Tích hợp các mô hình thao tác động với môi trường dạy học toán điện tử nhằm nâng cao khả năng khám phá kiến thức mới của học sinh

Tích hợp các hình thao tác động với môi trường dạy học toán điện tử nhằm nâng cao khả năng khám phá kiến thức mới của học sinh

Tích hợp các mô hình thao tác động với môi trường dạy học toán điện tử nhằm nâng cao khả năng khám phá kiến thức mới của học sinh
... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN ĐĂNG MINH PHÚC TÍCH HỢP CÁC MÔ HÌNH THAO TÁC ĐỘNG VỚI MÔI TRƯỜNG DẠY HỌC TOÁN ĐIỆN TỬ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI CỦA HỌC SINH Chuyên ... toán tích hợp hình thao tác động với môi trường nhằm giúp học sinh nâng cao khả khám phá kiến thức trở nên cần thiết Khi hình thiết kế phần mềm hình học động tích hợp vào môi trường học ... dụng mạnh hình động cách có hiệu dạy học toán  Nghiên cứu xây dựng môi trường dạy học toán điện tử tích hợp hình thao tác động để hỗ trợ việc nâng cao khả khám phá kiến thức học sinh Những...
 • 178
 • 331
 • 0

tích hợp các hình thao tác động với môi trường dạy học toán điện tử nhằm nâng cao khả năng khám phá kiến thức mới của học sinh bản tóm tắt tiếng anh

tích hợp các mô hình thao tác động với môi trường dạy học toán điện tử nhằm nâng cao khả năng khám phá kiến thức mới của học sinh bản tóm tắt tiếng anh
... supervisor: Assoc Prof Dr Tran Vui Reviewer 1: Assoc Prof Dr Tran Kieu Reviewer 2: Assoc Prof Dr Trinh Thanh Hai Reviewer 3: Dr Tran Trung The thesis will be defensed in front of the Board of University...
 • 27
 • 180
 • 0

tóm tắt luận án tích hợp các hình thao tác động với môi trường dạy học toán điện tử nhằm nâng cao khả năng khám phá kiến thức mới của học sinh

tóm tắt luận án tích hợp các mô hình thao tác động với môi trường dạy học toán điện tử nhằm nâng cao khả năng khám phá kiến thức mới của học sinh
... hình thao tác động với môi trường dạy học toán điện tử nhằm nâng cao khả khám phá kiến thức học sinh 1.4 Mục đích nghiên cứu Mục đích luận án nhằm:  Nghiên cứu tính hiệu hình thao tác động ... sinh nâng cao khả khám phá kiến thức 1.5 Câu hỏi nghiên cứu Với mục đích tích hợp hình thao tác động với môi trường dạy học toán điện tử nhằm nâng cao khả khám phá kiến thức học sinh, nghiên cứu ... nghiên cứu việc xây dựng môi trường học tập điện tử, tích hợp cách có khoa học hình Toán thao tác động với môi trường nhằm giúp học sinh nâng cao khả khám phá kiến thức CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU...
 • 27
 • 118
 • 0

Bài giảng HÌNH HÓA MÔI TRƯỜNG - Phần 10 tích hợp các hình ppt

Bài giảng MÔ HÌNH HÓA MÔI TRƯỜNG - Phần 10 tích hợp các mô hình ppt
... ct nh ca sụng iu ny dn ti phng trỡnh vi phõn sau: dL U = -K1L dt dN U = -KN N dt dC U = - K1 L - K N N + dt K a (C s - C ) + p - R - S qU- tc trung bỡnh ca dũng chy qL nng cỏc cht hu c theo BOD ... 0.25(ngay-1 ) 2.52 / Đ S pha trn: 500m3 / h (nuocthai) + 1900m3 / h (nuoc song) = 2400m3 / h Đ BOD5 pha trn 500.40 + 1900.3 = 10. 7mg / l 2400 10. 7 10. 7 = = 20.3 mg / l L0 = - 0.15.5 5276 1- e ( ... l K = 0.15.1.05 22. 6- 20 = 0.17 Đ Ka ti 22.60 l K a = 0.25.e 0.024( 22. 6- 20) = 0.27 368 Bi gii Đ Thi gian t ti hn l: tc = ộ0.27 ổ 2(0.27 - 0.17) ửự -1 lnờ ữỳ = 4.25 10. 27 - 0.17 ở0.17 ố 0.17.20.3...
 • 40
 • 369
 • 1

Nghiên cứu xây dựng hình tích hợp các hình quản lý ISO 9001 2008, ISO 14001 2004 và OHSAS 1800 2007 cho tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí việt nam luận văn thạc sỹ 2015

Nghiên cứu xây dựng mô hình tích hợp các mô hình quản lý ISO 9001 2008, ISO 14001 2004 và OHSAS 1800 2007 cho tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí việt nam luận văn thạc sỹ 2015
... NGỌC TUYẾT NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍCH HỢP CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 OHSAS 18001 :2007 CHO TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ ... thống quản tích hợp tổ chức Việt Nam áp dụng Đề tài Nghiên cứu xây dựng hình tích hợp hình quản ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 OHSAS 18001 :2007 cho Tổng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật ... Xây dựng hình tích hợp ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Tổng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam xây dựng riêng biệt Hệ thống quản môi trường ISO 14001: 2004, ...
 • 114
 • 374
 • 4

Hiệu quả kinh tế các hình canh tác phù hợp trên đất ven biển huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Hiệu quả kinh tế các mô hình canh tác phù hợp trên đất ven biển huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
... nhằm xây dựng hệ thống canh tác phù hợp đánh giá hiệu kinh tế hình hệ thống canh tác đất nhiễm mặn GIỚI THIỆU Thạnh Phú huyện ven biển, đánh giá nghèo tỉnh, có chiều dài bờ biển 25 km vùng đánh ... hiệu kinh tế cao hình canh tác độc canh hai vụ lúa chuyên canh dừa  Tiểu vùng lợ, hình tôm sú luân canh với lúa xen tôm xanh cho hiệu cao hình tôm sú - lúa mùa  Tiểu vùng mặn, hình ... 15 hộ nông dân tham gia thực hình (Hình 1) Thông tin hệ thống canh tác thử nghiệm tiểu vùng sinh thái huyện Thạnh Phú trình bày Bảng Hiệu kinh tế hình canh tác thuộc tiểu vùng sinh thái...
 • 7
 • 134
 • 1

tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên các hình canh tác chuyên lúa , chuyên màu và luân canh lúa – màu ở đồng bằng sông cửu long

tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên các mô hình canh tác chuyên lúa , chuyên màu và luân canh lúa – màu ở đồng bằng sông cửu long
... sử dụng thuốc BVTV hình canh tác chuyên lúa, chuyên màu luân canh lúa màu ĐBSCL Do đ , đề tài Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hình canh tác chuyên lúa, chuyên màu luân canh lúa ... lúa màu Đồng sông Cửu Long đƣợc thực với mục tiêu: - Khảo sát tình hình sử dụng thuốc BVTV ba hình canh tác chuyên lúa, chuyên màu luân canh lúa màu ĐBSCL - Khảo sát ảnh hƣởng hình canh ... đƣợc sử dụng hình màu hình lúa Còn hình luân canh lúa màu, ghi nhận đƣợc 13 loại hoạt chất trừ c , hình chuyên lúa cao hình chuyên màu Có thể giải thích điều hình luân canh lúa...
 • 84
 • 164
 • 0

Phân tích hiệu quả kinh tế các hình canh táccác vùng sinh thái ven biển thuộc ba huyện (mỹ xuyên, long phú, vĩnh châu) tỉnh sóc trăng

Phân tích hiệu quả kinh tế các mô hình canh tác ở các vùng sinh thái ven biển thuộc ba huyện (mỹ xuyên, long phú, vĩnh châu) tỉnh sóc trăng
... nhiên, h sinh thái, v n ng c a vùng ven bi n nuôi tr ng th y s n Vì v y, tài Phân tích hi)u qu! kinh t* hình canh tác + vùng sinh thái ven bi,n thu c ba huy)n (M- Xuyên, Long Phú, V.nh Châu) ... tài Phân tích m t s m#t h n ch c n ph i có bi n pháp kh%c ph c k p th i Do ó, hi)u qu! kinh t* hình canh tác + vùng sinh thái ven bi,n thu c ba huy)n (M- Xuyên, Long Phú, V.nh Châu) t/nh Sóc ... P & SINH H C B MÔN KHOA H C Xác nh n c a B môn Khoa H c NG D NG T VÀ QU N LÝ t Qu!n Lý T AI t v" #" tài: “PHÂN TÍCH HI U QU KINH T CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC CÁC VÙNG SINH THÁI VEN BI N THU C BA HUY...
 • 94
 • 57
 • 0

Phân tích yếu tố kinh tế xã hội môi trường của các hình canh tác theo hướng phát triển bền vững tại huyện tam bình, tỉnh vĩnh long

Phân tích yếu tố kinh tế  xã hội  môi trường của các mô hình canh tác theo hướng phát triển bền vững tại huyện tam bình, tỉnh vĩnh long
... MÔN KHOA H C T & QU N LÝ T AI Xác nh n c!a B" môn Khoa H'c t & QL v% &% tài: PHÂN TÍCH Y U T KINH T - XÃ H I - MÔI TR NG C A CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC THEO H NG PHÁT TRI N B N V NG T I HUY N TAM BÌNH, ... nh$m t hi u qu kinh t s n xu t b n v ng Do ó tài: “PHÂN TÍCH Y U T KINH T C A CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC THEO H - XÃ H I - MÔI TR NG NG PHÁT TRI N B N V NG T I HUY N TAM BÌNH, T NH V NH LONG c th c ... NG B MÔN KHOA H C T & QU N LÝ T AI Xác nh n c!a Cán B" H# ng D$n v% &% tài: PHÂN TÍCH Y U T KINH T - XÃ H I - MÔI TR NG C A CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC THEO H NG PHÁT TRI N B N V NG T I HUY N TAM BÌNH,...
 • 75
 • 61
 • 0

Các hình xử lý đồng hành

Các mô hình xử lý đồng hành
... Xử đồng hành, để tăng hiệu suất sử dụng CPU CPU CPU IO Job CPU IO Job Job CPU Job CPU Job IO CPU IO CPU IO CPU Job Job Job Xử đồng hành, để tăng tốc độ xử   Job : kq = a*b + c*d; Xử ... tài nguyên : biến thành nhiều Thuật ngữ     Concurrency (đồng hành) : hình xử nhiều tác vụ đồng thời Multitasking (đa nhiệm) : cho phép nhiều tác vụ/ công việc xử đồng thời Multiprogramming ... độ xử   Job : kq = a*b + c*d; Xử : kq1 = a * b; kq2 = c* d; kq = kq1 + kq2;  Xử đồng hành : kq1 = a*b; kq2 = c*d; kq = kq1 + kq2; Xử đồng hành, khó khăn ? Excel Visual C++ CDplayer...
 • 12
 • 462
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp các hình sản phẩm mộc thuộc nhóm ghế phòng ăn theo hệ thống tạo dáng

Nghiên cứu tổng hợp các mô hình sản phẩm mộc thuộc nhóm ghế phòng ăn theo hệ thống tạo dáng
... tài: Nghiên cứu tổng hợp hình sản phẩm mộc thuộc nhóm ghế phòng ăn theo hệ thống tạo dáng Đề tài nhằm mục đích cung cấp hệ thống thông tin sản phẩm mộc thuộc nhóm ghế phòng ăn đợc sản xuất ... nghiệp với tên đề tài: "Nghiên cứu tổng hợp hình sản phẩm mộc thuộc nhóm ghế phòng ăn theo hệ thống tạo dáng" Trên sở nghiên cứu sản phẩm mộc thuộc nhóm ghế phòng ăn thấy rằng: Hiện mặt hàng ... vi nghiên cứu đề tài ta xét đến cách tạo dáng sản phẩm Do ta xét đến cách tạo dáng sản phẩm Theo quan điểm thiết kế khác nhau, cách tạo dáng khác có nhiều cách tạo dáng cho sản phẩm Mỗi cách tạo...
 • 56
 • 331
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kết nối phương pháp phân lớp tbg và 4 khối logic lại ta sẽ có được mô hình tích hợp các mô đun mạng mlp lai với eps phân lớp dữ liệu tbg chẩn đoán mba thể hiện ở lưu đồ thuật toán hình 6 21chương trình lai mạng mlp tích hợp các mô đun 2 đầu ra với eps phân lớp cđ sự cố tiềm ẩn trong mbaứng dụng mô hình 5 tác động của micheal porter xác định các yếu tố bên ngoài tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệpxây dựng mô hình tích hợp các mô đun mạng nơ ron nhân tạo mlp chẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong mbacác mô hình canh tác trên đất dốctich hop lien mon bai 53 tac dong cua con nguoi doi voi moi truongtong hop cac mo hinh nong lam ket hop hieu qua tren the gioitổ hợp các mô hìnhbài 2 các mô hình xử lý đồng hànhcác mô hình tương tác của photon với vật chất trong mcnp5định giá cổ phiếu buổi 2 áp dụng các mô hình chiết khấu dòng tiềntích hợp các chương trình và hoạt động tiếp thịkết hợp quản lý hàng tồn kho theo các mô hình đã đề ra với mô hình chiết khấu giảm giásử dụng kết hợp các mô hìnhmô hình và tác động của căn bệnh hà lanGiải pháp marketing mix tại công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn hồ núi cốcNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của việt namẢnh hưởng của ép xanh cành lá chè đốn và bổ sung lân, chế phẩm vi sinh đến chè LDP1 giai đoạn kinh doanh tại thái nguyênGiáo dục tình yêu biển, đảo cho HS THCS huyện tứ kỳ, tỉnh hải dương thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpsuper minds 1 student book downloadNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và giám sát vi rút cúm a h5n1 gây bệnh cúm gia cầm tại tỉnh lạng sơn từ năm 2011 2016Phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh hải dươngNghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá keo giậu đến năng suất và chất lượng trứng chim cútDạy học phần lí luận văn học ở lớp 10 theo hướng phát triển năng lực đọc hiểu tác phẩm văn chương cho học sinhĐánh giá khả năng sản xuất của một số tổ hợp lai giữa 4 giống lợn landrace, yorkshire, duroc, pietrain nuôi tại trại giống lợn thanh hưng, thanh oai, thành phố hà nộiLập kế hoạch truyền thông cho sự kiện nói không với bạo lực gia đình ở thành phố Đà NẵngLập kế hoạch truyền thông đại chúng cho Lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế Đà NẵngKinh doanh thực phẩm sạch và đặc sản (1)Nhân vật người phụ nữ trong truyện ngắn nguyễn khải thời đổi mớiXích markov và ứng dụng trong vấn đề trộn bàiXích markov và ứng dụngThuyết mã hóa kép của Allan Urho Paivio (Dual coding theory)Tô màu đồ thị và ứng dụngTìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa của lớp hệ DBLSXÂY DỰNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG CHO SẢN PHẨM GIÀY DÉP CỦA CÔNG TY TNHH SẢN SUẤT THƯƠNG MẠI B.Q
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập