Nhận dạng thể tài chân dung văn học trong văn học việt nam đương đại

Nhận dạng thể tài chân dung văn học trong Văn học Việt Nam đương đại

Nhận dạng thể tài chân dung văn học trong Văn học Việt Nam đương đại
... triển thể tài chân dung văn học văn học Việt Nam đương đại 14 1.2.1 Các tiền đề cho đời thể tài chân dung văn học đương đại 14 1.2.2 Đơi nét q trình phát triển thể tài chân dung văn học văn ... nhận dạng đánh giá đặc điểm thể tài chân dung văn học văn học Việt Nam đương đại Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu chúng tơi Thể tài chân dung văn học văn học Việt Nam đương đại ... qt phát triển của thể tài chân dung văn học văn học Việt Nam đương đại Chương 2: Những đặc điểm nội dung thể tài chân dung văn học văn học Việt Nam đương đại Số hóa Trung tâm Học liệu –ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/...
 • 108
 • 148
 • 5

Tính bất khả tín, hàm hồ trong thế giới nghệ thuật văn xuôi việt nam đương đại

Tính bất khả tín, hàm hồ trong thế giới nghệ thuật văn xuôi việt nam đương đại
... quát giới nghệ thuật chưa ý nhiều đến tính chất bất khả tín, hàm hồ giới nghệ thuật văn xuôi Việt Nam đương đại Về bình diện trên, tiêu biểu có viết: Tính bất khả tín, hàm hồ giới văn xuôi Việt Nam ... nghiên cứu - Khái quát giới nghệ thuật số đổi cấu trúc giới nghệ thuật văn xuôi Việt Nam đương đại - Phân tích đặc tính bất khả tín, hàm hồ giới nghệ thuật văn xuôi Việt Nam đương đại Đối tượng phạm ... khuynh hướng văn học khác 31 CHƯƠNG ĐẶC TÍNH BẤT KHẢ TÍN, HÀM HỒ TRONG THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT VĂN XUÔI VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI Tính bất khả tín, hàm hồ, hiểu theo nghĩa rộng, thuộc tính đặc trưng văn học,...
 • 67
 • 69
 • 0

Đặc điểm nổi bật của thể tài chân dung văn học trong văn học việt nam đương đại

Đặc điểm nổi bật của thể tài chân dung văn học trong văn học việt nam đương đại
... chung phát triển thể tài chân dung văn học văn học Việt Nam đơng đại Chơng Đặc điểm bật thể tài chân dung văn học phơng diện nội dung Chơng Đặc điểm bật thể tài chân dung văn học phơng diện hình ... phát triển thể tài chân dung văn học văn học Việt Nam đơng đại 1.1 Giới thuyết khái niệm thể tài chân dung văn học 1.2 Sự nở rộ thể tài chân dung văn học văn học Việt Nam đơng đại 1.3 ... tìm đến đề tài Đặc điểm bật thể tài chân dung văn học văn học Việt Nam đơng đại Lịch sử vấn đề Chân dung văn học thể tài mẻ văn học dân tộc Trong thời trung đại cha thấy xuất thể tài nhiều lí...
 • 98
 • 570
 • 7

Thể tài chân dung văn học trong văn họa việt nam hiện đại (qua kí ức người thân)

Thể tài chân dung văn học trong văn họa việt nam hiện đại (qua kí ức người thân)
... triển thể tài chân dung văn học văn học Việt Nam đại Chương 2: Thể tài chân dung văn học văn học Việt Nam đại (qua ức người thân) phương diện nội dung Chương 3: Thể tài chân dung văn học văn học ... dung văn học 1.2.2 Những thành tựu thể tài chân dung văn học 10 1.3 Thể tài chân dung văn học Nhà văn qua hồi ức người thân 13 Chương THỂ TÀI CHÂN DUNG VĂN HỌC TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI (QUA ... học Việt Nam đại (qua ức người thân) phương diện hình thức Chương NHÌN CHUNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỂ TÀI CHÂN DUNG VĂN HỌC TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 1.1 Giới thuyết khái niệm thể tài chân...
 • 63
 • 384
 • 3

Đóng góp của vũ bằng đối với lý luận về tiểu thuyết và thể tài chân dung văn học

Đóng góp của vũ bằng đối với lý luận về tiểu thuyết và thể tài chân dung văn học
... 50 Chơng Một số đóng góp Bằng thể tài chân dung văn học 3.1 Góc nhìn Bằng dựng chân dung văn học 3.1.1 Dựng chân dung văn học mắt ngời nghề Xây dựng chân dung văn học thành công vốn công ... Trờng đại học vinh Khoa ngữ văn - - bùi hà phơng đóng góp Bằng luận tiểu thuyết thể tài chân dung văn học chuyên ngành: luận văn học Vinh, 2007 mở đầu 1.Lí chọn đề tài 1.1 .Vũ (1913-1984) ... số đóng góp Bằng thể tài chân dung văn học Chơng vị trí tiến trình văn học việt nam đại 1.1 Cuộc đời Bằng tên thật Đăng Bằng, bút hiệu Bằng, Tiêu Liêu, Vịt Con, Thiên Th, Vạn Lý...
 • 77
 • 241
 • 2

Thể tài chân dung văn học trên báo văn nghệ (2006 - 2010)

Thể tài chân dung văn học trên báo văn nghệ (2006 - 2010)
... quát báo Văn nghệ thể tài chân dung văn học báo Văn nghệ từ 1978 đến 23 2.2 Các bút viết chân dung văn học báo Văn nghệ 28 2.2.1 Bảng kê bút viết chân dung văn học 28 2.2.2 Các bút viết chân dung ... nhà văn, thường thể chiều sâu giới nghệ thuật ông ta 28 Chương DIỆN MẠO CỦA THỂ TÀI CHÂN DUNG VĂN HỌC TRÊN BÁO VĂN NGHỆ (2006 - 2010) 2.1 Đôi nét khái quát báo Văn nghệ thể tài chân dung văn học ... 1.3.2 Chân dung văn học thể tài bộc lộ rõ góc nhìn chủ quan người viết 1.3.3 Chân dung văn học dạng đặc biệt phê bình văn học 19 21 Chương Diện mạo thể tài chân dung văn học báo Văn nghệ (2006 - 2010)...
 • 141
 • 210
 • 0

Phác thảo chân dung văn hoá Việt Nam - Một công trình khoa học có giá trị lớn

Phác thảo chân dung văn hoá Việt Nam - Một công trình khoa học có giá trị lớn
... đại hoá Công nghiệp hoá, lẽ khoa học kỹ thuật, kinh tế ta thua xa bạn bè, song ta tự hào ta văn hoá, bề dầy văn hoá, văn hoá hun đúc từ lòng yêu nước Việt Nam Bản sắc văn hoá Việt Nam, ... đến công tác văn hoá, điều thể “Bản đề cương văn hoá Việt Nam năm 1943 Giá trị “Bản đề cương văn hoá Việt Nam trường tồn năm tháng tính chiến lược, hoạch định cho đường phát triển văn hoá Việt ... hiến khoa học mặt họ Song lấy tiêu chí “lòng yêu nước” làm “tia hồng ngoại” mà rọi dễ phân định A-lếch-xan Đơ Rốt công lớn văn hoá, người sáng tạo chữ Việt ta tinh hoa ngày Về mặt khoa học...
 • 16
 • 362
 • 0

Phác thảo chân dung văn hoá Việt Nam

Phác thảo chân dung văn hoá Việt Nam
... văn hoá Việt Nam Một số người khác lại danh định nghĩa thường chứng minh sắc văn hoá Việt Nam tiếp thu có chọn lọc tinh hoá văn hoá nhân loại để biến thành Việt Nam; Nói cách khác Việt Nam hoá ... đại hoá Công nghiệp hoá, có lẽ khoa học kỹ thuật, kinh tế ta thua xa bạn bè, song ta tự hào ta có văn hoá, có bề dầy văn hoá, văn hoá hun đúc từ lòng yêu nước Việt Nam Bản sắc văn hoá Việt Nam, ... diện đó, chưa phải tìm góc, chất sắc văn hoá Cái ta cần tìm phải cốt lõi, chất sắc văn hoá Việt Nam Tôi cho điều cốt lõi sắc văn hoá Việt Nam “lòng yêu nước Việt Nam Tất nhiên, giới, dân tộc có...
 • 16
 • 333
 • 2

Đặc điểm truyền ngắn của thế hệ nhà văn 198x trong văn học việt nam đương đại

Đặc điểm truyền ngắn của thế hệ nhà văn 198x trong văn học việt nam đương đại
... viết văn hệ 198X văn học Việt Nam đơng đại 1.1 Giới thuyết khái niệm hệ (nhà văn) 8X 1.1.1 Thế hệ (nhà văn) 8X tên gọi quy ớc 1.1.2 Đặc điểm hệ (nhà văn) 8X nhìn từ góc độ xã hội học 1.1.3 Đặc điểm ... viết văn hệ 198X văn học Việt Nam đơng đại Chơng Đặc điểm truyện ngắn hệ nhà văn 198X phơng diện quan niệm nhân sinh, tâm sáng tạo, đề tài, chủ đề Chơng Đặc điểm truyện ngắn hệ nhà văn 198X phơng ... viết văn hệ 198X văn học Việt Nam đơng đại Nghiên cứu truyện ngắn 198X không tìm hiểu ngời sinh Đó hệ nhà văn trẻ (nhà văn lớn tuổi thời điểm tuổi đời cha đến 30) nhng vừa xuất văn đàn Việt Nam, ...
 • 137
 • 422
 • 1

mối quan hệ giữa tự truyện – tiểu thuyết và một số dạng tự thuật trong văn học việt nam đương đại

mối quan hệ giữa tự truyện – tiểu thuyết và một số dạng tự thuật trong văn học việt nam đương đại
... cách tân nghệ thuật khiến cho việc phân biệt tự truyện tiểu thuyết tự thuật ngày trở nên khó khăn Khác với tự truyện dạng văn có tính quy chiếu, tiểu thuyết tự thuật hư cấu nghệ thuật dựa tiểu sử ... trường đại học tôi) Bản thân tự truyện khó đạt khách quan chân thực, hồ tiểu thuyết tự truyện Quan niệm tiểu thuyết tự truyện bổ sung nới rộng thêm Từ điển Wikipedia định nghĩa: tiểu thuyết tự truyện ... trên, tự thuật tên gọi nhằm dạng thức văn có tính tự thuật hồi ký, nhật ký, chân dung, tự truyện, tiểu thuyết tự thuật, … Nhưng vào tìm hiểu đối tượng cụ thể khuynh hướng tự truyện tiểu thuyết, ...
 • 12
 • 168
 • 0

Các kiểu dạng nhân vật cô đơn trong văn xuôi Việt Nam đương đại (Qua một số tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy Anh, Chu Lai và Nguyễn Danh Lam)

Các kiểu dạng nhân vật cô đơn trong văn xuôi Việt Nam đương đại (Qua một số tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy Anh, Chu Lai và Nguyễn Danh Lam)
... tác giả, tác phẩm Đó lý chọn nghiên cứu đề tài Các kiểu dạng nhân vật đơn văn xuôi Việt Nam đương đại (qua số tác phẩm tiêu biểu Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy Anh, Chu Lai Nguyễn Danh Lam) nhằm ... Luận văn lấy Các kiểu dạng nhân vật đơn văn xuôi Việt Nam đương đại (qua số tác phẩm tiêu biểu Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy Anh, Chu Lai Nguyễn Danh Lam) đối tượng nghiên cứu Bên cạnh đó, luận văn ... đích nghiên cứu, thực đề tài Các kiểu dạng nhân vật đơn văn xuôi Việt Nam đương đại (qua 15 số tác phẩm tiêu biểu Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy Anh, Chu Lai Nguyễn Danh Lam) , sử dụng phương pháp...
 • 119
 • 488
 • 4

Thể loại truyện ngắn mini trong văn học việt nam đương đại luận văn thạc sĩ ngữ văn

Thể loại truyện ngắn mini trong văn học việt nam đương đại luận văn thạc sĩ ngữ văn
... Nam đương đại Chương Nội dung nhận thức phản ánh thể loại truyện ngắn mini văn học Việt Nam đương đại Chương Phương thức thể thể loại truyện ngắn mini văn học Việt Nam đương đại 12 Chương THỂ ... trúc luận văn 11 Chương THỂ LOẠI TRUYỆN NGẮN MINI VÀ SỰ XUẤT HIỆN CÁC TẬP TRUYỆN NGẮN MINI TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI 12 1.1 Vấn đề định danh thể loại (truyện ngắn mini) ... vật truyện ngắn mini Việt Nam đương đại 118 3.3 Ngôn ngữ 122 3.3.1 Những yêu cầu ngôn ngữ thể loại truyện ngắn mini 122 3.3.2 Đặc trưng ngôn ngữ truyện ngắn mini Việt Nam đương...
 • 143
 • 146
 • 1

Các kiểu dạng nhân vật cô đơn trong văn xuôi việt nam đương đại (qua một số tác phẩm tiêu biểu của nguyễn huy thiệp, tạ duy anh, chu lai và nguyễn danh lam)

Các kiểu dạng nhân vật cô đơn trong văn xuôi việt nam đương đại (qua một số tác phẩm tiêu biểu của nguyễn huy thiệp, tạ duy anh, chu lai và nguyễn danh lam)
... tác giả, tác phẩm Đó lý chọn nghiên cứu đề tài Các kiểu dạng nhân vật đơn văn xuôi Việt Nam đương đại (qua số tác phẩm tiêu biểu Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy Anh, Chu Lai Nguyễn Danh Lam) nhằm ... văn xuôi Việt Nam đương đại Từ có sở, góp phần khẳng định đổi văn xuôi đương đại nói riêng rộng văn học Việt Nam đương đại 1.4 Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy Anh, Chu Lai Nguyễn Danh Lam bút tiêu biểu, ... 2.1.2 .Kiểu nhân vật đơn tác phẩm văn học Error! Bookmark not defined Chƣơng 2: CÁC KIỂU DẠNG NHÂN VẬT CÔ ĐƠN TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM ĐƢƠNG ĐẠI Error! Bookmark not defined 2.1 Nhân vật đơn...
 • 15
 • 34
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: văn học việt nam đương đạidấu ấn hậu hiện đại trong văn học việt nam đương đạixã hội internet và văn hóa việt nam đương đạivấn đề phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn xuôi việt nam đương đại qua sáng tác của một số nhà văn nữ tiêu biểucâu 7 phân tích quan điểm của hồ chí minh về tích chất bản chất giai cấp công nhân của nhà nước và sự vận dụng của đảng ta vào xây dựng nhà nước pháp quyền xhcn việt nam hiện naythể loại văn học việt nam hiện đạitài liệu hướng dẫn học tập văn học việt nam hiện đạithể loại truyện đồng thoại trong văn học việt nam hiện đạisố phận những nhân vật trong văn học việt nam hiện đạiđề tài bi kịch trong văn học việt nam hiện đạixây dựng văn hóa việt nam thống nhất đa dạngthể loại fantasy trong văn học việt nam hiện đạinhận định chung về tư tương triết hoc việt nam thế kỷ xi x đầl thế kỷ xxmột số vấn đề lý thuyết về nhân vật văn học và đặc điểm của nhân vật trong truyện ngắn việt nam hiện đạivăn học việt nam trung đạiCÁC CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ VÀ NHẬN XÉTỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánhcookieNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm bia Dung Quất của Nhà máy Bia Dung Quất tại thị trường Quảng NgãNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với Siêu thị Big C Đà NẵngNghiên cứu tính toán phát thải khí Methane từ bãi chôn lấp chất thải rắn Khánh Sơn, thành phố Đà Nẵng đến năm 2030Nghiên cứu về sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu xây dựng giải thuật xác định quĩ đạo phối hợp công suất tối ưu trong xe hơi HybrNghiên cứu, chế tạo thiết bị truyền và nhận tín hiệu điều khiển thông qua đường dây tải điệnPhân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk NônPhân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Sacombank, chi nhánh Đắk LắkPhát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình ĐịnhPhát triển bền vững nông nghiệp huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng BìnPhát triển bền vững nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng BìnPhát triển cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng BìnPhát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Phù Cát, tỉnh Bình ĐịnPhát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bình ĐịnhPhát triển dịch vụ y tế ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình ĐịnhPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà VinPhát triển du lịch tại Mỹ Sơn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập