XÁC ĐỊNH TỪ TRƯỜNG CỦA MỘT DÒNG ĐIỆN TRÒN BẰNG ĐỊNH LUẬT BIOTSAVART

giáo án vật lý 11 - Từ trường của một dòng điện có dạng đơn giản pptx

giáo án vật lý 11 - Từ trường của một dòng điện có dạng đơn giản pptx
... 3) TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG GV : ĐỖ HIẾU THẢO  VẬT LÝ PB 11: 5 0-3 /5 TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN VẬT LÝ 11  3) TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG ỐNG DÂY a) Thí nghiệm từ phổ Xem sách giáo ... tròn đồng tâm 2) TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRÒN VẬT LÝ PB 11: 5 0-2 /5 TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN VẬT LÝ 11  a) Thí nghiệm Xem SGK trang 236 b) Các đường sức từ Các đường sức từ đường cong ... TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN  b) Các đường sức từ HS : nam châm thử lệch HS : Dòng điện gây từ trường khoảng không gian xung quanh HS : Từ trường dòng điện phụ thuộc vào dạng mạch mang dòng...
 • 5
 • 496
 • 4

TỪ TRƯỜNG CỦA CÁC DÒNG ĐIÊN...

TỪ TRƯỜNG CỦA CÁC DÒNG ĐIÊN...
... điện Từ trường ống dây: a Thí nghiệm từ phổ: Từ trường ống dây b .Các đường sức từ: *Dạng đường sức từ: Từ trường ống dây b .Các đường sức từ: *Dạng đường sức từ: Nếu ống dây đủ dài (l>>d) từ trường: ... khoảng cách từ điểm khảo sát đến dòng điện Từ trường dòng điện tròn: Ta gọi dòng điện chạy dẫn uốn thành vòng tròn dòng điện tròn a Thí nghiệm từ phổ: Từ trường dòng điện tròn b .Các đường sức từ: ... TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ DÒNG ĐIỆN CÓ DẠNG ĐƠN GIẢN Từ trường dòng điện thẳng Ta gọi dòng điện chạy dẫn thẳng dài vô hạn dòng điện thẳng a Thí nghiệm từ phổ: 1 Từ trường dòng điện thẳng b .Các đường...
 • 35
 • 124
 • 0

Bài giảng Bài 21 từ truòng của các dòng điện chạy trong các dây dẫn có dạng đặc biết

Bài giảng Bài 21 từ truòng của các dòng điện chạy trong các dây dẫn có dạng đặc biết
... ĐƯỜNG SỨC TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG DÂY DẪN THẲNG DÀI O Các đường sưcù từ đường tròn đồng tâm nằm mặt phẳng vuông góc với dây dẫn, tâm nằm dây dẫn ĐƯỜNG SỨC TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG KHUNG DÂY DẪN TRÒN ... 40 Bài 21- TỪ TRƯỜNG CỦA DỊNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CĨ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT Đặc điểm cảm ứng từ điểm M: - Tỉ lệ với cường độ dòng điện I gây từ trường; - Phụ thuộc vào dạng hình học dây dẫn; ... ứng từ dòng điện thẳng dài gây điểm M cách đoạn r đường sức từ dòng điện thẳng dài cường độ I … Độ lớn cảm ứng từ B tâm khung dây tròn bán kính R mang dòng điện I 4 .Các đường sức từ dòng điện...
 • 22
 • 334
 • 1

Từ trường-Từ trường của các dòng điện pot

Từ trường-Từ trường của các dòng điện pot
... hỏi 33: Các đường sức từ dòng điện thẳng dài có dạng đường: A thẳng vuông góc với dòng điện B tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện C tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện, tâm dòng điện D tròn ... chuyên Lương Văn Tụy Từ trường – Loại 1: Từ trường dòng điện - Đề 5: I3 Câu hỏi 41: Ba dòng điện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ Khoảng cách từ điểm M đến ba dòng điện mô tả hình vẽ ... tròn từ trường B đường thẳng vuông góc với trục ống cách nhau, từ trường C đường thẳng song song với trục ống cách nhau, từ trường D đường xoắn ốc, từ trường Câu hỏi 59: Nhìn vào dạng đường sức từ, ...
 • 18
 • 447
 • 9

Bài giảng Vật lý 11 NC - TỪ TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ DÒNG ĐIỆN CÓ DẠNG ĐƠN GIẢN pps

Bài giảng Vật lý 11 NC - TỪ TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ DÒNG ĐIỆN CÓ DẠNG ĐƠN GIẢN pps
... câu hỏi - Nhận xét câu trả lời HS cho điểm - Giới thiệu mới: Từ trường số dòng điện dạng đơn giản Hoạt đông (10 phút) : Tìm hiểu phần 1: Từ trường dòng điện thẳng Hoạt động học sinh - Quan ... phần 2: Từ trường dòng điện tròn Hoạt động học sinh - Quan sát thí nghiệm từ phổ dòng điện tròn - Thảo luận tìm hiểu hình dạng Sự trợ giúp giáo viên - Làm thí nghiệm từ phổ dòng điện tròn - Tổ chức ... thí nghiệm từ phổ dòng điện thẳng - Thảo luận tìm hiểu hình dạng Sự trợ giúp giáo viên - Làm thí nghiệm từ phổ dòng điện thẳng - Tổ chức thảo luận đường sức từ - Rút nhận xét hình dạng - Gợi ý để...
 • 8
 • 757
 • 4

Bài 50 TỪ TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ DÒNG ĐIỆN CÓ DẠNG ĐƠN GIẢN ppsx

Bài 50 TỪ TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ DÒNG ĐIỆN CÓ DẠNG ĐƠN GIẢN ppsx
... từ b) Các đường sức từ HS : Dòng điện gây từ trường khoảng không gian xung quanh HS : Từ trường dòng điện phụ thuộc vào dạng mạch mang dòng điện HS : Đối với dạng mạch điện xác định Cảm ứng từ ... ứng từ tính công thức : B  2. 10  I R Trong : R : Bán kính vòng dây 3) TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG ỐNG DÂY 3) TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG ỐNG DÂY a) Thí nghiệm từ phổ a) Thí nghiệm từ phổ ... gần dây dẩn mang dòng điện nam châm thử ? GV : Như xung quanh dây dẫn mang dòng điện từ trường hay không ? GV : Từ em kết luận ? GV : Đối với dạng mạch điện xác định Cảm ứng từ điểm phụ thuộc...
 • 5
 • 810
 • 6

Bài 29 từ TRƯỜNG của một số DÒNG điện có DẠNG đơn GIẢN

Bài 29 từ TRƯỜNG của một số DÒNG điện có DẠNG đơn GIẢN
... xét dạng Bên ống dây đường sức đường sức từ từ đường song song với trục ống dây cách Từ trường bên ống dây từ trường Bên ống dây dạng phân bố dường sức từ giống nam châm thẳng Chiều đường sức từ ... Hoạt động giáo viên Quan sát thí nghiệm rút nhận xét dạng đường sức từ: Dạng đường sức từ vẽ hình 29. 6 SGK GV làm thí nghiệm từ phổ dòng điện tròn Yêu cầu HS rút nhận xét Ghi nhận quy tắc bàn ... nói Coi ống dây mang dòng điện hai cực , đầu ống mà đường sức cực Bắc, đầu cực nam Cực nam cực mà nhìn vào thấy dòng điện chạy theo chiều kim đòng hồ Ghi nhận công thức từ trường bên ống dây:...
 • 3
 • 169
 • 0

Bai giang Tu truong cua mot so dd co dang dac biet

Bai giang Tu truong cua mot so dd co dang dac biet
... Vec-tơ cảm ứng từ điểm nằm đường cảm ứng từ  Điểm đặt: điểm xét  Phương: Trùng với tiếp tuyến với đường cảm ứng từ qua điểm xét  Chiều: Trùng với chiều đường cảm ứng từ điểm xét Vec-tơ...
 • 15
 • 306
 • 0

Chuyên đề Lý 11 Từ trường các loại dòng điện

Chuyên đề Lý 11 Từ trường các loại dòng điện
... phải nằm đường thẳng cách dây dẫn mang dòng I1 10 cm cách dây dẫn mang dòng I2 cm; có điểm xa hai dây dẫn có cảm ứng từ tổng hợp hai dòng điện gây cảm ứng từ dòng điện gây điểm cách xa 10 Hai dây ... thẳng cách dây dẫn mang dòng I1 20 cm cách dây dẫn mang dòng I2 10 cm; có điểm xa hai dây dẫn có cảm ứng từ tổng hợp hai dòng điện gây cảm ứng từ dòng điện gây điểm cách xa 11 Hai dây dẫn thẳng, ... định cảm ứng từ tổng hợp hai dòng điện gây điểm M cách dây dẫn mang dòng 16 cm cách dây dẫn mang dòng I2 12 cm có Giả sử hai dây dẫn đặt vuông góc với mặt phẵng hình vẽ, dòng I1 vào A, dòng I2 B...
 • 7
 • 305
 • 2

- ĐT: 01689.996.187Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com22TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC LOẠI DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆTA- TÓM T T KI N TH C. I / Các định nghĩa 1 - Từ trường : Đ/N: Từ trườngmột dạng vật chấ pptx

- ĐT: 01689.996.187Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com22TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC LOẠI DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆTA- TÓM T T KI N TH C. I / Các định nghĩa 1 - Từ trường : Đ/N: Từ trường là một dạng vật chấ pptx
... mạnh do: A ch t s t từ mi n nhiễm t t nhi n giống kim nam châm nhỏ B ch t s t từ dòng i n ph n t gây t trường C ch t s t từ ch t thu n t D ch t s t từ ch t nghịch t CHUY N ĐỀ 4: T ... ch t không bị nhiễm t B Ch t thu n t ch t nghịch t bị t hóa đ t từ trường bị t t nh t trường C Các nam châm ch t thu n t D S t hợp ch t s t ch t thu n t 4.65 Các ch t s t từ bị nhiễm t ... lư i biếng! 50 - T: 016 89.996 .18 7 Website, Di n đ n: http :/ / lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com Hướng d n: Ngư i ta nh n t trường t n xung quanh dây d n mang dòng i n cách: lực t c dụng...
 • 68
 • 881
 • 3

THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNGĐIỆN TRỞ TRONG CỦA MỘT PIN ĐIỆN HÓA ppsx

THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ ĐIỆN TRỞ TRONG CỦA MỘT PIN ĐIỆN HÓA ppsx
... Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động điện trở pin điện hóa I Mục đích thí nghiệm II Dụng cụ thí nghiệm III Cơ sở lí thuyết IV ... sinh - Chuẩn bị mẫu báo cáo thí nghiệm I TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động (…phút) : Tìm hiểu mục đích dụng cụ thí nghiệm Hoạt động học sinh - Đọc SGK mục I,II, thảo luận theo tổ thí nghiệm, ... nêu câu hỏi PC1; PC2 - Nêu câu hỏi fiếu PC3 Hoạt động (…phút) : Tiến hành thí nghiệm Hoạt động học sinh - Lắp mạch theo sơ đồ - Kiểm tra mạch điện thang đo đồng hồ - Báo cáo GV hướng dẫn Trợ...
 • 4
 • 7,073
 • 32

Tiết 22-23. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNGĐIỆN TRỞ TRONG CỦA MỘT PIN ĐIỆN HÓA docx

Tiết 22-23. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ ĐIỆN TRỞ TRONG CỦA MỘT PIN ĐIỆN HÓA docx
... hiệu điện đoạn mạch chứa nguồn điện định luật Ôm toàn mạch để xác định suất điện động điện trở pin điện hoá Sử dụng đồng hồ đo điện đa số để đo hiệu điện cường độ dòng điện mạch điện Hoạt động ... Hoạt động Hoạt động Nội dung giáo viên học sinh II Dụng cụ thí thiệu Ghi nhận nghiệm Giới dụng cụ nghiệm thí dụng cụ nghiệm thí Pin điện hoá Biến trở núm xoay R Đồng hồ đo điện đa số Điện trở ... hiệu điện gữa hai cực C1 nguồn điện suất điện động Xem hình Vẽ hình 12.3 12.3 Yêu cầu học Viết biểu thức sinh viết biểu định luật Ôm thức định luật cho đoạn mạch Ôm cho đoạn MN Yêu cầu học sinh thực...
 • 13
 • 4,625
 • 16

Bài 12. XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNGĐIỆN TRỞ TRONG CỦA MỘT PIN ĐIỆN HÓA pps

Bài 12. XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ ĐIỆN TRỞ TRONG CỦA MỘT PIN ĐIỆN HÓA pps
... cần tắt công tắc để tắt dòng điện đồng hồ Phiếu học tập (PC4): ứng dụng CNTT dùng Dụng cụ sau không dùng thí nghiệm xác định suất điện động điện trở nguồn? A pin điện hóa; B đồng hồ đa số; C dây ... SGK theo đầu mục); HS tự ghi chép nội dung bảng điều cần thiết cho họ: Bài 12 Xác định suất điện động điện hóa pin điện hóa I Mục đích thí nghiệm II Dụng cụ thí nghiệm III Cơ sở lí thuyết IV ... kế với pin để tạo thành mạch kín A Điện trở vôn kế lớn nên dòng điện mạch kín nhỏ, không gây ảnh hưởng đến mạch Còn miliampe kế có điện trở nhỏ, gây dòng điện lớn làm hỏng mạch B Điện trở miliampe...
 • 5
 • 6,406
 • 17

Vật lý 11 chương trình chuẩn: Bài 12. XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNGĐIỆN TRỞ TRONG CỦA MỘT PIN ĐIỆN HÓA pdf

Vật lý 11 chương trình chuẩn: Bài 12. XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ ĐIỆN TRỞ TRONG CỦA MỘT PIN ĐIỆN HÓA pdf
... để xác định suất điện động điện trở pin điện hóa TL1: - Dựa vào quan hệ cường độ dòng điện hiệu điện đoạn mạch chứa nguồn điện (Sơ đồ thí nghiệm hình 12.3 (SGK trang 72)): UNB = E - I(R’ + r) Trong ... cần tắt công tắc để tắt dòng điện đồng hồ Phiếu học tập (PC4): ứng dụng CNTT dùng Dụng cụ sau không dùng thí nghiệm xác định suất điện động điện trở nguồn? A pin điện hóa; B đồng hồ đa số; C dây ... SGK theo đầu mục); HS tự ghi chép nội dung bảng điều cần thiết cho họ: Bài 12 Xác định suất điện động điện hóa pin điện hóa I Mục đích thí nghiệm II Dụng cụ thí nghiệm III Cơ sở lí thuyết IV...
 • 8
 • 4,103
 • 17

tổ chức hoạt động dạy học một số kiến thức chương từ trường và cảm ứng điện từ vật lý 11 thpt theo tưởng của lý thuyết kiến tạo

tổ chức hoạt động dạy học một số kiến thức chương từ trường và cảm ứng điện từ vật lý 11 thpt theo tư tưởng của lý thuyết kiến tạo
... thức chương Từ trường Cảm ứng điện từ vật 11 THPT theo tưởng thuyết kiến tạo 2- Mục đích nghiên cứu Tổ chức hoạt động dạy học số kiến thức chương Từ trường Cảm ứng điên từ theo ... trạng dạy học vật trường THPT chương Từ trường chương Cảm ứng điện từ theo tưởng thuyết kiến tạo 26 1.3.2 Điều tra quan niệm sẵn có học sinh học chương Từ trường chương Cảm ứng điện ... 2: Tổ chức hoạt động dạy học số kiến thức chƣơng Từ trƣờng” Cảm ứng điện từ theo tƣ tƣởng thuyết kiến tạo .32 2.1 Phân tích nội dung kiến thức thức chương Từ trường Cảm ứng điện từ theo...
 • 121
 • 390
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tương tác từ từ trường của một dòng điệntừ trường của các dòng điệnbài tập về từ trường của nhiều dòng điệntừ trường của một số dòng điện đơn giảntừ trường của nam châm điệntừ trường các loại dòng điệnđiện trường của một hệ điện tích điểm nguyên lý chồng chất điện trườngtruyền momen xoắn nhờ lực tù trường của nam châm điệntại tâm của 1 dòng điện tròn cường độ i 5a người ta đo được cảm ứng từ b 31 4 10 6 t hỏi đường kính của dòng điện đóloại trong từ trường biến thiên dòng điện phaucaultthực hành xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa ppsxbao cao thuc hanh vat li lop 11 bai xac dinh xuat dien dong va dien tro trong cua mot pin dien hoabáo cáo thực hành xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóabáo cáo thực hành bài xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóatiết 2223 thực hành xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa docxNGÔTẤT TỐ- NHÀ BÁO THÀNH TỰU XUẤT SẮC QUA MẢNG TẠP VĂN - TIỂU PHẨMNHẬN THỨC VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAINHÂN VẬT PHÒ TRỢ TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở GIA LAICác dạng câu hỏi trắc nghiệm môn toánMột số phương pháp làm bài trắc nghiệm môn ToánNHÓM CON CỦA NHÓM TUYẾN TÍNH TỔNG QUÁT TRÊN VÀNH CHÍNH QUY GIAO HOÁNNHÓM CON CỦA NHÓM TUYẾN TÍNH TỔNG QUÁT TRÊN VÀNH NỬA ĐỊA PHƯƠNG CHỨA NHÓM MA TRẬN ĐƯỜNG CHÉONHÓM LIE VÀ BIỂU DIỄN ĐỐI PHỤ HỢPNHU CẦU THAM VẤN TÂM LÝ CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHNHỮNG BIỆN PHÁP PHÁT HUY NĂNG LỰC CẢM THỤ VĂN HỌC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN CỦA NAM CAO Ở TRƯỜNG THPTNHỮNG ĐẶC SẮC CỦA DU KÍ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI VIẾT VỀ NƯỚC NGOÀINHỮNG NHẤN TỐ PHỤC HƯNG TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN DUNHỮNG TRANH LUẬN XUNG QUANH MỘT SỐ BÀI CA DAO HAY VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CA DAONỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC HỮU CƠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNGPHẦN PHỤ TRONG NHÓMPHÂN TÍCH BAYES THEO CHUẨN 1Bài nghiên cứu hợp đồng cho tặng tài sảnPHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE TRONG THỜI KÌ CÔNG NGHIỆP HOÁ – HIỆN ĐẠI HOÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPPHÁT TRIỂN CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM Ở ĐỒNG NAI THỜI KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ HỘI NHẬPPHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH BÌNH THUẬN TRÊN QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập