reding unit 1 lớp 12

unit 1-lop 12

unit 1-lop 12
... different.We try to discuss things together when we meet “ In most families, it’s a small group… 12 …live in the same house, mother , father and the children……13…….they get married.But one of the ... 8-details views decisions 9-While When As 10-the thinking to thinking thinking 11-will be was has been 12- who which what 13-as after before 14-others the others other 15-living having lived lived * WRITE:...
 • 3
 • 498
 • 2

unit 1- lop 12

unit 1- lop 12
... course, there are wonderful aspects to (43) a family It is a great pleasure to (44) them grow and develop their own personalities, not to mention the love and warmth that exists in a family My wife ... the bank A got - walked B was getting - was walking C got - was walking D was getting – walked 12 Penny-never does anything silly She's very A sensible B sensitive C logical D senseless ... after a baby 36 A made B had C got D went 37 A arrogant B pessimistic C considerate D impolite 38 A united B remarried C related D married 39 A step B half C only D second 40 A would B use C used...
 • 5
 • 701
 • 4

VĂN PHẠM - UNIT 1 - LỚP 12 doc

VĂN PHẠM - UNIT 1 - LỚP 12 doc
... - Để diển tả hành động hoàn tất khứ thời gian xác định ) QUÁ KHỨ ĐƠN Để diển tả hành động hoàn tất khứ có thời gian xác định Ghi : “Thời gian xác định” hiểu ngầm trước có nhắc đến kiện - HIỆN ... đến kiện - HIỆN TẠI HOÀN THÀNH không dùng với liên từ when Cùng xem xét ví dụ sách giáo khoa : 1) Did you see/ have you seen my bag anywhere? I can’t find it Chọn have you seen hành động kéo...
 • 4
 • 277
 • 0

TỪ VỰNG - UNIT 1 - LỚP 12 pot

TỪ VỰNG - UNIT 1 - LỚP 12 pot
... tinh nghịch Obedient: biết lời Hard-working: chăm Mend: sửa chửa Come up: xuất Frankly: cách thành thật Solution: giải pháp Base: tảng Confidence: tin tưởng Well-behaved: cư xử tốt Play trick: chơi ... Twin sister: chị em sinh đôi Couldn’t afford: không đủ tiền mua Encourage: khuyến khích Refuse: từ chối Remind: nhắc nhở ...
 • 7
 • 463
 • 2

GIỚI TỪ - UNIT 1 - LỚP 12 docx

GIỚI TỪ - UNIT 1 - LỚP 12 docx
... Be back from : trở từ Be on holiday : nghỉ mát Responsible for : chịu trách nhiệm at the secondary school : trường trung học come up : xuất come from : đến từ under pressure : bị sức...
 • 3
 • 368
 • 1

VĂN PHẠM - UNIT 13 - LỚP 12 (1) pps

VĂN PHẠM - UNIT 13 - LỚP 12 (1) pps
... sánh a lot more, fat fatter -> The more he eats , the fatter he is ( ăn nhiều, mập ) Nếu sau tính từ more có danh từ đem theo trước : He eats a lot of pork He is fat -> The more pork he eats, the...
 • 6
 • 231
 • 4

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 1- LỚP 12

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 1- LỚP 12
... them about the wedding -The end -kiểm tra học kỳ i lớp 12 năm học 2007 2008 Môn : Tiếng Anh Bài khoá dùng cho giáo viên đọc cho học sinh làm tập nghe hiểu ( đọc lần) Hoi An is ... Trờng thpt ngô quyền Đề thi học kỳ I LớP 12 Năm học: 2007-2008 Môn : Tiếng Anh Thời gian làm bài: 45 phút ( không kể thời gian phát đề) Students name: Class12A I/ Listen to a talk about ... uses d used to This job is - and a lot of young people like it a attraction b attracted c attractive d attract This shitrt is good and the price is - a reason b reasonable...
 • 7
 • 383
 • 2

Đề kiểm tra học kỳ 1- Lớp 12 Ban A

Đề kiểm tra học kỳ 1- Lớp 12 Ban A
... dao ng iu ho ca lc n, phỏt biu no sau õy l ỳng ? A Gia tc ca vt ph thuc vo lng ca vt B Lc kộo v ph thuc vo lng ca vt nng C Tn s gúc ca vt ph thuc vo lng ca vt D Lc kộo v ph thuc vo chiu di ca ... Cõu 16: Mt cht im tham gia ng thi hai dao ng iu ho cựng phng cựng tn s x1 = sin2t (cm) v x2= 2,4cos2t (cm) Biờn ca dao ng tng hp l A A = 1,84 cm B A = 3,40 cm C A = 2,60 cm D A = 6,76 cm Cõu 17: ... gia hai bn t v hiu in th gia hai u mch lch pha gúc /6 Cụng sut tiờu th ca mch l A 100W B 50W C 50 W D 100 W Cõu 18: Mt bỏnh xe quay nhanh dn u 4s tc tng t 120 vũng/phỳt lờn 360vũng /phỳt Gia tc...
 • 3
 • 184
 • 2

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 LỚP 12 (2008-2009) Đ.A

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 LỚP 12 (2008-2009) Đ.A
... 24x – 45 a Xét đoạn [ -1, 1] Ta có : y' =1- ex y'=0 x=0 f ( 1) = 1 − Điểm 0.25 0.25 0.5 1. 5 0.5 1 0.25 0.25 e f (0) = 1 f (1) = − e 0.25 Vậy Max y =1 x=0 Min y = 1- e x =1 π b Xét đoạn [0, ] ... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 2008-2009 MÔN : TOÁN LỚP : 12 TUẦN THỰC HIỆN : 17 THỜI GIAN : 90 PHÚT Đáp án & biểu điểm Câu 1. a Đáp án TXĐ : D = R y’= 4x3 – 4x  x = ⇒ y = −5 y’= ⇔   x = 1 ⇒ ... y’= ⇔   x = 1 ⇒ y = −6 Lập bảng biến thi n , đầy đủ Vẽ đồ thị b c Pt biến đổi thành x4 – 2x2 -5 = m – m < -1 : pt vô nghiệm m = -1 : pt có nghiệm -1...
 • 3
 • 339
 • 6

kiem tra chat luong hoc ky 1 - lop 12 nang cao

kiem tra chat luong hoc ky 1 - lop 12 nang cao
... 3x 1 ln 3 3x 1 Ta có : y’ = − + x 1 = − + x 1 (3 − 9) ln (3 − 9) y’ = ⇔ − 3x 1 + x 1 = ⇔ 3(3x -1 -9 ) = 2.3x -1 ⇔ 3x -1 = 27 ⇔ x = (3 − 9) 2.( điểm) Giải phương trình : log 2 + log x = (1) x ... Câu 1: 1> ( điểm) 1. TXĐ :R 2.Sự biến thiên: a Giới hạn hàm số vô cực: lim y = - ∞ lim y = + ∞ x →−∞ x →+∞ b.Bảng biến thiên: Ta có: y’ = x2 - 4x +3 y’ = ⇔ x= 1, x=3 - x + y' +∞ - 0 + +∞ y - Hàm ... 3x = m( x − 3) -6 ⇒ x=3 , x = 3  x2 − 4x + = m  Với x =3 ⇒ m= , phương trình tt : y=0 Với x = 3 ⇒ m= - , phương trình tt : y= - (x-3) 4 Câu II: x 1 1.( điểm ) Cho hàm số : y = - x + log (3 −...
 • 3
 • 183
 • 3

bài tập chương 1 lớp 12

bài tập chương 1 lớp 12
... 9,09% ; nit chim 18 ,18 % ( theo lng) t chỏy 7,7 gam cht X thu c 4,928 lớt CO o 27,3oC v atm Cụng thc phõn t ca X l: A C3H7NO2 B C2H7NO2 C C2H5NO2 D khụng xỏc nh c Bài tập :Chia 11 ,7 gam hỗn hợp ... Bài tập : Đốt cháy hoàn toàn a gam hai rợu đơn chức thu đợc 35,2 gam CO2 19 ,8 gam H2O Tính giá trị a thành phần % khối lợng chúng hỗn hợp, biết tỷ khối rợu so với H2 nhỏ 32 Bài tập :4 Cho 2 ,11 ... 20: Dóy ng ng ca ru etylic cú cụng thc chung l A CnH2n - 1OH (n3) B CnH2n + 1OH (n1) C CnH2n +2 - x(OH)x (nx, x >1) D CnH2n - 7OH (n6) Cõu 21: Cht khụng cú kh nng lm xanh nc qu tớm l A Natri axetat...
 • 5
 • 661
 • 8

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 12

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 12
... thi:3 1[ 1] c 2[ 1] c 9[ 1] c 10 [ 1] a 3[ 1] c 11 [ 1] c 4[ 1] b 12 [ 1] b 5[ 1] a 6[ 1] c 7[ 1] b 8[ 1] c Ô ỏp ỏn ca thi:2 1[ 1] c 2[ 1] b 9[ 1] b 10 [ 1] a 3[ 1] a 11 [ 1] a 4[ 1] d 12 [ 1] d 5[ 1] d ... 4[ 1] d 12 [ 1] d 5[ 1] d 6[ 1] d 7[ 1] c 8[ 1] d Ô ỏp ỏn ca thi :1 1[ 1] d 2[ 1] d 9[ 1] c 10 [ 1] d 3[ 1] c 11 [ 1] a 4[ 1] c 12 [ 1] d 5[ 1] b 6[ 1] c 7[ 1] c 8[ 1] b ... THPT số II Mờng Khơng đề kiểm tra học Lớp 12 Môn : Vật lí Thời gian 60 phút ĐềIII Họ Và Tên:. -Lớp 1/ Khi no cú hin tng cng hng in mch RLC mc ni tip a R=ZC b R=ZL c cos =1 d R rt ln 2/ mỏy tng...
 • 10
 • 381
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: unit 1 lop 12bai soan unit 1 lop 12test for unit 1 lớp 12bài tập anh văn unit 1 lớp 12bài tập tiếng anh unit 1 lớp 12unit 1 lop 12 home life speakingunit 1 lop 12 listeningunit 1 lop 12 home lifeunit 1 lop 12 home life listeningunit 1 lop 12 language focusunit 1 lop 12 writingunit 1 lop 12 readingunit 1 lop 12 speakingunit 1 lop 12 home life writingunit 1 lop 12 speaking task 4THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG 2014Đề đa ks giáo viên hóa tỉnh vĩnh phúc 2015 2016Đề đa ks giáo viên anh huyện tam dương 2015 2016Đề đa ks giáo viên hóa huyện tam dương 2015 2016cong thuc vat ly 12 co ban 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa năm học 2016 2017Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Văn Miếu, Phú Thọ năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Phúc Yên, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017Phân tích nhân vật Nhĩ trong truyện ngắn Bến Quê của Nguyễn Minh ChâuBai 5 tong hop hai dao dong dieu hoa cung phuong cung tan so phuong phap gian do frenenBài viết số 6 Ngữ văn lớp 9: Suy nghĩ của em về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ qua nhân vật Vũ Nương trong “Chuyện người con gái Nam Xương”Bình giảng hai khổ thơ đầu trong bài Sang thu của Hữu ThỉnhPhân tích nhân vật ông họa sĩ trong bài Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành LongTóm tắt truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh KhuêVăn mẫu lớp 9: Số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua nhân vật Vũ Nương và Thúy KiềuKhát vọng dâng hiến cho đời của nhà thơ Thanh Hải trong khổ 4, 5 bài thơ Mùa xuân nho nhỏĐề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 phòng GDĐT Quận 10, TP Hồ Chí Minh năm 2014 2015luan van thac si thú yProject Unit : Inventions _ tiếng anh thí điểm 10ĐỀ THI THỬ TIN HỌC TRẺ