Về các bài toán np c và một số phương pháp giải

Về các bài toán NP C một số phương pháp giải

Về các bài toán NP C và một số phương pháp giải
... t c độ cho c ch giải thuật Ví dụ, chí khó tìm giải thuật x c cho toán TSP chạy độ ph c tạp O(1.9999n) C ch tiếp c n kh c phương pháp nhánh c n (branch-and-bound ) cho toán c thể phương th c ... giải (P) Hiện chưa biết toán NP giải nhanh chóng hay không (đây toán P so với NP) Tuy nhiên, toán NP - C giải nhanh chóng, theo định nghĩa NP - C, toán NP giải nhanh chóng C c toán NP- C xuất thường ... đỉnh cho hai đỉnh c màu giống mà lại nối tr c tiếp với với số màu c n tô Bài toán c nhiều c ch giải Trong c ch đơn giản để giải toán Duyệt c chặn nhánh Thuật toán hiệu C thể phát biểu qua c ch...
 • 68
 • 594
 • 0

skkn áp dụng phương pháp quy đổi giải bài tập về sắt, hợp chất của sắt một số phương pháp giải bài tập hóa học hữu cơ 11.

skkn áp dụng phương pháp quy đổi giải bài tập về sắt, hợp chất của sắt và một số phương pháp giải bài tập hóa học hữu cơ 11.
... PHP QUY I GIAI BAI TP ST VA HP CHT CUA ST I C S Lí THUYT Mụt sụ cach quy ụi thng gp: + Mụt hụn hp gụm (Fe va oxit FeO, Fe 2O3, Fe3O4) hoc hụn hp gụm (cac oxit st FeO, Fe2O3, Fe3O4) thng quy ụi ... nghiệm giảng dạy THPT Tiên Lữ Hoàng Anh Ngọ Tr ờng Bi gii: p dng phng phỏp quy i: Quy hn hp X v hn hp hai cht Cỏch 1: Quy hn hp X v cht Fe v Fe2O3: Ho tan hn hp X vo dung dch HNO3 c núng d Ta ... Fe 2O3, Fe3O4 vi sụ mol cua FeO = sụ mol Fe 2O3 ) thi quy ụi Fe3O4 II BI TON P DNG: Bi toỏn 1: ( Trớch thi tuyn sinh H C- Khi A- 2010) Cho 11.3 6 gam hn hp gm Fe, FeO, Fe2O3 v Fe3O4 phn ng ht vi...
 • 38
 • 1,325
 • 2

Áp dụng phương pháp quy đổi giải bài tập về sắt, hợp chất của sắt một số phương pháp giải bài tập hóa học hữu cơ 11

Áp dụng phương pháp quy đổi giải bài tập về sắt, hợp chất của sắt và một số phương pháp giải bài tập hóa học hữu cơ 11
... nm hc 2012 - 2013 lp 11A1 v 11A2 Nhn xột kt lun v hiu qu ca ti hc sinh lp 11A1, 11A2 v hon thin ti: cui thỏng nm 2013 h: Thỏng 10/2012 Kho sỏt lp 11A1, 11A2 Thỏng 11/ 2012 n thỏng 12/2012 ... hai lp 11A1 v 11A2 trc c ỏp dng v sau c ỏp dng cỏc phng phỏp gii bi trc nghim(ca ti : * K r L S k b r ( ml 11) % Khỏ G % TB % Y - Kộm 11A1 50 31 h.s 62% 15 h.s 30% h.s 8% 11A2 49 25 ... ete cú s mol bng v cú lng l 111 ,2g S mol ete l: A 0,1 mol B 0,2 mol C 0,3 mol D 0,4 mol Suy lun: un h n hp ru to ete Theo LBTKL: mru = mete + mH 2O mH 2O = 132,8 111 ,2 = 21,6g Do n ete nH2O...
 • 38
 • 115
 • 0

Dãy số một số phương pháp giải toán về dãy số

Dãy số và một số phương pháp giải toán về dãy số
... pháp giải toán dãy số số cách xây dựng toán dãy số Đó số phương pháp giải toán xác định số hạng tổng quát dãy số, toán tìm giới hạn dãy số, toán dãy số số học toán ước lượng tổng tích dãy số số ... dãy số( bản chất giải tích) 3) Các toán dãy số số học 4) Các toán ước lượng dãy số Các phương pháp để giải toán dãy số đa dạng Chúng ta xét cụ thể số phương pháp 2.1 2.1.1 Một số phương pháp giải ... lim = · n→∞ 2c 2.3 Một số phương pháp giải toán dãy số số học Dãy số nguyên phần quan trọng lý thuyết dãy số Chúng ta xét số phương pháp giải toán dãy số nguyên 2.3.1 Phương pháp quy nạp Trong...
 • 88
 • 207
 • 0

Lý thuyết một số phương pháp giải bài tập hay va khó về di truyền quần thể

Lý thuyết và một số phương pháp giải bài tập hay va khó về di truyền quần thể
... 2,4,6,8 3.2 Nếu quần thể chưa cân di truyền sau hệ quần thể cân di truyền? -Trường hợp 1: Nếu tần số alen giới quần thể chưa cân di truyền, cần sau hệ quần thể đạt trạng thái cân di truyền -Trường ... trạng thái cân di truyền quần thể 3.1 Dấu hiệu xác định quần thể cân di truyền +Tần số alen giới phải Nếu tần số alen giới không quần thể chưa đạt trạng thái cân di truyền +Cấu trúc di truyền thoả ... gen quần thể ngược lại II Các dạng tập di truyền quần thể Xác định tần số alen 1.1 Xác định tần số alen biết cấu trúc di truyền quần thể -Theo định nghĩa: Tần số alen tỉ lệ giao tử mang alen quần...
 • 8
 • 249
 • 3

Biên soạn các bài toán hóa học hữu cơ có phương pháp giải nhanh

Biên soạn các bài toán hóa học hữu cơ có phương pháp giải nhanh
... hiệu toán hóa học hữu giải nhanh xây dựng + Xử lí số liệu phương pháp thống kê toán học VII ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN VĂN + Nghiên cứu đề xuất phương pháp để giải nhanh toán hóa học hữu + Biên soạn toán ... Tầm quan trọng việc xây dựng toán giải nhanh để KTĐG kết học tập học sinh phương pháp TNKQ CHƯƠNG 2: 35 BIÊN SOẠN CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC HỮU CƠ CÓ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH ĐỂ LÀM CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ... 2.1 Phân tích phương pháp giải nhanh toán hóa học hữu : Bài tập hóa học đóng vai trò quan trọng việc kiểm tra đánh giá chất lượng học tập học sinh Để xây dựng toán hóa học phải kiến thức sâu...
 • 152
 • 2,146
 • 6

luận văn thạc sĩ đại học sư phạm Biên soạn các bài toán hóa học hữu cơ có phương pháp giải nhanh để làm câu hỏi khách quan nhiều lựa chọn

luận văn thạc sĩ đại học sư phạm Biên soạn các bài toán hóa học hữu cơ có phương pháp giải nhanh để làm câu hỏi khách quan nhiều lựa chọn
... điểm phương pháp TNKQ + Biên soạn toán hóa học hữu phương pháp giải nhanh để làm câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm để góp phần đổi phương pháp kiểm tra đánh giá kết học tập học ... cầu để xây dựng toàn hóa học , xây dựng toán hóa học để làm câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn đòi hỏi toán cách giải thông thường cách giải nhanh , cách suy luận thông minh , phương án lựa chọn ... môn hóa học trường phổ thông Tầm quan trọng việc xây dựng toán giải nhanh để KTĐG kết học tập học sinh phương pháp TNKQ 35 CHƯƠNG 2: BIÊN SOẠN CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC HỮU CƠ CÓ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH...
 • 152
 • 199
 • 0

Tiểu luận môn Thuật Toán Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề TÌM HIỂU VẤN ĐỀ SO SÁNH CHUỖI MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT

Tiểu luận môn Thuật Toán và Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề TÌM HIỂU VẤN ĐỀ SO SÁNH CHUỖI VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT
... phương pháp giải vấn đề Phương pháp giải vấn đề so sánh chuỗi Có nhiều giải thuật để thực việc so sánh chuỗi Trong tiểu luận này, Chúng ta tìm hiểu bốn giải thuật so sánh chuỗi là: Naïve, Rabin-Karp, ... Văn Nhơn Thuật toán phương pháp giải vấn đề Mục lục Nguyễn Hải Toàn – CH1301110 Trang GVHD : PGS.TS Đỗ Văn Nhơn Thuật toán phương pháp giải vấn đề Phát biểu vấn đề So sánh chuỗi trình tìm kiếm ... Nhơn Thuật toán phương pháp giải vấn đề Hình 3.3 Kết chạy thuật toán so sánh chuỗi có kích thước lớn Đối với chuỗi có kích thước lớn, thuật giải Rabin-Carp có thời gian chạy nhanh Sau thuật giải...
 • 18
 • 95
 • 2

Nghiên cứu phương trình tích phân phi tuyến volterra một số phương pháp giải gần đúng phương trình tích phân phi tuyến volterra, lập trình maple trong tính toán

Nghiên cứu phương trình tích phân phi tuyến volterra và một số phương pháp giải gần đúng phương trình tích phân phi tuyến volterra, lập trình maple trong tính toán
... số phương pháp giải gần phương trình tích phân phi tuyến Volterra, lập trình Maple tính toán Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu phương trình tích phân phi tuyến Volterra số phương pháp giải gần phương ... cứu: Nghiên cứu tồn nghiệm phương trình, số phương pháp giải xấp xỉ phương trình ứng dụng vào giải gần số phương trình tích phân phi tuyến Volterra cụ thể, lập trình Maple tính toán Phương pháp nghiên ... phương trình tích phân phi tuyến Volterra, lập trình Maple tính toán Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Phương trình tích phân phi tuyến Volterra loại một, loại hai Phạm vi nghiên cứu: ...
 • 59
 • 117
 • 0

Tóm tắt công thức một số phương pháp giải vật lý 12

Tóm tắt công thức và một số phương pháp giải vật lý 12
... 10 -12 W/m2 f = 1000Hz: cng õm chun * Tn s n phỏt (hai u dõy c nh hai u l nỳt súng) f =k v ( k N*) 2l PTTH NGUYN HU HUN - GV: L ấ T N H U Trang12 Túm tt cụng thc v mt s phng phỏp gii Vt 12 ... nh lut bo ton mụmen ng lng I11 = I 22 hay Li = const nh v ng nh lut bo ton ng lng = a= p = mv i i i = const nh v ng nng 1 W = I 12 I = A (cụng ca ngoi lc) 2 W = 2 I I = A (cụng ca ngoi ... Túm tt cụng thc v mt s phng phỏp gii Vt 12 Nm hc 2010-2011 Phng trỡnh ng lc hc ca vt rn quay quanh mt trc c nh M = I hay = M I Trong...
 • 24
 • 673
 • 5

PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
... Bài 10: ( Phương trình nghiệm nguyên kinh nghiệm giải – Vũ Hữu Bình) Tìm số nguyên x để : a) x2 + 7x số phương b) x2 + x + số phương Bài 11: (Phương trình nghiệm nguyên kinh nghiệm giải – Vũ ... TỪNG PHƯƠNG PHÁP I Phương pháp xét tính chia hết Đưa phương trình ước số: Đưa phương trình dạng vế trái tích đa thức có hệ số nguyên, vế phải số nguyên Để tìm nghiệm phương trình ta tìm ước số ... nghiệm nguyên hai ẩn phương trình có bậc cao bậc Khi ta biểu diễn ẩn theo ẩn giải phương trình II Phương pháp dùng tính chất số phương Tạo bình phương Ví dụ 3: Tìm nghiệm nguyên phương trình 2x2...
 • 23
 • 302
 • 0

Phép biến đổi laplace với các bài toán dao động một đề xuất về thí nghiệm con lắc kép

Phép biến đổi laplace với các bài toán dao động và một đề xuất về thí nghiệm con lắc kép
... kép với mục đích đa thí nghiệm vào hoạt động giảng dạy việc làm cần thiết Với lí định chọn nghiên cứu đề tài: Phép biến đổi Lapplace với toán dao động đề xuất thí nghiệm lắc kép Trong khoá luận, ... thông thờng Chơng 2: Bài toán dao động lắc kép Bài toán dao động lắc kép toán mang tính tổng hợp Từ cấu tạo lắc kép, đặt cho ta toán khác nhau: Đó thiết lập phơng trình dao động trờng hợp pha, ... pha dao động nh lợng dao động hai lắc Công thức (2.2.2) hoàn toàn tính toán đợc từ so sánh đợc kết ta thu đợc thực hành lắc kép với kết lý thuyết Chơng đề xuất Bài hớng dẫn thí nghiệm lắc kép Một...
 • 60
 • 782
 • 7

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ CHIA HẾT TRONG TẬP N

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ CHIA HẾT TRONG TẬP N
... nguy n dơng, chứng minh rằng: 6 2n + 3n+ 2 + 3n M11 Bài 6: Chứng minh tổng k số t nhi n li n tiếp (k lẻ) chia hết cho k Giải: Gọi k số nguy n li n tiếp n, n+ 1, n+ 2, , n + k-1 Khi tổng chúng bằng: n ... 1 0n + 1 8n - chia hết cho 27 * Bài tập tơng tự: Bài 1: Chứng minh rng: a) -1 0n + 7 2n - chia hết cho 91 b) - 2 2n + 1 5n - chia hết cho với n nguy n dơng Bài 2: Chứng minh với n tự nhi n thì: (n+ ... Dạng 3: Chứng minh chia hết biểu thức chứa chữ Bài 1: Chứng minh rằng: n3 - n chia hết cho với n s t nhi n * Cách 1: Vì (2, 3) = n n c n chứng minh n3 - n chia hết cho chia hết cho Ta có n3 - n...
 • 35
 • 1,746
 • 23

Một số phương pháp giải các bài toán về tỉ lệ thức

Một số phương pháp giải các bài toán về tỉ lệ thức
... II Tỉ lệ thức Định nghĩa: Tỉ lệ thức đẳng thức hai tỉ số a c = b d (hoặc a : b = c : d) Các số a, b, c, d đợc gọi số hạng tỉ lệ thức; a d số hạng hay gọi ngoại tỉ, b c số hạng hay gọi trung tỉ ... trị biến tỉ lệ thức Bài toán 1:Tìm x tỉ lệ thức sau: x 15 = b) 1,5 : x = 4,5 : 0,3 a) Giải: ( Bài toán em sử dung kiến thức tìm thành phần cha biết tỉ lệ thức : Nếu biết số hạng tỷ lệ thức ta ... Trong cách này, từ tỉ lệ thức cần chứng minh ta chứng minh hiệu hai tỉ số Tóm lại từ tỉ lệ thức ta suy tỉ lệ thức khác cách chứng minh theo nhiều cách khác sử dụng tập a + b ab = c + d cd Bài toán...
 • 47
 • 3,040
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: phân loại và một số phương pháp giải hệ bất phương trìnhđề tài một số phương pháp giải các bài toán về chia hết trong tập nmột số phương pháp giải các bài toán về tỉ lệ thứcmot so phuong phap giai cac bai toan ve khoang cach trong hinh hoc khong gian lop 11dạy học tích hợp môn toán 7 về các bài toán áp dụng dãy tỉ só bằng nhaugiới thiệu về các bộ điều chỉnh pid và một số luật hiệu chỉnhmột số phương pháp giải bài toán hóa học 9giải các bài toán mạch rlc nối tiếp bằng phương pháp cực trịgiải các bài toán dao động cưỡng bức bằng phương pháp số phứcmot so phuong phap giai he phuong trinh va bai tapskkn mot so phuong phap giai bai tap ve luy thua cua mot so huu tymột số phương pháp giải bài toán tìm số phức có mô đun lớn nhất nhỏ nhấtmột số phương pháp giải bài tập về tiếp tuyếnskkn một số phương pháp giải nhanh bài tập di truyền quần thể nâng cao tính tích cực học tập và khả năng tư duy lôgic của học sinhphần i tổng quan về giá cả và một số phương pháp định giáĐề tài thực trạng công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpTiểu luận những ứng dụng của ngành dược trong việc điều chế thuốc cao áp huyết luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpĐề tài Đổi mới nội dung chương trình môn học Giáo dục Thể chất của trường Trung cấp Y tế Hà Giang theo hướng đào tạo hướng dẫn viên thể dục thể thao cơ sở bản làngĐề tài Một số biện pháp dạy học nghi thức lời nói cho học sinh tiểu họcXây dựng bản mô tả công việc bản tiêu chuẩn thực hiện công việc một số chức danh tại công ty cổ phần khu công nghiệp hiệp phướcNâng cao công tác quán lý chất lượng thi công công trình xây dựng trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giangNGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MANET VỚI INTERNET SỬ DỤNG GIAO THỨC MOBILE IPNHẬN DIỆN CÁC DẠNG BỀ MẶT PHỤC VỤ PHÂN LOẠI VẬT THỂ SỬ DỤNG CAMERA RGB-DOPERATIONAL DETECTION AND MANAGEMENT OF SHIPS IN VIETNAM COASTAL REGION USING VNREDSAT-1 IMAGEPhân cụm đa mô hình và ứng dụng trong phân đoạn ảnh viễn thámPHÂN CỤM THÔ CỦA DỮ LIỆU TUẦN TỰPHÁT TRIỂN CÁC KỸ THUẬT TÌM BẤT BIẾN (INVARIANTS) VÀ BIẾN (VARIANTS) CHO VIỆC SỬ DỤNG HOARE LOGIC ĐỂ CHỨNG MINH TÍNH ĐÚNG ĐẮN CỦA CHU TRÌNHTẠO ẢNH MẬT ĐỘ SỬ DỤNG TÁN XẠ NGƯỢCTÍNH CẬN TRÊN BỘ NHỚ LOG CỦA CHƢƠNG TRÌNH SỬ DỤNG GIAO DỊCHTỐI ƯU HÓA TRUY VẤN TÌM ĐƯỜNG NGẮN NHẤT TRÊN ĐỒ THỊ ĐỘNG QUY MÔ LỚN - CopyTỰ ĐỘNG PHÂN TÍCH CÁC NỘI DUNG GIỐNG NHAU TRONG HỆ THỐNG TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý TRONG HỘI NGHỊỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBRTC CHO GIẢI PHÁP CỘNG TÁC VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN TẠI TRUNG TÂM MVAS-TCT VIỄN THÔNG MOBIFONEXÂY DỰNG QUY HOẠCH MẠNG 4G LTEGiải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài nguyên đất đai trên địa bàn huyện thanh oai, hà nộiGiải pháp nâng cao chất lượng tư vấn thiết kế các công trình xây dựng dân dụng của viện kiến trúc quốc gia (viar) bộ xây dựng