chuyen de mon hoc mon tai chinh tien te

Đề môn Tài chính tiền tệ 1.2(2011) đại học thương mại

Đề môn Tài chính tiền tệ 1.2(2011) đại học thương mại
... phiếu thuộc loại chi 19.Đâu phân phối lần đầu: A Tài doanh nghiệp tiền thu đc qua sản xuất hộ gia đình B ngân sách nhà nước C 20 Đặc trưng tư tài trước CNXH 21 chức giám đốc 22.các khâu chu trình ... giai cấp B tư hữu tlsx C phát triển sản xuất trao đổi hàng hoá D 13 khái niệm phôi thai tài tín dụng 14 .tiền giấy quan phát hành 15 đắc trưng tín dụng A trả trực tiếp chủ yếu B trả gián tiếp chủ...
 • 2
 • 99
 • 0

Ngân hàng đề thi môn tài chính - tiền tệ - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

 Ngân hàng đề thi môn tài chính - tiền tệ - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
... bày chất Ngân hàng trung ơng Loại CÂU điểm Câu Trình bày chức tiền tệ Câu Vai trò tài công hệ thống tài Câu Trình bày cấu trúc thị trờng tài hệ thống tài Câu Trình bày công cụ sách tiền tệ Câu ... điểm Câu Bản chất tiền tệ gì? Câu Bản chất chức tín dụng gì? Câu Bản chất tài gì? Câu Khái niệm vai trò thị trờng tài chính? Câu Khái niệm cung - cầu tiền cấu thành cung- cầu tiền Câu Trình bày ... cấu thành hệ thống tài quốc gia liên hệ với hệ thống tài Việt Nam Câu Phân tích hoạt động tài trung gian Phi Ngân hàng Liên hệ tình hình hoạt động tài trung gian phi Ngân hàng (tổ chức tín dụng)...
 • 3
 • 3,498
 • 45

Đề cương môn tài chính tiền tệ - đại học kế toán

Đề cương môn tài chính tiền tệ - đại học kế toán
... trạng sau: - Cán cân toán thăng chi: Tổng số tiền thu = tổng số tiền chi - Cán cân toán dư thừa khi:Tổng số tiền thu > tổng số tiền chi - Cán cân toán thiếu hụt (bội chi) khi: Tổng số tiền thu ... hành tiền tệ Ở số nước khác, ngân hàng trung ương quan phát hành tiền giấy, tiền kim loại với tư cách tiền bổ trợ phủ phát hành Cục Dự trữ Liên bang- ngân hàng trung ương M - chức phát hành tiền, ... (kể khoản vay Chính phủ bảo lãnh); 19 PHÙNG THỊ HƯƠNG HUẾ LỚP K50_ĐẠI HỌC KẾ TOÁN e) Giám sát luồng tiền tệ liên quan đến hoạt động vay, trả nợ nước phục vụ cho việc tổng hợp cán cân toán quốc tế,...
 • 29
 • 2,019
 • 7

Đề án môn học Nhập môn tài chính tiền tệ

Đề án môn học Nhập môn tài chính tiền tệ
... “quản lý ngoại tệ tiền mặt“, phí “kiểm đếm ngoại tệ tiền mặt”, phí thu đổi ngoại tệ, phổ biến mức SVTH: Nguyễn Đức Toàn - Lớp 33K15 Trang 45 Đề án môn học: Nhập môn tài tiền tệ Anh GVHD: Đặng ... Lớp 33K15 Trang Đề án môn học: Nhập môn tài tiền tệ Anh GVHD: Đặng Ngọc nội tệ tăng giá,bởi hàng nội địa bán nhiều với giá cao đồng nội tệ. Cầu hàng xuất nước tăng lên làm cho đồng tiền nước giảm ... Đề án môn học: Nhập môn tài tiền tệ Anh GVHD: Đặng Ngọc Hợp đồng giao sau thoả thuận mua bán số lượng ngoại tệ biết theo tỷ giá cố định thời điểm hợp đồng có hiệu lực việc chuyển giao ngoại tệ...
 • 60
 • 1,192
 • 2

Tài liệu Đề thi nhập môn tài chính tiền tệ khóa 23 đại học ngân hàng pptx

Tài liệu Đề thi nhập môn tài chính tiền tệ khóa 23 đại học ngân hàng pptx
... Câu 1:trình bày phép đo cung tiền tệ Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến mức cung tiền M2 Giả sử kinh tế có tỉ lê tiền mặt tiền gửi ko kỳ han là 15%, tỉ lệ dự trữ bắt buộc 8% ... thay đổi tiền mức cung tiền M2 khi: 1 .Chính phủ phát hành trái phiếu vay công chúng 500 tỷ 2.NHTW mua trái phiếu thị trường mở 1200 tỷ Câu 2:Cho tỉ lệ dự trữ bắt buộc 3%, NHTM nhận tiền gửi 5000 ... 3%, NHTM nhận tiền gửi 5000 triệu đồng Cho biết lượng tiền mở rộng tối đa tối thi u Điều kiên tạo tiền tối đa Ý nghĩa việc nghiên cứu vấn đề Câu 3:Trình bày khác trái phiếu công ty cổ phiếu công...
 • 2
 • 696
 • 5

Đề thi nhập môn tài chính tiền tệ học kì 2( 2010- 2011) ppt

Đề thi nhập môn tài chính tiền tệ học kì 2( 2010- 2011) ppt
... 20%.Tỷ lệ cho vay tiền mặt tiền gửi 10% Yêu cầu: - Lập bảng mở rộng tiền gửi NH - Tính hệ số tạo tiền hệ thống NHTM - Dựa vào bảng mở rộng tiền gửi phân tích điều kiện tạo tiền tối đa NHTM - ... lượng tiền gửi bao gồm 10 000tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn 5000tỷ đồng tiền gửi ko kỳ hạn.Các NH thực cho vay qua NH chấm dứt hệ NH thứ Tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiền gửi ko kỳ hạn 8%,đối với tiền gửi ... tạo tiền tối đa NHTM - Nếu NHNN Việt Nam tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiền gửi ngoại tệ hệ số tạo tiền ảnh hưởng đến hệ số tạo tiền ntn? Câu (3điểm) Phân tích nhân tố ảnh hưởng gián tiếp đến lãi...
 • 3
 • 460
 • 2

Đề thi trắc nghiệm môn tài chính- tiền tệ khoa tài chính- ngân hàng trường đại học ngoại thương pdf

Đề thi trắc nghiệm môn tài chính- tiền tệ khoa tài chính- ngân hàng trường đại học ngoại thương pdf
... nay: a Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn b Ngân hàng Ngo i thương c Ngân hàng Đ u tư phát tri n d Ngân hàng Sacombank Chương NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TI N T 50 Ngân hàng trung ... c c a ngân hàng thương m i n m t i: a Chính ngân hàng thương m i ñó c Kho b c Nhà nư c b Ngân hàng Trung ương d C a b 59 Lãi su t tái chi t kh u là: a Lãi su t c a kho n vay liên ngân hàng qua ... tài c a công ty b o hi m thương m i KHÔNG hình thành t : a S h tr c a ngân sách nhà nư c c Lãi ñ u tư b Phí b o hi m d b c 49 Ngân hàng ngân hàng có v n ñi u l l n nh t Vi t Nam hi n nay: a Ngân...
 • 12
 • 1,343
 • 67

Đề án môn học: Nhập môn tài chính tiền tệ Anh pps

Đề án môn học: Nhập môn tài chính tiền tệ Anh pps
... sánh Tiền tệ vật ngang giá chung để biểu giá trị hàng SVTH: Nguyễn Đức Toàn - Lớp 33K15 Trang Đề án môn học: Nhập môn tài tiền tệ Anh GVHD: Đặng Ngọc hoá ,nhưng đến lượt cần so sánh giá đồng tiền ... -Chương 3:Đánh giá dự đoán tình hình tỷ giá hối đoái Việt Nam năm 2009 Và cuối phần kết luận em toàn đề án SVTH: Nguyễn Đức Toàn - Lớp 33K15 Trang Đề án môn học: Nhập môn tài tiền tệ Anh GVHD: ... Đề án môn học: Nhập môn tài tiền tệ Anh GVHD: Đặng Ngọc LỜI MỞ ĐẦU 1.Lí lựa chọn đề tài Với phát triển vũ bão kinh tế giới , mối quan hệ kinh tế lĩnh vực nước ngày mở rộng nước , vấn đề toán...
 • 62
 • 243
 • 0

Đề án môn học: Nhập môn tài chính tiền tệ Anh doc

Đề án môn học: Nhập môn tài chính tiền tệ Anh doc
... sánh Tiền tệ vật ngang giá chung để biểu giá trị hàng SVTH: Nguyễn Đức Toàn - Lớp 33K15 Trang Đề án môn học: Nhập môn tài tiền tệ Anh GVHD: Đặng Ngọc hoá ,nhưng đến lượt cần so sánh giá đồng tiền ... -Chương 3:Đánh giá dự đoán tình hình tỷ giá hối đoái Việt Nam năm 2009 Và cuối phần kết luận em toàn đề án SVTH: Nguyễn Đức Toàn - Lớp 33K15 Trang Đề án môn học: Nhập môn tài tiền tệ Anh GVHD: ... Đề án môn học: Nhập môn tài tiền tệ Anh GVHD: Đặng Ngọc LỜI MỞ ĐẦU 1.Lí lựa chọn đề tài Với phát triển vũ bão kinh tế giới , mối quan hệ kinh tế lĩnh vực nước ngày mở rộng nước , vấn đề toán...
 • 62
 • 175
 • 0

Đề án môn học: Nhập môn tài chính tiền tệ pps

Đề án môn học: Nhập môn tài chính tiền tệ pps
... sánh Tiền tệ vật ngang giá chung để biểu giá trị hàng SVTH: Nguyễn Đức Toàn - Lớp 33K15 Trang Đề án môn học: Nhập môn tài tiền tệ Anh GVHD: Đặng Ngọc hoá ,nhưng đến lượt cần so sánh giá đồng tiền ... -Chương 3:Đánh giá dự đoán tình hình tỷ giá hối đoái Việt Nam năm 2009 Và cuối phần kết luận em toàn đề án SVTH: Nguyễn Đức Toàn - Lớp 33K15 Trang Đề án môn học: Nhập môn tài tiền tệ Anh GVHD: ... Đề án môn học: Nhập môn tài tiền tệ Anh GVHD: Đặng Ngọc LỜI MỞ ĐẦU 1.Lí lựa chọn đề tài Với phát triển vũ bão kinh tế giới , mối quan hệ kinh tế lĩnh vực nước ngày mở rộng nước , vấn đề toán...
 • 62
 • 197
 • 0

TIỂU LUẬN MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHUYÊN ĐỀ 3 ĐIỀU TIẾT VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

TIỂU LUẬN MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHUYÊN ĐỀ 3 ĐIỀU TIẾT VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG TÀI CHÍNH
... 100,0000 ĐIỀU TIẾT VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CHƯƠNG : HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 1.1 Khái niệm cấu hệ thống tài 1.2 Các yêu tố cấu thành hệ thống tài 1.2.1 Thị trường tài ... 2 .3 Mô hình tổ chức giám sát điều hành hệ thống tài Việt Nam: Sơ đồ 1: Mô hình giám sát tài Việt Nam Ủy ban giám sát tài quốc gia: Đây quan quan trọng việc giám sát hệ thống tài Ủy ban giám sát ... dung giám sát tài chính: 34 2.2.5 Những nguyên tắc giám sát : 35 2 .3 Mô hình tổ chức giám sát điều hành hệ thống tài Việt Nam: 39 2.4 Những hạn chế, rủi ro tồn hệ thống tài...
 • 77
 • 173
 • 0

Ôn thi môn tài chính tiền tệ chuyên đề Nguồn lực tài trợ cho phát triển kinh tế

Ôn thi môn tài chính tiền tệ chuyên đề Nguồn lực tài trợ cho phát triển kinh tế
... bổ nguồn lực tài phải mang lại hiệu kinh tế - xã hội tôn trọng kỷ luật tài tổng thể Các chuyên gia kinh tế cho cần phân bổ nguồn lực hợp lý cách tạo chế để thị trường tự điều chỉnh, cho nguồn lực ... bỏng Thông qua vấn đề nợ công đề cập trên, rút số điều sau : Thứ nhất, nợ công không vấn đề nước chậm phát triển So khoản nợ công với GDP, nay, gánh vai gánh nặng nợ công lớn kinh tế phát triển, ... xuất phát triển làm kinh tế- xã hội phát triển Đầu tư mồi, tạo cú huých trì động lực tăng trưởng: Đầu tư công định vị củng cố kinh tế VN mối quan hệ khu vực quốc tế Tạo niềm tin động lực cho nguồn...
 • 32
 • 125
 • 0

Ôn thi môn tài chính tiền tệ theo chuyên đề TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH

Ôn thi môn tài chính tiền tệ theo chuyên đề TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH
... động ngoại hối, tự hóa hoạt động tổ chức tài thị trường tài Tự hóa tài bao gồm tự hóa tài nước tự hóa tài với nước Tự hóa tài nước cho phép tổ chức tài nước tự thực dịch vụ tài theo nguyên tắc ... TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH I/ Cải cách tài VN theo hướng tự hóa a/ Tự hóa tài – xu hướng giải pháp sách Khái niệm chất tự hóa tài Tự hóa tài trình giảm thi u cuối hủy bỏ kiểm ... có chiến lược đạo sách tiền tệ khuôn khổ hệ thống tài tự hóa; - Chuẩn bị công cụ tài sau thực tự hóa tài Kinh nghiệm quốc tế tự hóa tài học rút Việt Nam Kinh nghiệm tự hóa tài cho thấy tầm quan...
 • 21
 • 180
 • 0

ĐỀ TÀI MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ KHỦNG HOẢNG THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG THỨ CẤP BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

ĐỀ TÀI MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ KHỦNG HOẢNG THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG THỨ CẤP BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
... Chun đề 12 : Khủng hoảng thị trường tín dụng thứ cấp học kinh nghiệm cho Việt Nam  Dư nợ tín dụng cho lĩnh vực bất động sản nằm phạm vi an tồn Theo báo cáo Ngân hàng Nhà nước dư nợ tín dụng cho ... Diệp Gia Luật Trang 15 Chun đề 12 : Khủng hoảng thị trường tín dụng thứ cấp học kinh nghiệm cho Việt Nam Ngun nhân khiến cho xuất tiếp tục giảm khủng hoảng kinh tế khiến cho nhu cầu tiêu thụ hàng ... Chun đề 12 : Khủng hoảng thị trường tín dụng thứ cấp học kinh nghiệm cho Việt Nam nhiều năm lớn khủng hoảng 1929-1933 Nhưng thực tế, đến kinh tế phục hồi tăng trưởng Cụ thể năm 2009 suy thối, kinh...
 • 26
 • 306
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi môn tài chính tiền tệ học viện tài chínhlàm sao để học tốt môn tài chính tiền tệđề thi nhập môn tài chính tiền tệ đại học thương mạiđề thi cao học môn tài chính tiền tệđề thi môn tài chính tiền tệđề cương môn tài chính tiền tệđề thi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệđề trắc nghiệm môn tài chính tiền tệđề thi môn tài chính tiền tệ có đáp ánđề thi môn tài chính tiền tệ tự luậnđề án môn tài chính tiền tệđề án nhập môn tài chính tiền tệđề thi nhập môn tài chính tiền tệbộ đề thi môn tài chính tiền tệđề thi hết môn tài chính tiền tệVai trò của nhà nước trong việc thúc đẩy hoạt động đầu tư mạo hiểm – kinh nghiệm quốc tế và bài học cho việt namTruyện ngắn nam cao từ góc nhìn văn hóa nông thônPhân tích năng lực cạnh tranh của cụm ngành logistics vùng đông nam bộPháp luật về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)tài liệu tập huấn giáo viên ôn ngư văn hè 2017Phân tích các nhân tố tác động đến nợ xấu tại ngân hàng TMCP công thương việt namTác động của tự do kinh tế, doanh thu thuế và chất lượng quy định của chính phủ đến thu nhập bình quân đầu người, phân tích tại các quốc gia trên thế giớiCác nhân tố ảnh hưởng khi vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế bất động sản, nhà xưởng, thiết bị vào việt nambao cao tong ket đề án phát triển nông nghiệp đô thịNâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở tỉnh trà vinh hiện nay (tt)Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân tỉnh cà mau (tt)Sinh hoạt văn hóa trong thời gian rỗi của phụ nữ xã vĩnh viễn huyện long mỹ tỉnh hậu giang (tt)Giáo trình pháp luật về tài nguyênTập bài giảng xử lý tình huống chính trịPhương pháp dạy học mỹ thuật ở tiểu họcTài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn hóa họcBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS35Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách qua kho bạc nhà nước phù ninhQuản lý chi ngân sách nhà nước tại liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt namQuản lý các dự án xây dựng đường tuần tra biên giới tại ban quản lý dự án 47 – bộ quốc phòng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập