Văn hóa kinh bắc vùng thẩm mỹ trong thơ hoàng cầm

Văn hóa kinh bắc vùng thẩm mỹ trong thơ hoàng cầm

Văn hóa kinh bắc vùng thẩm mỹ trong thơ hoàng cầm
... niệm vùng văn hóa .15 1.2.2 Quan niệm sắc văn hóa vùng, miền 17 1.2.3 Mối quan hệ vùng văn hóa vùng thẩm mỹ sáng tác nhà văn 18 1.3 Văn hóa Kinh Bắc thơ ca Kinh Bắc thơ Hoàng ... Bắc thơ Hoàng Cầm .23 1.3.1 Đặc điểm vùng văn hóa Kinh Bắc 23 1.3.2 Văn hoá Kinh Bắc thơ ca Kinh Bắc 30 1.3.3 Văn hóa Kinh Bắc - cội nguồn vùng thẩm mỹ thơ Hoàng Cầm ... án là: Văn hóa Kinh Bắc - Vùng thẩm mỹ thơ Hoàng Cầm Góc nhìn Luận án văn hóa Kinh Bắc thơ Hoàng Cầm phương diện bản: vùng thẩm mỹ thơ nhìn từ hệ thống biểu tượng hệ thống ngôn ngữ Các văn khảo...
 • 166
 • 344
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ văn hóa kinh bắc - vùng thẩm mỹ trong thơ hoàng cầm

tóm tắt luận án tiến sĩ văn hóa kinh bắc - vùng thẩm mỹ trong thơ hoàng cầm
... đáng trân trọng nhà thơ Hoàng Cầm đời sống thơ ca Việt Nam Nhiệm vụ nghiên cứu - Luận án làm rõ quan niệm vùng thẩm mỹ, vùng văn hóa vùng văn hóa Kinh Bắc mối quan hệ với sáng tác thơ Hoàng Cầm ... sáng tỏ vấn đề: Văn hóa Kinh Bắc - vùng thẩm mỹ độc đáo thơ Hoàng Cầm Vùng thẩm mỹ độc đáo sâu sắc góp phần quan trọng tạo nên hồn thơ, tư tưởng nghệ thuật phong cách Hoàng Cầm Kinh Bắc vùng thẩm ... tượng thẩm mỹ thơ Hoàng Cầm Chương 3: Vùng thẩm mỹ thơ Hoàng Cầm nhìn từ phương diện ngôn ngữ Sau Tài liệu tham khảo Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VÙNG THẨM MỸ, VÙNG VĂN HÓA VÀ VÙNG VĂN HÓA KINH...
 • 27
 • 302
 • 0

văn hóa kinh bắc - vùng thẩm mỹ trong thơ hoàng cầm bản tóm tắt tiếng anh

văn hóa kinh bắc - vùng thẩm mỹ trong thơ hoàng cầm bản tóm tắt tiếng anh
... difficult to separate them clearly 1.3 Kinh Bac culture in Kinh Bac and Hoang Cam’s poetry 1.3.1 Characteristics of Kinh Bac cultural region Basic characteristics of Kinh Bac culture can be generalized ... and humanitarian values 1.3.2 Kinh Bac culture in Kinh Bac’s poetry Kinh Bac is the homeland of legends, myths and folk songs of the traditional village of smiling - national cultural foundations ... subconscience, non-conscience, spirit, etc in Hoang Cam‟s poetry 5.2 Research orientations on effects of Kinh Bac culture on Hoang Cam’s poetry Some researchers such as Nguyen Dang Manh, Hoai Viet,...
 • 27
 • 156
 • 0

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa kinh bắc trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc dân

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa kinh bắc trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc dân
... cứu khoa học, viết vùng văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc, văn hiến Kinh Bắc Tuy nhiên, vấn đề giữ gìn phát huy sắc văn hóa Kinh Bắc thời kỳ – đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế chưa nhà nghiên cứu ... hướng biến đổi sắc văn hóa Kinh Bắc thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời, đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm giữ gìn phát huy sắc văn hóa Kinh Bắc thời kỳ (chương 3) ... sắc văn hóa Kinh Bắc với mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế xu hướng biến đổi sắc văn hóa Kinh Bắc thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế; làm rõ sở lý luận thực tiễn việc giữ...
 • 12
 • 575
 • 1

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Kinh Bắc trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Kinh Bắc trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
... chứng giữ gìn, phát huy sắc văn hóa Kinh Bắc với đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội Bắc Ninh – Kinh Bắc 89 3.3 Giải pháp kiến nghị nhằm giữ gìn phát huy sắc văn ... địa phương tỉnh Bắc Ninh nói riêng giữ gìn phát huy sắc văn hóa Kinh Bắc 73 2.3 Những nội dung chủ yếu giữ gìn phát huy sắc văn hóa Kinh Bắc thời kỳ mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế (1986 đến nay) ... GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA KINH BẮC TRONG THỜI KỲ MỚI ĐẨY MẠNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 81 3.1 Dự báo xu hướng biến đổi sắc văn hóa Kinh Bắc năm...
 • 113
 • 291
 • 1

Sông Tiêu Tương với văn hoá Kinh Bắc

Sông Tiêu Tương với văn hoá Kinh Bắc
... nên văn hoá Kinh Bắc văn hoá Kinh Bắc lưu giữ lại dòng sông huyền thoại tiềm thức người dân Kinh Bắc Có thể nói, sông Tiêu Tương đóng vai trò vô quan trọng hình thành nên địa danh văn hoá Kinh Bắc ... chùa Tiêu, Tương Giang di vết văn hoá dòng sông cổ Tiêu Tương hoá thạch” văn hoá dân gian Kinh Bắc 4.2 Một số nghi vấn Theo tài liệu sử mà dẫn mục Đại Nam thống chí, Địa chí Hà Bắc, sông Tiêu Tương ... lại dòng sông thời vang bóng Thông qua viết này, hy vọng bước đầu tiếp cận phần mối quan hệ sông Tiêu Tương với văn hoá Kinh Bắc để xác định vai trò vị trí dòng sông với văn hoá Kinh Bắc xưa Đôi...
 • 5
 • 221
 • 3

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc
... 66 Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA KINH BẮC 74 4.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế - hội Trung tâm văn hóa Kinh Bắc 74 ... hội Trung tâm văn hóa - hội Kinh Bắc nhằm đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu kinh tế - hội Trung tâm văn hóa Kinh Bắc góp phần nâng cao lực cạnh tranh Trung tâm văn hóa Kinh Bắc năm tới 2.2 ... HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH VŨ VĂN TRƢỞNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA KINH BẮC Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH...
 • 98
 • 99
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ tiệc tại Trung Tâm Văn Hóa Kinh Bắc

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ tiệc tại Trung Tâm Văn Hóa Kinh Bắc
... doanh dịch vụ tiệc Trung Tâm Văn Hóa Kinh Bắc 3.2.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh tiệc Trung Tâm Văn Hóa Kinh Bắc a Nâng cao hiệu xúc tiến Trung Tâm Đây giải pháp cần quan tâm thực ... THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ TIỆC TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA KINH BẮC 2.1 Phương pháp hệ nghiên cứu đề tài hiệu kinh doanh dịch vụ tiệc Trung Tâm Văn Hóa Kinh Bắc Nhằm phục vụ mục đích ... tạiTrung Tâm Văn Hóa Kinh Bắc, sinh viên định chọn làm chuyên đề tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh dịch vụ tiệc Trung Tâm Văn Hóa Kinh Bắc Nghiên cứu hướng giải pháp nâng cao hiệu kinh...
 • 38
 • 129
 • 0

Văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chính

Văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chính
... văn hóa pháp luật với văn hóa pháp luật thẩm phán lĩnh vực tố tụng hành chính, đồng thời tạo khác biệt văn hóa pháp luật thẩm phán lĩnh vực tố tụng hành với văn hóa pháp luật thẩm phán lĩnh vực ... trung thành tố sau: Hệ thống pháp luật; Thiết chế chế tổ chức, hoạt động tư pháp; Văn hóa pháp luật, văn hóa pháp luật thẩm phán lĩnh vực tố tụng hành Văn hóa pháp luật thẩm phán lĩnh vực tố tụng ... thực tiễn tư pháp, văn hóa pháp luật, văn hóa pháp luật thẩm phán lĩnh vực tố tụng hành Vì lý trên, chọn đề tài Văn hóa pháp luật thẩm phán lĩnh vực tố tụng hành chính để thực luận văn thạc sĩ...
 • 99
 • 156
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý tài chính ở trung tâm văn hóa Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh

Hoàn thiện công tác quản lý tài chính ở trung tâm văn hóa Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh
... nghiên cứu thực trạng công tác quản tài Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc, tập trung vào công tác quản thu tài chính, quản chi tài quản tài sản Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc Thứ ba, nghiên cứu ... đề ra, song công tác quản tài Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh bộc lộ hạn chế, khiếm khuyết Để góp phần làm cho công tác quản tài Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh ngày tốt ... thiện công tác quản tài Trung tâm văn hóa Kinh Bắc 4.3.1 Định hướng mục tiêu hoạt động Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc 4.3.2 91 91 Giải pháp hoàn thiện quản tài Trung tâm văn hoá Kinh Bắc 93 KẾT...
 • 121
 • 89
 • 2

Sự đan xen các khuynh hướng thẩm mỹ trong thơ Huyền Quang

Sự đan xen các khuynh hướng thẩm mỹ trong thơ Huyền Quang
... sáng tác khác Huyền Quang Sự đan xen phức hợp loại hình tượng, khuynh hướng thẩm mỹ vừa nói tới chùm thơ vịnh hoa cúc cá biệt toàn sáng tác ông Nhìn sáng tác khác ta bắt gặp đan xen với quy mô ... đầy thơ ông Những âm sống thơ có lúc đợt sóng triều lấn lướt tràn qua tâm Thiền, có lúc âm sống thực bị đẩy xa, lại trẻo lắng Cái buồn thơ ông mức mà Sự đan xen đặc trưng thẩm mỹ thơ Huyền Quang ... lợi, động tĩnh… Ngôn chí chuyện Thiền sư Huyền Quang có hẳn tới thơ vịnh hoa cúc, “có chuyện” diễn lịch sử văn học Siêu việt thực – đan xen khuynh hướng thẩm mỹ Mùa thu theo thời tiết Trung Quốc,...
 • 12
 • 100
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: văn hóa giao tiếp của người mỹ trong kinh doanhvăn hóa kinh bắcsông tiêu tương với văn hóa kinh bắcnhà văn hóa kinh bắc bắc ninhcông ty cổ phần văn hóa kinh bắcđịa chỉ trung tâm văn hóa kinh bắcnhà văn hóa kinh bắctrung tâm văn hóa kinh bắcvăn hóa kinh doanh của người mỹsông tiêu tương với văn hoá kinh bắctrung tâm văn hóa kinh bắc bắc ninhtrung tâm văn hóa kinh bắc tỉnh bắc ninhgiải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ tiệc tại trung tâm văn hóa kinh bắcvùng văn hóa việt bắc vùng đông bắcảnh hưởng của văn hoá kinh doanh đến tư duy trong kinh doanhTIỂU LUẬN NGHIÊN cứu NHIỆT độ bề mặt bằng phần mềm ENVIPhân tích tình hình chi phí sản xuất tại công ty TNHH Hưng LongDân ca của người Lô Lô và vận dụng vào công tác thông tin truyền thông hiện nay ở Đồng Văn tỉnh Hà GiangBài tập Tiếng Anh lớp 8 Thí Điểm (Lưu Hoằng Trí)Công tác quản lý tài chính BHXH Việt Nam Thực trạng và giải phápNgười phụ nữ Thái trong truyện thơ của dân tộc Thái ở Tây bắcDesign Guide for Fabrication, assembly and erection of structuresVấn đề tình yêu của các dân tộc thiểu số thể hiện qua truyện thơTổ chức hạch toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương tại xí nghiệp than Thành CôngTÔI TÀI GIỎI BẠN CŨNG VẬYSUBJECT VERB AGREEMENT Hòa hợp chủ ngữ và động từGerund and infinitive presentationBiện pháp hoàn thiện công tác quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp vận tải hàng hóa bằng đường bộ vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hải PhòngSubjunctive câu gả định dài hai mươi ký tựReported speech presentationVẾT NHẠN LƯNG TRỜIỨng dụng thương mại điện tử trong xuất khẩu hồ tiêu tại công tyKinh Nghiệm Thế Giới Về Xây Dựng Đường Sắt Cao Tốc Bài Học Chuyển Giao Công Nghệ, Đánh Giá Hiệu Quả Công Nghệ, Chi Phí, Tác Động Môi TrườngHệ Thống Quản Lý Môi Trường Của Tập Đoàn Tân Hiệp PhátPhân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật Tràng trong Vợ Nhặt Kim Lân
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập