Tài liệu về : “VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2

VẬT ĐẠI CƯƠNG A2

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2
... liệuthamkhảo[1] Giáo trình vậtl A2, HoàngCầm, ĐạiHọcTônĐứcThắng (và bài tập)[2] Vậtlýđạicương - tập2, 3, LươngDuyênBìnhvànhững người khác, NXB Giáo Dục[3] Cơ sở vậtlý-tập 4, 5, 6, David Halliday, ... NXB Giáo Dục[4]Bài tậpvậtlýđạicương - tập1, 3, Lương Duyên Bình, NXB Giáo Dục[5]Giải bài tập và bài toán cơ sở vậtlý-tập 3, 4, David Halliday, NXB Giáo DụcChương 0: Cơ sởđạisố vectơChương 1: ... VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2MÃ SỐ MH: VL002Số tín chỉ: 3(30,15,90) Số tiết: Tổng: 45 LT:30 BT: 15Đánh giá: Điểmthứ...
 • 29
 • 4,559
 • 30

Vat ly dai cuong A2 - HVBCVT.2794

Vat ly dai cuong A2 - HVBCVT.2794
... GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2 Biên soạn : TS. VÕ THỊ THANH HÀ ThS. HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG Hiệu đính: TS. LÊ THỊ MINH THANH Lời nói đầu LỜI NÓI ĐẦU Tập VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG ... hai tập: Tập I: VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG (A1) bao gồm các phần CƠ, NHIỆT, ĐIỆN, TỪ do Ts. Vũ Văn Nhơn, Ts. Võ Đinh Châu và Ks. Bùi Xuân Hải biên soạn. Tập II: VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG (A2) bao gồm các phần ... SÁCH BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2 (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa) Lưu hành nội bộ HÀ NỘI - 2005 ==========...
 • 168
 • 1,308
 • 72

Tài liệu Giáo trình: Vật đại cương A2 pptx

Tài liệu Giáo trình: Vật lý đại cương A2 pptx
... 5.10đin th c 19 HC VIN CÔNG NGH BU CHÍNH VIN THÔNG BÀI GING VT LÝ I CNG A2 Biên son : TS. VÕ TH THANH HÀ ThS. HOÀNG TH LAN HNG Hiu đính: TS. LÊ TH ... CNG (A2) bao gm các phn QUANG HC, THUYT TNG I HP, C HC LNG T VÀ VT LÍ NGUYÊN T do Ts. Võ Th Thanh Hà và ThS. Hoàng Th Lan Hng biên son. Tp sách Vt lí đi cng A2 gm ... ak322eA2in1B−+= (7-43) Trong đó: EUEkkn021−== 128 SÁCH BÀI GING VT LÝ I CNG A2 (Dùng cho sinh viên h đào to đi hc t xa) Lu hành ni b HÀ...
 • 168
 • 596
 • 9

Tài liệu SÁCH BÀI GIẢNG VẬT ĐẠI CƯƠNG A2 pdf

Tài liệu SÁCH BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2 pdf
... T,dλφT,'dλφ là năng lượng vật hấp thụ. Thực tế vật không hấp thụ hoàn toàn bức xạ tới nên aλ,T < 1. Vật có aλ,T =1 với mọi nhiệt độ T và mọi bước sóng λ gọi là vật đen tuyệt đối. * Định ... mọi vật, nên được gọi là hàm phổ biến. Đối với vật đen tuyệt đối: rλ,T = fλ,TNăng suất phát xạ toàn phần của vật đen tuyệt đối bằng λ==∫∫∞λdfdRR0T,TT * Các định luật phát xạ của vật ... năng lượng vật thu được do hấp thụ thì bức xạ nhiệt không đổi và được gọi là bức xạ nhiệt cân bằng. * Các đại lượng đặc trưng cho bức xạ nhiệt : - Năng suất phát xạ toàn phần của vật ở nhiệt...
 • 168
 • 2,366
 • 12

Tài liệu BÀI GIẢNG MÔN HỌC VẬT ĐẠI CƯƠNG A2 docx

Tài liệu BÀI GIẢNG MÔN HỌC VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2 docx
... BÀI GIẢNG MÔN HỌC VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2 Dùng cho sinh viên hệ đại học các nghành kỹ thuật Bài giảng môn học: Vật đại cương A2 Tác giả: 1. GV. Th. s Nguyễn ... Bài giảng môn học: Vật đại cương A2 Tác giả: 1. GV. Th. s Nguyễn Phƣớc Thể 2. Th. s. Lê Văn Khoa Bảo 0 TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA – KHOA HỌC TỰ NHIÊN BỘ MÔN - VẬT LÝ ... Chƣơng trình vật đại cƣơng có mục tiêu truyền đạt đến cho các bạn sinh viên chúng ta một cách nhìn tổng quát nhất về các dạng vận động của vật chất, các hiện tƣợng, các thuyết vật mà đó...
 • 164
 • 1,193
 • 30

Vật đại cương

Vật lý đại cương
... thiệu môn học 4 ◊ Đĩa CD- ROM bài giảng điện tử Vật Đại cương do Học viện Công nghệ BCVT ấn hành. ◊ Vật đại cương; Bài tập Vật đại cương (tập I, II). Lương Duyên Bình, Dư Trí Công, ... 3. Vật đại cương. Tập II - Nguyễn Hữu Thọ. Nhà xuất bản Trẻ - 2004. 4. Tuyển tập các bài tập vật đại cương - L.G Guriep, X.E Mincova (bản tiếng Nga). Matxcơva - 1998. 5. Bài tập Vật ... 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Vật đại cương. Tập I, II - Lương Duyên Bình, Dư Trí Công, Bùi Ngọc Hồ. Nhà xuất bản Giáo Dục - 2003. 2. Cơ sở Vật lý. Tập I, II, III, IV, V - Hallidy,...
 • 104
 • 613
 • 5

Câu hỏi trắc nghiệm vật đại cương 2

Câu hỏi trắc nghiệm vật lý đại cương 2
... hỏi trắc nghiệm Vật Đại Cương 2 – Điện – Từ. 2 ĐHCN TP.HCM – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Đại Cương 2 – Th.S Đỗ Quốc Huy (chủ biên) 1.10 Cho vật A đã nhiễm điện (+) tiếp xúc với vật B chưa nhiễm ... hỏi trắc nghiệm Vật Đại Cương 2 – Điện – Từ. 12 ĐHCN TP.HCM – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Đại Cương 2 – Th.S Đỗ Quốc Huy (chủ biên) Chủ đề 3: ĐƯỜNG SỨC – ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ O – G VÀ CÁC ... đạt cực đại khi: a) x = 0 b) x = a c) x = 22a d) x = a2 ĐHCN TP.HCM - Câu hỏi trắc nghiệm Vật Đại Cương 2 – Điện – Từ. 33 ĐHCN TP.HCM – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Đại Cương 2 –...
 • 37
 • 3,253
 • 89

Bài giảng vật đại cương

Bài giảng vật lý đại cương
... giảng Vật đại cơngTác giả: PGS. TS Đỗ Ngọc UấnViện Vật kỹ thuậtTrờng ĐH Bách khoa H nộiDao ®éng & Sãng ®iÖntõ(Ch−¬ng 8, 10)1. Dao động điện từ điều ho: Biến đổi tuầnhon giữa các đại ... Icb=I0cos(t+)It2200)C1L(RI+=RC1Ltg=22)C1L(RZ+=Tổng trởcủa mạchLZL=C1ZC=Cảm kháng Dung khángCộng hởng I0đạt cực đại RI0max0=0chLC1C1L === Tầnsốcỡng bức bằng tần số riêng củamạch -> Cộng hởng✌ øng dông: HiÖu ... 2AS mặt trời có năng thông ~103W/m2 = /c = 103/(3. 108)J/m3áp suất AS mặt trời tác dụng lên mặt vật dẫnphản xạ hontonk=1: p=2. 103/(3. 108)=0,7.10-5 N/m2...
 • 17
 • 2,345
 • 8

Bài giảng vật đại cương 2

Bài giảng vật lý đại cương 2
... Bi giảng Vật đại cơngTác giả: PGS. TS Đỗ Ngọc UấnViện Vật kỹ thuậtTrờng ĐH Bách khoa H nộiChơng 5Hiện tợngcảmứngđiệntừ1831 ... với tốc độ biến thiên dòng điện trongmạchHệ số tự cảmILm=I=1->L=mHệ số tự cảm của một mạch l đại lợng VL cógiá trị bằng từ thông do chính nó gửi qua diệntích của nó khi cờng độ dòng trong mạch...
 • 16
 • 3,324
 • 27

câu hỏi Vậtđại cương A2

câu hỏi Vật lí đại cương A2
... hỏi Vật đại cương A2 - Trường Cao đẳng Công nghiệp và xây dựngTÀI LIỆU THAM KHẢO1.Bài tập Vật đại cương ( tập 3 ) - Lương Duyên Bình - Nhà xuất bản Giáo dục năm 2000.2.Tuyển tập bài tập vật ... Ngân hàng câu hỏi Vật đại cương A2 - Trường Cao đẳng Công nghiệp và xây dựngLỜI NÓI ĐẦUVật đại cương là môn học có nhiều ứng dụng trong thực tế cũng ... để giải.Trang2Ngân hàng câu hỏi Vật đại cương A2 - Trường Cao đẳng Công nghiệp và xây dựngPHẦN II: NGÂN HÀNG CÂU HỎI I.CÂU HỎI LÝ THUYẾT1. Tìm điều kiện cực đại, cực tiểu giao thoa. Xác định...
 • 8
 • 1,832
 • 50

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP