Phát triển du lịch tỉnh nam định giai đoạn 2000 2014 và định hướng đến năm 2020

phát triển du lịch tỉnh vĩnh long giai đoạn 2000 2010 tầm nhìn đến năm 2020

phát triển du lịch tỉnh vĩnh long giai đoạn 2000 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
... triển du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 11 Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.1 Cơ sở lí luận du lịch 1.1.1 Khái niệm du lịch sản phẩm du lịch 1.1.1.1 Khái niệm du lịch ... cho phát triển du lịch tình hình phát triển du lịch nhìn chung chưa tương xứng với tiềm Dưới góc độ người học nghiên cứu địa lí, đề tài: Phát triển du lịch Vĩnh Long giai đoạn 2000- 2010 tầm nhìn ... lượng du khách đến năm 2015 -2020 105 Bảng 3.2 : Dự báo thu nhập du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 105 Bảng 3.3: Tình hình doanh thu du lịch qua năm định hướng doanh thu du lịch đến năm...
 • 148
 • 103
 • 0

Phát triển du lịch tỉnh vĩnh long giai đoạn 2000 2010 tầm nhìn đến năm 2020

Phát triển du lịch tỉnh vĩnh long giai đoạn 2000  2010 và tầm nhìn đến năm 2020
... cho phát triển du lịch tình hình phát triển du lịch nhìn chung chưa tương xứng với tiềm Dưới góc độ người học nghiên cứu địa lí, đề tài: Phát triển du lịch Vĩnh Long giai đoạn 2000- 2010 tầm nhìn ... lược phát triển du lịch vùng Đồng Sông Cửu Long đến 2020 95 3.1.1.2 Định hướng phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Vĩnh Long đến 2020 97 3.1.1.3 Mục tiêu quan điểm phát triển du lịch tỉnh ... lượng du khách đến năm 2015 -2020 105 Bảng 3.2 : Dự báo thu nhập du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 105 Bảng 3.3: Tình hình doanh thu du lịch qua năm định hướng doanh thu du lịch đến năm...
 • 20
 • 90
 • 0

Đề tài Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2002 – 2012 định hướng đến năm 2030

Đề tài Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2002 – 2012 và định hướng đến năm 2030
... Thọ - 2001”; Sở Văn hóa Đề tài: Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2002 2012 định hướng đến năm 2030 thể thao du lịch tỉnh Phú Thọ đƣa “Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển du lịch ... Tiềm phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ Chương 3: Thực trạng phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2002 - 2012 Chương 4: Định hƣớng số giải pháp phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 10 Đề ... Sản phẩm du lịch = Dịch vụ du lịch + Tài nguyên du lịch 14 Đề tài: Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2002 2012 định hướng đến năm 2030 Trong đó, tài nguyên du lịch bao gồm tài nguyên...
 • 167
 • 108
 • 0

phát triển du lịch tỉnh nghệ an giai đoạn 2000 – 2010

phát triển du lịch tỉnh nghệ an giai đoạn 2000 – 2010
... 1.2: Khách du lịch nội địa giai đoạn 2000 2010 33 Biểu đồ 1.3: Doanh thu du lịch vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2000 2010 39 Biểu đồ 3.1 Khách du lịch đến Nghệ An giai đoạn 2000 2010 ... ngành kinh tế giai đoạn 2000 2010 (Giá thực tế) 78 Bảng 3.2: Nguồn khách du lịch đến Nghệ An giai đoạn 2000 2010 80 Bảng 3.3: Cơ sở lưu trú tỉnh Nghệ An giai đoạn 2000 2010 84 ... thể phát triển du lịch Bắc Bộ” Bộ VHTTTT Du lịch nghiên cứu; “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Nghệ An 1996 - 2010 “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2006 2020”...
 • 155
 • 109
 • 1

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2015-2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2015-2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
... thể phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn 2030 việc làm cấp thiết CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG QUY HOẠCH Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến ... Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - Quy t định số 660/QĐ-UB ngày 03/11/2004 UBND Tỉnh Lào Cai việc phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2005-2010 định hƣớng đến năm ... thực quy hoạch du lịch Lào Cai giai đoạn 2006-2013 Đánh giá chung, du lịch tỉnh Lào Cai đạt đƣợc nhiều mục tiêu đề quy hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2006-2015 Hệ thống ngành du lịch tỉnh Lào...
 • 240
 • 373
 • 0

Lựa chọn giải pháp góp phần phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005 - 2015

Lựa chọn giải pháp góp phần phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005 - 2015
... lòch tỉnh Bình Thuận - Chương 3: Lựa chọn giải pháp góp phần phát triển du lòch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005 2015 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VÀ VAI TRÒ CỦA DU LỊCH TRONG PHÁT TRIỂN ... thiệu, quảng bá du lòch 36 2.2.6 Công tác quy hoạch phát triển du lòch 37 2.3 Kết luận chương 38 CHƯƠNG 3: LỰA CHỌN GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2005 2015 3.1 Những ... hướng du lòch 40 3.2 Mục tiêu phát triển du lòch 42 3.2.1 Mục tiêu phát triển nước 42 3.2.2 Mục tiêu phát triển Bình Thuận 44 3.3 Lựa chọn giải pháp phát triển du lòch Bình Thuận 45 3.3.1 Nhóm giải...
 • 78
 • 280
 • 0

Lựa chọn giả phá góp phần phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005 - 2015

Lựa chọn giả phá góp phần phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005 - 2015
... lòch tỉnh Bình Thuận - Chương 3: Lựa chọn giải pháp góp phần phát triển du lòch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005 2015 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VÀ VAI TRÒ CỦA DU LỊCH TRONG PHÁT TRIỂN ... hướng du lòch 40 3.2 Mục tiêu phát triển du lòch 42 3.2.1 Mục tiêu phát triển nước 42 3.2.2 Mục tiêu phát triển Bình Thuận 44 3.3 Lựa chọn giải pháp phát triển du lòch Bình Thuận 45 3.3.1 Nhóm giải ... thiệu, quảng bá du lòch 36 2.2.6 Công tác quy hoạch phát triển du lòch 37 2.3 Kết luận chương 38 CHƯƠNG 3: LỰA CHỌN GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2005 2015 3.1 Những...
 • 78
 • 176
 • 1

510 Lựa chọn giải pháp góp phần phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005 - 2015 

510 Lựa chọn giải pháp góp phần phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005 - 2015 
... lòch tỉnh Bình Thuận - Chương 3: Lựa chọn giải pháp góp phần phát triển du lòch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005 – 2015 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VÀ VAI TRÒ CỦA DU LỊCH TRONG PHÁT TRIỂN ... hướng du lòch 40 3.2 Mục tiêu phát triển du lòch 42 3.2.1 Mục tiêu phát triển nước 42 3.2.2 Mục tiêu phát triển Bình Thuận 44 3.3 Lựa chọn giải pháp phát triển du lòch Bình Thuận 45 3.3.1 Nhóm giải ... thiệu, quảng bá du lòch 36 2.2.6 Công tác quy hoạch phát triển du lòch 37 2.3 Kết luận chương 38 CHƯƠNG 3: LỰA CHỌN GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2005 – 2015 3.1...
 • 78
 • 179
 • 0

chiến lược phát triển du lịch tỉnh nghệ an giai đoạn 2012 – 2020

chiến lược phát triển du lịch tỉnh nghệ an giai đoạn 2012 – 2020
... tiễn Du lịch tỉnh Nghệ An, nhóm chúng Tôi xin đề xuất Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 2020 Chiến lược góp phần giải vấn đề bất cập đưa định hướng phát triển ngành Du ... tỉnh Nghệ An VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN Thực chiến lược phát triển du lịch UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 5167/QĐ-UBND việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch biển, đảo Nghệ An đến năm 2020 ... 5167/QĐ-UBND việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch biển, đảo Nghệ An đến năm 2020 Theo đó, mục tiêu phát triển du lịch biển, đảo Nghệ An đến năm 2020 là: Đẩy nhanh phát triển du lịch biển, đảo trở thành...
 • 21
 • 429
 • 3

Đầu tư phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006 2020

Đầu tư phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006 2020
... HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH 4.1 Định hướng đầu phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình đến 2020 4.1.1 Định hướng đầu phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 201 12020 Phần ... phần (vốn đầu nhà nước, vốn đầu tư nhân) hay theo nội dung đầu phát triển du lịch (đầu phát triển sở hạ tầng kinh tế du lịch, đầu phát triển kinh doanh du lịch, đầu phát triển nhân ... nội dung đầu phát triển du lịch địa phương địa bàn tỉnh 2.2.3.1 Đầu phát triển sở hạ tầng kinh tế du lịch Đầu phát triển sở hạ tầng kinh tế du lịch nội dung đầu phát triển du lịch...
 • 111
 • 155
 • 1

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh lai châu giai đoạn 2006 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh lai châu giai đoạn 2006 2020
... PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2006 - 2020 Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, 30A-Lý Thường Kiệt-Hà Nội Tel.: 048257730 33 PHẦN II QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH LAI CHÂU ... đến phát triển du lịch Lai Châu -QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2006 - 2020 Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, ... IV QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH LAI CHÂU ĐẾN NĂM 2020 Dự báo tiêu phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2006 - 2020 : Dự báo tiêu phát triển du lịch Lai Châu dựa sở định hướng phát triển kinh tế...
 • 90
 • 28
 • 0

Góp phần phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005 – 2015

Góp phần phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005 – 2015
... lòch tỉnh Bình Thuận - Chương 3: Lựa chọn giải pháp góp phần phát triển du lòch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005 2015 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH: 1.1.1.1 Du lòch Du lòch bền vững: Thuật ngữ du ... Vài nét ngành du lòch Việt Nam 17 3.4.1 Giai đoạn 2005 2006 60 3.4.2 Giai đoạn 2006 2010 61 3.4.3 Giai đoạn 2010 2015 61 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DU LỊCH TỈNH BÌNH THUẬN 2.1 Tổng ... 47 Chương 3: LỰA CHỌN GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2005 2015 48 nét điêu khắc hội họa hay thành tựu công nghệ sử dụng để làm Du khách cảm thụ không khí thời...
 • 39
 • 69
 • 0

Phát triển du lịch huyện Tuy An giai đoạn 2011 2015 kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2016 – 2020.

Phát triển du lịch huyện Tuy An giai đoạn 2011 2015 và kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2016 – 2020.
... tỉnh phát triển du lịch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011 2015; - Huyện ủy Tuy An ban hành Kế hoạch số 30-KH/HU ngày 03/7/2012 Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuy An phát triển ngành du lịch huyện giai đoạn 2011 ... Trên báo cáo tình hình phát triển du lịch huyện Tuy An giai đoạn 2011- 2015 kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2016 2020./ Nơi nhận: -TT HĐND tỉnh (Báo cáo) - TT Huyện Ủy; - Sở VH,TT DL tỉnh; ... tiết, quy hoạch chuyên đề làm sở gọi vốn đầu tư phát triển du lịch: - Triển khai Quy hoạch phát triển du lịch huyện Tuy An đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 gắn với quy hoạch phát triển giao...
 • 20
 • 130
 • 0

Luận văn: Định hướng chiến lược một số giải pháp nhằm phát triển du lịch tỉnh Bình Định từ nay đến năm 2020 potx

Luận văn: Định hướng chiến lược và một số giải pháp nhằm phát triển du lịch tỉnh Bình Định từ nay đến năm 2020 potx
... : ìm hi c nhiên, tài nguyên du l m rõ th Tài nguyên du l h - xã h l Bình - 2010 t giá chung th t cho s phát tri kinh t i T 41 PHÁT TRI cho vi Phát tri Phát tri t phát tri Ngh ành kinh t H U ... Hi v xúc ti qu Du l yêu thích du l - Thái Bình D cho du l b am Á 40 2.4.4 Nh Du l Trung Hai lo ì c ác t thành lân c b - Hu Ninh Ch Né (Bình Thu ta Sa Hu - nhà hàng tiêu chu , dân Bình ngh Trong ... Lý ch Ngày nay, nh tr v ch Trong nh cao t n lý t C H du l Nhu c c V H U TE mãn nhu c n ph c g phát tri nh ình V quy c PHÁT TRI M M Bình c giá nh Lu m v l c phát tri l K i, em c C H pháp k c Ngu...
 • 74
 • 213
 • 4

GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020.PDF

GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020.PDF
... l n Du l tr ng thu hút v c n thi t khách quan, b i m t s lý sau: - Thu hút vào phát Mô hình Harrod - Domar th - kinh doanh du thành m t nh ng ngành công nghi lai Vì v y, không ng - t nh ng du ... khu du l ch Mu khách du l ch ph n t o s n ph m du l n thu t ng, phong phú h p d ns t b o v c c u ki n cho du l ch phát tri n b n v ng, khai thác t t ti ng 14 nhi u qu c gia th gi i kinh doanh du ... vùng mi ngành kinh t khác, thu hút v i v i t quan tr tri n c a ngành du l nv c n ph h t c i v i s phát m du l ch t th ti n v n chuy n Mu n gi chân du khách ph khu du l ch, xây d ng, tôn t o...
 • 106
 • 100
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: định hướng phát triển du lịch việt nam 2020chiến lược phát triển du lịch việt nam 2020thực trạng khai thác tiềm năng thế mạnh phát triển công nghiệp tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2000 2009thực trạng phát triển công nghiệp tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2000 2009đánh giá khai thác tiềm năng thế mạnh phát triển công nghiệp tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2000 2009giải pháp phát triển du lịch tỉnh thừa thiên huế đến năm 2015định hướng phát triển du lịch việt namtình hình phát triển du lịch việt nam hiện naytình hình phát triển du lịch việt namtình hình phát triển du lịch việt nam năm 2011tình hình phát triển du lịch việt nam năm 2010tình hình phát triển du lịch việt nam 2012tình hình phát triển du lịch việt nam 2013định hướng phát triển du lịch viet namđịnh hướng phát triển du lịch việt nam 2012Giáo trình máy xây dựng phần 2Các xác định lượng nước tiêu chuẩn của xi măngThành phần hạt của đáGiải bài tập vật liệu xây dựngLý thuyết vật liệu xây dựng F1Bai tap chuong 1 1 dong hoc chat diemXây dựng chiến lược phát triển hệ thống nhà hàng Khách sạn Thành phố Vĩnh Long giai đoạn 20162020 (LV thạc sĩ))Thiết kế cầu BTCT 27205Nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ sinh viên tại trường Đại học Cửu Long (LV thạc sĩ))Tiểu luận vaccine và ứng dụng luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpVí dụ tính toán bằng phần mềm PCS CoulumnHoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu vật liệu trong công ty TNHH Cơ Khí và Xây Dựng Tân Thành AnSáng kiến kinh nghiệm lớp 6 018Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thủy Sản Hải AnhCác quy định thiết kế cầu trên QL1ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PCACOULUMN KIỂM TOÁN SỨC CHỊU TẢI CỦA TRỤChủ thể, phương thức và phương tiện kiểm soát xã hội đối với tội phạm luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpĐề xuất mô hình chế định tài sản cho bộ luật dân sự việt nam tương lai luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpNghiên cứu bổ sung nguyên tắc tranh tụng trong bộ luật tố tụng dân sự luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpThực trạng pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước ở việt nam hiện nay và một số kiến nghị luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập