VL1 tổng hợp đề thi giữa kì, cuối kì và phương pháp giải

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KÌ MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
... 10% *Nợ 156 959.200.000 Có 33 1 872.000.000 Có 33 33 87.200.000 *Nợ 133 95.920.000 Có 33 31 95.920.000 *Nợ 33 31 95.920.000 Nợ 33 33 87.200.000 Có 112 1 83. 120.000 *Nợ 33 1 872.000.000 Có 144 848.000.000 ... *Nợ 133 239 .800.000 Có 33 31 239 .800.000 *Nợ 33 31 239 .800.000 Nợ 33 33 218.000.000 Có 112 457.800.000 *Nợ 33 1 2.180.000.000 Có 144 2.150.000.000 Có 112 30 .000.000 Biết : Tỷ giá bán NH ngày ký hợp ... 1 .34 6.520.000 Có 33 1 1 .30 8.000.000 ( tỷ giá ngày hàng hoá nhập kho 21.800) Có 33 33 38.520.000 ( tỷ giá hải quan 21.800) *Nợ 133 132 .252.000 ( tỷ giá hải quan 21.800) Có 33 31 132 .252.000 *Nợ 33 31 132 .252.000...
 • 10
 • 164
 • 0

TỔNG HỢP ĐỀ THI HOC KI VA HSG QUẢNG TRỊ CÁC NĂM

TỔNG HỢP ĐỀ THI HOC KI VA HSG QUẢNG TRỊ CÁC NĂM
... cắt AC H Tính BM theo a trường hợp tứ giác MHNI hình thoi SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2004 - 2005 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 120 ... SqOEBM = SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT Khoá ngày 07 tháng 07 năm 2009 MÔN TOÁN Thời gian : 120 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (2đ) Rút gọn (không ... tròn (O) SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Năm học 2008 - 2009 Môn thi: TOÁN Thời gian : 120 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: (2,5đ) a) Rút gọn...
 • 33
 • 103
 • 0

TỔNG HỢP CÁC BÀI TÍCH PHÂN SƯU TẦM PHƯƠNG PHÁP GIẢI HAY NHẤT

TỔNG HỢP CÁC BÀI TÍCH PHÂN SƯU TẦM VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI HAY NHẤT
... qui tính tích phân có dạng I.1-4 Một số trường hợp khác đổi biến thích hợp giúp ta đưa tích phân dạng quen thuộc dđơn giản Cuối lưu { cách đổi biến, nhiều tích phân hàm lượng giác, tích phân hàm ... Bài toán qui tính tích phân dạng I.1 I.2 (iii) Q vô nghiệm Khi Q = (k số) Biến đổi: Q’ đạo hàm Q Bài toán qui tính tích phân dạng I.3 I.4 Trường hợp Q đa thức có bậc lớn Việc tính tích phân phân ... thấy để tính tích phân hàm lượng giác cách thường dùng Biến đổi đưa tích phân Ví dụ I.6, I.7, I.9 Ta xét thêm vài thí dụ: J.12 J.13 J.14 J.15 Giải phương trinh f(t) = Đổi biến đưa tích phân =0 Ví...
 • 16
 • 1,065
 • 15

tong hop de thi hoc ki I Toan 7

tong hop de thi hoc ki I Toan 7
... đ i tia HA lấy i m K cho HK=HA a) Chúng minh : ABH = KIH b)Chứng minh AB/ /KI c)Vẽ IE AC E Chứng minh K, I, E thẳng hàng d) Trên tia đ i tia IA lấy i m D cho ID = IA ã ã Chứng minh IKD = IDK ... B i : a) Cu i học kì I tổng số học sinh đạt lo i gi i nhiếu số học sinh đạt lo i TB 45 em biết số học sinh đạt lo i gi i, khá, trung bình lần lợt tỉ lệ v i 2, a) Tính số học sinh gi i , trung ... kh i b)Tính số học sinh toàn kh i 7, biết kh i có 15 học sinh xếp lo i yếu học sinh xếp lo i B i : Cho ABC có A = 900 (AB...
 • 7
 • 302
 • 1

tổng hợp đề thi học toán 9

tổng hợp đề thi học kì toán 9
... 5/ Tìm x biết: a) x = b) 9( x 1) = 21 c) 4(1 x) = a) (7 x )(8 x ) = x + 11 b) x + + x = Bài1: Cho hàm số: y = x +...
 • 2
 • 218
 • 2

Tong hop de thi hoc ki 2 lop 10 mon Toan

Tong hop de thi hoc ki 2 lop 10 mon Toan
... thẳng AB 2 2 2 • R = CH = (−3) + = 10 ⇒ (C ) : ( x − 3) + ( y − 2) = 10 Câu : Chiều cao 50 học sinh lớp 45 (tính cm) ghi lại sau : a) Lập bảng phân bố ghép lớp [98; 103 ); [103 ; 108 ); [108 ; 113); ... TOÁN Lớp 10 Thời gian làm 90 phút Đề số Câu 1: Giải bất phương trình hệ bất phương trình sau: ( x − 1) (2 − x ) (2 x − 3) ≥  x ≤ ( x − 1)(− x + 2)  ≥0⇔ ⇔ 3 a) x≠  a) Giải bất phương trình với m...
 • 3
 • 374
 • 0

TONG HOP DE THI HOC KI II LOP 8

TONG HOP DE THI HOC KI II LOP 8
... thể tích hình hộp ? Tính diện tích xung quanh hình hộp ? http://onthionline.net /de- thi/ item/3291611/bo -de- thi- hoc- ky -ii- toan -8. html ... thời hai bất phương trình ? Bài III Giải toán sau cách lập phương trình : Hưởng ứng đợt thi đua làm kế hoạch nhỏ năm học 20 08 – 2009 Quận đội phát động, Hai lớp 8/ 1 8/ 2 nộp tổng cộng 720 vỏ lon ... vỏ lon bia từ lớp 8/ 1 sang lớp 8/ 2 số vỏ lon bia lớp 8/ 1 4/5 số vỏ lon bia lớp 8/ 2 Hỏi lớp lúc đầu nộp vỏ lon bia loại ? Bài IV Cho hình bình hành ABCD có AD = 12cm ; AB = 8cm Từ C vẽ CE ⊥ AB...
 • 5
 • 317
 • 4

Tong Hop De Thi Hoc Ki Hoa

Tong Hop De Thi Hoc Ki Hoa
... ĐÁP ÁN : ĐỀ THI THAM KHẢO HK2 – Năm học : 2012 – 2013 MÔN : HÓA HỌC I PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( điểm ) Học sinh chọn...
 • 2
 • 162
 • 0

Tổng hợp đề thi giữa kỳ môn kinh tế bảo hiểm

Tổng hợp đề thi giữa kỳ môn kinh tế bảo hiểm
... pháp áp dụng trong: e Bảo hiểm xã hội bảo hiểm người f Bảo hiểm tài sản bảo hiểm xã hội g Bảo hiểm tài sản bảo hiểm trách nhiệm dân h Bảo hiểm người bảo hiểm tài sản Bảo hiểm thất nghiệp triển ... Nguyên tắc quyền hợp pháp áp dụng trong: a Bảo hiểm xã hội b Bảo hiểm tài sản bảo hiểm xã hội c Bảo hiểm tài sản bảo hiểm trách nhiệm dân d Bảo hiểm người bảo hiểm tài sản Bảo hiểm thất nghiệp ... Hàng hoá tàu A bảo hiểm theo điều kiện C công ty bảo hiểm X d Hàng hoá tàu B bảo hiểm theo điều kiện B công ty bảo hiểm M e 3/4 TNDS < 3/4 STBH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ MÔN BẢO HIỂM Đề số I Trả lời...
 • 11
 • 272
 • 3

Tổng hợp đề thi học 2 Tiếng anh 8

Tổng hợp đề thi học kì 2 Tiếng anh 8
... am/pass / to 1/ Christmas day is on December 25 th 2/ I am happy to pass all the exams ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 11 -20 12 Student’s name:…………………………… Grade Class :8 … Time allowance: 45 minutes I A Choose ... 35.“I am going to see a movie this evening” Hoa said èHoa said _The end _ ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 11 -20 12 Student’s name:…………………………… Grade Class :8 … Time allowance: 45 minutes ... town ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 11 -20 12 Student’s name:…………………………… Grade Class :8 … Time allowance: 45 minutes I/ Circle the word that has different pronunciation from that of the others (1 ,25 ps.)...
 • 11
 • 295
 • 0

Tổng hợp đề thi học II môn toán 9 tỉnh Hưng Yên từ năm 2009 đến 2015

Tổng hợp đề thi học kì II môn toán 9 tỉnh Hưng Yên từ năm 2009 đến 2015
... sinh: Chữ ký cán coi thi số Số báo danh: Phòng thi số: -2- S GIO DC V O TO HNG YấN KIM TRA CHT LNG HC Kè II Nm hc 2011 - 2012 Mụn thi: TON LP CHNH THC Thi gian: 90 phỳt (khụng k giao ... HNG YấN KIM TRA CHT LNG HC Kè II Nm hc 2010 - 2011 Mụn thi: TON LP CHNH THC Thi gian: 90 phỳt (khụng k giao ) -( thi gm trang) PHN I: TRC NGHIM KHCH QUAN (2,0 ... Bi 5(0,5im) Gii phng trỡnh x x 4x 12 x Ht - S GIO DC V O TO HNG YấN KIM TRA CHT LNG HC Kè II Nm hc 2013 - 2014 Mụn thi: TON LP CHNH THC Thi gian: 90 phỳt (khụng...
 • 14
 • 1,151
 • 6

Tổng hợp đề thi học 2 lớp 5 được tải nhiều trong tháng 4

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 được tải nhiều trong tháng 4
... : 150 : x = 90 (m) Chiều cao hình thang : 150 : x = 60 (m) Diện tích hình thang : ( 150 + 90 ) x 60 : = 720 (m2) Đáp số: 720 m2 (0 , 25 Điểm) (0 , 25 Điểm) (0 , 25 Điểm) (0 , 25 Điểm) (0 , 25 Điểm) (0 ,5 ... Tiểu học số Ân Đức HƯỚNG DẪN CHẤM Tổ chuyên môn 4 -5 KIỂM TRA TOÁN LỚP CUỐI HỌC KÌ II Năm học: 20 14 -20 15 Câu 1: Đáp án: B (1 điểm) Câu 2: Đáp án: C (1 điểm) Câu 3: Đáp án: 188, 396 (1 điểm) Câu 4: ... phút = 12 phút (0 ,5 Điểm) Đổi 12 phút = 1, (0 , 25 Điểm) Vận tốc trung bình xe máy (0 , 25 Điểm) 60 : 1 ,2 = 50 (km/giờ) Đáp số: 50 km /giờ (0 ,5 Điểm) (0 , 25 Điểm) Bài 8: (2 đ) Có lời giải, phép tính...
 • 3
 • 622
 • 2

Tổng hợp đề thi học 2 lớp 5 được tải nhiều trong tháng 4 (1)

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 được tải nhiều trong tháng 4 (1)
... BÀI KT KHOA HỌC I Trắc nghiệm: (7 ,5 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: D (1 điểm) Câu 2: A (1 điểm) Câu 3: C (0 .5 Câu 5: B (1 điểm) Câu 6: A (0 ,5 điểm) Câu 4: A (1 điểm) ... 7: B (0 ,5 điểm) Câu 8: D (1 điểm) Câu 9: D (0 ,5 điểm) Câu 10: D (0 ,5 điểm) II Tự luận: (2, 5 điểm) Câu 1: (1 điểm) Dung dịch gì? Hỗn hợp chất lỏng với chất rắn bị hòa tan phân bố hỗn hợp chất ... Câu 10: (0 ,5 điểm) Môi trường tự nhiên nhận từ hoạt động người gì? A Nước tiểu, phân, rác thải B Khí thải, khói C Nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp D Tất ý II Tự luận: (2, 5 điểm) Câu...
 • 4
 • 237
 • 0

Tổng hợp đề thi học 2 lớp 5 được tải nhiều trong tháng 4 (2)

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 được tải nhiều trong tháng 4 (2)
... xa van, động vật nhiều loài thú có túi Châu Đại Dương d Thuộc tây bán cầu, thi n nhiên đa dạng phong phú Có rừng rậm A-ma-rôn tiếng giới Câu Vì khu vực Đông Nam Á lại sản xuất nhiều lúa gạo ? ... cao, gió mưa không thay đổi theo mùa B Nhiệt độ cao, có nhiều gió mưa Câu Hãy nối tên Châu lục (cột A) với thông tin (cột B) Sao cho phù hợp Cột A Cột B Châu Phi a Là châu lục lạnh giới dân cư...
 • 2
 • 193
 • 0

Tổng hợp đề thi học 2 lớp 5 được tải nhiều trong tháng 4 (3)

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 được tải nhiều trong tháng 4 (3)
... Câu 4: Vì Châu Phi có khí hậu nóng khô bậc giới? Trường Tiểu học Quảng Minh A Đề thi kiểm tra cuối II Họ tên:…………………………… Môn: Lịch sử Địa lý Học sinh lớp: 5 Chữ ký giám thị GT 1: Năm học: 20 14 -20 15 ... 20 14 -20 15 Thời gian: ……… Điểm Nhận xét GT 2: Chữ ký giám khảo GK 1: GK 2: ĐỀ A/ PHẦN I: MÔN LỊCH SỬ Câu 1: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống Hiệp định Pa-ri ký kết vào thời gian : a  21 /7/1 9 54 ... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM - ĐỀ LỊCH SỬ Câu 1: B (0 ,5 điểm) Câu 2: C (0 ,5 điểm) Câu 3: Tại nói: Ngày 30 /4/ 19 75 mốc quan trọng lịch sử dân tộc ta? (2 điểm) Trả lời: Vì ngày 30 /4/ 19 75 quân ta giải phóng...
 • 7
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp đề thi môn thủy lực đại cương có lời giaitổng hợp đề thi toán học kì 1 lớp 10tong hop de thi tieng anh hoc ki 2 lop 7tổng hợp đề thi ki tiếng anh các lớp cấp iiđề thi giữa kì toán 4đề thi giữa kì 1 toán lớp 4đề thi giữa kì tiếng việt 4đề thi giữa kìđề thi giữa kì ngữ văn 6đề thi giữa kì lớp 6đề thi giữa kì môn ngữ vănđề thi giữa kì văn 6tổng hợp đề thi tốt nghiệp môn toánđề thi giữa kì toán lớp 1tổng hợp đề thi vật lý lớp 12Ứng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieNghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ di động trả sau của Viettel trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkNghiên cứu tài sản thương hiệu cho sản phẩm Smartphone Khảo sát tại thị trường Đà NẵnNghiên cứu xác định thành phần, cấu tạo một số hợp chất hóa học trong lá của cây keo gai (Acacia Greggii)Nghiên cứu xây dựng giải thuật xác định quĩ đạo phối hợp công suất tối ưu trong xe hơi HybrNghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở trong giai đoạn hiện naPhân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk NônPhát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình ĐịnhPhát triển bền vững nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng BìnPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bảo Lộc, tỉnh Lâm ĐồngPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đăk LăkPhát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Quy NhơnPhát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Đăk LăkPhát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á chi nhánh Bình ĐịnhPhát triển dịch vụ y tế ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình ĐịnhPhát triển dịch vụ y tế tỉnh Bình ĐịnhPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình