Ôn Kiểm Tra Lý 8 ( bài kiểm tra số 1)

Đề kiểm tra Địa 8 HK II - Đề số 1

Đề kiểm tra Địa lý 8 HK II - Đề số 1
... sông Cửu Long Cả nước 19 95 81 9,2 1 584 ,4 2000 11 69 ,1 2250,5 2002 13 54,5 2647,4 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM I Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu (2 điểm , ý ghép 0,5 điểm) 1 b; 2–e; 3–a; – c Câu ... ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ LỚP HỌC KÌ II ĐỀ (Thời gian: 45 phút, không kể thời gian giao đề) I Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu ( điểm) Ghép ... d): B II Tự luận (6 điểm ) Câu ( điểm) - Sản lượng dầu thô khai thác tăng liên tục từ năm 19 99 đến 2002 (0,5 điểm) - Toàn lượng dầu khai thác xuất dạng thô (0,5 điểm) Từ năm 19 99 đến 20 01, sản...
 • 6
 • 702
 • 0

Đề kiểm tra Địa 8 HK I - Đề số 2

Đề kiểm tra Địa lý 8 HK I - Đề số 2
... ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ LỚP HỌC KÌ I ĐỀ (Th i gian: 45 phút, không kể th i gian giao đề) I Trắc nghiệm khách quan ( i m) Câu (2 i m) Khoanh tròn chữ in hoa đứng trước ý câu ... ý 0,5 i m) a) : C ; b) : B ; c) : D ; d) : B Câu ( i m, ý ghép 0,5 i m) b) Ghép : 1- e , 2- b , 3- a , 4- c II Tự luận (6 i m) Câu (2, 5 i m) a) Khoáng sản vùng có nhiều chủng lo i phân bố ... du miền n i Bắc Bộ? c) Gi i thích ngành công nghiệp luyện kim l i phân bố Th i Nguyên? Câu (3,5 i m) Dựa vào bảng số liệu : Sản lượng thuỷ sản Bắc Trung Bộ Duyên h i Nam Trung Bộ năm 20 02 (nghìn...
 • 5
 • 616
 • 1

Đề kiểm tra Địa 8 HK I - Đề số 1

Đề kiểm tra Địa lý 8 HK I - Đề số 1
... ngư i đồng sông Hồng (%) Năm 19 95 19 98 2000 2002 Tiêu chí Dân số 10 0,0 Sản lượng lương thực 10 0,0 Bình quân lương thực theo đầu ngư i 10 0,0 10 3,5 11 7,7 11 3 ,8 10 5,6 1 28, 6 12 1 ,8 1 08, 2 13 1 ,1 1 21, 2 ... ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ LỚP HỌC KÌ I ĐỀ (Th i gian: 45 phút, không kể th i gian giao đề) I Trắc nghiệm khách quan (4 i m) Câu (4 i m) Khoanh tròn chữ in hoa đứng trước ý ... mạnh kinh tế chủ yếu vùng Trung du miền n i Bắc Bộ? A Khai thác khoáng sản, phát triển thủy i n B Trồng công nghiệp lâu năm, rau cận nhiệt ôn đ i C Trồng lương thực, chăn nu i nhiều gia cầm...
 • 5
 • 434
 • 2

ÔN TẬP VẬT 8 TỪ BÀI 1 ĐẾN 9

ÔN TẬP VẬT LÝ 8 TỪ BÀI 1 ĐẾN 9
... Ôn tập vật Từ đến (Bài 7 ,8, 9) nguyên tắc hoạt động truyền nguyên vẹn độ lượng máy nén thuỷ tăng áp suất tới nơi chất lỏng lực - Nêu điều kiện vật Kĩ năng: - Vận dụng công thức: p ... đúng? v1 + v2 v v B.vtb = + s1 s2 C.vtb = A.vtb = s1 + s2 t1 + t2 D vtb=v1+v2 Đổi đơn vị sau: a 72km/h= m/s b 15 m/s= km/h c 12 000cm/phút= m/s Khi có lực tác dụng lên vật vận tốc vật nào? ... rơi, sức (a) vận tốc vật (b) GV: Trần Minh Thọ http://c2tqkhai.tk Ôn tập vật Từ đến Khi bóng lăn vào bãi cát, (c) cát nên vận tốc bóng bị (d) Theo nguyên Paxcan, chất lỏng chứa...
 • 4
 • 1,315
 • 22

Bài tập ôn HSG Địa 8

Bài tập ôn HSG Địa lý 8
... 135641 31764 22 985 30306 42049 85 37 Năm 1990 5266 3 181 722 615 722 26 Dân số (triệu người) Năm 2000 Năm 2001 6067 6137 3 685 3720 727 727 80 0 81 8 82 4 84 1 31 31 Năm 2002 6215 3766 7 28 839 85 0 32 Tỉ lệ ... (nghìn km2) Năm 1990 5266 3 181 722 615 722 26 Dân số (triệu người) Năm 2000 Năm 2001 6067 6137 3 685 3720 727 727 80 0 81 8 82 4 84 1 31 31 Năm 2002 6215 3766 7 28 839 85 0 32 Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên ... In-đô-nê-xia 9,0 7,5 7 ,8 –13,2 4 ,8 Ma-lai-xi-a 9,0 9,2 10,0 –7,4 8, 3 Phi-lip-pin 3,0 4,4 5 ,8 –0,6 4,0 TháiLan 11,2 9,0 5,9 –10 ,8 4,4 Việt Nam 5,1 8, 8 9,3 5 ,8 6,7 Xin-ga-po 8, 9 11,4 7,6 0,1 9,9...
 • 22
 • 1,271
 • 4

Ôn tập Vật 8

Ôn tập Vật lý 8
... tiêu thụ 8kg dầu đưa 700m3 nước lên cao 8m Tính hiệu suất máy Biết dầu có q =46.106 J/kg; nước có d = 10000N/m3 HD : Công máy thực A = ph = 7000000 .8 = 56.106 J Nhiệt lượng tỏa dầu: Q = qm =8. 46.106 ... nhiệt lượng Q = 88 0kJ cho 10kg motä 0 chất nhiệt độ tăng từ 20 C lên 100 C Hỏi chất chất ? HD : Tính nhiệt dung riêng c = Q/ m ∆t = = 88 0J/kg.k ⇒ nhôm BÀI : Động máy bay có công suất 2.106 W ... nhiệt : Q = q.m Q = 4,6.107 1000 = 4600.107 J Công động thực : A = Q.H = = 4600.107 0,30 = 1 380 .107 J Thời gian bay : t = A/P P: công suất động t= 1 380 .10 / 2.10 = 6900s = 1h55 phút ...
 • 3
 • 2,358
 • 30

Ôn tập Vật 8 học kỳ II

Ôn tập Vật lý 8 học kỳ II
... UIt 29 Để chiếu sáng công sở, nhà nên dùng: A Đèn sợi đốt B Đèn huỳnh quang C Đèn compac huỳnh quang D A,B,C 30 sử dụng điện hợp tiết kiệm A tan học không tắt đèn phòng học B khỏi nhà tắt đèn, ... Ú = 200V, để giữ U2 Không đổi, số vòng dây N1 không đổi phải điều chỉnh N2 TRƯỜNG:THCS TÂY SƠN HỌvàTÊN………………………………………… LỚP :8/ ……… Số mật mã……………… ĐỀ KIỂM TRA Tiết MÔN CÔNG NGHỆ Ngày kiểm tra: ... C Nhiệt D Quang 15/ sử dụng điện hợp tiết kiệm A tan học không tắt đèn phòng học B khỏi nhà tắt đèn, điện phòng C nhà cao điểm bật đèn tất phòng Phần tập ( điểm) 1/Hãy chọn từ cụm từ thích...
 • 9
 • 1,465
 • 20

Ôn tập Vật 8 học kỳ I

Ôn tập Vật lý 8 học kỳ I
... thức -Gi i thích tượng đơn giản thường gặp có liên quan -Gi i thích vạt n i, vật chìm, vật lơ lững -Nêu i u kiện vật -Gi i thích tượng vật n I thường gặp đ i sống - trường hợp có cơng học khơng ... cơng dạng: L i lần lực thiệt nhiêu lần đường -Vận dụng định luật để gi i tập mặt phẳng nghiêng rồng rọc động Duyệt TT Vónh Xương, ngày 05 tháng 12 năm 2007 Ngư i lập kế hoạch B I VĂN T I ... cơng học, chỉ khác biệt trường hợp -Phát biểu cơng thức tính cơng,nêu tên đ i lượng đơn vị, biết vận dụng cơng thức A=F.S để tính cơng trường hợp phương lực phương v i chuyển d i vật -Phát biểu...
 • 2
 • 1,084
 • 12

de on thi vat ly 8

de on thi vat ly 8
... treo vào cân đòn thả vào dầu cân trọng lợng P3= 58, 8 N a) xác định khối lợng riêng D1 gỗ , biết khối lợng riêng chì D2= 11,3g/cm3 , dầu D3= 0,8g/cm3 b) nhúng hai vật vào chất lỏng có khối lợng ... lợt D1= 7 ,83 g/cm3 ; D2= 2,7g/cm3 ; D0=1g/cm3 b) nhúng hai cầu vào dầu có khối lợng riêng D= 0,8g/cm3 phải đặt thêm cân vào đĩa ? khối lợng để cân thăng ? : khối gỗ hình lập phơng cạnh a= 8cm nớc ... thấp mặt phân cách 4cm Tìm khối lợng thỏi gỗ biết khối lợng riêng dầu 0,8g/cm3 : vật sáng AB đặt trớc gơng phẳng song song với gơng Xác định hình vẽ khoảng không gian cần để mắt để quan sát...
 • 7
 • 563
 • 1

Địa 8 bài 11 Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

Địa lý 8 bài 11 Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á
... Giáo viên thực Minh Hoàng KIỂM TRA BÀI CŨ • 1/ Tại vĩ độ với miền Bắc VIỆT NAM khu vực NAM Á có mùa đông ấm ? BÀI 11 DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á I/ Dân • Tính mật độ dân ... 56 286 - Đông Á - Nam Á - Đông Nam Á - Trung Á - Taây Nam Á : 127 ,8 người/ km2 : 302 người/ km2 : 115 ,5 người/ km2 : 14 người/ km2 : 40 ,8 người / km2 I/ DÂN CƯ - Dân Nam Á khu vực đông dân ... đến phát triển nước khu vực Nam Á: + Nền kinh tế thuộc địa đặc điểm gì? + Tình hình kinh tế xã hội nào? Tại khu vực không ổn định kinh tế xã hội? Thảo luận + Nền kinh tế thuộc địa đặc điểm...
 • 50
 • 5,913
 • 14

Ly 8 - Bai 21: Nhiet nang

Ly 8 - Bai 21: Nhiet nang
... sai mÊt qun ch¬i - §éi ghi ®­ỵc nhiỊu ®iĨm h¬n sÏ lµ ®éi th¾ng cc 1 2 4 6 Jun - nhµ b¸c häc ng­êi Anh ( 181 8 - 188 9) Mét vËt cã nhiƯt ®é thÊp cã thĨ cã nhiƯt n¨ng lín h¬n ®é thÊp cã thĨ cã nhiƯt ... HÕt giê Chúc Chúc mừng! mừng! Bạn cộng thêm Bạn cộng thêm 30 điểm 30 điểm Jun - nhµ b¸c häc ng­êi Anh ( 181 8 - 188 9), cã ®ãng gãp rÊt nhiỊu lÜnh vùc vËt lý, ®Ỉc biƯt lÜnh vùc c¬ häc vµ nhiƯt häc ... án) - Mçi miÕng ghÐp ®­ỵc më ghi ®­ỵc 20 ®iĨm (ô may mắn 30 điểm) - Sau hai lÇn lùa chän th× c¸c ®éi cã qun ®o¸n tªn cđa danh nh©n, ®o¸n ®óng ghi ®­ỵc 40 ®iĨm, nÕu ®o¸n sai mÊt qun ch¬i - §éi...
 • 20
 • 2,134
 • 1

Vật 8 - Bài 16: Định luật Jun-Lenxơ

Vật lý 8 - Bài 16: Định luật Jun-Lenxơ
... quanh A = Q Bài 16: Định luật Jun Len xơ I-Trường hợp điện biến đổi thành nhiệt 1-Một phần điện biến đổi thành nhiệt 2-Toàn điện biến đổi thành nhiệt II Định luật Jun-Lenxơ Hệ thức định luật Q = ... Jun (J) Bài 16: Định luật Jun Len xơ I-Trường hợp điện biến đổi thành nhiệt 1-Một phần điện biến đổi thành nhiệt 2-Toàn điện biến đổi thành nhiệt II Định luật Jun-Lenxơ Hệ thức định luật Q=I ... t0= 4200 0,2 9,5 = 7 980 (J) Nhiệt lượng bình nhôm nhận là: Q2= c2m2 t0= 88 0 0,0 78 9,5 = 652, 08 (J) Nhiệt lượng nước bình nhôm nhận là: Q = Q1 +Q2 = 7 980 + 652, 08 = 86 32, 08 (J) C3 So sánh A Q:...
 • 28
 • 1,187
 • 9

Đề cương ôn tập địa 8

Đề cương ôn tập địa lý 8
... Trung Bộ Nam Bộ HT sông lớn Sông Hồng, Sông Cả, sông Sông Cửu Long, sông Thái Bình, Thu Bồn, sông Đà sông Bé sông Kì Cùng Rằng Bằng Giang, sông Mã Đặc điểm - Chế độ chảy - Sông nhỏ, ngắn, - Có ... chiếm 70 - 80 % lượng nước năm - Sông ngòi VN mang nhiều phù sa: Mỗi năm sông ngòi nước ta chở biển khoảng 200 phù sa 7) Nước ta có khu vực sông lớn? Nêu đặc điểm khu vực sông? Các khu vực sông Bắc ... tiếp đón gió mùa đông Bắc tràn sâu vào nội địa miền làm cho mùa đông lạnh so với nước Mùa đông đến sớm kết thúc muộn 11) Đặc điểm tự nhiên bật miền Tây Bắc Bắc Trung Bộ? - Địa hình cao nước ta:...
 • 4
 • 5,438
 • 105

Xem thêm

Từ khóa: môn học nguyên lý máy bài tập lớn số 1 đề a pdfôn tập vật lý 8 kiểm tra 1 tiếttính toán xây dựng đồ thị cánh tay đòn ổn định tàu theo phương pháp của giáo sư vlaxôp và kiểm tra tính ổn định của tàu đã làm trong bài tập lớn số 1 và 2 theo hệ tiêu chuẩn thích hợpsoan giao an bai kiem tra so 1 van tu subai kiem tra so 1 hoa hoc 9hướng dẫn trả lời câu hỏi sgk địa lý 8 bài 12QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH mặt TRẬN dân tộc THỐNG NHẤT (1930 1945) TIỂU LUẬN CAO HỌCBÀI GIẢNG điện tử KINH tế CHÍNH TRỊ vận DỤNG các QUY LUẬT TRONG QUẢN lý KINH tếCHUYÊN đề SAU đại học KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm hồ CHÍ MINH về sự bóc lột, bạo lực của CHỦ NGHĨA THỰC dânTham luận Một số kinh nghiệm trong việc chỉ đạo giáo viên làm đồ dùng dạy học và học sinh làm đồ dùng học tập sáng tạo ở một trường Tiểu học vùng nông thôn khó khănTÀI LIỆU HỘI THẢO MÔN HOÁ HỌC HỌC KỲ IITIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ tác PHẨM bàn về cái gọi là vấn đề THỊ TRƯỜNG, ý NGHĨA đối với VIỆC PHÁT TRIỂN, bảo vệ CHỦ NGHĨA mác lê NIN TRONG THỜI đại NGÀY NAYGIÁO TRÌNH Kỹ thuật lập trình mô phỏng thế giới thực (Nguyễn Văn Huân Cb)LUẬN văn THẠC sĩ bộ đội BIÊN PHÒNG THAM GIA PHÒNG CHỐNG âm mưu THỦ đoạn của các THẾ lực THÙ ĐỊCH lợi DỤNG vấn đề dân tộc CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG ở TỈNH điện BIÊN HIỆN NAYLUẬN văn THẠC sĩ bộ đội địa PHƯƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH dân tộc ở TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAYTăng cường công tác quản lý thuế Tài nguyên tại Chi cục Thuế Qùy Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 2020Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện giai đoạn 20172021 của Công ty Điện lực Hà TĩnhNâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao BằngBAI GIANG KT XUNG hcNâng cao chất lượng quản lý công trình xây dựng của Phòng kinh tế Hạ tầng UBND huyện Quế phong, tỉnh Nghệ An, giai đoạn 20172020Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc của Văn phòng Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, giai đoạn 20172021Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017 – 2020”Kế hoạch thực hiện chủ đề gia đình lớp lákhảo sát thực trạng việc thực hiện xử lí thông tin phản hồi bạn đọc tại một cơ quan báo chíThể chế chính trị đương đại trên thế gới và gợi mở cho việt nam tiểu luận cao họcChính sách “xoay trục sang châu á” của hoa kỳ tiểu luận cao học
Đăng ký
Đăng nhập