Nghiên cứu nhân nhanh giống cây chùm ngây ( moringa oleifera l) chất lượng cao bằng kỹ thuật nuôi cấy mô

Nghiên cứu nhân nhanh giống cây chùm ngây (Moringa Oleifera L) chất lượng cao bằng kỹ thuật nuôi cấy

Nghiên cứu nhân nhanh giống cây chùm ngây (Moringa Oleifera L) chất lượng cao bằng kỹ thuật nuôi cấy mô
... VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT  TRẦN VĂN TIẾN NGHIÊN CỨU NHÂN NHANH GIỐNG CÂY CHÙM NGÂY (MORINGA OLEIFERA L.) CHẤT LƢỢNG CAO BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ NGÀNH: SINH HỌC THỰC NGHIỆM MÃ NGÀNH: 60 42 ... liệu Chùm Ngây Tuy nhiên, nghiên cứu kỹ thuật nhân, chọn tạo giống Chùm Ngây hạn chế Hiện nay, Chùm Ngây chủ yếu nhân giố Ngây , hiệu nhân giống không cao, chất lượng giống khô Số hóa Trung tâm ... thực phẩm, mỹ phẩm,…Chúng tiến hành thực đề tài Nghiên cứu nhân nhanh giống Chùm Ngây (Moringa oleifera L.) chất lượng cao kỹ thuật nuôi cấy Sự thành công đề tài có đóng góp quan vào việc...
 • 79
 • 688
 • 4

NGHIÊN CỨU NHÂN NHANH GIỐNG CÂY HÔNG ( Paulownia fortunei) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY TẾ BÀO THỰC VẬT ĐỂ PHỤC VỤ TRỒNG RỪNG

NGHIÊN CỨU NHÂN NHANH GIỐNG CÂY HÔNG ( Paulownia fortunei) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT ĐỂ PHỤC VỤ TRỒNG RỪNG
... ứng dụng việc nhân giống lợi ích đem lại Hông trồng rừng lựa chọn đề tài: “ Nghiên cứu nhân nhanh giốn Hông( Paulownia fortunei) phương pháp nuôi cấy tế bào thực vật để phục vụ trồng 1.2 Mục ... khoa học nuôi cấy tế bào thực vật - Tính toàn tế bào thực vật Cơ sở lý luận phương pháp nuôi cấy tế bào thực vật tính toàn tế bào Haberlandt nêu năm 1902 Mỗi tế bào thể sinh vật đa bào có ... nguồn gen trồng sử dụng phương pháp nuôi cấy tế bào thực vật Kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật trở thành phương thức quan trọng để nhân nhanh, đặc biệt trồng khó nhân nhanh phương pháp truyền...
 • 28
 • 134
 • 0

Nghiên cứu nhân nhanh giống lan Hồ điệp (HL2) từ bằng phương pháp nuôi cấy tế bào doc

Nghiên cứu nhân nhanh giống lan Hồ điệp (HL2) từ mô lá bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào doc
... vậy, môi trường thích hợp cho nhân nhanh protocorm là: MT + 2,0 mg/l BAP + 1,0 mg/l TDZ hân nhanh chồi Sau nhân nhanh thể protocorm, nghiên cứu tác dụng chất phụ gia lên hình thành chồi từ thể ... tạo protocorm từ mNu từ chồi mọc lên từ mắt ngủ cành hoa cắt thành mNu có diện tích cm2 cấy vào môi trường MT có bổ sung chất điều tiết sinh trưởng nồng độ khác Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng ... 17,7 PLBs môi trường MT + 2,0 mg/l BAP + 1,0 mg/l TDZ - Sau nhân nhanh protocorm, cấy chuyển protocorm vào môi trường MT + 50 g khoai tây/l, sau tuần hình thành chồi với hệ số nhân 8,6 chồi/ cụm...
 • 5
 • 862
 • 10

nghiên cứu nhân nhanh giống địa hồng hoàng Sapa

nghiên cứu nhân nhanh giống địa hồng hoàng Sapa
... lan địa, sở xây dựng kỹ thuật trồng nhân giống công nghệ nhân nhanh giống địa lan địa Hồng hoàng Sapa (Cymbidium iridioides) 1.2.2 Yêu cầu đề tài Giai đoạn nhân nhanh in - vitro - Nghiên cứu ... 4.2 Nghiên cứu nhân nhanh phơng pháp cát lát mỏng Cắt lát mỏng tế bào phơng pháp đợc ứng dụng hiệu nhân giống vô tính in - vitro Chúng áp dụng phơng pháp cho giống Hồng Hoàng, mục đích nhân nhanh ... mầm hạt - Nghiên cứu nhân nhanh phơng pháp cắt lát mỏng - Nghiên cứu ảnh hởng chất điều tiết sinh trởng - Nghiên cứu ảnh hởng nớc dừa đến chất lợng chồi Giai đoạn tạo hoàn chỉnh - Nghiên cứu ảnh...
 • 59
 • 392
 • 0

Nghiên cứu nhân nhanh giống dứa Đài Nông 4 bằng ph-ơng pháp giâm hom nách lá

Nghiên cứu nhân nhanh giống dứa Đài Nông 4 bằng ph-ơng pháp giâm hom nách lá
... liệu phơng pháp nghiên cứu 2.1 Vật liệu nghiên cứu Sử dụng giống dứa Đài Nông cấy mô khối lợng khác từ 50-200gram (ra thời gian khác nhau) 2.2 Phơng pháp nghiên cứu + Phơng pháp giâm hom nách đợc ... lợng lá/ cây Dài rễ Cao tích nhân (rễ) (cm) (cm) chồi (%) (g) (lá) (lần) (cm ) /hom 33,60 9,3 6,1 7,21 2,3 13 ,44 /hom 80,00 5,7 5,9 7,5 2,2 16,00 /hom 91,32 8,6 6,7 11 ,44 3,0 14, 6 /hom ... lợng 200g cho hệ số nhân chồi cao Hom giống có số nách /hom tốt Để nguyên hom cho khả tái sinh tốt cắt bỏ lá, nhng mật độ giâm thấp Giá thể tốt cho hom giống phơng pháp giâm nách trấu hun + cát...
 • 6
 • 254
 • 0

Nghiên cứu nhân nhanh giống keo lai tự nhiên, keo lai nhân tạo, bạch đàn uro, bạch đàn lai nhân tạo (mới chọn tạo) và lát hoa bằng công nghệ tế bào

Nghiên cứu nhân nhanh giống keo lai tự nhiên, keo lai nhân tạo, bạch đàn uro, bạch đàn lai nhân tạo (mới chọn tạo) và lát hoa bằng công nghệ tế bào
... HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU NHÂN NHANH GIỐNG KEO LAI TỰ NHIÊN, KEO LAI NHÂN TẠO, BẠCH ĐÀN URO, BẠCH ĐÀN LAI NHÂN TẠO (MỚI CHỌN TẠO) VÀ LÁT HOA BẰNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO” Chủ nhiệm ... THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài: Nghiên cứu nhân nhanh giống Keo lai tự nhiên, Keo lai nhân tạo, bạch đàn uro, bạch đàn lai nhân tạo (mới chọn tạo) Lát hoa công nghệ tế bào Thuộc: Chương trình trọng ... là: Các giống Keo lai bao gồm: giống Keo lai tự nhiên (BV71, BV73, BV75), giống Keo lai nhân tạo MA02 (MA02) Các giống Bạch đàn bao gồm: Bạch đàn uro PN3d, bạch đàn lai nhân tạo UE35 Lát hoa: dòng...
 • 252
 • 256
 • 2

Nghiên cứu khoa học " Nhân giống một số loài cây trồng rừng có năng suất, chất lượng cao bằng phương pháp nuôi cấy " ppt

Nghiên cứu khoa học
... phương pháp nuôi cấy phân sinh Tạp chí NN&PTNT, số 6-2001, trang 424-426 Nguyễn Ngọc Tân, Trần Hồ Quang, 1997 Nhân giống lai bạch đàn liễu bạch đàn trắng phương pháp nuôi cấy Kết nghiên cứu khoa ... đầu nhân giống bạch đàn lai phương pháp nuôi cấy phân sinh Tạp chí Lâm nghiệp, số 10-2000, trang 46-47 Đoàn Thị Mai, Ngô Thị Minh Duyên, Lương Thị Hoan, 2001 Kết nhân giống số dòng keo lai phương ... Đình Khả, Đoàn Thị Mai, 2003 Một số phương thức nhân giống dinh dưỡng sản xuất lâm nghiệp Bộ NN&PTNT, Công nghệ nhân sản xuất giống trồng, giống lâm nghiệp giống vật nuôi Nhà xuất Lao động-xã hội,...
 • 9
 • 366
 • 2

Nghiên cứu nhân nhanh invitro cây chuối tiêu hồng

Nghiên cứu nhân nhanh invitro cây chuối tiêu hồng
... c u ñó ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u nhân nhanh invitro chu i Tiêu H ng (M.acuminata)” ñi u ki n th c t phòng thí nghi m c a ñ a phương nh m nhân nhanh gi ng chu i Tiêu H ng s ch b ... th c v t ph c v nhân gi ng tr ng ñã tri n khai 20 năm nư c ta Nhân gi ng thương m i quy mô l n ñã ñ t ñư c m t s tr ng nhân nhanh chu i, nhân nhanh khoai tây s ch b nh, nhân nhanh gi ng mía nh ... nguyên li u t t cho nhân gi ng K thu t nhân nhanh ñư c ng d ng nh m ph c v cho m c ñích như: trì nhân nhanh ki u gen quý hi m, làm v t li u cho công tác ch n gi ng; trì nhân nhanh cá th ñ u dòng...
 • 78
 • 630
 • 6

Luận văn nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây chùm ngây (moringa oleifera l ) từ hạt tại vườn ươm trường đại học nông lâm thái nguyên

Luận văn nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây chùm ngây (moringa oleifera l ) từ hạt tại vườn ươm trường đại học nông lâm thái nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG L M LINH VĂN KHẢI NGHIÊN CỨU KĨ THUẬT ƯƠM GIỐNG CÂY CHÙM NGÂY (MORINGA OLEIFERA L. ) TỪ HẠT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG L M THÁI NGUYÊN ... khoa học cho sinh viên trước trường Được đồng ý ban chủ nhiệm khoa L m Nghiệp, Trường Đại Học Nông L m Thái Nguyên tiến hành đợt tốt nghiệp với đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm Chùm ngây (Moringa ... oleífera l) từ hạt vườn ươm trường đại học nông l m thái nguyên 1.2 Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giống Chùm ngây - Xác định công thức bón phân có ảnh hưởng tốt đến sinh trưởng chùm...
 • 56
 • 113
 • 0

Nghiên cứu sản xuất protein có hoạt tính sinh học dùng trong nông nghiệp bằng kỹ thuật di truyền trên tế bào cây thông (larich desidue) và bèo tấm (lema sp-wolffia sp)

Nghiên cứu sản xuất protein có hoạt tính sinh học dùng trong nông nghiệp bằng kỹ thuật di truyền trên tế bào cây thông (larich desidue) và bèo tấm (lema sp-wolffia sp)
... 1986) 1.1.4.3.Hỡnh thc sinh sn ca bốo tm Bốo tm cú hai hỡnh thc sinh sn chớnh: sinh sn vụ tớnh v sinh sn hu tớnh Sinh sn vụ tớnh chim u th so vi sinh sn hu tớnh Hỡnh thc sinh sn hu tớnh ca bốo ... trờn, Vin Di truyn Nụng nghip ó c B Khoa hc Cụng ngh cho phộp thc hin ti Nghiờn cu sn xut protein cú hot tớnh sinh hc dựng nụng nghip bng k thut di truyn trờn t bo cõy thụng (Larich desidue) ... sn xut protein cú hot tớnh sinh hc dựng nụng nghip bng k thut di truyn trờn t bo cõy thụng (Larich desidue) v bốo tm (Lemna sp/ Wolffia sp.), c thc hin trờn c s hp tỏc khoa hc vi Vin Sinh lý...
 • 138
 • 304
 • 0

khảo sát thành phần hóa học cao methanol trong lá cây chùm ngây moringa oleifera l họ moringaceae

khảo sát thành phần hóa học cao methanol trong lá cây chùm ngây moringa oleifera l họ moringaceae
... tài Khảo sát thành phần hóa học cao Methanol Chùm ngây với mong muốn góp phần hiểu biết thành phần hóa học Chùm ngây Chương TỔNG QUAN TỔNG QUAN 1.1 ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT CÂY CHÙM NGÂY [8] Chi Chùm ... (2011), Nghiên cứu thành phần hóa học Chùm ngây Moringa oleifera L Họ Moringaceae, Luận văn thạc sĩ hóa học, Đại học Cần Thơ [3] Nguyễn Bảo Quyên (2008), Tổng hợp thử tác dụng chống oxy hóa in vitro ... Hình Cây Chùm ngây Hình Quả Chùm ngây Hình L Chùm ngây tươi Hình Hoa Chùm ngây Hình Cấu trúc hóa học hợp chất MO17 Hình Cấu trúc hóa học hợp chất MO18 tương quan HMBC MO18 DANH MỤC CÁC PHỤ L C...
 • 65
 • 203
 • 1

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VIRUS TRÊN KHOAI TÂY (PVX, PVY, PLRV) TẠI ĐÀ LẠT BẰNG KỸ THUẬT ELISA, RT-PCR VÀ GIẢI TRÌNH TỰ

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VIRUS TRÊN KHOAI TÂY (PVX, PVY, PLRV) TẠI ĐÀ LẠT BẰNG KỸ THUẬT ELISA, RT-PCR VÀ GIẢI TRÌNH TỰ
... số virus khoai tây (PVX, PVY, PLRV) Đà Lạt kỹ thuật ELISA, RT-PCR giải trình tự 1.2 Mục đích - Phát loại virus (PVX, PVY, PLRV) khoai tây thành phố Đà Lạt kỹ thuật ELISA - Phát virus PLRV kỹ thuật ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ….  … KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VIRUS TRÊN KHOAI TÂY (PVX, PVY, PLRV) TẠI ĐÀ LẠT BẰNG KỸ THUẬT ELISA, ... HỒ VŨ, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng / 2005 Nghiên cứu số virus khoai tây (PVX, PVY, PLRV) Đà Lạt kỹ thuật ELISA, RTPCR giải trình tự đƣợc thực từ tháng đến tháng năm 2005 Trung tâm...
 • 49
 • 592
 • 8

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SÚP NÊM THỊT ĐÓNG HỘP CHẤT LƯỢNG CAO”

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SÚP NÊM THỊT ĐÓNG HỘP CHẤT LƯỢNG CAO”
... đề cập đến Vì tiến hành nghiên cứu công nghệ ‘’ Sản xuất súp nêm thịt đóng hộp chất lượng cao’’ I.Mục đích đề tài: Tìm qui trình sản xuất súp nêm thịt đóng hộp chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh ... LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SÚP NÊM THỊT GÀ ĐÓNG HỘP CHẤT LƯỢNG CAO 1.1 Kết nghiên cứu khảo sát nguyên liệu thịt gà Kết nghiên cứu xác định thành phần hoá học(hàm lượng protein, ... NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Theo nghiên cứu công bố có nhiều sản phẩm hạt nêm như: Hạt nêm Knorr; Hạt nêm Maggi; Hạt nêm cô đặc Ajingon… hay loại súp thịt hầm gói mì Nhưng sản phẩm súp nêm đóng hộp chưa...
 • 117
 • 305
 • 1

‘’ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SÚP NÊM THỊT ĐÓNG HỘP CHẤT LƯỢNG CAO

‘’ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SÚP NÊM THỊT ĐÓNG HỘP CHẤT LƯỢNG CAO
... cập đến Vì tiến hành nghiên cứu công nghệ ‘’ Sản xuất súp nêm thịt đóng hộp chất lượng cao ’ I.Mục đích đề tài: Tìm qui trình sản xuất súp nêm thịt đóng hộp chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh ... LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SÚP NÊM THỊT GÀ ĐÓNG HỘP CHẤT LƯỢNG CAO 1.1 Kết nghiên cứu khảo sát nguyên liệu thịt gà Kết nghiên cứu xác định thành phần hoá học(hàm lượng protein, ... NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Theo nghiên cứu công bố có nhiều sản phẩm hạt nêm như: Hạt nêm Knorr; Hạt nêm Maggi; Hạt nêm cô đặc Ajingon… hay loại súp thịt hầm gói mì Nhưng sản phẩm súp nêm đóng hộp chưa...
 • 117
 • 352
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu nhân nhanh giống địa lan hồng hoàng sapa cymbidium iridioides bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bàonghiên cứu nhân nhanh giống chè xanh bằng phương pháp giâm cànhcông nghệ nhân giống khoai tây sạch bệnh chất lượng cao bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vậtnghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ biến đổi dcac chất lượng caonghiên cứu chế tạo chế phẩm phòng và trị bệnh thực vật từ chitosan bằng kỹ thuật bức xạnghiên cứu ứng dụng công nghệ quenching để sản xuất thép chất lượng cao dùng trong ngành xây dựngnghiên cứu lưu giữ và nhân nhanh giống thuần cà chua dt28 bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro pptxnghiên cứu nhân nhanh in vitro cây dưa hấu citrullus lanatusnghiên cứu nhân giống vô tính cây húng chanh ấn độ coleus forskohlii bằng kỹ thuật nuôi cấy mô và phương pháp giâm ngọn trong hệ thống khí canhnghiên cứu nhân nhanh loài lan kim tuyến anoectochilus roxburghii wall lindl của việt nam bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bàonghiên cứu nhân nhanh in vitro cây cà gai leonghiên cứu nhân nhanh in vitro cây dioscorea floribunda mart et gal bằng lát cắt đốt thânnghiên cứu nhân nhanh in vitro cây trinh nưc hoàng cungnghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúanghiên cứu nhân nhanh hoa lanluận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn thành côngluận văn thạc sĩ kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tƣ và phát triển nông nghiệp hà nộiluận văn thạc sĩ kế toán thu, chi ngân sách tại văn phòng UBND huyện quảng xƣơngluận văn thạc sĩ kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính qua kho bạc nhà nƣớc phúc thọ hà nộiluận văn thạc sĩ một số giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc cạnh tranh ngành hàng dầu mỡ nhờn ô tô, xe máy của tổng công ty hóa dầu petrolimexluận văn thạc sĩ nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế xã hội hóa của các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh hải dƣơngluận văn thạc sĩ nâng cao chất lƣợng nhân lực tại công ty bảo hiểm PVI đông đôluận văn thạc sĩ nâng cao chất lƣợng nhân lực tại văn phòng tổng công ty thép việt namluận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại sở giao dịch agribankluận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần sông đà HTCluận văn thạc sĩ phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thơng việt nam chi nhánh khu công nghiệp hải dƣơngluận văn thạc sĩ phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng hợp tác xã việt nam– chi nhánh phú thọluận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng giày dép của công ty trách nhiện hữu hạn sản xuất hàng tiêu dùng bình tiên (biti’s) trên thị trƣờng nội địaluận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần đầu tƣ và thƣơng mại tổng hợp quang minhluận văn thạc sĩ năng lực cạnh tranh dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thƣơng việt nam – chi nhánh bắc giangluận văn thạc sĩ nghiên cứu hành vi mua của khách hàng cá nhân và ứng dụng trong hoạt động marketing của hệ thống siêu thị vinmartluận văn thạc sĩ nghiên cứu sự hài lòng với công việc của đội ngũ nhân viên chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bàiluận văn thạc sĩ phân tích tài chính tại công ty TNHH nippon conveyor việt namluận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần bảo việt hội sở chính bài 2luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần bảo việt hội sở chính
Đăng ký
Đăng nhập