Xây dựng sản phẩm du lịch thiện nguyện tại làng trẻ em hòa bình, thanh xuân, hà nội

Xây dựng sản phẩm du lịch bán buôn tại công ty Đầu tư và Du lịch Sao Việt

Xây dựng sản phẩm du lịch bán buôn tại công ty Đầu tư và Du lịch Sao Việt
... tiêu Đối ng khách Khách du lịch tuý Khu vực thị trường Hà Nội Tỉnh xx Công ty du lịch làm trung gian xx 2.6.3 Phân tích hội sản phẩm bán buôn Sao Việt • Thứ nhất, bán buôn sản phẩm du lịch không ... tiêu: Như nói chương 1, đối ng sản phẩm bán buôn khách du lịch túy công ty du lịch có vai trò đại lý phân phối Sao Việt Công ty du lịch khách hàng trực tiếp Sao Việt người tiêu dùng cuối Dưới ... Sao Việt trở thành công ty du lịch bán buôn Nghĩa là, sản phẩm Sao Việt bán với số lượng lớn mức giá rẻ cho đối tác công ty du lịch 2.6.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu: Như nói chương 1, đối ng...
 • 26
 • 176
 • 0

Đề xuất giải pháp để xây dựng sản phẩm du lịch bán buôn tại Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Sao Việt

Đề xuất giải pháp để xây dựng sản phẩm du lịch bán buôn tại Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Sao Việt
... Quyết định sản phẩm  Thứ nhất, xây dựng danh mục sản phẩm bán buôn với sản phẩm đủ điều kiện sản phẩm bán buôn - Sản phẩm danh mục bán buôn phải thỏa mãn điều kiện sản phẩm du lịch bán buôn trình ... nữa, sản phẩm bán buôn sản phẩm Sao Việt cốt lõi sản phẩm cũ khác hình thức phân phối thị trường  Kế hoạch xây dựng sản phẩm bán buôn Sao Việt thị trường tỉnh lẻ có nghĩa công ty bán sản phẩm ... vụ (1) Mua, bán dịch vụ Khách du lịch PHẦN KẾT LUẬN Sau thời gian nỗ lực cố gắng, chuyên đề thực tập với nội dung Xây dựng sản phẩm du lịch bán buôn Công ty TNHH Đầu Du lịch Sao Việt hoàn...
 • 13
 • 201
 • 0

Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch liên kết vùng Thái Nguyên – Bắc Cạn – Cao Bằng

Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch liên kết vùng Thái Nguyên – Bắc Cạn – Cao Bằng
... pháp xây dựng sản phẩm du lịch liên kết vùng Thái Nguyên Bắc Cạn Cao Bằng CHƢƠNG 13 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG SẢN PHẨM DU LỊCH LIÊN KẾT VÙNG 1.1.Cơ sở lý luận 1.1.1 Sản phẩm du lịch ... PHẨM DU LỊCH LIÊN KẾT VÙNG Ở CÁC TỈNH THÁI NGUYÊN, BẮC CẠN VÀ CAO BẰNG 32 2.1 Khái quát du lịch tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn Cao Bằng 32 2.1.1 Tiềm phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn Cao Bằng ... Chiến lƣợc phát triển du lịch liên kết vùng tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn Cao Bằng 83 3.2 Các định hƣớng giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch liên kết vùng Thái Nguyên, Bắc Cạn Cao Bằng 85 3.2.1 Các định...
 • 122
 • 184
 • 0

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG SẢN PHẨM DU LỊCH ĐÀ NẴNG TỪ TÀI NGUYÊN VĂN HÓA

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG SẢN PHẨM DU LỊCH ĐÀ NẴNG TỪ TÀI NGUYÊN VĂN HÓA
... 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn hóa 4.2 Phạm vi nghiên cứu: tài nguyên văn hóa Đà Nẵng, sản phẩm du lịch khai thác từ tài nguyên văn hóa Đà Nẵng Phạm vi không ... khai thác du lịch từ tài nguyên văn hóa 15 CHƯƠNG 2: DU LỊCH VÀ SẢN PHẨM DU LỊCH VĂN HÓA 33 Ở ĐÀ NẴNG 2.1 Hoạt động du lịch thành phố Đà Nẵng 33 2.2 Sản phẩm du lịch văn hóa thành phố Đà Nẵng 41 ... chia dạng tài nguyên du lịch vậy, phổ biến nghiên cứu tài nguyên du lịch tồn hai dạng tài nguyên du lịch tự nhiên tài nguyên du lịch nhân văn 1.1.3 Sản phẩm du lịch sản phẩm du lịch văn hóa 1.1.3.1...
 • 27
 • 215
 • 0

Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đà nẵng từ tài nguyên văn hóa

Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đà nẵng từ tài nguyên văn hóa
... khai thác du lịch từ tài nguyên văn hóa 15 CHƯƠNG 2: DU LỊCH VÀ SẢN PHẨM DU LỊCH VĂN HÓA 33 Ở ĐÀ NẴNG 2.1 Hoạt động du lịch thành phố Đà Nẵng 33 2.2 Sản phẩm du lịch văn hóa thành phố Đà Nẵng 41 ... đánh giá tài nguyên văn hóa, tình hình du lịch khả thu hút khách sản phẩm du lịch văn hóa thành phố Đà Nẵng 56 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG SẢN PHẨM DU LỊCH 61 ĐÀ NẴNG TỪ TÀI NGUYÊN VĂN HÓA 3.1 ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG SẢN PHẨM DU LỊCH ĐÀ NẴNG TỪ TÀI NGUYÊN VĂN HÓA Mã số: Đ2014-03-58...
 • 10
 • 133
 • 0

Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam có tính cạnh tranh trong khu vực, quốc tế

Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam có tính cạnh tranh trong khu vực, quốc tế
... hướng xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam tính cạnh tranh 3.3.1 Đề xuất nguyên tắc quy trình xây dựng sản phẩm du lịch cạnh tranh 3.3.2 Định hướng chiến lược xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam ... sánh sản phẩm du lịch Việt Nam với sản phẩm cạnh tranh 2.2.1 Xác định đối thủ cạnh tranh sản phẩm du lịch Việt Nam 2.2.2 So sánh cạnh tranh sản phẩm du lịch biển 2.2.3 So sánh cạnh tranh sản phẩm ... thuyết cạnh tranh du lịch 1.2 Xác định mô hình nghiên cứu tính cạnh tranh sản phẩm du lịch 1.2.1 Khái niệm sản phẩm du lịch tổng thể quốc gia 1.2.2 Tiêu chí đánh giá sức cạnh tranh sản phẩm du lịch...
 • 3
 • 1,501
 • 58

Xây dựng sản phẩm du lịch đêm Nội dành cho khách nước ngoài trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long

Xây dựng sản phẩm du lịch đêm Hà Nội dành cho khách nước ngoài trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long
... Xây dựng sản phẩm du lịch đêm Nội dành cho khách nước dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long 2.2.Khái quát sản phẩm du lịch Nội Theo khái niệm sản phẩm du lịch Luật Du Lịch Việt Nam Sản phẩm du ... - VH 1004 15 Xây dựng sản phẩm du lịch đêm Nội dành cho khách nước dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long Bước 3: Xây dựng khả vị trí sản phẩm du lịch Sản phẩm du lịch chương trình du lịch hay dịch ... Nội Chƣơng Giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch đêm Nội dành cho khách nƣớc dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long Sinh viên: Nguyễn Thị Ngân - VH 1004 Xây dựng sản phẩm du lịch đêm Nội dành cho...
 • 110
 • 420
 • 1

Xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề phục vụ hoạt động du lịch Vĩnh Phúc

Xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề phục vụ hoạt động du lịch Vĩnh Phúc
... VH903 Xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề phục vụ hoạt động du lịch Vĩnh Phúc Chương DU LỊCH LÀNG NGHỀ 1.1 Làng nghề làng nghề truyền thống 1.1.1 Làng nghề Theo tiến sĩ Phạm Côn Sơn cuốn: “ Làng nghề ... ngành du lịch Vĩnh Phúc em chọn đề tài khoá luận tôt Sinh viên: Nguyễn Thanh Huyền - Lớp: VH903 Xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề phục vụ hoạt động du lịch Vĩnh Phúc nghiệp xây dựng sản phẩm du ... Huyền - Lớp: VH903 Xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề phục vụ hoạt động du lịch Vĩnh Phúc Còn luật du lịch Việt Nam, định nghĩa du lịch văn hoá sau: “ Du lịch văn hoá loại hình du lịch dựa vào sắc...
 • 86
 • 283
 • 1

hướng dẫn xây dựng sản phẩm du lịch

hướng dẫn xây dựng sản phẩm du lịch
... xây dựng sản phẩm du lịch Giai đoạn nhằm xây dựng mục tiêu cụ thể du lịch tầm nhìn sản phẩm du lịch 3.2 Thiết kế sản phẩm du lịch: a Phát triển sản phẩm: Dựa vào mạnh để phát triển sản phẩm du ... triển sản phẩm du lịch (Phụ lục II) Bước Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch: 3.1 Xác định tầm nhìn mục tiêu sản phẩm du lịch: Giai đoạn hình thành tầm nhìn mục tiêu sản phẩm du lịch ... du lịch thi - Xác định điểm thu hút du lịch cụ thể - Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, đe doạ Xác định tầm nhìn mục tiêu sản phẩm du lịch Thiết kế sản phẩm du lịch: Xây dựng - Xây dựng sản phẩm: ...
 • 23
 • 2,164
 • 5

Xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề ở vùng du lịch Bắc bộ

Xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề ở vùng du lịch Bắc bộ
... phuc vu du khàch Là mot loai hinh rat mói rat "kén" khàch nén khòng phài bàt ky làng nghé don duoc khàch du lich, tra thành làng nghé du lich _ Làng nghé du lich làng nghé ò nòng thòn ( duoc co ... khàch du lich 61 2.3 Nhung yéu tó de làng nghé dirpc chon san pham du lich làng nghé 68 2.3.1 Co sokhoa hoc de kién tao làng nghé du lich a vùng DLBB 68 2.3.2 Muc tiéu cùa viec kién tao du lich làng ... nhau, còng tàc xày dung san phàm du lich làng nghé vàn dién cham, chua tuong xiing vói tiém nàng vón co cùa làng nghé Do vay vàn de xày dung san phàm du lich làng nghé o vùng du lich Bàc Bó càn...
 • 102
 • 69
 • 0

Xây dựng sản phẩm du lịch nông thôn cho thị trường khách du lịch là người Nhật Bản của công ty TNHH truyền thông và du lịch Á-Châu

Xây dựng sản phẩm du lịch nông thôn cho thị trường khách du lịch là người Nhật Bản của công ty TNHH truyền thông và du lịch Á-Châu
... LỊCH Á-CHÂU 2.1 Sản phẩm du lịch nông thôn thị trường khách du lịch Nhật Bản 2.1.1 Sản phẩm du lịch nông thôn 2.1.1.1 Khái niệm du lịch nông thôn • Nguồn gốc du lịch nông thôn Du lịch nông thôn ... Du lịch 50A Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh CHƯƠNG II: THIẾT KẾ SẢN PHẨM DU LỊCH NÔNG THÔN CHO THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH LÀ NGƯỜI NHẬT BẢN TẠI CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH ... tiến thị trường Nội dung bao gồm hai chương: Chương I: Giới thiệu công ty TNHH truyền thông du lịch Á-Châu Chương II: Thiết kế sản phẩm du lịch nông thôn cho thị trường khách du lịch người Nhật Bản...
 • 55
 • 110
 • 0

Xây dựng sản phẩm du lịch từ lễ hội, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán Thanh Hóa

Xây dựng sản phẩm du lịch từ lễ hội, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán Thanh Hóa
... tiềm sản phẩm văn hoá - du lịch Thanh Hoá phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hoá Chơng Tổng quan tiềm sản phẩm văn hoá du lịch phi vật thể truyền thống Thanh Hoá (Lễ hội, phong tục, tín ... khác nớc, lễ hội Thanh Hóa chủ yếu diễn không gian làng Lễ hội biểu sinh động nhất, tổng hợp lịch sử văn hóa làng Tất từ tín ngỡng, phong tục tập quán làng đ ợc thể lễ hội Thanh Hóa lễ hội đợc ... cổ x a làng với phong phú loại hình làng truyền thống tạo cho lễ hội, phong tục, tập quán, tục trò, tín ng ỡng làng Thanh Hóa có tính vừa phong phú, đa dạng, vừa đặc sắc Thanh Hóa đất thang mộc,...
 • 52
 • 138
 • 0

Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch cà phê thành một trong những thương hiệu chính của du lịch đăk lăk

Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch cà phê thành một trong những thương hiệu chính của du lịch đăk lăk
... phê thành sản phẩm du lịch Đăk Lăk - Đề xuất hướng xây dựng sản phẩm du lịch phê đặc trưng cho Đăk Lăk - Đề xuất hướng phát triển thương hiệu sản phẩm phê thành thương hiệu du lịch Đăk ... phẩm du lịch gắn với tìm hiểu phê Đăk Lăk Chương Đề xuất xây dựng sản phẩm du lịch phê thành thương hiệu du lịch Đăk Lăk 12 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN PHẨM DU LỊCH VÀ THƯƠNG HIỆU DU LỊCH ... THÀNH THƯƠNG HIỆU DU LỊCH ĐĂK LĂK 72 4.1 Định hướng xây dựng sản phẩm du lịch phê phát triển thương hiệu du lịch Đăk Lăk 72 4.1.1 Khái quát ý tưởng sản phẩm du lịch phê...
 • 126
 • 40
 • 0

Khóa luận: XÂY DựNG SảN PHẩM DU LịCH THAM QUAN Mỏ THAN TạI CÔNG TY THAN LầM QUảNG NINH

Khóa luận: XÂY DựNG SảN PHẩM DU LịCH THAM QUAN Mỏ THAN TạI CÔNG TY THAN HÀ LầM QUảNG NINH
... thực tiễn sản phẩm du lịch mỏ than Công ty than Lầm Quảng Ninh Đối tượng phương pháp nghiên cứu Khóa luận nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch mỏ than Công ty than Lầm Quảng Ninh Đối tượng ... tạo nên tour du lịch mỏ than thành công Quảng Ninh 14 Sau phân tích bước cụ thể cho sản phẩm du lịch mới: Xây dựng sản phẩm du lịch tham quan mỏ than công ty than Lầm - Quảng Ninh Bước 1: ... triển du lịch công ty than Lầm dễ dàng có quy mô Công ty Than Lầm Quảng Ninh có đầy đủ yếu tố để trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn du khách 3.4 Xây dựng sản phẩm du lịch tham quan mỏ than...
 • 89
 • 298
 • 0

Xây dựng chiến lược sản phẩm du lịch sinh thái tỉnh bến tre đến năm 2020

Xây dựng chiến lược sản phẩm du lịch sinh thái tỉnh bến tre đến năm 2020
... 3: Xây dựng chiến lược sản phẩm du lịch sinh thái tỉnh Bến Tre đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Chương trình bày việc xây dựng chiến lược sản phẩm du lịch sinh thái tỉnh Bến Tre đến năm 2020 ... du lịch sinh thái tỉnh Bến Tre (3) Xây dựng chiến lược sản phẩm du lịch sinh thái tỉnh Bến Tre đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 (4) Đề xuất giải pháp thực chiến lược sản phẩm du lịch sinh thái ... luận du lịch sinh thái, chiến lược sản phẩm du lịch Chương tổng quan sở lý thuyết du lịch sinh thái, sản phẩm du lịch, sản phẩm du lịch sinh thái, chiến lược sản phẩm du lịch nói chung chiến lược...
 • 172
 • 64
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề phục vụ hoạt động du lịch vĩnh phúcxây dựng sản phẩm du lịch đặc thùquy trình xây dựng sản phẩm du lịchxây dựng sản phẩm du lịch outboundxây dựng sản phẩm du lịch văn hóa tạo ra các sản phẩm du lịch đặc thùvề sản phẩm và xây dựng sản phẩm du lịch biên mậugiải pháp về xây dựng sản phẩm du lịch biên mậuxây dựng sản phẩm du lịch biển đặc trưngvấn đề sản phẩm du lịch lễ hội và việc xây dựng sản phẩm du lịch đặc thùxây dựng mô hình du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước vân longluận văn xây dựng chương trình du lịch mạo hiểm tại trung tâm lữ hành hội anxây dựng chương trình du lịch mạo hiểm tại trung tâm lữ hành hội ankết quả phân tích dữ liệu thứ cấp và sơ cấp về việc phát triển phối thức xttm với sản phẩm thẻ atm của ngân hàng maritime bank trên địa bàn thành phố hà nộiphương pháp xây dựng thiết kế sản phẩm du lịchcơ sở xây dựng sản phẩm liên kết vùng và giải pháp phát triển du lịch tp cần thơTình Hình Phát Triển Con Người Và Nguồn Nhân Lực Ở Khu Vực Đồng Bằng Sông Cửu LongTiêm nội nhãn Avastin điều trị một số bệnh nhãn khoaVẾT NHẠN LƯNG TRỜI“ kế toán thuế GTGT tại công ty xuất nhập khẩu và công nghệ xây dựng đại việtKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm’’ tại công ty TNHH sơn NGAKế toán nguyên liệu, vật liệu tại công ty TNHH thắng lợiKế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại công ty TNHH ánh dươngKế toán nguyên vật liệu tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng dương bảo minhKế toán thanh toán với người mua và người bán tại công ty TNHH sản xuất – xây dựng thương mại thành longKế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH DV TM nghĩa hoaTHỰC TRẠNG CÔNG tác kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ bán HÀNG tại CÔNG TY TNHH máy và THIẾT bị xây DỰNG QUANG MINHTHỰC TRẠNG CÔNG tác kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ bán HÀNG tại CÔNG TY TNHH SXTM ÁNH hàoHD cài phần mềm xem camera SipiemHD Xem camera YooSee trên điện thoạibài tập kiểu mảng xâu tin họcBÀI tập lý THUYẾT về PHẢN ỨNG hóa họcCÁC DẠNG bài tập và đề CƯƠNG ôn hóa THPT THEO CHUYÊN đềBÀI tập PHẢN ỨNG hạt NHÂNBO 10 DE LUYEN THI DH a1d1chuyên đề cây khung của đồ thị
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập