Đánh giá hiệu quả bổ sung kẽm và một số vitamin ở trẻ suy dinh dưỡng có tiêu chảy cấp do rotavirus

Đề tài đánh giá hiệu quả bổ sung kẽm một số vitamin trẻ suy dinh dưỡng tiêu chảy cấp do rotavirus

Đề tài đánh giá hiệu quả bổ sung kẽm và một số vitamin ở trẻ suy dinh dưỡng có tiêu chảy cấp do rotavirus
... đồ bổ sung kẽm vitamin lên phục hồi tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng trẻ suy dinh dưỡng tiêu chảy cấp Rotavirus Đánh giá hiệu phác đồ bổ sung kẽm vitamin điều trị tiêu chảy cấp trẻ suy dinh ... thuần, kẽm vitamin A, kẽm vitamin nhóm B với mục tiêu cụ thể sau: Đánh giá hiệu phác đồ bổ sung kẽm vitamin lên phục hồi số nhân trắc trẻ suy dinh dưỡng tiêu chảy cấp Rotavirus Đánh giá hiệu ... cứu hiệu phác đồ bổ sung kẽm việc điều trị trẻ SDD độ I, II mắc tiêu chảy Vì vậy, tiến hành đề tài nhằm đánh giá hiệu trẻ SDD tiêu chảy cấp Rotavirus phác đồ bổ sung kẽm khác bổ sung kẽm...
 • 139
 • 348
 • 2

đánh giá hiệu quả bổ sung kẽm một số vitamin trẻ suy dinh dưỡng tiêu chảy cấp do rotavirus (ml)

đánh giá hiệu quả bổ sung kẽm và một số vitamin ở trẻ suy dinh dưỡng có tiêu chảy cấp do rotavirus (ml)
... GIO DC V O TO VIN DINH DNG LU TH M THC NH GI HIU QU B SUNG KM V MT S VITAMIN TR SUY DINH DNG Cể TIấU CHY CP DO ROTAVIRUS CHUYấN NG NH: DINH DNG M S: 62.72 03 03 LUN N TIN S DINH DNG Ngi hng dn ... CHNG TNG QUAN TI LIU 1.1 Suy dinh dng tr em 4 1.1.1 nh ngha 1.1.2 Suy dinh dng v s phỏt trin th cht 1.1.3 Suy dinh dng v bnh tt 1.1.4 Cỏc gii phỏp can thip phũng chng suy dinh 11 dng hin 1.2 Tiờu ... phng thc b sung km lờn tr suy dinh dng nhim Rotavirus Tp y hc thc hnh (867)-s 4/2013, 35-40 Lu Th M Thc, Lờ Th Hp ỏnh giỏ hiu qu b sung km v a vi cht lờn s phc hi dinh dng tr suy dinh dng cú...
 • 26
 • 205
 • 2

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ bổ SUNG kẽm một số VITAMIN TRẺ SUY DINH DƯỠNG TIÊU CHẢY cấp DO ROTAVIRUS

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ bổ SUNG kẽm và một số VITAMIN ở TRẺ SUY DINH DƯỠNG có TIÊU CHẢY cấp DO ROTAVIRUS
... phỏc b sung km v vitamin lờn s phc hi tỡnh trng thiu vi cht dinh dng tr suy dinh dng cú tiờu chy cp Rotavirus ỏnh giỏ hiu qu ca cỏc phỏc b sung km v vitamin i vi iu tr tiờu chy cp tr suy dinh ... GIO DC V O TO VIN DINH DNG LU TH M THC NH GI HIU QU B SUNG KM V MT S VITAMIN TR SUY DINH DNG Cể TIấU CHY CP DO ROTAVIRUS CHUYấN NG NH: DINH DNG M S: 62.72 03 03 LUN N TIN S DINH DNG Ngi hng dn ... phng thc b sung km lờn tr suy dinh dng nhim Rotavirus Tp y hc thc hnh (867)-s 4/2013, 35-40 Lu Th M Thc, Lờ Th Hp ỏnh giỏ hiu qu b sung km v a vi cht lờn s phc hi dinh dng tr suy dinh dng cú...
 • 165
 • 214
 • 2

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của bổ SUNG kẽm đa VI CHẤT lên sự PHỤC hồi DINH DƯỠNG TRẺ SUY DINH DƯỠNG NHIỄM ROTAVIUS

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của bổ SUNG kẽm và đa VI CHẤT lên sự PHỤC hồi DINH DƯỠNG ở TRẺ SUY DINH DƯỠNG có NHIỄM ROTAVIUS
... LUậN Bổ sung kẽm đơn nh phối hợp kẽm vi chất dinh dỡng khác lên trẻ suy dinh dỡng nhẹ vừa tiêu chảy cấp Rotavirus giúp cải thiện tình trạng dinh dỡng trẻ, tỷ lệ trẻ bị SDD giảm nhóm (nhóm bổ sung ... nghiên cứu cho thấy phác đồ bổ sung kẽm gồm bổ sung kẽm đơn thuần, bổ sung kẽ kết hợp Vitamin A hay bổ sung kẽm với vitamin B hiệu định đến cải thiện tình trạng dinh dỡng trẻ, thể tăng cân nặng, ... kết hợp vitamin A nhóm bổ sung kẽm kết hợp vitamin B lần lợt 1,87 cm 1,84 cm cao đáng kể so với nhóm bổ sung kẽm đơn (1,5cm) KHUYếN NGHị Bổ sung kẽm vi chất dinh dỡng cần thiết cho trẻ suy dinh...
 • 5
 • 72
 • 2

Hiệu quả bổ sung kẽm sprinkles đa vi chất trên trẻ suy dinh dưỡng thấp còi 6 36 tháng tuổi tại huyện gia bình, tỉnh bắc ninh

Hiệu quả bổ sung kẽm và sprinkles đa vi chất trên trẻ suy dinh dưỡng thấp còi 6 36 tháng tuổi tại huyện gia bình, tỉnh bắc ninh
... TẾ VI N DINH DƯỠNG QUỐC GIA NGUYỄN THANH HÀ HIỆU QUẢ BỔ SUNG KẼM VÀ SPRINKLES ĐA VI CHẤT TRÊN TRẺ – 36 THÁNG TUỔI SUY DINH DƯỠNG THẤP CÒI TẠI HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH CHUYÊN NGÀNH: DINH DƯỠNG ... sau tháng can thiệp (T6) Giả thuyết nghiên cứu: Bổ sung kẽm sprinkles đa vi chất trẻ SDD thấp còi 6- 36 tháng tuổi hiệu tốt số nhân trắc, sinh hoá, bệnh tiêu chảy NKHH Hiệu bổ sung sprinkles đa ... bổ sung kẽm sprinkles sau tháng can thiệp (T 6) tháng sau kết thúc can thiệp (T12) Đánh giá thay đổi số Hb máu, vitamin A kẽm huyết trẻ 6- 36 tháng tuổi bị SDD thấp còi thông qua bổ sung kẽm sprinkles...
 • 17
 • 357
 • 1

hiệu quả bổ sung kẽm sprinkles đa vi chất trên trẻ 6 36 tháng tuổi suy dinh dưỡng thấp còi tại huyện gia bình tỉnh bắc ninh

hiệu quả bổ sung kẽm và sprinkles đa vi chất trên trẻ 6 36 tháng tuổi suy dinh dưỡng thấp còi tại huyện gia bình tỉnh bắc ninh
... TẾ VI N DINH DƯỠNG QUỐC GIA NGUYỄN THANH HÀ HIỆU QUẢ BỔ SUNG KẼM VÀ SPRINKLES ĐA VI CHẤT TRÊN TRẺ – 36 THÁNG TUỔI SUY DINH DƯỠNG THẤP CÒI TẠI HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH CHUYÊN NGÀNH: DINH DƯỠNG ... SDD thấp còi sau tháng can thiệp (T ) Giả thuyết nghiên cứu: Bổ sung kẽm sprinkles đa vi chất trẻ SDD thấp còi 6- 36 tháng tuổi hiệu tốt số nhân trắc, sinh hoá, bệnh tiêu chảy NKHH Hiệu bổ sung ... đánh giá hiệu bổ sung đa vi chất dạng sprinkles Các can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng thiếu vi chất dinh dưỡng chủ yếu dạng sử dụng thực phẩm tăng cường dinh dưỡng vi chất sử dụng vi chất dạng...
 • 157
 • 252
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ hiệu quả bổ sung kẽm sprinkles đa vi chất trên trẻ suy dinh dưỡng thấp còi 6 36 tháng tuổi tại huyện gia bình tỉnh bắc ninh

tóm tắt luận án tiến sĩ hiệu quả bổ sung kẽm và sprinkles đa vi chất trên trẻ suy dinh dưỡng thấp còi 6 36 tháng tuổi tại huyện gia bình  tỉnh bắc ninh
... 1.1.2 Can thiệp bổ sung vi chất trẻ SDD thấp còi Bổ sung vitamin khoáng chất, bao gồm: bổ sung đơn chất sắt, acid folic, vitamin A, iốt, kẽm phối hợp nhiều vi chất (đa vi chất) cho trẻ Nhóm biện pháp ... đóng góp luận án: Can thiệp vi chất cho trẻ SDD thấp còi: Kết nghiên cứu bổ sung kẽm sprinkles đa vi chất trẻ SDD thấp còi chứng khoa học áp dụng cho chương trình phòng chống SDD thấp còi giai đoạn ... số hiệu can thiệp thực nhóm can thiệp trì, nhóm sprinkles tốt nhóm kẽm, cho thấy ưu vi c bổ sung đa vi chất trẻ thấp còi Rất nghiên cứu theo dõi hiệu trì sau bổ sung vi chất Trẻ SDD thấp còi...
 • 25
 • 100
 • 0

Hiệu quả bổ sung kẽm sprinkles đa vi chất trên trẻ 6 36 tháng tuổi suy dinh dưỡng thấp còi tại huyện gia bình, tỉnh bắc ninh

Hiệu quả bổ sung kẽm và sprinkles đa vi chất trên trẻ 6  36 tháng tuổi suy dinh dưỡng thấp còi tại huyện gia bình, tỉnh bắc ninh
... ĐÀO TẠO VI N DINH DƯỠNG QUỐC GIA Hà Nội - 2011 NGUYỄN THANH HÀ HIỆU QUẢ BỔ SUNG KẼM VÀ SPRINKLES ĐA VI CHẤT TRÊN TRẺ - 36 THÁNG TUỔI SUY DINH DƯỠNG THẤP CÒI TẠI HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH CHUYÊN ... thiệp bổ sung kẽm bổ sung đa vi chất dạng sprinkles cho trẻ 6- 36 tháng tuổi bị SDD thấp còi huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh nhằm đưa chứng khoa học cho giải pháp can thiệp Hã tiợ tư ván vi t luận ... thấp còi sau tháng can thiệp (T6) 2.43 Giả thuyết nghiên cứu: Bổ sung kẽm sprinkles đa vi chất trẻ SDD thấp còi 6- 36 tháng tuổi 2.44 2.45 Hiệu hiệu tốt sinh hoá, chảy tiêu nhân trắc, NKHH bổ sung...
 • 86
 • 24
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "THỬ NGHIỆM TẠO CHẾ PHẨM LÂN SINH HỌC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÍ HÓA SINH CỦA CÂY LẠC (Arachis hypogaea L.)" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thí nghiệm Sinh - Sinh hóa - Vi sinh, khoa Sinh, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế - Giống lạc sen (Arachis hypogaea L) 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Thí nghiệm tạo chế phẩm lân sinh học ... phương pháp nghiên cứu vi sinh vật học, Tập II, NXB KH&KT, Hà Nội, 1976 [2] Phạm Thị Ngọc Lan, Thử nghiệm tạo chế phẩm vi khuẩn cố định nitơ đánh giá hiệu chế phẩm đến số tiêu sinh hóa sinh rau ... 100 quả, trọng lượng 100 hạt, suất sinh học suất thực thu Chế phẩm M8 P115 thể tốt chế phẩm M24 P5 * Một số tiêu hóa sinh hạt lạc Kết phân tích trình bày bảng 103 Bảng Một số tiêu hóa sinh hạt lạc...
 • 10
 • 231
 • 0

hiệu quả bổ sung sắt phối hợp với selen đến tình trạng dinh dưỡng thiếu máu học sinh tiểu học 7-10 tuổi tại phổ yên, thái nguyên

hiệu quả bổ sung sắt phối hợp với selen đến tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu ở học sinh tiểu học 7-10 tuổi tại phổ yên, thái nguyên
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG LÊ VĂN GIANG HIỆU QUẢ BỔ SUNG SẮT PHỐI HỢP VỚI SELEN ĐẾN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ THIẾU MÁU HỌC SINH TIỂU HỌC 7-10 TUỔI TẠI PHỔ YÊN, THÁI NGUYÊN ... tiểu học thuộc xã huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiệu bổ sung sắt phối hợp với selen so với bổ sung sắt selen riêng biệt đến tình trạng dinh dưỡng thiếu máu học sinh tiểu học 7-10 tuổi ... bị thiếu máu trường tiểu học nêu GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU: Bổ sung đồng thời sắt phối hợp với selen trẻ em 7-10 tuổi bị thiếu máu hiệu tốt tình trạng dinh dưỡng tình trạng thiếu máu thiếu sắt...
 • 132
 • 521
 • 0

hiệu quả bổ sung sắt phối hợp với selen đến tình trạng dinh dưỡng thiếu máu học sinh tiểu học 7 10 tuổi tại phổ yên, thái nguyên

hiệu quả bổ sung sắt phối hợp với selen đến tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu ở học sinh tiểu học 7 10 tuổi tại phổ yên, thái nguyên
... tiểu học thuộc xã huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiệu bổ sung sắt phối hợp với selen so với bổ sung sắt selen riêng biệt đến tình trạng dinh dưỡng thiếu máu học sinh tiểu học 7- 10 tuổi ... bị thiếu máu trường tiểu học nêu Những đóng góp luận án Lần chứng minh hiệu bổ sung sắt phối hợp với selen tốt bổ sung sắt selen riêng rẽ học sinh tiểu học 7- 10 tuổi bị thiếu máu, chứng khoa học ... phối hợp với selen so với bổ sung sắt, selen riêng biệt sau tháng can thiệp đến tình trạng dinh dưỡng thiếu máu học sinh tiểu học 7- 10 tuổi bị thiếu máu 2.1 Hiệu can thiệp tỷ lệ suy dinh dưỡng CC/T...
 • 28
 • 204
 • 0

đánh giá hiệu quả của xạ khuẩn thuốc hóa học trong phòng trị bệnh thán thư trên hành lá do colletotrichum sp. điều kiện phòng thí nghiệm nhà lưới

đánh giá hiệu quả của xạ khuẩn và thuốc hóa học trong phòng trị bệnh thán thư trên hành lá do colletotrichum sp. ở điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới
... Vật với tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA XẠ KHUẨN VÀ THUỐC HÓA HỌC TRONG PHÒNG TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN HÀNH LÁ DO COLLETOTRICHUM SP ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ NHÀ LƯỚI” Do sinh viên Nguyễn ... T.VL1 điều kiện nhà lưới Mục đích: nhằm đánh giá hiệu phòng trị bệnh hai chủng xạ khuẩn thuốc hóa học chọn từ thí nghiệm phòng trị bệnh thán thư hành Colletotrichum sp T.VL1 điều kiện nhà lưới ... góp phần quản lý bệnh thán thư hành hiệu theo hướng phòng trừ tổng hợp, tốn chi phí thân thiện với môi trường đề tài Đánh giá hiệu xạ khuẩn thuốc hóa học phòng trị bệnh thán thư hành Colletotrichum...
 • 61
 • 291
 • 0

Đánh giá hiệu quả bước đầu ứng dụng một số bài tập bóng đá vào tập luyện ngoại khoá nhằm tác động tới sự phát triển thể chất cho học sinh nam 8 tuổi trường tiểu học hưng đông thành phố vinh

Đánh giá hiệu quả bước đầu ứng dụng một số bài tập bóng đá vào tập luyện ngoại khoá nhằm tác động tới sự phát triển thể chất cho học sinh nam 8 tuổi trường tiểu học hưng đông  thành phố vinh
... chọn, ứng dụng số tập bóng đá vào tập luyện ngoại khoá cho học sinh nam tuổi trờng Tiểu học Hng Đông - Thành phố Vinh Hiệu ứng dụng số tập bóng đá vào tập luyện ngoại khoá cho học sinh nam tuổi ... luyện ngoại khoá cho học sinh nam tuổi trờng Tiểu học Hng Đông Thành phố Vinh Hiệu ứng dụng số tập bóng đá vào tập luyện ngoại khoá cho học sinh nam tuổi trờng Tiểu học Hng Đông Thành phố Vinh ... cực cho học sinh nam tuổi trờng Tiểu học Hng Đông- Thành phố Vinh Kết ban đầu ứng dụng số tập bóng đá vào tập luyện ngoại khoá cho học sinh nam tuổi trờng Tiểu học Hng Đông- Thành phố Vinh độ...
 • 40
 • 361
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hiệu quả bổ sung sắt phối hợp với selen đến tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu ở học sinh tiểu học 710 tuổi tại phổ yên thái nguyênđánh giá hiệu quả sử dụng vốn và tình hình hoạt đọng kinh doanh của công ty chứng khoánđánh giá hiệu quả sử dụng đất và hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với đất đai vùng núi tỉnh bắc giangcác chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng trung và dài hạn2 9 bảng đánh giá hiệu quả sử dụng tscđ và máy móc thiết bịđánh giá hiệu quả xử lý no2 và no3 trong nước ngầm sử dụng hệ ed qui mô hộ gia đìnhđánh giá hiệu quả vùng phủ sóng và các chỉ tiêu của hệ thống gsmcác chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốnđánh gia hiệu quả đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố hải dươngđánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình vườn đồi ở huyện hiệp hoà tỉnh bắc giangđánh giá hiệu quả của việc đầu tư một máy nhuộm cuộn ủ lạnh coldpadbatch cpb tại nhà máy nhuộmnhững nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vlđ và một số phương hướng biện pháp nhằm đẩy mạnh việc tổ chức quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng vlđ trong doanh nghiệp3 đánh giá cảnh quan tỉnh quảng ngãi và một số định hướng sử dụngbổ sung vitamin cho trẻ suy dinh dưỡngđánh giá hiệu quả của compst ủ từ xơ dừa và phân bò bổ sung chế phẩm biof trên cây ca chuakhóa luận tốt nghiệpĐo lường các yếu tố tác động đến sự thoả mãn công việc của cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại huyện bắc tân uyên, tỉnh bình dươngNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của công nhân trong các nhà máy sản xuất bao bì nhựa tại khu vực TPHCMĐo lường khả năng sai lệch số liệu báo cáo tài chính của các công ty niêm yết việt nam bằng định luật benfordGiải pháp nâng cao động lực làm việc cho nhân viên kinh doanh tại công ty cho thuê tài chính quốc tế chaileaseSự kiêm nhiệm của hội đồng quản trị và thành quả, rủi ro hoạt động của các doanh nghiêp tại viêt namTác động đầu tư công và đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệm từ các quốc gia đang phát triển ở châu áStochastic partial differential equation models for highway trafficGelation characteristics of paddlefish (polyodon spathula) surimi under different heating conditionsTổng hợp, nghiên cứu khả năng tạo phức của phối tử bazơ schiff ba càng chứa PAHPeppers - Safe Methods to Store, Preserve, and EnjoyNghiên cứu thiết kế bộ điều khiển PID điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ ba phaThiết kế bộ điều khiển lai mờ nơron cho cánh tay robot hai thanhChế định thương nhân ở việt namKháng nghị theo thủ tục tái phẩm trong luật tố tụng hình sự việt namPhân tích tài chính trong đầu tư xây dựng tại Công ty Điện lực Thanh XuânPhân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý vận hành lưới điện phân phối thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020Phân tích thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xăng dầu B12Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Ban Quản Lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm Tỉnh Quảng NinhPhân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược cấp nước sạch vùng nông thôn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 - 2020 .
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập