Solidworks: Weldment và Simulation

BT solidworks 2D 3D

BT solidworks 2D và 3D
... vào dòng thứ hai, chọn Edit Path bảng Edit Path ta nhập giá trị nh sau: kích chọn OK kích vào dòng thứ chọn Edit Path nhập giá trị nh sau: chọn OK - muốn xóa đoạn chuyển động ta kích vào ... vào ConfigurationManager, kích chọn ExplView1 xóa Bớc 5: Cho cánh lề di động quay góc - kích chọn lề di động - toolbar Animator ta kích chọn vào lệnh Create Path bảng sau: 12 - P V - -kích vào ... thiết lập Bớc 3: Mô tả trình tháo 10 - P V - - dùng lệnh Exploded View kích chọn (New)ta vào Viewđánh dấu vào để đờng tâm khối trụ Tháo chốt: - phần Direction to explode along: ta kích chọn đờng...
 • 24
 • 19
 • 0

Engineering analysis with solidworks simulation 2013

Engineering analysis with solidworks simulation 2013
... about this book: Engineering Analysis with SolidWorks Simulation 2013 2: Static analysis of a plate Topics covered Using the SolidWorks Simulation interface Linear static analysis with solid elements ... repetitive analysis with different meshes produces results which are useful in gaining more insight into how FEA works 31 Engineering Analysis with SolidWorks Simulation 2013 Procedure In SolidWorks, ... 33 Engineering Analysis with SolidWorks Simulation 2013 Before we create a study, let’s review the Simulation main menu (Figure 2-4) along with its Options window (Figure 2-5) New Study icon Simulation...
 • 46
 • 611
 • 6

Modelling and simulation- mô hình hóa mô phỏng- đỗ mạnh cường

Modelling and simulation- mô hình hóa và mô phỏng- đỗ mạnh cường
... định hình nguyên lý Hợp thức hình nguyên lý Xây dựng hình Chạy thử hình Kiểm chứng hình Lập kế hoạch thực nghiệm Xử lý kết Sử dụng lưu trữ kết HUT, 05.03.2014 Modelling ... gián đoạn (discrete) hình vật lý (physical)  hình toán học (mathematical) hình giải tích (analytic)  hình (simulated) MÔ HÌNH HỆ THỐNG MÔ HÌNH VẬT LÝ MÔ HÌNH TOÁN HỌC • Tính ... (predictive)  hình ngẫu nhiên (random) hình tĩnh (static)  hình động (dynamic) hình tuyến tính (linear)  hình phi tuyến (nonlinear) hình liên tục (continuous)  hình gián đoạn...
 • 114
 • 574
 • 3

solidworks flow simulation 2012 tutorial

solidworks flow simulation 2012 tutorial
... Flow Simulation 2012 Tutorial ix x Flow Simulation 2012 Tutorial Features List This chapter contains the list of the physical and interface features of Flow Simulation as they appear in the tutorial ... you may look into the valve Flow Simulation 2012 Tutorial A1-1 First Steps: A1 - Ball Valve Design Creating a Flow Simulation Project In the main menu click Flow Simulation, Project, Wizard Once ... A2-23 ii Flow Simulation 2012 Tutorial Porous Media Opening the SolidWorks Model A3-2 Creating a Flow Simulation Project ...
 • 266
 • 390
 • 13

thiết kế công nghệ chế tạo lòng khuôn vỏ máy gọt bút chì từ nhựa polypropylen có ứng dụng các phần mềm cadcam như solidworks 2005, mastercam x công cụ tính toán mô phỏng quá trình đúc phun moldflo

thiết kế công nghệ chế tạo lòng khuôn vỏ máy gọt bút chì từ nhựa polypropylen có ứng dụng các phần mềm cadcam như solidworks 2005, mastercam x và công cụ tính toán mô phỏng quá trình đúc phun moldflo
... phát từ thực tế đó, em chọn đề tài: Thiết kế công nghệ chế tạo lòng khuôn vỏ máy gọt bút chì từ nhựa PolyPropylen ứng dụng phần mềm CAD/CAM SolidWorks 2005, Mastercam X công cụ tính toán trình ... THIẾT KẾ KHUÔN ÉP PHUN SẢN PHẨM NHỰA CÓ ỨNG DỤNG CÁC KỸ THUẬT CAD/CAM 76 I Máy gọt bút chì 76 1.1 Thiết kế sản phẩm máy gọt bút chì ứng dụng SolidWorks 2005 76 1.2 Công ... nghiệp Công nghệ chế tạo máy Trang 12 III Công nghệ đúc phun gia công sản phẩm nhựa 3.1 Vật liệu sử dụng để đúc Vật liệu sử dụng công nghệ đúc phun thường dạng hạt Phương pháp đúc sử dụng để gia công...
 • 165
 • 271
 • 0

Ứng dụng matlab solidworks trong thiết kế tính toán hộp số ô tô con 2

Ứng dụng matlab và solidworks trong thiết kế tính toán hộp số ô tô con 2
... thức kết cấu tính toán, kiến thức sử dụng phần mềm em chọn đề tài Ứng dụng matlab SolidWorks thiết kế tính toán hộp số ô con với nội dung : - Tính toán tối ưu bền thông số bánh trục matlab ... tốc độ vào số, tăng tốc tốt hơn, giảm khí thải Tuy nhiên hộp số vô cấp không chịu mômen xoắn cao không ứng dụng xe thể thao Hộp số vô cấp ứng dụng rộng rãi ngày * Hộp số có cấp: Hộp số có ... (hộp số li hợp số con) B Ứng dụng phần mềm vào thiết kế hộp số: Matlab : a Giới thiệu chung matlab: MATLAB chương trình phần mềm lớn dành cho tính toán kỹ thuật Ta dùng MATLAB để: - Tính toán...
 • 69
 • 546
 • 2

Ứng dụng phần mềm solidworks mô phỏng xác định ứng suất tác dụng cần đào của máy đào bánh lốp

Ứng dụng phần mềm solidworks mô phỏng và xác định ứng suất tác dụng cần đào của máy đào bánh lốp
... nhiệm vụ: Ứng dụng phần mềm SolidWorks xác định ứng suất tác dụng cần đào máy đào bánh lốp Đây loại máy đào sử dụng rộng rãi lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, khai thác mỏ, đào vận chuyển ... sâu phần mềm SolidWorks va hoạt động số loại máy đào MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI − Xác định ứng suất tác dụng lên cụm cần đào máy đào Komatsu PW 210-1 − Dùng phần mềm SolidWorks 3D cụm chi tiết cần đào ... lưới hình lưới cần đào cảnh nhìn Isometric hình lưới cần đào cảnh nhìn Back hình lưới cần đào cảnh nhìn Top Kết ứng suất cần đào Điểm chịu ứng suất lớn cần đào Kết chuyển vị cần đào 67...
 • 79
 • 411
 • 3

Nghiên cứu sử dụng công cụ general purpose simulation system trong bài toán mô phỏng hàng đợi

Nghiên cứu và sử dụng công cụ general purpose simulation system trong bài toán mô phỏng hàng đợi
... Chƣơng Một số công cụ toán hàng đợi: Giới thiệu tổng quan số công cụ sử dụng thực tế để giải toán hàng đợi, như: Ngôn ngữ GPSS công cụ GPSS World; Các công cụ sử dụng ngôn ngữ đặc ... Chƣơng 2: HIỆN TRẠNG MỘT SỐ CÔNG CỤ MÔ PHỎNG BÀI TOÁN HÀNG ĐỢI 15 Chương giới thiệu tổng quan số công cụ sử dụng thực tế để giải toán hàng đợi 2.1 Ngôn ngữ GPSS công cụ GPSS World Giới thiệu ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG CÔNG CỤ GENERAL PURPOSE SIMULATION SYSTEM TRONG BÀI TOÁN MÔ PHỎNG HÀNG ĐỢI Chuyên ngành: Mã số: 60 48 01 TS Lê Quang Minh...
 • 77
 • 124
 • 0

Bài tập hướng dẫn vẽ SolidWorks

Bài tập và hướng dẫn vẽ SolidWorks
... -PV- Bài Tập 2D Hình 1: Hình 2: Hình 3: 15 -PV- Hình 4: Hình 5: Hình 6: 16 -PV- Hình 7: Hình 8: Hình 9: 17 -PV- Bài Tập 3D Bài số: Vẽ hình sau đây: Các góc nhìn kích thước: 18 -PV- Bài số: Vẽ hình ... nhìn kích thước: 19 -PV- Bài số: Vẽ hình sau đây: Các góc nhìn kích thước: 20 -PV- Bài số: Vẽ hình sau đây: Các góc nhìn kích thước: - Tổng thể: Phần đầu Phần đuôi: Bài số: Vẽ hình sau đây: 21 -PV- ... nhìn kích thước: Bài số: Vẽ hình sau đây: 22 -PV- Các góc nhìn kích thước: - Tiết diện lò xo: 10mm - Đường kính vòng tròn sở: 200mm - Bước xo: 50mm - Số vòng lò xo: Bài số: 23 -PV- Vẽ hình sau đây:...
 • 24
 • 319
 • 3

VÍ DỤ BÀI TẬP SOLIDWORKS

VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP SOLIDWORKS
... 14 -PV- Bài Tập 2D Hình 1: Hình 2: Hình 3: 15 -PV- Hình 4: Hình 5: Hình 6: 16 -PV- Hình 7: Hình 8: Hình 9: 17 -PV- Bài Tập 3D Bài số: Vẽ hình sau đây: Các góc nhìn kích th-ớc: 18 -PV- Bài số: ... vẽ với chiều dài cắt 80mm - Dùng lệnh Circular Pattern để tạo rãnh lại cán Tôvít, với tâm tâm Tôvít, số l-ợng rãnh dụ 8: Lắp ghép lề Các b-ớc tiến hành: - Vẽ lề: - Trên Front Plane mở sketch, ... tính chúng cách kích cuột phải vào tên Plane chọn Edit Feature bảng thông số cho ta điều chỉnh Khi ta điều chỉnh xong Plane Sketch nằm theo Plane dụ 7: Vẽ Tôvít bốn cạnh: - Trên Front Plane...
 • 24
 • 120
 • 0

TÍNH TOÁN THIẾT kế mô PHỎNG BẰNG SOLIDWORKS máy NGHIỀN mịn NĂNG SUẤT 50 KGGIỜ

TÍNH TOÁN THIẾT kế và mô PHỎNG BẰNG SOLIDWORKS máy NGHIỀN mịn NĂNG SUẤT 50 KGGIỜ
... làm việc kết cấu máy trình bày mục IV.1 chương IV − Năng suất máy thiết kế 50 kg/giờ 17 Chương IV: Tính toán thiết kế CHƯƠNG IV TÍNH TOÁN THIẾT KẾ IV.1 Sơ đồ kết cấu máy nghiền thiết kế c b a ... thiết kế máy nghiền 17 CHƯƠNG IV 18 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ 18 IV.1 Sơ đồ kết cấu máy nghiền thiết kế 18 IV.2 Tính toán thiết kế máy 19 IV.2.1 Tính toán ... tin, số liệu − Phương pháp tính toán, thiết kế chi tiết, phận máy − Phương pháp thiết kế máy CAD với hỗ trợ phần mềm thiết kế Thiết kế chi tiết máy lắp ráp hoàn chỉnh máy − Phương pháp đánh...
 • 70
 • 176
 • 0

Ứng dụng phần mềm SolidWorks mô phỏng xác định ứng suất tác dụng lên cần của máy đào Komatsu PW 210-1

Ứng dụng phần mềm SolidWorks mô phỏng và xác định ứng suất tác dụng lên cần của máy đào Komatsu PW 210-1
... ngày sử dụng nhiều máy làm đất Máy móc phục vụ công tác làm đất thay sức lao động người đem lại hiệu quả, suất cao Trong số máy làm đất, với máy ủi, máy san, máy cạp… máy đào loại máy sử dụng rộng ... chuyển Máy đào di chuyển bánh xích Máy đào di chuyển bánh lốp Máy đào di chuyển ray 1.5.4 Phân loại theo dung tích gầu đào Máy đào loại nhỏ V < 1m3 Máy đào loại trung bình 1< V < m3 Máy đào loại ... làm việc Máy đào gầu thuận (gầu ngửa) Máy đào gầu nghịch (gầu sấp) Máy đào gầu ngoạm Máy đào gầu dây văng 1.5.2 Phân loại theo hệ thống dẫn động thiết bị làm việc Máy đào dẫn động khí Máy đào dẫn...
 • 16
 • 69
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình simulation solidworksmontion simulation solidworks tutorialmô phỏng và kiểm tra chức năng simulation amp function verificationkiểm tra sản phẩm và mô phỏng lỗi test generation and fault simulationphan men solidworks va ansysdây và cáp điệnvà dịch vụtrung và dài hạnvừa và nhỏquyền và nghĩa vụva chạmlập và hoạt độngnhỏ và vừanhà và đô thịvà xuất nhập khẩuMỘT SỐ TƢ LIỆU VỀ DẤU VẾT CỦA NGƢỜI THÁI TRONG VÙNG CƢ DÂN MƢỜNG DỌC SÔNG MÃ THANH HOÁMột số vấn đề pháp lý về thương mại điện tử trong điều kiện Việt Nam hội nhập quốc tếMỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÂN VÙNG KINH TẾ VIỆT NAMMột vài gợi ý về cách chuyển dịch ý nghĩa của thời quá khứ kép tiếng Pháp sang tiếng ViệtNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ AnMười năm phát triển thương mại và thị trường Miền núi Việt NamGIAO AN TUAN 22Vận dụng phương thức quy hoạch chiến lược vào quy trình quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam áp dụng cho thành phố Biên HòaNHỮNG THẤT bại của các CÔNG TY VIỆT NAM KHI GIA NHẬP ISO 9000Bài toán stick slip và một số phương pháp tìm nghiệm gần đúngCác dạng bài tập chương halogenI want to become a doctorSKKN về công tác chủ nhiệm lớpSố cân bằng và số đối cân bằngỨng dụng định lí cơ bản của đại số để xét tính bất khả quy của đa thức trên trường hữu tỷrevision for the final test English 10Thiết kế bài giảng Tiếng anh lớp 3 thí điểm Tập 1Tổng hợp cách phát âm và đánh trọng âm trong Tiếng AnhKinh nghiệm sử dụng tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường của cộng đồng người Thái tại ven hồ thủy điện Sơn LaNghiên cứu cơ sở khoa học phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn trên đất sau canh tác nương rẫy thuộc lưu vực sông cầu, tỉnh bắc kạn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập