Nghiên cứu phân lập, phân loại, bảo quản một số chủng nấm sợi có hoạt tính gelatinaza và xenlulaza gặp trong môi trường đất khu vực vườn bách thảo hà nội

Nghiên cứu phân lập, phân loại, bảo quản một số chủng nấm sợi hoạt tính Gelatinaza Xenlulaza gặp trong môi trường đất khu vực vườn Bách Thảo, Nội

Nghiên cứu phân lập, phân loại, bảo quản một số chủng nấm sợi có hoạt tính Gelatinaza và Xenlulaza gặp trong môi trường đất khu vực vườn Bách Thảo, Hà Nội
... mụi trng t núi riờng, lun ny tin hnh Nghiên cứu phân lập, phân loại, bảo quản số chủng nấm sợi hoạt tính gelatinaza xenlulaza gặp môi trờng đất khu vực Vờn Bỏch tho-H Ni S húa bi Trung tõm ... trờng đất khu vực vờn Bách Thảo 4.2 Lựa chọn chủng vi nấm hoạt tính enzym phân huỷ chất sinh học (xenluloza, gelatin) để đa vào bảo quản 4.3 Bảo quản chủng vi nấm hoạt tính enzym ... môi trờng khu vực vờn Bách Thảo đa vào bảo quản 3.3 Kết phục hồi chủng nấm sợi hoạt tính enzym phân lập từ môi trờng đất khu vực vờn Bách Thảo Nội sau bảo quản glyxerin 10%, -200C...
 • 88
 • 103
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học ngành công nghệ sinh học phân lập tuyển chọn một số chủng nấm sợi hoạt tính kháng khuẩn từ đấtquận ninh kiều, tp. cần thơ.

luận văn tốt nghiệp đại học ngành công nghệ sinh học phân lập và tuyển chọn một số chủng nấm sợi có hoạt tính kháng khuẩn từ đất ở quận ninh kiều, tp. cần thơ.
... Trường Đại học Cần Thơ TÓM LƯỢC Đề tài nhằm mục đích phân lập khảo sát hoạt tính kháng khuẩn số chủng nấm sợi từ đất quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ Xác định hoạt tính kháng khuẩn chủng nấm sợi phân lập ... đời sống Chuyên ngành Công nghệ Sinh học Viện NC&PT Công nghệ Sinh học Luận văn tốt nghiệp Đại Học Khóa 34- 2012 Trường Đại học Cần Thơ 1.2 Mục tiêu đề tài: - Phân lập tuyển chọn số chủng nấm sợi ... Tuyển chọn chủng hoạt tính kháng khuẩn: Những chủng hoạt tính kháng khuẩn tốt tuyển chọn từ 11 chủng nấm sợi phân lập Quá trình tuyển chọn chủng nấm hoạt tính kháng VSVKĐ tiến hành theo...
 • 57
 • 197
 • 0

luận văn sư phạm sinh phân lập tuyển chọn một số chủng nấm sợi hoạt tính kháng khuẩn từ đấtquận cái răng, thành phố cần thơ

luận văn sư phạm sinh phân lập và tuyển chọn một số chủng nấm sợi có hoạt tính kháng khuẩn từ đất ở quận cái răng, thành phố cần thơ
... Cần Thơ TÓM LƢỢC Đề tài nghiên cứu Phân lập tuyển chọn số chủng nấm sợi (NS) hoạt tính kháng khuẩn từ đất quận Cái Răng, thành phố (TP) Cần Thơ Trước tiên, phân lập chủng NS từ đất quận Cái ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 Kết phân lập chủng nấm sợi từ đất quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ …………………………………………………………………………… 31 Kiểm tra hoạt tính kháng khuẩn chủng nấm sợi phân lập tuyển chọn chủng ... tra hoạt tính kháng khuẩn với B subtilis chủng nấm sợi phân lập từ đất quận Cái Răng, TP Cần Thơ vị trí lấy mẫu 44 Bảng 6: Hoạt tính kháng khuẩn 10 chủng nấm sợi phân lập 45 Bảng 7: Số liệu...
 • 65
 • 164
 • 0

luận văn sư phạm sinh phân lập tuyển chọn một số chủng nấm sợi hoạt tính kháng khuẩn từ đấtquận thốt nốt thành phố cần thơ

luận văn sư phạm sinh phân lập và tuyển chọn một số chủng nấm sợi có hoạt tính kháng khuẩn từ đất ở quận thốt nốt thành phố cần thơ
... hiểu chủng nấm sợi hoạt tính kháng khuẩn cao địa bàn quận Thốt Nốt Mục tiêu đề tài - Phân lập 10 chủng nấm sợi từ đất quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ - Kiểm tra hoạt tính kháng khuẩn chủng nấm ... mẫu đất, phân lập chủng nấm sợi, khảo sát hoạt tính kháng khuẩn chủng nấm sợi phân lập với vi sinh vật kiểm định Khảo sát hình thái chủng nấm sợi hoạt tính kháng khuẩn cao Kết thu 10 khuẩn ... phục vụ sống người Góp phần đáp ứng nhu cầu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Phân lập tuyển chọn số chủng nấm sợi hoạt tính kháng khuẩn từ đất quận Thốt Nốt thành phố Cần Thơ để phân lập tìm...
 • 57
 • 155
 • 0

PHÂN lập TUYỂN CHỌN một số CHỦNG nấm sợi HOẠT TÍNH CHITINASE CAO từ đất ở PHƯỜNG HƯNG PHÚ, QUẬN cái RĂNG, THÀNH PHỐ cần THƠ

PHÂN lập và TUYỂN CHỌN một số CHỦNG nấm sợi có HOẠT TÍNH CHITINASE CAO từ đất ở PHƯỜNG HƯNG PHÚ, QUẬN cái RĂNG, THÀNH PHỐ cần THƠ
... số chủng nấm sợi hoạt tính chitinase cao từ đất Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ Mục tiêu đề tài - Phân lập 10 chủng nấm sợi từ đất Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố ... lập 10 chủng nấm sợi từ đất Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, kiểm tra hoạt tính chitinase chủng nấm sợi phân lập tuyển chọn chủng nấm hoạt tính chitinase cao, khảo sát đặc ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA SƯ PHẠM BỘ MÔN SƯ PHẠM SINH HỌC PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG NẤM SỢI CÓ HOẠT TÍNH CHITINASE CAO TỪ ĐẤT PHƯỜNG HƯNG PHÚ, QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN...
 • 74
 • 54
 • 0

Phân lập tuyển chọn một số chủng nấm sợi hoạt tính chitinase cao từ đất ở phường ba láng, quận cái răng, thành phố cần thơ

Phân lập và tuyển chọn một số chủng nấm sợi có hoạt tính chitinase cao từ đất ở phường ba láng, quận cái răng, thành phố cần thơ
... enzyme chitinase nấm sợi vùng đất phƣờng Ba Láng nên đề tài nghiên cứu Phân lập tuyển chọn số chủng nấm sợi hoạt tính chitinase cao từ đất phƣờng Ba Láng, Quận Cái Răng, Thành phố Cần thơ ... điểm thu mẫu: Phƣờng Ba Láng, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ - Các chủng nấm sợi hoạt tính chitinase đƣợc phân lập từ mẫu đất Phƣờng Ba Láng, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ 2.2 Phƣơng pháp ... tài phân lập chủng nấm sợi hoạt tính chitinase cao, kiểm tra hoạt tính phân giải chitin chitinase từ chủng nấm sợi phân lập đƣợc, khảo sát hoạt tính phân giải thuốc nhuộm lugol tuyển chọn chủng...
 • 72
 • 38
 • 0

luận văn sư phạm sinh phân lập tuyển chọn một số chủng nấm sợi hoạt tính kháng khuẩn từ đất ở huyện phong điền, thành phố cần thơ

luận văn sư phạm sinh phân lập và tuyển chọn một số chủng nấm sợi có hoạt tính kháng khuẩn từ đất ở huyện phong điền, thành phố cần thơ
... 10 chủng NS từ đất huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ Kiểm tra hoạt tính kháng khuẩn chủng nấm sợi phân lập tuyển chọn khoảng chủng hoạt tính kháng khuẩn, chủng hoạt tính kháng khuẩn cao ... số chủng nấm sợi hoạt tính kháng khuẩn từ đất huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ Luận văn tốt nghiệp Đại học khóa 35 – 2013 Trường Đại Học Cần Thơ Mục tiêu đề tài Phân lập khoảng 10 chủng ... tuyển chọn số chủng nấm sợi hoạt tính kháng khuẩn phân lập từ đất huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ thực từ tháng năm 2012 đến tháng năm 2013 Kết phân lập 10 chủng nấm sợi: BM – 1, BM – 8,...
 • 55
 • 100
 • 0

Sàng lọc định danh một số chủng nấm sợi hoạt tính kháng vi sinh vật được phân lập từ các mẫu thu thập ở vịnh bái tử long

Sàng lọc và định danh một số chủng nấm sợi có hoạt tính kháng vi sinh vật được phân lập từ các mẫu thu thập ở vịnh bái tử long
... danh số chủng nấm sợi hoạt tính kháng vi sinh vật gây bệnh phân lập từ mẫu thu thập vịnh Bái Tử Long Đối tượng Các chủng nấm phân lập từ trầm tích, hải miên biển thu c khu vực biển Bái Tử Long ... tiềm vi sinh vật ngày tăng, vi sinh vật biển đặc biệt nấm biển hứa hẹn nhiều tiềm tương lai Vì lựa chọn đề tài: Sàng lọc định danh số chủng nấm sợi hoạt tính kháng vi sinh vật phân lập từ mẫu ... chọn, sàng lọc, định danh nghiên cứu hoạt tính sinh học Mục tiêu Sàng lọc 2-3 chủng nấm sợi hoạt tính kháng vi sinh vật cao từ môi trường biển, định danh chủng nghiên cứu Kết - Phân lâp làm chủng...
 • 53
 • 72
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh enzym cellulase của một số chủng nấm sợi phân lập từ rừng ngập mặn Cần Giờ

Nghiên cứu khả năng sinh enzym cellulase của một số chủng nấm sợi phân lập từ rừng ngập mặn Cần Giờ
... đích nghiên cứu Phân lập tuyển chọn chủng nấm sợi khả sinh enzym cellulase từ RNM Cần Giờ Đề xuất hướng ứng dụng chủng nấm sợi phân lập Đối tượng nghiên cứu - Hệ sinh thái RNM Cần Giờ - Nấm sợi ... vụ nghiên cứu - Phân lập chủng nấm sợi từ RNM Cần Giờ - Tuyển chọn số chủng nấm sợi khả sinh enzym cellulase cao - Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh lí, sinh hóa phân loại chủng nấm sợi ... nấm sợi RNM Cần Giờ bỏ ngõ Từ sở khoa học thực tiễn gợi ý cho chọn đề tài: Nghiên cứu khả sinh enzym cellulase số chủng nấm sợi phân lập từ rừng ngập mặn Cần Giờ Lịch sử vấn đề nghiên cứu ...
 • 88
 • 761
 • 8

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH ENZYM PROTEASE CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM SỢI PHÂN LẬP TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH ENZYM PROTEASE CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM SỢI PHÂN LẬP TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ
... ngun sinh học từ RNM, đặc biệt khu hệ NS chúng tơi tiến hành đề tài Nghiên cứu khả sinh enzym protease số chủng NS phân lập từ rừng ngập mặn Cần Giờ Mục tiêu đề tài: Phân lập tuyển chọn chủng ... có khả sinh protease cao từ RNM Cần Giờ TP Hồ Chí Minh Nhiệm vụ đề tài - Phân lập NS từ RNM Cần Giờ TP Hồ Chí Minh -Tuyển chọn chủng NS có hoạt tính protease cao - Nghiên cứu số đặc điểm sinh ... Phương khảo sát khả sinh kháng sinh chủng nấm sợi phân lập từ RNM Cần Giờ TP Hồ Chí Minh Năm 2001 Nguyễn Quang Huy, Cù Việt Nga, Lưu Thị Bích Thảo, Đặng Thị Cẩm Hà phân lập số chủng NS phân giải...
 • 83
 • 301
 • 0

ĐỀ TÀI " PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM MỐC KHẢ NĂNG SINH CELLULASE CAO " docx

ĐỀ TÀI
... đích đề tài 2.1 Phân lập tuyển chọn chủng nấm mốc khả tổng hợp cellulase 2.2 Nghiên cứu số đặc điểm hình thái số chủng nấm mốc phân lập 2.3 Bước đầu phân loại sơ số chủng hoạt tính cellulase ... [6], với khả chống chịu pH khả sử dụng nguồn cacbon, nguồn nitơ tốt Do chọn đề tài Phân lập, tuyển chọn nghiên cứu đặc điểm hình thái số chủng nấm mốc khả sinh cellulase cao để nghiên cứu Mục ... dạng chủng nấm mốc khả sinh cellulase phế phụ phẩm nông nghiệp miền Bắc Việt Nam 4.2 Nâng cao khả nghiên cứu đặc điểm phân loại số chủng nấm mốc khả sinh cellulase Việt Nam 4.3 Tìm chủng nấm...
 • 50
 • 285
 • 1

phân lập tuyển chọn một số chủng nấm mốc hoạt tính chitinase cao tại tỉnh đắc lắc

phân lập và tuyển chọn một số chủng nấm mốc có hoạt tính chitinase cao tại tỉnh đắc lắc
... 37 nh danh ch ng n m m c ho t tính chitinase cao 3.2.1 Tuy n ch n ch ng n m m c ho t tính chitinase cao 37 3.2.2 40 nh danh ch ng n m m c ho t tính chitinase cao 3.3 T i ưu hóa mơi trư ... enzyme chitinase t ch ng n m m c ho t tính chitinase cao nh t c n ch n - Nghiên c u m t s tính ch t b n c a chitinase t ch ng n m m c ho t tính chitinase cao nh t c n ch n - Tinh s ch chitinase ... Các c tính b n c a enzyme chitinase 1.2.4.1 Kh i lư ng phân t Enzyme chitinase tìm th y th c v t b c cao t o bi n kh i lư ng phân t kho ng 25-40kDa [23] M t s chitinase kh i lư ng phân t...
 • 92
 • 429
 • 1

Nghiên cứu khả năng phân giải Cacbuahydro cùa một số chủng nấm sợi phân lập từ rừng ngập mặn Cần Giờ

Nghiên cứu khả năng phân giải Cacbuahydro cùa một số chủng nấm sợi phân lập từ rừng ngập mặn Cần Giờ
... cacbuahydro số chủng nấm sợi phân lập từ RNM Cần Giờ Đối tượng nghiên cứu Các chủng nấm sợi phân lập từ RNM Cần Giờ khả phân giải hợp chất cacbuahydro Phạm vi nghiên cứu Đất, cây, thân nguôn phân lập ... trường cần thiết Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả phân huỷ hợp chất cacbuahydro số chủng nấm sợi phân lập từ rừng ngập mặn Cần Giờ Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu khả phân giải cacbuahydro ... sinh thái Từ chủng phân lập được, tiến hành sơ tuyển chọn chủng nấm sợi khả phân giải dầu 3.1.2 Kết tuyển chọn 3.1.2.1 Khảo sát khả phân giải dầu DO chủng nấm sợi phân lập từ RNM Cần Giờ Để tìm...
 • 100
 • 599
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: phần v nghiên cứu phương pháp kéo dài thời gian bảo quản một số loài cá khô có hàm lượng chất béo caokết quả nghiên cứu phân loại và lập bản đồ đất phát triển trên sản phẩm phong hóa của đá bazan tây nguyên theo phương pháp định lượng fao unesco wrbphần iii kết quả nghiên cứu khảo sát khả năng bảo quản dầu ăn của dịch chiết polyphenol từ quả simdna ty thể trong nghiên cứu phân loại ở gànghiên cứu phân tích báo cáonghien cuu phan loai ho đo quyen o viet nam 2012nghiên cứu phân loại các dạng sụt trượt mái taluy đường hồ chí minhnghiên cứu phân loại sinh giới thành các đơn vị phân loại loài chi bộ giúp chúng ta có thể phát họa nên cây phát sinh chủng loạiphần iv nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất một số loại mắm ăn liềnthu thap va phan loai cac cong trinh nghien cuu kho ahoc da thu thap theo mot so chu de nghien cuukiểm định sự phù hợp của mô hình nghiên cứu phân tích tương quan và hồi quybước đầu phân lập và nghiên cứu đặc tỉnh sinh học của một số chủng vi khuẩn có khả năng tạo màng sinh vật biofilmnghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản thịt heo nạc tươinghiên cứu công nghệ xử lý bảo quản mực ống trên tàu khai thác xa bờliên quan giữa phân loại mbh với một số đặc điểm lâm sàngBÀI hát HOA TRƯỜNG EMCẢ NHÀ THƯƠNG NHAUPP CHAO BAN CO PHIEU THACO finishSản phẩm tín dụngFlyers 9TRANG PHỤC CÔNG sở và TRANG PHỤC PHỎNG vấnĐề tài Bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lí 9TRANG PHỤC TRONG đàm PHÁN xã GIAObài chính thức bảo hiểm1 (3)Tuan 21Đề tài Dạy kiểu bài cung cấp lý thuyết về từ loại qua phân môn luyện từ và câu lớp 3TIỂU LUẬN THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI góp PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH và TIẾN bộ xã hộiKhóa luận Giúp học sinh trung học phổ thông (THPT) vượt qua những sai lầm trong lập luận toán học: phần đại sốTIỂU LUẬN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH xã hội TRONG PHÁT TRIỂN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAYVÌ bây GIỜ mẹ mới vềỨng dụng Công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp dạy học phần Quan sát nhận xét và thực hành của phân môn vẽ tranh bậc Trung học cơ sởBÀI 8 TRUY vấn dữ LIỆUInvestments, 9th edition unknownỨng dụng vsv đối khángÒ ó o
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập