Cẩm Nang Ôn Luyện Học Sinh Giỏi Tiếng Anh trung học sơ sở phần 1

Cẩm nang ôn luyện học sinh giỏi tiếng anh THCS part 1

Cẩm nang ôn luyện học sinh giỏi tiếng anh THCS part 1
... spectacular 17 4 A estimate 17 5.' A admire176 A describe 17 7 A independence 17 8 A comfort 17 9 A ashamed 18 0 .A., express Exercise 16 Word stress 18 1 A atmosphere 18 2 A popular 18 3 A solemn 18 4 A anthem 18 5 ... traveler 15 2 15 3 15 4 15 5 15 6 15 7 A unmanned A leisure A already A result A suggest A colleague 15 8 A discovery B igloo 17 0 A Ignite Exercise 15 Word stress 17 1 A innovate 17 2 A irritable 17 3 A spectacular ... reveal 15 9 A identify 16 0 A adequate Exercise 14 Word stress 16 1 A experience 16 2 A numerous 16 3 A immediate 16 4 A conference 16 5 A politics 16 6 A.Japan 16 7 A consequently 16 8 A conference 15 J A...
 • 90
 • 463
 • 0

Cẩm nang ôn luyện học sinh giỏi tiếng anh THCS part 2

Cẩm nang ôn luyện học sinh giỏi tiếng anh THCS part 2
... obstacle) course house 20 a (country, magnificent) shirt 21 a (tangerine, silk, lime, dreadful) 22 a pair of (Catalan, expensive) mocassins bucket 23 a(n) (ice, peach, modem) table 24 a(n) (Chinese, ... For example = For instance (vi du nhu la); in particular = particularly (cii the la ) * such as (nhu la, theo sau la mot loat danh tir liet ke; 122 * that is/ that is to say/ namely (do chinh ... sooner 20 We have both put aside some money and stocked up with a lot of groceries from the shop next door Not only 21 I did not use suntan lotion, either Neither 22 The wood pigeon flew up Up 23 ...
 • 90
 • 434
 • 1

Cẩm nang ôn luyện học sinh giỏi tiếng anh THCS part 3

Cẩm nang ôn luyện học sinh giỏi tiếng anh THCS part 3
... THI HOC SINH GIOI ANH VAN M O T SO D E THI HOC SINH GIOI T I N H P T C S MON: T I E N G ANH - BANG A Thai gian lam hai: 150 phut D THI C H I N H T H I J C K Y THI CHINH T H I I C H O C SINH G ... I HOC SINH G I O I CAP T I N H •klclt-kit Nam hoc 2009 - 2010 DE C H I N H T H i r C Ngaythi:24/ 03/ 2010 Thai gian: 150 phiit Question 1: Part a- Choose the word that has the underlined part pronounced ... KY THICHON HOC SINH GIOI TINH LOfP SOGIAODUCVADAOTAO NAM HOC 2009-2010 DE THI CHINH THirc Mon: Tieng Anh Thofi gian lam bai 150 phut (Khong ke thai gian phat de) Ngay thi: 30 - 03- 2010 I Choose...
 • 90
 • 412
 • 0

Đề luyện thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 8 số 23

Đề luyện thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 8 số 23
... Bộ đề thi HSG lớp – Cực đã, cực cool This is the second time you (break)……a cup (you/do) …………… the homework yet? Mai ... Lập Thạch, Vĩnh Phúc Bộ đề thi HSG lớp – Cực đã, cực cool Question III : ( 2,5 marks ) to stop visited is going to rain 4.working have broken Have you done is playing 8. not make covers 10 is ... can heavy work Nam is strong ……………………………………………………………… ®¸p ¸n vµ híng dÉn chÊm ®Ò thi häc sinh giái m«n tiÕng anh líp A: ®¸p ¸n Question I : ( 1,25 marks ) D C A C A Question II : ( 3,75 marks...
 • 4
 • 321
 • 3

Đề luyện thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 8 số 24

Đề luyện thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 8 số 24
... discover B discovered C discoverer D discovery 8, I don’t think that film is…………………………………… A bore B bored C boringly D boring 9, She was born………………………… June 28th , 1976 A in B at C on D of 10, The man ... time he left the boat and went to live (7) _California Here he began to write short stories (8) _the name(9) Mark Twain He sent them (10) _newspapers The readers loved his stories ... living languages in the world today, but only about six of them are major languages of the world Two-thirds of the world’s population speak those languages More than 350 million people speak English...
 • 3
 • 265
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cẩm nang ôn thi học sinh giỏi tiếng anh thcscẩm nang ôn luyện sinh họccẩm nang ôn luyện thi đh cđ môn sinh họccẩm nang ôn luyện thi đại học môn sinh họccam nang on luyen thi dai hoc mon sinh nha xuat ban dai hoc quoc giacẩm nang ôn luyện thi đại học môn sinhon luyen hoc sinh gioi tieng anh lop 5dang bai on luyen hoc sinh gioi tieng anhon luyen thi hoc sinh gioi tieng anh lop 6ôn tập học sinh giỏi tiếng anh lớp 8đề cương ôn thi học sinh giỏi tiếng anh 8ôn thi học sinh giỏi tiếng anh 8tài liệu ôn thi học sinh giỏi tiếng anh 8ôn thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 8đề ôn thi học sinh giỏi tiếng anh 8Niên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê giáNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê dân số và lao độngNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê đất đai, khí hậuBàn về chống chuyển giá trong giai đoạn hiện nay100 câu trắc nghiệm lịch sừ 12 giai đoạn 1954 đổi mới (có đáp án)Báo Cáo Thực Tập Công ty TNHH Doanh ĐạtLỊCH sử 4 TUẦN 1 TUẦN 5Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vayBảo hiểm thân tàu trong thương mại hàng hải so sánh pháp luật Việt Nam và pháp luật một số nước trên thế giớiGiải pháp phát triển cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam-Chi nhánh Bắc Hà NộiHiệu lực của việc chuyển quyền sử dụng đấtTopic 7 interconnected star and delta devices topic b7Giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nayhiệu quả sử dụng vốn lưu độngTopic 6 AC circuit analysis topic a6Gắn quản trị nhân sự với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệpGiải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà NộiBất bình đẳng giới và nguy cơ lây nhiễm HIV trong thanh niênBiến đổi khí hậu ở Việt Nam Một số kết quả nghiên cứu, thách thức và cơ hội trong hội nhập quốc tếCác biện pháp điều tra trong tố tụng hình sự
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập