bài giảng xử lý tín hiệu số

Bài giảng xử tín hiệu số

Bài giảng xử lý tín hiệu số
... toàn áp dụng cho xử tín hiệu số Trong chương trình tìm hiểu phương pháp xử tín hiệu rời rạc HỆ THỐNG XỬ LÝ TÍN HIỆU a) Hệ thống tương tự b) Hệ thống số c) Hệ thống xử tín hiệu tổng quát ... rạc rời rạc Tín hiệu số tín hiệu rời rạc biên độ biến số Các loại tín hiệu minh họa hình 1.1 Nhận xét: Do tín hiệu số trường hợp đặc biệt tín hiệu rời rạc nên phương pháp xử tín hiệu rời rạc ... Tín hiệu rời rạc (Discrete signal): Là tín hiệu biểu diễn hàm biến rời rạc + Tín hiệu lấy mẫu: Hàm tín hiệu rời rạc liên tục (không lượng tử hoá) + Tín hiệu số: Hàm tín hiệu rời rạc rời rạc Tín...
 • 74
 • 1,504
 • 23

Slide bài giảng xử tín hiệu số

Slide bài giảng xử lý tín hiệu số
... i Z - Tính ch t Page: Bi n Faculty Of Computer Engineering i Z - Tính ch t Page: Bi n Faculty Of Computer Engineering i Z - Tính ch t Page: 10 Bi n Faculty Of Computer Engineering i Z - Tính ch ... - Tính ch t Page: 12 Bi n Faculty Of Computer Engineering i Z - Tính ch t Page: 13 Bi n Faculty Of Computer Engineering i Z - Tính ch t Page: 14 Bi n Faculty Of Computer Engineering i Z - Tính ... - Tính ch t Page: 15 Bi n Faculty Of Computer Engineering i Z - Tính ch t Page: 16 Bi n Faculty Of Computer Engineering i Z - Tính ch t Page: 17 Bi n Faculty Of Computer Engineering i Z H u T...
 • 57
 • 1,353
 • 30

Bài giảng xử tín hiệu số

Bài giảng xử lý tín hiệu số
... Bởi vì, tín hiệu số trường hợp đặc biệt tín hiệu rời rạc, nên phương pháp áp dụng cho tín hiệu rời rạc áp dụng cho tín hiệu số, kết luận cho tín hiệu rời rạc cho tín hiệu số Muốn xử tín hiệu ... toàn áp dụng cho xử tín hiệu số Trong chương trình tìm hiểu phương pháp xử tín hiệu rời rạc HỆ THỐNG XỬ LÝ TÍN HIỆU a)Hệ thống tương tự b) Hệ thống số c) Hệ thống xử tín hiệu tổng quát ... rạc rời rạc Tín hiệu số tín hiệu rời rạc biên độ biến số Các loại tín hiệu minh họa hình 1.1 Nhận xét: Do tín hiệu số trường hợp đặc biệt tín hiệu rời rạc nên phương pháp xử tín hiệu rời rạc...
 • 69
 • 276
 • 1

bai giang XỬ TÍN HIỆU SỐ

bai giang XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
... Hệ thống xử tín hiệu số (một phận hệ thống xử tín hiệu rời rạc) - Hệ thống xử tín hiệu tương tự số (hệ thống kết hợp xử tín hiệu tương tự -số) (Hình 1.3) TS Đỗ Công Hùng- Xử l Các ... PHÉP XỬ LÝ TÍN HIỆU - Cộng tín hiệu - Nhân tín hiệu với số (định tỷ lệ tín hiệu- khuếch đại) - Giữ chậm tín hiệu - Giữ chậm cộng tín hiệu - Cộng có tích lũy TS Đỗ Công Hùng- Xử l 10 Bài 2: Tín hiệu ... Hùng- Xử l HỆ THỐNG XỬ LÝ TÍN HIỆU Khái niệm - Hệ thống thực trình thu nhận, biến đổi, xử tín hiệu để thu tin tức liệu Phân loại - Hệ thống xử tín hiệu tương tự - Hệ thống xử tín hiệu...
 • 57
 • 333
 • 7

Bài giảng xử tín hiệu số - Mở đầu

Bài giảng xử lý tín hiệu số - Mở đầu
... rạc rời rạc Tín hiệu số tín hiệu rời rạc biên độ biến số Các loại tín hiệu minh họa hình 1.1 Nhận xét: Do tín hiệu số trường hợp đặc biệt tín hiệu rời rạc nên phương pháp xử tín hiệu rời rạc ... toàn áp dụng cho xử tín hiệu số Trong chương trình tìm hiểu phương pháp xử tín hiệu rời rạc HỆ THỐNG XỬ LÝ TÍN HIỆU a) Hệ thống tương tự b) Hệ thống số c) Hệ thống xử tín hiệu tổng quát ... rời rạc hóa - Tín hiệu rời rạc (Discrete signal): Là tín hiệu biểu diễn hàm biến rời rạc + Tín hiệu lấy mẫu: Hàm tín hiệu rời rạc liên tục (không lượng tử hoá) + Tín hiệu số: Hàm tín hiệu rời rạc...
 • 3
 • 224
 • 1

Silde bài giảng xử tín hiệu số-TS :Nguyễn Ngọc Minh_HVCNBCVT

Silde bài giảng xử lý tín hiệu số-TS :Nguyễn Ngọc Minh_HVCNBCVT
... www.ptit.edu.vn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Trang Mở đầu (tt) • Hình vẽ sau mô tả trình xử tín hiệu điển hình ta phân biệt khái niệm Xử tín hiệu số” Xử số tín hiệu : Bộ xử số DSP A/D D/A Tín hiệu tương ... A/D D/A Tín hiệu tương tự Tín hiệu tương tự Tín hiệu số Tín hiệu số Xử tín hiệu số Xử số tín hiệu www.ptit.edu.vn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Trang CHƯƠNG I Biểu diễn tín hiệu hệ thống rời rạc miền ... loại tín hiệu mà hệ thống xử tín hiệu rời rạc hay tín hiệu tương tự www.ptit.edu.vn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Trang Minh hoạ phân loại tín hiệu q : mức lượng tử Ts: chu kỳ lấy mẫu XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ...
 • 162
 • 753
 • 7

Tài liệu Bài giảng: Xử tín hiệu số ppt

Tài liệu Bài giảng: Xử lý tín hiệu số ppt
... Bởi vì, tín hiệu số trường hợp đặc biệt tín hiệu rời rạc, nên phương pháp áp dụng cho tín hiệu rời rạc áp dụng cho tín hiệu số, kết luận cho tín hiệu rời rạc cho tín hiệu số Muốn xử tín hiệu ... toàn áp dụng cho xử tín hiệu số Trong chương trình tìm hiểu phương pháp xử tín hiệu rời rạc HỆ THỐNG XỬ LÝ TÍN HIỆU a)Hệ thống tương tự b) Hệ thống số c) Hệ thống xử tín hiệu tổng quát ... rạc rời rạc Tín hiệu số tín hiệu rời rạc biên độ biến số Các loại tín hiệu minh họa hình 1.1 Nhận xét: Do tín hiệu số trường hợp đặc biệt tín hiệu rời rạc nên phương pháp xử tín hiệu rời rạc...
 • 69
 • 392
 • 6

Bai giang Xu ly tin hieu so

Bai giang Xu ly tin hieu so
... tớn hiu s c ng dng nhiu lnh vc khỏc nh: - X lý tớn hiu õm thanh, ting núi: nhn dng ting núi, ngi núi; tng hp ting núi / bin bn thnh ting núi; k thut õm s ; - X lý nh: thu nhn v khụi phc nh; lm ni ... dóy vo xung qu /Anh mu th n, t mu th n-M2 n mu th n+M1 1.3.1.2 ỏp ng xung (impulse response) ca mt h thng ri rc ỏp ng xung h(n) ca mt h thng ri rc l ỏp ng ca h thng kớch thớch l tớn hiu xung n ... tng chp 16 H qu 2: xột hai h thng LTI cú ỏp ng xung ln lt l h1(n) v h2(n) mc song song (parallel), (hỡnh 1.7(a)) ỏp dng tớnh cht phõn b ta c ỏp ng xung ca h thng tng ng l: h(n) = h1(n) + h2(n)...
 • 156
 • 233
 • 0

BÀI GIẢNG XỬ TÍN HIỆU SỐ

BÀI GIẢNG XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
... hóa Tín hiệu số 10 Xử số tín hiệu Tín hiệu số Tín hiệu tương tự Lấy mẫu & biến đổi tương tự -số ADC Xử tín hiệu số Biến đổi số tương tự Tín hiệu tương tự DAC 11 Tại lại tín hiệu số ? • Để xử ... TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng ! Note: • Xử tín hiệu số Xử tín hiệu số lọc số Chương TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC Những nội dung cần nắm vững: Chương • Các tín hiệu rời rạc đặc biệt ... Phân loại hệ xử tín hiệu rời rạc Ví dụ Hệ TTBB (n) (n) (n) (n-1) (n-1) (n-2) (n) (n-1) (n-2) 27 1.4 Phân loại hệ xử tín hiệu rời rạc Độ dài tín hiệu: Số lượng mẫu khác tín hiệu Phân biệt...
 • 153
 • 261
 • 0

BÀI GIẢNG xử tín HIỆU số, THS đào THỊ THU THỦY

BÀI GIẢNG xử lý tín HIỆU số, THS đào THỊ THU THỦY
... 0-13-228731-5 Bài giảng Xử số tín hiệu , Đào Thị Thu Thủy, ĐHCN, Tp HCM Xử số tín hiệu , Lê Tiến Thường Xử tín hiệu & Lọc số”, Nguyễn QuốcTrung Xử tín hiệu số”, Nguyễn Hữu Phương Xử tín ... biến đổi tín hiệu vào x thành tín hiệu y x T y Hệ thống Các hệ thống xử tín hiệu: Hệ thống tương tự: Tín hiệu vào tương tự Hệ thống số: Tín hiệu vào tín hiệu số Hệ thống xử số tín hiệu : ... xa xử từ xa Xử số cho phép thực thu t toán xử tín hiệu tinh vi phức tạp Trong vài trường hợp, xử số rẻ xử tương tự 13 1.2 Phân loại tín hiệu a Theo tính chất đặc trưng: Tín hiệu...
 • 308
 • 158
 • 0

Bài giảng xử tín hiệu số đh kỹ thuật công nghệ thái nguyên

Bài giảng xử lý tín hiệu số  đh kỹ thuật công nghệ thái nguyên
... BM Kỹ Thuật Máy Tính - Trung tâm Kỹ Thuật Máy Tính - ĐH KTCN Thái Nguyên Bi giảng Xử Tín Hiệu Số http://www.ebook.edu.vn IV Định lấy mẫu Để áp dụng kỹ thuật xử tín hiệu số việc xử tín ... BM Kỹ Thuật Máy Tính - Trung tâm Kỹ Thuật Máy Tính - ĐH KTCN Thái Nguyên Bi giảng Xử Tín Hiệu Số http://www.ebook.edu.vn III.10 Tổng kết tính chất biến đổi Fourier với tín hiệu rời rạc Tính ... Máy Tính - Trung tâm Kỹ Thuật Máy Tính - ĐH KTCN Thái Nguyên Bi giảng Xử Tín Hiệu Số http://www.ebook.edu.vn d Định nghĩa tín hiệu rời rạc - Nếu tín hiệu đợc biểu diễn hm biến rời rạc, tín hiệu...
 • 123
 • 247
 • 0

BÀI GIẢNG xử tín HIỆU số

BÀI GIẢNG xử lý tín HIỆU số
... Hệ xử số tín hiệu mạch, thiết bị hệ thống để xử tín hiệu số lẫn tín hiệu tương tự phương pháp số Như vậy, hệ xử số tín hiệu bao gồm hệ tương tự hệ xử số Phần tương tự ADC Phần xử ... thực xử tín hiệu số mạch phần cứng, thường gọi mạch logic mạch số Các hệ số thực xử tín hiệu số phần mềm cần có máy tính hệ thống vi xử Về thực chất, việc xử tín hiệu số phần mềm xử ... hệ xử tín hiệu 1.1.2a Khái niệm xử tín hiệu hệ xử tín hiệu Xử tín hiệu thực tác động lên tín hiệu khuyếch đại, suy giảm, chọn lọc, biến đổi, khôi phục giá trị dạng tín hiệu Hệ xử lý...
 • 141
 • 90
 • 0

Bài giảng xử tín hiệu số sampling and reconstruction ngô quốc cường

Bài giảng xử lý tín hiệu số sampling and reconstruction  ngô quốc cường
... Sampling and reconstruction • • • • Introduction Review of analog signal Sampling theorem Analog reconstruction 1.1 Introduction Digital processing ... period given by the sampling rate: • Let x(t) = xc(t), sampling pulse s(t) 13 1.3 Sampling theorem Source: Zheng-Hua Tan 14 1.3 Sampling theorem Source: Zheng-Hua Tan 15 1.3 Sampling theorem Source: ... Zheng-Hua Tan 16 1.3 Sampling theorem Source: Zheng-Hua Tan 17 1.3 Sampling theorem 18 Source: Zheng-Hua Tan 1.3 Sampling theorem 19 Source: Zheng-Hua Tan 1.3 Sampling theorem • The sampling theorem...
 • 27
 • 208
 • 0

Bài giảng xử tín hiệu số fourier transform ngô quốc cường

Bài giảng xử lý tín hiệu số fourier transform  ngô quốc cường
... of Fourier transform 15 Properties of Fourier transform 16 Properties of Fourier transform • Example 3: 17 Properties of Fourier transform • Solution of Example 3: 18 Properties of Fourier transform ... (inverse DFT) 35 Discrete Fourier Transform • 4.2 Discrete Fourier Transform • Exercise – Compute the 8-point DFT of 36 Discrete Fourier Transform • 4.2 Discrete Fourier Transform • Exercise – Compute ... Properties of Fourier transform Frequency domain characteristics of LTI systems Discrete Fourier Transform Fast Fourier Transform 1.Frequency analysis of discrete time signal 1.1 Fourier series...
 • 72
 • 232
 • 0

Bài giảng xử tín hiệu số signal and system in time domain ngô quốc cường

Bài giảng xử lý tín hiệu số signal and system in time domain  ngô quốc cường
... Signal and System in Time Domain • Discrete time signals • Discrete time systems • LTI systems 2.1 Discrete - time signals • A discrete time signal x(n) is a function of an independent ... discrete time systems – Time invariant versus time variant systems • Time invariant: input – output characteristics not change with time 33 2.2 Discrete time systems • Classification of discrete time ... 𝑀𝑦 < ∞ 38 2.2 Discrete time systems 39 2.2 Discrete time systems • Interconnection of discrete time systems 40 2.3 Analysis of discrete time LTI systems • LTI: Linear Time Invariant • methods:...
 • 90
 • 205
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số bài toán hình học nâng cao lớp 9Quy trình hoạt động keylogLuyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 2)AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI Hóa học 11Giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ đơn điệu hay không bằng chứng tại việt namMối quan hệ giữa độ mở thương mại, FDI và tăng trưởng kinh tế tại việt namNHỮNG QUAN điểm lý LUẬN , PHƯƠNG PHÁP LUẬN và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu CHÍNH SÁCH xã hộiTác dụng của furosemid tiêm tĩnh mạch và truyền tĩnh mạch liên tục trong điều trị đợt cấp suy tim mạnĐánh giá kết quả điều trị gãy hở độ IIIA thân xương dài chi trên bằng kết hợp xương nẹp vít thì đầu (tt)20 BÀI TESTS bài tập đọc hiểu TIẾNG ANH LỚP 10 ,có đáp ánRenewables information2017 overviewSÁCH SCAN Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động (Đặng Gia Hải).KỸ NĂNG làm bài TRẮC NGHIỆM môn TOÁN đoàn CÔNG CHUNGChuyên đề kết cấu nhà cao tầng pgs ts nguyễn văn hiệp, 123 trangSơ đồ tư duy ngữ văn 12Bộ đề thi vào lớp 10 môn toán các tỉnh năm 2016 2017 có đáp ántổng hợp cuâ hỏi bảo vệ đồ án xây dựngNghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại huyện văn yên, tỉnh yên báiNghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai tại thành phố bắc kạn, tỉnh bắc kạnNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng quả quýt bắc kạn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập