Biolas trong khẩu phần đến năng suất heo thịt giai đoạn từ 65 ngày tuổi đến xuất chuồng

Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm sinh học Biolas trong khẩu phần đến năng suất heo thịt giai đoạn từ 65 ngày tuổi đến xuất chuồng
... Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm sinh học Biolas phần đến suất heo thịt giai đoạn từ 65 ngày tuổi đến xuất chuồng 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích Đánh giá hiệu việc bổ sung chế phẩm Biolas ... Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm sinh học Biolas phần đến suất heo thịt giai đoạn từ 65 ngày tuổi đến xuất chuồng thực trại chăn nuôi heo tư nhân Hải Hà, thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai từ ... tài hoàn thiện 37 PHẦN V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua đề tài: Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm sinh học Biolas phần đến suất heo thịt giai đoạn từ 65 ngày tuổi đến xuất chuồng trại chăn...
 • 52
 • 105
 • 0

so sánh ảnh hưởng của bột sắn, bột cỏ stylo đến năng suất chất lượng sản phẩm thịt lương phượng tại trại đàn tỉnh thái nguyên

so sánh ảnh hưởng của bột lá sắn, bột cỏ stylo đến năng suất và chất lượng sản phẩm gà thịt lương phượng tại trại gà đàn tỉnh thái nguyên
... tài: So sánh ảnh hưởng bột sắn bột cỏ Stylo đến suất chất lượng sản phẩm thịt Lương Phượng trại Thịnh Đán tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích đề tài - Xác định ảnh hƣởng bột sắn bột cỏ Stylo ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN CHUNG SO SÁNH ẢNH HƢỞNG CỦA BỘT LÁ SẮN, BỘT CỎ STYLO ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨM GÀ THỊT LƢƠNG PHƢỢNG TẠI TRẠI GÀ ĐÁN TỈNH THÁI NGUYÊN ... VÀ THẢO LUẬN 41 3.1 Ảnh hƣởng bột sắn, bột cỏ Stylo thức ăn hỗn hợp đến tỷ lệ nuôi sống thí nghiệm 41 3.2 Ảnh hƣởng bột sắn bột cỏ Stylo thức ăn hỗn hợp đến khối lƣợng thể gà...
 • 127
 • 185
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: so sánh ảnh hưởng của hai loại thức ăn oxy và dabaco đến khả năng sản xuất thịt của gà lainghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phần có bột lá keo giậu được và không được cân đối năng lượng protein đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ lương phượnglà hệ số dẻo nó biểu thị ảnh hưởng của tính dẻo và sức cảnảnh hưởng của dầu màng gạo lên sản lượng và chất lượng trứngảnh hưởng của khẩu phần có bột cỏ stylo được và không được cân đối lại năng lượng protein đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ lương phượngnghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung vitamin ade với các mức khác nhau trong khẩu phần đến khả năng sản xuất của gà lương phượng thương phẩm nuôi thịtảnh hưởng của bổ sung mỡ cá tra trong khẩu phần đến sự tiêu thụ thức ăn tỷ lệ tiêu hóa và thông số dịch dạ cỏ của bò tăng trưởngmô tả sơ bộ ảnh hưởng của nhóm yếu tố thuộc về hộ gia đìnhmô tả sơ bộ ảnh hưởng của nhóm yếu tố thuộc về xã hội3 15 sơ đồ ảnh hưởng của các bên liên quan tới quản lý bảo vệ rừngáp lực trong sọ tăng cấu trúc trong sọ bị ảnh hưởng sớm nhất làảnh hưởng của vấn đề pháp lí tới sự phát triển ngân hàng bảo hiểm tại châu ákhu vực mậu dịch tự do asean afta và những ảnh hưởng của afta đến xuất khẩu hàng hoá của việt namsự ảnh hưởng của nén dẽ lên cây trồngsơ lược về trường chuyên ở việt nam và chất lượng giáo dục amp đào tạo của trường thpt chuyên lê hồng phong nam địnhPhối hợp dạy học thực hành nghề giữa trường dạy nghề với các cơ sở sử dụng lao động (LA tiến sĩ)OpenADR 2.0b Protocol Implementation Conformance Statement (PICS)TĂNG HUYẾT AP (BAI GIANG PPT)TAI BIẾN MẠCH máu nãoVIÊM PHỔI (BAI GIANG PPT)OpenADR 2.0a Certification Test SpecificationBien phap trac địa nhà cao tầngTRIEN KHAI NHOM N2 ECO102Ăn nhiều thịt làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thểMức độ tự chủ trong quản lý của các trường dạy nghề () ở thành phố Hà Nội, Việt Nam. (LA tiến sĩ)Chocolate graphics Chiến lược digital marketing chương trình cặp đôi ngọt ngàoNghiên cứu thực trạng và một số giải pháp phòng chống cận thị ở học sinh trung học cơ sở khu vực trung du tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Hintedo công thức toán lớp 11The tải english ladder activity book l4 pdf susan house and katharine scottMối quan hệ giữa trí tuệ cảm xúc, phong cách lãnh đạo và hiệu suất làm việc của nhân viên (LA tiến sĩ)Tiểu luận quản lí giáo dục của hiệu trưởng trường THCS: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS EAUYCÂU hỏi NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI lý LUẬN NHÀ nước và PHÁP LUẬT có đáp ánkiến thức cơ bản địa lý 11bao cao Trường học Thân thiện học sinh tích cựcLuận văn về nhãn hiệu hàng hóa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập