Công nghệ dạy học trực tuyến dựa trên phong cách học tập

Thiết kế dạy học môn công nghệ 11 theo định hướng dựa trên vấn đề

Thiết kế dạy học môn công nghệ 11 theo định hướng dựa trên vấn đề
... dạỔ học môn Công nghệ 11 theo định h ớng dựa vấn đề: ”, người nghiên cứu đưa giả thuyết sau: Nếu vận dụng định hướng d y học dựa vấn đề để thiết kế d y học môn Công nghệ 11 nâng cao kết học tập học ... Nhi mă v ă3 Thiết kế qui trình d y học theo định hướng dựa vấn đề môn Công nghệ 11 t i trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, tỉnh Bình Dương  Thiết kế qui trình d y học theo định hướng dựa vấn đề  Triển ... cứu: Thiết kế d y học theo định hướng d y học dựa vấn đề vào môn Công nghệ 11. Nhiệm vụ nghiên cứu: Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu sở lý luận quan điểm d y học dựa vấn đề  Tổng quan d y học dựa vấn đề...
 • 134
 • 77
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp phát triển một ứng dụng web cho nội dung dạy học trực tuyến dựa trên mô hình KNOWLEDGE GRAPH

Khóa luận tốt nghiệp phát triển một ứng dụng web cho nội dung dạy học trực tuyến dựa trên mô hình KNOWLEDGE GRAPH
... thống học tập mang tính tư vấn, thích nghi Mục tiêu đề tài Xuất phát từ vấn đề toán đặt kể trên, nhóm thực khóa luận định chọn đề tài khóa luận “ PHÁT TRIỂN MỘT ỨNG DỤNG WEB CHO NỘI DUNG DẠY HỌC TRỰC ... người dạy người học dạy học trực tuyến Từ vấn đề thực tiễn trên, hình biểu diễn nội dung tri thức – Knowledge Graph đề xuất để tổ thức lại biểu diễn hình thức cho thành phần cốt lõi nội dung dạy ... thống hỗ trợ xây dựng nội dung dạy học trực tuyến dựa hình đồ thị tri thức KG với phân hệ, phân hệ thực nhóm sinh viên Cụ thể sau: Phân hệ 1: Xây dựng nội dung dạy học cho học phần  Sinh viên...
 • 90
 • 298
 • 0

Đề cương môn học phương pháp- công nghệ dạy học

Đề cương môn học phương pháp- công nghệ dạy học
... Sử dụng công nghệ dạy học 2.1 Sử dụng công nghệ lập kế hoạch dạy học 2.2 Sử dụng công nghệ triển khai trình dạy học, hỗ trợ người học 2.3 Sử dụng công nghệ đánh giá kết học tập người học 2.4 ... chủ nhật ngày lễ) Các môn học tiên - Các môn học chuyên ngành - Giáo dục học đại cương - Tâm lý học sư phạm 1, - Lý luận dạy học Các môn học Chương trình, Phương pháp dạy học môn Toán, Lý, Hoá, ... ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - ĐHQGHN KHOA SƯ PHẠM BỘ MÔN LÍ LUẬN VÀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌC Khóa đào tạo: Cử nhân sư phạm (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Lịch sử) Môn học: Phương pháp – Công nghệ dạy học môn học: ...
 • 24
 • 468
 • 2

MÔ HÌNH THIẾT KẾ BÀI HỌC ĐỊA LÍ THEO QUAN ĐIỂM CÔNG NGHỆ DAY HỌC

MÔ HÌNH THIẾT KẾ BÀI HỌC ĐỊA LÍ THEO QUAN ĐIỂM CÔNG NGHỆ DAY HỌC
... III KẾT LUẬN Công nghệ dạy học tiếp cận quan trọng để đổi đại hoá cách thiết thực toàn diện việc thiết kế học địa nhà trường phổ thông Với việc thiết kế học địa theo quan điểm công nghệ ... xem điểm bật việc đổi thiết kế học địa theo quan điểm dạy học công thức GIPO mà sách hướng dẫn đổi thiết kế học địa nhiều tác giả chưa thể TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Khách Bằng: Công nghệ dạy học ... Địa lớp 11 Nâng cao Sách giáo viên NXB Giáo dục Hà Nội 2007 TÓM TẮT Thiết kế học địa theo công nghệ dạy học công thức GIPO tiếp cấn quan trọng để đổi việc tổ chức dạy học địa Thiết kế...
 • 8
 • 543
 • 2

phương pháp và công nghệ dạy học

phương pháp và công nghệ dạy học
... nên có độ tin cậy cao * Trong dạy học hình học, dùng phần mềm để dạy khái niệm hình học, dạy phát định lý, tính chất, dạy chứng minh định lý, dạy giải toán hình học * Phần mềm GSP Nicholas Jachiw ... Kết luận: Nhờ vào khả tuyệt vời công nghệ thông tin phương tiện dạy học; Người giáo viên xây dựng giảng điện tử bao gồm công cụ đa phương tiện cách sinh động, thu hút tập trung người học, đồng thời ... dưỡng tin học hoàn toàn thiết kế giảng điện tử để diễn đạt tốt phương pháp sư phạm góp phần vào đổi phương pháp giảng dạy Ngày khoa học, kỹ thuật ngày phát triển, hình thức cao việc thiết kế giảng...
 • 8
 • 298
 • 0

Phương Pháp Và Công Nghệ Dạy Học

Phương Pháp Và Công Nghệ Dạy Học
... B Nội dung Câu1: Phương pháp dạy học tổ hợp cách thức, biện pháp thực hoạt động hợp tác, tương tác người dạy người học nhằm đạt mục tiêu dạy học Có bốn kiểu phương pháp dạy học là: + Kiểu thông ... biện pháp khắc phục? Câu 2: Trong kiểu phương pháp dạy học trên, kiểu phương pháp nêu vấn đề nghiên cứu kiểu có khả phát huy tính tích cực học sinh Phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học ... cực học sinh phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm, giáo viên giữ vai trò chủ đạo: tổ chức, hướng dẫn, cố vấn cho học sinh tìm kiếm, khám phá tri thức Học sinh hứng thú với học, hình thành...
 • 5
 • 232
 • 1

Cong nghe day hoc

Cong nghe day hoc
... nếm: 3,5% qua ngửi; b) 1,5% qua sờ 11,5 qua nghe, 83% qua nhìn Tỷ lệ kiến thức nhớ sau học đạt sau: 20% qua mà ta nghe 30% qua mà ta nhìn 50% qua mà ta nghe nhìn 80% qua mà ta nói 90% qua mà ta ... Địa vị xã hội Trình độ văn hóa Thông đIệp Nội dung Yếu tố Cách xử lý Cấu trúc Mã hóa Kênh Nhìn Nghe Sờ Ngửi Nếm Ghi chu: giá trị hàng ngang tương ứng Nơi nhận Kỹ t/ thông TháI độ Kiến thức Địa...
 • 17
 • 273
 • 2

PP Công nghệ dạy học

PP Công nghệ dạy học
... nên có độ tin cậy cao * Trong dạy học hình học, dùng phần mềm để dạy khái niệm hình học, dạy phát định lý, tính chất, dạy chứng minh định lý, dạy giải toán hình học * Phần mềm GSP đợc Nicholas ... Nhờ vào khả tuyệt vời công nghệ thông tin phơng tiện dạy học; Ngời giáo viên xây dựng giảng điện tử bao gồm công cụ đa phơng tiện cách sinh động, thu hút tập trung ngời học, đồng thời dễ dàng ... thiệu ví dụ việc sử dụng phần mềm: Sử dụng phần mềm Geometers Sketchpad (GSP) dạy học Toán (Hình học) cho nội dung hình học Yêu cầu: - Chép th mục Geometry vào ổ cứng máy Nếu có đợc install setup...
 • 7
 • 276
 • 4

Công nghệ dạy học

Công nghệ dạy học
... Công nghệ dạy - học = Công nghệ đào tạo = Educational Technology ? Theo nghĩa hẹp, Công nghệ giáo dục - đào tạo hiểu việc dạy học thực với hỗ trợ phương tiện, công nghệ kĩ thuật đại Các công nghệ ... với nội dung giảng dạy lợi ích người học; người dạy, sử dụng CNGD thích hợp có nghĩa biết tổ chức trình học tập bảo đảm thành công trình đó" Các công nghệ khác dùng cho dạy học Phim chiếu với ... Thiếu giáo viên (cho môn học) đào tạo tin học Học sinh có hội để học sử dụng ứng dụng phương tiện Công nghệ thông tin Thiếu hỗ trợ kinh phí pháp lí Thiếu hiểu biết đổi công nghệ ngư ời lãnh đạo,...
 • 15
 • 221
 • 0

phương pháp và công nghệ dạy học

phương pháp và công nghệ dạy học
... HOạT ĐộNG NHậN THứC NGƯờI  HọC Mục đích Mục tiêu Phương Phương pháp pháp dạy học dạy học     Chọn đặc điểm nhận thức người học làm tiêu chí phân  loại HOạT ĐộNG NHậN THứC THEO  BLOOM Mục tiêu dạy học PP dạy học ... Phân Loại Phương Phân Loại Phương Pháp Dạy Học Pháp Dạy Học Theo hình  Theo hình  thức hoạt  thức hoạt  động của các  động của các  chủ thể trong  chủ thể trong  QT dạy học QT dạy học Theo con  ... nghiên cứu khoa học Người học:  Độc lập  Người học:  Độc lập  tìm kiếm giải pháp tìm kiếm giải pháp Nhược điểm: Hạn chế  giao tiếp giữa người dạy học Khó tổ chức Mục tiêu Nội dung dạy học Bọn tớ tự nghiên cứu nè!!!...
 • 26
 • 285
 • 2

Đề tài "Một số vấn đề về sử dụng thí nghiệm vật lý và các phương tiện dạy học theo quan điểm công nghệ dạy học hiện đại"

Đề tài
... nghiệm dạy học 10 vật Sử dụng thí nghiệm phương tiện dạy học đại việc dạy học vật việc làm thiếu công đổi phương pháp dạy học Sử dụng phối hợp hợp thí nghiệm vật phương tiện dạy học ... Quan niệm công nghệ dạy học phương tiện dạy học .2 Thí nghiệm vật 2.1 Vai trò thí nghiệm vật 2.2 Chức thí nghiệm dạy học vật Phương tiện dạy học ... điểm thẩm mĩ, văn hoá, đạo đức, trị… Sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện dạy học Việc sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện dạy học đại xu tất yếu việc đổi PPDH Thí nghiệm vật lý...
 • 14
 • 353
 • 1

Lời khuyên cho các giáo viên trong việc ứng dụng công nghệ dạy học

Lời khuyên cho các giáo viên trong việc ứng dụng công nghệ dạy học
... hãi việc áp dụng công nghệ vào giảng Điều có ý nghĩa, giúp cho công việc giảng dạy bạn tốt 15 Học tập trình không kết thúc Hãy cố gắng thử nghiệm ứng dụng mới, công nghệ năm 16 Hãy sử dụng công ... áp dụng công nghệ vào giảng mình, điều quan trọng bạn cần phải tâm huyết hỗ trợ học sinh cách nhiệt tình thực chất Việc ứng dụng công nghệ tỏ hiệu với nhóm học sinh nghĩa thành công với nhóm học ... đầu … Trước bạn ứng dụng công nghệ vào giảng cho sinh viên, tự thử nghiệm công nghệ trước tiên Khám phá, tìm hiểu sau áp dụng cho sinh viên 2 Hãy chia sẻ học hỏi với Đôi sinh viên thông minh...
 • 4
 • 188
 • 0

Phương pháp - công nghệ dạy học

Phương pháp - công nghệ dạy học
... DH hiệu - Dạy học hoạt động học tập người học - Dạy học hướng vào rèn luyện phát triển PP tự học, tự nghiên cứu người học - Dạy học cá thể hoá hoạt động học hợp tác, tương tác Ngh Dạy học củatrên ... niệm phương pháp (methodos) Khái niệm Học Dạy QT dạy- học PP dạy học: tổ hợp đường, phương thức hoạt động hợp tác người dạy người học nhằm giải mục tiêu, nhiệm vụ dạy học 11/01/13 Phương pháp ... kế dạy học (kế hoạch dạy học) 11/01/13 ph t ú th gi ã n đưa hình ảnh ẩn dụ học! người dạy làm việc dạy dạy học ??? 11/01/13 Dạy học hiệu - xây dựng nguyên tắc tự thể hiện, sáng tạo người học...
 • 35
 • 171
 • 0

ỨNG DỤNG các CÔNG NGHỆ MẠNG THẾ hệ mới dựa TRÊN SOFTSWITCH

ỨNG DỤNG các CÔNG NGHỆ MẠNG THẾ hệ mới dựa TRÊN SOFTSWITCH
... lền công nghiệp điện tử cò bị hạn chế Bài báo cáo đưa số ứng dụng tiêu biểu mạng hệ dựa softwitch Khái quát cách chung công nghệ mạng hệ dựa giúp cho người đọc có nhìn khái quát ứng dụng mạng hệ ... đáng kể Dưới số so sánh công nghệ Chuyển mạch mềm Tổng đài chuyển mạch kênh Hình 1: Kiến trúc mạng PSTN mạng hệ NGN 2 .ứng dụng công nghệ mạng hệ dựa softwitch 2. 1ứng dụng cho phương phát thay ... với mạng chuyển mạch kênh hữu, đặc biệt kết nối phần báo hiệu (mạng SS7) • Vấn đề phát triển dịch vụ Giải pháp cốt lõi mạng NGN công nghệ Softswitch- công nghệ chuyển mạch mềm 1.2 .Công nghệ chuyển...
 • 32
 • 383
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: công nghệ tút ảnh trực tuyến picture2lifetập bài giảng phương pháp và công nghệ dạy họcbài giảng phương pháp và công nghệ dạy họctrung tâm công nghệ đào tạo trực tuyếncông nghệ đào tạo trực tuyếngiáo trình công nghệ dạy họcứng dụng công nghệ dậy họcđào tạo công nghệ thông tin trực tuyếnphân loại công nghệ dạy họcxây dựng mô hình quản lý chuyển giao công nghệ dạy học bậc trung học cơ sở tại thành phố hồ chí minhphương pháp và công nghệ dạy học hiện đạitừ điển chuyên ngành công nghệ thông tin trực tuyếnphân loại phương tiện dạy học và công nghệ dạy họcphương pháp công nghệ dạy họcphương pháp và công nghệ dạy họcBIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ dạy học bài “nội DUNG và HÌNH THỨC của văn bản văn học” ở lớp 10PHÁT TRIỂN NĂNG lực GIAO TIẾP THẨM mĩ TRONG dạy học TRUYỆN NGẮN CHÍ PHÈO” của NAM CAOSÁNG tác DÀNH CHO THIẾU NHI của XUÂN QUỲNHTRUYỀN THUYẾT và lễ hội dân GIAN HUYỆN yên BÌNH, TỈNH yên báiBerenstain bears count their blessingsBerenstain bears go out for the teamBerenstain bears go to schoolGiải bài tập trang 137, 138 SGK Vật lý lớp 9: Ánh sáng trắng và ánh sáng màuBerenstain bears visit the dentistGiải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 9 Unit 1 A VISIT FROM A PEN PALGiải bài tập trang 126, 127 SGK Vật lý lớp 9: Sự tạo ảnh trong máy ảnhBerenstain bears shoot the rapidsGiải bài tập trang 162, 163, 164 SGK Vật lý lớp 9: Điện gió Điện mặt trời Điện hạt nhânBerenstain bears to the rescueBerenstain bears trick or treatGiải bài tập trang 63 SGK Hóa lớp 9: Hợp kim sắt: Gang, thépGiải bài tập trang 108 SGK Hóa lớp 9: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơGiải bài tập trang 125 SGK Hóa lớp 9: BenzenGiải bài tập trang 139 SGK Hóa lớp 9: Rượu etylicGiải bài tập trang 148, 149 SGK Hóa lớp 9: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập