reding unit 1 lớp 12

unit 1-lop 12

unit 1-lop 12
... different.We try to discuss things together when we meet “ In most families, it’s a small group… 12 …live in the same house, mother , father and the children……13…….they get married.But one of the ... 8-details views decisions 9-While When As 10-the thinking to thinking thinking 11-will be was has been 12- who which what 13-as after before 14-others the others other 15-living having lived lived * WRITE:...
 • 3
 • 468
 • 2

unit 1- lop 12

unit 1- lop 12
... course, there are wonderful aspects to (43) a family It is a great pleasure to (44) them grow and develop their own personalities, not to mention the love and warmth that exists in a family My wife ... the bank A got - walked B was getting - was walking C got - was walking D was getting – walked 12 Penny-never does anything silly She's very A sensible B sensitive C logical D senseless ... after a baby 36 A made B had C got D went 37 A arrogant B pessimistic C considerate D impolite 38 A united B remarried C related D married 39 A step B half C only D second 40 A would B use C used...
 • 5
 • 627
 • 4

VĂN PHẠM - UNIT 1 - LỚP 12 doc

VĂN PHẠM - UNIT 1 - LỚP 12 doc
... - Để diển tả hành động hoàn tất khứ thời gian xác định ) QUÁ KHỨ ĐƠN Để diển tả hành động hoàn tất khứ có thời gian xác định Ghi : “Thời gian xác định” hiểu ngầm trước có nhắc đến kiện - HIỆN ... đến kiện - HIỆN TẠI HOÀN THÀNH không dùng với liên từ when Cùng xem xét ví dụ sách giáo khoa : 1) Did you see/ have you seen my bag anywhere? I can’t find it Chọn have you seen hành động kéo...
 • 4
 • 241
 • 0

TỪ VỰNG - UNIT 1 - LỚP 12 pot

TỪ VỰNG - UNIT 1 - LỚP 12 pot
... tinh nghịch Obedient: biết lời Hard-working: chăm Mend: sửa chửa Come up: xuất Frankly: cách thành thật Solution: giải pháp Base: tảng Confidence: tin tưởng Well-behaved: cư xử tốt Play trick: chơi ... Twin sister: chị em sinh đôi Couldn’t afford: không đủ tiền mua Encourage: khuyến khích Refuse: từ chối Remind: nhắc nhở ...
 • 7
 • 388
 • 2

GIỚI TỪ - UNIT 1 - LỚP 12 docx

GIỚI TỪ - UNIT 1 - LỚP 12 docx
... Be back from : trở từ Be on holiday : nghỉ mát Responsible for : chịu trách nhiệm at the secondary school : trường trung học come up : xuất come from : đến từ under pressure : bị sức...
 • 3
 • 288
 • 1

VĂN PHẠM - UNIT 13 - LỚP 12 (1) pps

VĂN PHẠM - UNIT 13 - LỚP 12 (1) pps
... sánh a lot more, fat fatter -> The more he eats , the fatter he is ( ăn nhiều, mập ) Nếu sau tính từ more có danh từ đem theo trước : He eats a lot of pork He is fat -> The more pork he eats, the...
 • 6
 • 214
 • 4

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 1- LỚP 12

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 1- LỚP 12
... them about the wedding -The end -kiểm tra học kỳ i lớp 12 năm học 2007 2008 Môn : Tiếng Anh Bài khoá dùng cho giáo viên đọc cho học sinh làm tập nghe hiểu ( đọc lần) Hoi An is ... Trờng thpt ngô quyền Đề thi học kỳ I LớP 12 Năm học: 2007-2008 Môn : Tiếng Anh Thời gian làm bài: 45 phút ( không kể thời gian phát đề) Students name: Class12A I/ Listen to a talk about ... uses d used to This job is - and a lot of young people like it a attraction b attracted c attractive d attract This shitrt is good and the price is - a reason b reasonable...
 • 7
 • 341
 • 2

Đề kiểm tra học kỳ 1- Lớp 12 Ban A

Đề kiểm tra học kỳ 1- Lớp 12 Ban A
... dao ng iu ho ca lc n, phỏt biu no sau õy l ỳng ? A Gia tc ca vt ph thuc vo lng ca vt B Lc kộo v ph thuc vo lng ca vt nng C Tn s gúc ca vt ph thuc vo lng ca vt D Lc kộo v ph thuc vo chiu di ca ... Cõu 16: Mt cht im tham gia ng thi hai dao ng iu ho cựng phng cựng tn s x1 = sin2t (cm) v x2= 2,4cos2t (cm) Biờn ca dao ng tng hp l A A = 1,84 cm B A = 3,40 cm C A = 2,60 cm D A = 6,76 cm Cõu 17: ... gia hai bn t v hiu in th gia hai u mch lch pha gúc /6 Cụng sut tiờu th ca mch l A 100W B 50W C 50 W D 100 W Cõu 18: Mt bỏnh xe quay nhanh dn u 4s tc tng t 120 vũng/phỳt lờn 360vũng /phỳt Gia tc...
 • 3
 • 141
 • 2

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 LỚP 12 (2008-2009) Đ.A

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 LỚP 12 (2008-2009) Đ.A
... 24x – 45 a Xét đoạn [ -1, 1] Ta có : y' =1- ex y'=0 x=0 f ( 1) = 1 − Điểm 0.25 0.25 0.5 1. 5 0.5 1 0.25 0.25 e f (0) = 1 f (1) = − e 0.25 Vậy Max y =1 x=0 Min y = 1- e x =1 π b Xét đoạn [0, ] ... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 2008-2009 MÔN : TOÁN LỚP : 12 TUẦN THỰC HIỆN : 17 THỜI GIAN : 90 PHÚT Đáp án & biểu điểm Câu 1. a Đáp án TXĐ : D = R y’= 4x3 – 4x  x = ⇒ y = −5 y’= ⇔   x = 1 ⇒ ... y’= ⇔   x = 1 ⇒ y = −6 Lập bảng biến thi n , đầy đủ Vẽ đồ thị b c Pt biến đổi thành x4 – 2x2 -5 = m – m < -1 : pt vô nghiệm m = -1 : pt có nghiệm -1...
 • 3
 • 272
 • 5

kiem tra chat luong hoc ky 1 - lop 12 nang cao

kiem tra chat luong hoc ky 1 - lop 12 nang cao
... 3x 1 ln 3 3x 1 Ta có : y’ = − + x 1 = − + x 1 (3 − 9) ln (3 − 9) y’ = ⇔ − 3x 1 + x 1 = ⇔ 3(3x -1 -9 ) = 2.3x -1 ⇔ 3x -1 = 27 ⇔ x = (3 − 9) 2.( điểm) Giải phương trình : log 2 + log x = (1) x ... Câu 1: 1> ( điểm) 1. TXĐ :R 2.Sự biến thiên: a Giới hạn hàm số vô cực: lim y = - ∞ lim y = + ∞ x →−∞ x →+∞ b.Bảng biến thiên: Ta có: y’ = x2 - 4x +3 y’ = ⇔ x= 1, x=3 - x + y' +∞ - 0 + +∞ y - Hàm ... 3x = m( x − 3) -6 ⇒ x=3 , x = 3  x2 − 4x + = m  Với x =3 ⇒ m= , phương trình tt : y=0 Với x = 3 ⇒ m= - , phương trình tt : y= - (x-3) 4 Câu II: x 1 1.( điểm ) Cho hàm số : y = - x + log (3 −...
 • 3
 • 161
 • 3

bài tập chương 1 lớp 12

bài tập chương 1 lớp 12
... 9,09% ; nit chim 18 ,18 % ( theo lng) t chỏy 7,7 gam cht X thu c 4,928 lớt CO o 27,3oC v atm Cụng thc phõn t ca X l: A C3H7NO2 B C2H7NO2 C C2H5NO2 D khụng xỏc nh c Bài tập :Chia 11 ,7 gam hỗn hợp ... Bài tập : Đốt cháy hoàn toàn a gam hai rợu đơn chức thu đợc 35,2 gam CO2 19 ,8 gam H2O Tính giá trị a thành phần % khối lợng chúng hỗn hợp, biết tỷ khối rợu so với H2 nhỏ 32 Bài tập :4 Cho 2 ,11 ... 20: Dóy ng ng ca ru etylic cú cụng thc chung l A CnH2n - 1OH (n3) B CnH2n + 1OH (n1) C CnH2n +2 - x(OH)x (nx, x >1) D CnH2n - 7OH (n6) Cõu 21: Cht khụng cú kh nng lm xanh nc qu tớm l A Natri axetat...
 • 5
 • 616
 • 8

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 12

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 12
... thi:3 1[ 1] c 2[ 1] c 9[ 1] c 10 [ 1] a 3[ 1] c 11 [ 1] c 4[ 1] b 12 [ 1] b 5[ 1] a 6[ 1] c 7[ 1] b 8[ 1] c Ô ỏp ỏn ca thi:2 1[ 1] c 2[ 1] b 9[ 1] b 10 [ 1] a 3[ 1] a 11 [ 1] a 4[ 1] d 12 [ 1] d 5[ 1] d ... 4[ 1] d 12 [ 1] d 5[ 1] d 6[ 1] d 7[ 1] c 8[ 1] d Ô ỏp ỏn ca thi :1 1[ 1] d 2[ 1] d 9[ 1] c 10 [ 1] d 3[ 1] c 11 [ 1] a 4[ 1] c 12 [ 1] d 5[ 1] b 6[ 1] c 7[ 1] c 8[ 1] b ... THPT số II Mờng Khơng đề kiểm tra học Lớp 12 Môn : Vật lí Thời gian 60 phút ĐềIII Họ Và Tên:. -Lớp 1/ Khi no cú hin tng cng hng in mch RLC mc ni tip a R=ZC b R=ZL c cos =1 d R rt ln 2/ mỏy tng...
 • 10
 • 302
 • 1

Xem thêm