Các từ ngữ chỉ màu sắc phụ của màu đỏ và xanh trong tiếng việt

Nghiên cứu các phát ngôn biểu thị ý nghĩa so sánh tĩnh động trong tiếng Việt ứng dụng vào việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

Nghiên cứu các phát ngôn biểu thị ý nghĩa so sánh tĩnh và động trong tiếng Việt ứng dụng vào việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài
... nhng mụ hỡnh mang ý ngha so sỏnh l ht sc cn thit So sỏnh l tỡm s ging v khỏc gia cỏc i tng Trong so sỏnh cú nhng thụng s biểu thị s ging v khỏc Lun ny nghiờn cu v so sỏnh tnh v so sỏnh ng, t ú ... mang ý ngha so sỏnh tnh, cú nhng phỏt ngụn mang ý ngha so sỏnh ng Nghiờn cu so sỏnh tnh v so sỏnh ng nhm lm sỏng t thờm mi quan h gia t v ngụn ng Vic nghiờn cu cỏc phng tin biu t ý ngha so sỏnh ... khác li không tách i chiu so sánh Hornby (1989: 234) quan nim so sánh l xem xét nhng ngi, nhng vt ging v khác 2.2.2 .So sánh theo quan im ca gii Vit ng hc Theo Hu t: So sánh l t hai hay nhiu s vt,...
 • 173
 • 215
 • 0

đối chiếu đặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ chỉ màu sắc trong tiếng pháp tiếng việt

đối chiếu đặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ chỉ màu sắc trong tiếng pháp và tiếng việt
... tả ngữ nghĩa, phân tích đối chiếu đặc điểm ngữ nghĩa từ ngữ màu sắc tiếng Pháp tiếng Việt 21 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA CỦA TỪ NGỮ CHỈ MÀU SẮC TRONG TIẾNG PHÁP VÀ TIẾNG VIỆT 2.1 ĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA ... nghĩa từ ngữ màu sắc tiếng Pháp tiếng Việt - Phân tích đặc điểm ngữ nghĩa 10 từ màu sở 33 từ ngữ màu phái sinh tiếng Pháp; từ màu sở 124 từ ngữ màu phái sinh tiếng Việt - Đối chiếu đặc điểm ngữ nghĩa ... kê từ ngữ màu sắc sở từ ngữ màu sắc phái sinh tiếng Pháp Liệt kê từ ngữ màu sắc sở từ ngữ màu sắc phái sinh tiếng Việt Thống kê số lượng từ ngữ màu phái sinh tiếng Pháp tiếng Việt Bảng từ ngữ màu...
 • 111
 • 2,799
 • 23

Đặc trưng ngôn ngữ văn hóa của các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong thành ngữ tiếng Việt

Đặc trưng ngôn ngữ văn hóa của các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong thành ngữ tiếng Việt
... nhiều người Ở đây, khuôn khổ luận văn, giới hạn tìm hiểu đặc trưng ngôn ngữ- văn hóa thành ngữ mà cụ thể thành ngữ từ BPCT tiếng Việt , có so sánh với từ BPCT thành ngữ tiếng Anh Trong luận văn, ... tiếng Việt, đặc điểm ngữ nghĩa văn hoá thành ngữ khái quát mối quan hệ ngôn ngữ văn hoá, ngữ nghĩa văn hóa từ, ngữ nghĩa văn hóa thành ngữ cuối vấn đề biểu trưng thành ngữ Chương hai, khảo sát thành ... ngôn ng văn hóa 1.2 Đặc điểm ngữ nghĩa văn hóa thành ngữ 1.2.1 Mối quan hệ ngôn ngữ văn hóa Ngôn ngữ sản phẩm văn hóa nhân loại giống tất sản phẩm văn hóa khác E.D.Sapir, nhà ngôn ngữ học người...
 • 147
 • 2,008
 • 15

NGHIÊN cứu các từ NGỮ CHỈ THỰC vật TÙNG, TRÚC, cúc, MAI, LAN ý NGHĨA văn hóa của CHÚNG TRONG TIẾNG hán (đối CHIẾU với từ NGỮ

NGHIÊN cứu các từ NGỮ CHỈ THỰC vật TÙNG, TRÚC, cúc, MAI, LAN và ý NGHĨA văn hóa của CHÚNG TRONG TIẾNG hán (đối CHIẾU với từ NGỮ
... 著作有阮有求(Nguyễn Hữu Cầu)的 Nghiên cứu đối chiếu ngữ nghĩa từ ngữ đất nước học chứa tên gọi động vật, thực vật hai ngôn ngữ Hán Việt với việc dạy tiếng Hán cho sinh viên chuyên ngữ Việt Nam》(语越语语植物语语的语俗语语语比语究语用于越 ... Lân Từ điển từ ngữ NXB Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Như Ý chủ biên Đại từ điển Tiếng Việt NXB Văn hóa thông tin Vũ Dung, Vũ Thúy Anh, Vũ Quang Hào(2000) Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam NXB Văn ... Thêm)提出《Đi tìm ngôn ngữ văn hoá đặc trưng -7- văn hoá ngôn ngữ (语求文化中的语言及语言的文化特征),阮语(Nguyễn Lai)著《Về mối quan hệ ngôn ngữ văn hoá》 (语语言语文化的语系 ),阮德存(Nguyễn Đức Tồn)语表 Nghiên cứu đặc trưng văn hoá dân...
 • 86
 • 558
 • 1

tìm hiểu các từ ngữ chỉ trang phục truyền thống của người dao đỏ

tìm hiểu các từ ngữ chỉ trang phục truyền thống của người dao đỏ
... VÀ NGỮ NGHĨA CỦA CÁC TỪ NGỮ CHỈ TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DAO ĐỎ 27 2.1 KHÁI QT VỀ CÁC TỪ NGỮ CHỈ TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DAO ĐỎ 27 2.2 ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC CỦA CÁC TỪ NGỮ ... NGỮ NGHĨA CỦA CÁC TỪ NGỮ CHỈ TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DAO ĐỎ 2.1 KHÁI QT VỀ CÁC TỪ NGỮ CHỈ TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DAO ĐỎ Như nói trên, đối tượng khảo sát luận văn từ ngữ trang ... NGỮ CHỈ TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DAO ĐỎ 29 2.3 ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA CÁC DANH NGỮ CHỈ TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG 31 2.4 CÁC LOẠI TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG VÀ CÁC CHI TIẾT TRANG PHỤC...
 • 102
 • 468
 • 1

Ẩn dụ trong tiếng anh các thủ pháp chuyển dịch sang tiếng việt trên liệu nghĩa ẩn dụ của các từ ngữ chỉ một số bộ phận điển hình trên cơ thể người luận văn ths ngôn ngữ học 60 22 01 pdf

Ẩn dụ trong tiếng anh và các thủ pháp chuyển dịch sang tiếng việt trên tư liệu nghĩa ẩn dụ của các từ ngữ chỉ một số bộ phận điển hình trên cơ thể người  luận văn ths ngôn ngữ học 60 22 01 pdf
... trưng ẩn dụ tiếng Anh qua nghĩa ẩn dụ số từ ngữ phận thể người - Tìm hiểu ng đồng khác biệt nghĩa ẩn dụ từ ngữ phận thể người tiếng Anh tiếng Việt, cách thức chuyển dịch ẩn dụ từ tiếng Anh sang ... Ẩn dụ tiếng Anh thủ pháp chuyển dịch sang tiếng Việt (trên liệu nghĩa ẩn dụ từ ngữ số phận điển hình thể người) làm đề tài nghiên cứu luận văn Đối tƣợng nghiên cứu Đối ng nghiên cứu luận ... nghiên cứu ẩn dụ - Tìm hiểu nghĩa ẩn dụ từ ngữ số phận điển hình thể người tiếng Anh (có liên hệ với tiếng Việt) - Tìm ng đương chuyển dịch ẩn dụ nói từ tiếng Anh sang tiếng Việt Phƣơng pháp nghiên...
 • 116
 • 496
 • 4

So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ văn hoá)

So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán và tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ  văn hoá)
... (bai la se) màu nến trắng 100 (bai jin se) màu bạch kim 101 (bai e se) màu đất trắng 34 102 (bai yu se) màu ngọc trắng 103 (bai ru se) màu sữa trắng ... bai se) màu trắng bạc : 123 (ku bai) 124 (zhi bai) trng giy 37 125 (nai bai se) màu trắng đục 126 (qian bai se) màu trắng chì 127 (ru bai se) màu trắng ... se) màu trắng kẽm 39 139 (ya bai se) màu trắng 140 (yan bai se) màu trắng muối 141 (yin bai se) trắng ngần 142 (yu du bai) trắng bụng cá 143 (yu bai) màu...
 • 167
 • 376
 • 4

Đặc trưng ngôn ngữ văn hoá của các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong thành ngữ tiếng việt (so sánh với tiếng anh)

Đặc trưng ngôn ngữ  văn hoá của các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong thành ngữ tiếng việt (so sánh với tiếng anh)
... tài: Đặc trưng ngôn ngữ- văn hóa từ ngữ BPCT thành ngữ tiếng Việt (so sánh với tiếng Anh), người viết hướng đến mục đích sau: - Tìm mối quan hệ ngôn ngữ văn hoá liệu từ ngữ BPCT thành ngữ Góp phần ... nhiều người Ở đây, khuôn khổ luận văn, giới hạn tìm hiểu đặc trưng ngôn ngữ- văn hóa thành ngữ mà cụ thể thành ngữ từ BPCT tiếng Việt , có so sánh với từ BPCT thành ngữ tiếng Anh Trong luận văn, ... ngữ người Anh người Việt Vì lí trên, chọn Đặc trưng ngôn ngữ- văn hóa từ ngữ phận thể thành ngữ tiếng Việt (so sánh với tiếng Anh) làm đề tài nghiên cứu 0.2 Mục đích nghiên cứu Thực đề tài: “Đặc...
 • 20
 • 61
 • 0

Khảo sát các từ ngữ chỉ tâm linh trong ca dao người việt

Khảo sát các từ ngữ chỉ tâm linh trong ca dao người việt
... hành khảo sát xuất từ ngữ tâm linh ca dao 4.2 Thống kê, phân loại từ ngữ tâm linh ca dao 4.3 Phân tích cấu trúc ngữ nghĩa từ ngữ tâm linh ca dao 4.4 Phân tích số ý nghĩa biểu tợng từ ngữ tâm linh ... Kết khảo sát, thống kê phân loại Có thể nói từ ngữ tâm linh xuất nhiều ca dao Kết khảo sát thu đợc 360 câu (bài) ca dao có chứa từ ngữ tâm linh chủ yếu danh từ, động từ Còn lại số tính từ từ loại ... phân ca dao làm nhiều loại nh: Đồng dao, ca dao lao động, ca dao nghi lễ phong tục, ca dao trào phúng, ca dao ru con, ca dao trữ trình Nh nói, ca dao Việt Nam sớm mở cánh cửa vào giới tâm linh...
 • 120
 • 360
 • 0

Tìm hiểu các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong ca dao việt nam

Tìm hiểu các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong ca dao việt nam
... ti m thụi Ca dao v phn ỏnh ca ca dao v ngi 3.1 Ca dao Vit Nam - cỏc c im v ca dao 3.1.1 Ca dao Vit Nam: Núi v ca dao cú nhiu nh ngha khỏc " Ca dao" cũn gi l " phong dao" Thut ng ca dao c dựng ... (1992), nghiờn cu tng th ca ca dao v mt thi phỏp: - Thi phỏp hc v vic nghiờn cu thi phỏp ca ca dao - Ngụn ng ca dao - Kt cu ca dao - Mt s biu tng ca dao ( Thi phỏp ca dao NXB KHXH, H Ni 1992) ... ngi mt cõu ca dao S liu S cõu Ng liu Ca dao s dng mt t ch BPCTN Ca dao s dng hai t ch BPCTN Ca dao s dng ba t ch BPCTN Ca dao s dng bn t ch BPCTN Ca dao cha t ch BPCTN 426 109 546 * Ca dao s dng...
 • 85
 • 1,948
 • 35

Khảo sát các từ ngữ chỉ hành động cảm nghĩ, nói năng trong ca dao việt nam

Khảo sát các từ ngữ chỉ hành động cảm nghĩ, nói năng trong ca dao việt nam
... từ cảm nghĩ nói năng, động từ nói năng, vị từ biểu thị hoạt động nói năng, vị từ hành động, - động từ cảm nghĩ nói tên gọi đợc dùng để hành động cảm nghĩ nói tiếng Việt, loại xuất nhiều ca dao ... Thống kê, phân loại từ ngữ hành động cảm nghĩ, nói Kho tàng ca dao ngời Việt [42] - Khảo sát đặc điểm từ ngữ hành động cảm nghĩ, nói chúng hoạt động hành chức môi trờng ca dao để làm rõ đặc điểm ... tiếng Việt, nghĩa từ, câu ngôn ngữ ứng với mục đích nghiên cứu đề tài nghĩa từ - động từ hành động cảm nghĩ, nói - động từ nói tiếng Việt Nhng động từ nói (ĐTNN) hay động từ cảm nghĩ, nói (ĐTCN,NN)...
 • 121
 • 796
 • 1

Từ ngữ chỉ chức sắc trong cộng đồng tộc người Mạ

Từ ngữ chỉ chức sắc trong cộng đồng tộc người Mạ
... cấu tạo ngữ chức sắc tổ chức cộng đồng người Mạ 2.3 Phân loại mặt xã hội chức sắc tổ chức cộng đồng tộc người Mạ 2.4 Tiểu kết Chương 3: Vai trò vị chức sắc tổ chức cộng đồng người Mạ 3.1 Người ... ngữ 1.5.2 Một số đặc điểm văn hóa – xã hội người Mạ Chương 2: Đặc điểm từ ngữ chức sắc tổ chức cộng đồng tộc người Mạ 2.1 Đặc điểm nguồn gốc từ chức sắc cộng đồng người Mạ 2.1.1 Từ Mạ 2.1.2 Từ ... tìm hiểu từ ngữ chức sắc tổ chức cộng đồng tộc người Mạ, ta nhận thấy: - Từ ngữ chức sắc tiếng Mạ không nhiều, hầu hết từ vay mượn - Về ngữ âm: từ chức sắc, từ đơn tiết từ đa tiết Từ đơn tiết...
 • 30
 • 82
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu các từ ngữ chỉ trang phục truyền thống của người dao đỏcác từ ngữ chỉ thời tiết của từng mùacác từ ngữ chỉ phù đổng thiên vươngnắm được một số từ ngữ chỉ tên đặc điểm của các loài vật bt1 bt2tìm những từ ngữ chỉ phẩm chất khác của phụ nữ việt namcác từ ngữ chỉ trạng tháitìm hiểu các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong ca dao việt namkhảo sát dac trưng các từ ngữ chi bộ phận cơ thể người trong tiếng việtkhao sat cac tu ngu chi hanh dong cam nghi noi nang trong ca daotìm các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ saumục tiêu nắm được một số từ ngữ chỉ tên đặc điểm của loài vật bt1 bt2 biết đặt dấu phẩy dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn bt3bài tập 3 tìm các từ ngữ miêu tả hình dáng của người a miêu tả mái tóc m đen nhánh óng ả b miêu tả đôi mắt m một mí đen láy c miêu tả khuôn mặt m trái xoan vuông vứckhảo sát ảnh hưởng của các anion đến khả năng hấp phụ của bùn đỏ đối với phenoltrình chung để dạy các phát ngôn so sánh tĩnh và động trong tiếng việt với tư cách là một ngoại ngữviết đúng các vần iêu u các từ ngữ hiếu thảo u mến chữ thường cỡ vừa h khá giỏi viết đều nét giãn đúng khoảng cachsvaf viết đủ số dòng số chữ quy địnhtrong vở tập viếtBIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG CHUYÊN môn ở các TRƯỜNG TRUNG học cơ sở HUYỆN KINH môn TỈNH hải DƯƠNGBIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG tự học của SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THƯƠNG mại và CÔNG NGHIỆPMỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG vận ĐỘNG NHỊP điệu CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 6 TUỔI“ nghiên cứu tương tác của kpt(piperidin)cl3 với p nitroanilin và độc tính của một số phức chất Pt(II) chứa piperidinNGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của PHÂN bón hữu cơ lục THẦN NÔNG và CHẾ PHẨM d409 đến SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT lúa bắc THƠM số 7 tại HUYỆN THANH OAI – hà nộiHoạt động chứng thực tại quận nam từ liêm và một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chứng thực tại quận nam từ liêmSử dụng nguồn sử liệu địa phương trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1954 1975 ở trường trung học phổ thông tỉnh đồng thápGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Review 1 (Unit 123)Tư tưởng nho giáo của nguyễn công trứ và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng việt namIELTS READING 2016 BY NGOC BACH PART 2 VER 1 0Đánh giá chất lượng nước sông hương đoạn chảy qua huyện thanh hà, tỉnh hải dương 6 tháng đầu năm 2016Chất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng ngoại thương việt nam chi nhánh hà nội – thực trạng và giải phápÔ NHIỄM KHÍ TRONG LĨNH vực sản XUẤN hóa CHẤTHoàn thiện thanh toán quốc tế cho xuất nhập khẩu hàng hoá tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triểnviệt nam, chi nhánh hòa bìnhGIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN lý rủi RO THANH KHOẢN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN TIÊN PHONGNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỊNH GIÁ tài sản bảo đảm là bất ĐỘNG sản tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH tây hồGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh xuân maiNâng cao tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh ba đìnhGIảI PHÁP NÂNG CAO CHấT LƯợNG tín DụNG XUấT KHẩU HÀNG hóa tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN QUốC tế VIệT NAM (VIB) – CHI NHÁNH THANH hóaThành ngữ trong tiếng anh (còn update)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập