tiết kiệm năng lượng trong hệ thống nhiệt và lò hơi

Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điều hòa không khí water chiller

Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điều hòa không khí  water chiller
... HVAC Water Chiller ðó lý ch n ñ tài : “ NGHIÊN C U GI I PHÁP TI T KI M NĂNG LƯ NG TRONG H TH NG ðI U HÒA KHÔNG KHÍ – WATER CHILLER M C TIÊU NGHIÊN C U: T p trung nghiên c u v gi i pháp ti t ki ... ðI U HÒA KHÔNG KHÍ 1.2 PHÂN LO I CÁC H TH NG ðI U HÒA KHÔNG KHÍ 1.2.1 Máy ñi u hoà c c b 1.2.2 H th ng ñi u hoà t h p g n 1.3 NĂNG LƯ NG S KHÔNG KHÍ HVTH: VŨ ð C DUY D NG C A H TH NG ðI U HÒA ... HVAC Water Chiller, ñ t ñó ñưa gi i pháp nh m ti t ki m lư ng ði u n ch s PMV c a h th ng HVAC Water Chiller b ng phương pháp ñi u n M b Ph m vi nghiên c u: H th ng ñi u hòa làm l nh b ng nư c water...
 • 26
 • 624
 • 2

Luận văn:Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điều hòa không khí - Water Chiller doc

Luận văn:Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điều hòa không khí - Water Chiller doc
... HVAC Water Chiller ðó lý ch n ñ tài : “ NGHIÊN C U GI I PHÁP TI T KI M NĂNG LƯ NG TRONG H TH NG ðI U HÒA KHÔNG KHÍ – WATER CHILLER M C TIÊU NGHIÊN C U: T p trung nghiên c u v gi i pháp ti t ki ... CHƯƠNG - T NG QUAN 1.1 KHÁI NI M H TH NG ðI U HÒA KHÔNG KHÍ 1.2 PHÂN LO I CÁC H TH NG ðI U HÒA KHÔNG KHÍ 1.2.1 Máy ñi u hoà c c b 1.2.2 H th ng ñi u hoà t h p g n 1.3 NĂNG LƯ NG S KHÔNG KHÍ HVTH: ... [0.35exp (-0 .042HM/AN) + 0.032] [ HM/AN( 1- ) – 0.35{43 - 0.061HM/AN( 1- η) – PW} –0.42{HM/AN( 1- ) – 58} – 1.4x1 0-3 HM/AN(34-Ta) – 0.0017HM/AN(44-PW) –0.71σFcl{T4cl - T4mrt} – Fclhc(Tcl-Ta)] Tcl...
 • 26
 • 624
 • 9

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "CƠ SỞ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG THÔNG GIÓ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thời điểm thấp không khí mát ban đêm thông qua viêc đóng mở hệ thống cửa Tuy nhiên giải pháp mang tính thụ động, tiết kiệm lượng không lớn lượng cần phục vụ hệ thống điều tiết không khí khó kiểm ... áp dụng công nghệ nghiên cứu nhận hiệu tiết kiệm lượng cao [4, 7] Như vậy: lượng điện cần thiết hệ điều hoà hấp thụ phần lượng không lớn để vận hành hệ quạt gió bơm môi chất, số kW/TR giảm tới ... Bài báo đề cập tới nguyên tắc việc sử dụng lượng hiệu phục vụ hệ thống thông gió ĐHKK nhà công trình Từ sở số giải pháp nêu trên, góp phần tạo hướng tích cực việc thiết kế vận hành hệ thống thông...
 • 6
 • 273
 • 4

Thiết kế giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng

Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng
... 4: Thiết kế giải pháp tiết kiệm lượng hệ thống chiếu sáng Quy trình thiết kế ……………………………………………………………………20 2.Các giải pháp tiết kiệm lượng cho hệ thống chiếu sang……………………… 23 Nhóm -Lớp Đ4_QLNL Hệ ... Thiết kế giải pháp tiết kiệm lượng hệ thống chiếu sáng Quy trình thiết kế hệ thống chiếu sáng:  Quyết định mức chiếu sáng cần thiết lên bề mặt làm việc, loại đèn nguồn phát sáng: Phải tiến hành ... đổi thiết kế hệ thống chiếu sáng để đạt mục tiêu tiết kiệm mong đợi Cần hiểu loại đèn có hiệu suất cao yếu tố đảm bảo hệ thống chiếu sáng hiệu Bản đồ án em bước để thực kiểm toán lượng giải pháp...
 • 28
 • 148
 • 2

Nghiên cứu tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh

Nghiên cứu tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh
... pháp tiết kiệm lượng cho hệ thống lạnh - Tính hiệu việc tiết kiệm lượng hệ thống Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu, giải pháp tiết kiệm lượng hệ thống lạnh Tính toán giải pháp tiết kiệm lượng hệ thống ... TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 1.1 Chiến lược tiết kiệm lượng giới 1.2 Tình hình tiết kiệm lượng Việt Nam -9- 1.3 Lợi ích việc tiết kiệm lượng mang lại CHƯƠNG II: NHỮNG GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG ... đặt bình trữ lạnh hệ thống lạnh gián tiếp 3.5 Tính toán tiết kiệm lượng hệ thống điều hòa không khí CHƯƠNG IV: NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN ỨNG DỤNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO MỘT SỐ HỆ THỐNG LẠNH CỤ THỂ...
 • 74
 • 258
 • 1

Ứng dụng biến tần tiết kiệm năng lượng cho hệ thống quạt máy lạnh làm mát clinker trong nhà máy xi măng

Ứng dụng biến tần tiết kiệm năng lượng cho hệ thống quạt máy lạnh làm mát clinker trong nhà máy xi măng
... thống làm lạnh kiểu hành tinh Hình 2.3 : Hệ thống làm lạnh lò quay hệ ướt 2.2 Công nghệ làm mát clinker kiểu ghi : 2.2.1 Cấu tạo chung máy làm mát kiểu ghi : Thiết bị thường sử dụng chủ yếu nhà máy ... thu clinker khó nghiền, tốn nhiệt Chất lượng clinker đánh giá sơ dựa vào kích thước hạt clinker, màu sắc dung trọng 1.3.2.2 Làm mát clinker : Clinker sau đưa qua hệ thống máy làm mát clinker Làm ... công đoạn đóng bao xi măng 22 Hình 2.1 : Hệ thống làm lạnh kiểu ghi 25 Hình 2.2 : Hệ thống làm lạnh kiểu hành tinh 26 Hình 2.3 : Hệ thống làm lạnh lò quay hệ ướt 26...
 • 114
 • 2,500
 • 8

báo cáo nghiên cứu khoa học 'một số giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống thông gió điều hoà không khí trong công trình xây dựng tại việt nam '

báo cáo nghiên cứu khoa học 'một số giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống thông gió và điều hoà không khí trong công trình xây dựng tại việt nam '
... hiệu tiết kiệm lượng cho hệ thống ĐHKK thông gió công trình xây dựng cần thực tổng hợp giải pháp từ khâu: thiết kế kiến trúc, kết cấu lớp vỏ bao che công trình, lựa chọn hệ thống ĐHKK thông gió, ... “Ngành lạnh điều hòa không khí Việt Nam 10-2006 LÊ NGUYÊN MINH Tiết kiệm lượng hệ thống điều hòa không khí trung tâm Hội thảo khoa học toàn Quốc lần I “Ngành lạnh điều hòa không khí Việt Nam 10/2006 ... tích đưa số định hướng cho giải pháp thiết kế tiết kiệm lượng hệ thống ĐHKK sau: - Với hệ thống ĐHKK có thời gian sử dụng từ – 15 năm lắp máy ĐHKK giải nhiệt gió dạng cục hệ thống VRV có công suất...
 • 6
 • 331
 • 2

kiểm toán năng lượng hệ thống nhiệt Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt Tổng hợp, phân tích các giải pháp tiết kiệm năng lượng hệ thống nhiệt

kiểm toán năng lượng hệ thống nhiệt Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt và Tổng hợp, phân tích các giải pháp tiết kiệm năng lượng hệ thống nhiệt
... PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO HỆ THỐNG NHIỆT Sau tiến hành kiểm toán lượng sơ chi tiết cho hệ thống nhiệt, nhiệm vụ quan trọng để việc kiểm toán thành công đưa giải pháp tiết kiệm tối ưu cho hệ thống ... 13 KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG HỆ THỐNG NHIỆT 3.2 Yêu cầu kết cần đạt • Danh mục hội, giải pháp tiết kiệm lượng chi tiết cho hệ thống nhiệt • Mức tiết kiệm tính toán giải pháp • Thông tin chi tiết giải ... KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG CHO HỆ THỐNG NHIỆT I: Quy trình kiểm toán lượng cho hệ thống nhiệt Chuẩn bị tổ chức kiểm toán lượng HTN Sinh viên:Nguyễn Văn Lâm –Lớp:Đ5-QLNL Trang KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG HỆ...
 • 21
 • 236
 • 0

Nghiên cứu thiết kế hệ thống tiết kiệm năng lượng cho hệ thống thiết bị nhà nấu bia

Nghiên cứu thiết kế hệ thống tiết kiệm năng lượng cho hệ thống thiết bị nhà nấu bia
... dung Nghiên cứu thiết kế hộ thống tiết kiệm lượng cho hệ thống thiết bị nhà nấu bia , với hi vọng phần đáp ứng nhu cầu cấp thiết -3- CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu sơ lược ngành công nghệ sản ... pháp Tiết kiệm lượng cho hệ thống nấu Từ kết tính toán thu phần trên, ta rút bảng 2-10, tổng kết lượng nhiệt tiêu thụ nồi hệ thống nấu, từ đưa biểu đồ hình 2-10, phân bố tiêu thụ lượng cho hệ nấu ... thuật hệ thống nhà nấu Hiện tại, nhà máy bia Thanh Hoá sử dụng 02 hệ nấu có công suất m 30 m3 dịch/mẻ Hệ thống nấu m3 dịch/mẻ hệ nấu có suất mẻ nấu tương đối thấp, nên luận văn hệ thông nấu có...
 • 79
 • 467
 • 2

Nghiên cứu thiết kế hộ thống tiết kiệm năng lượng cho hệ thống thiết bị nhà nấu bia

Nghiên cứu thiết kế hộ thống tiết kiệm năng lượng cho hệ thống thiết bị nhà nấu bia
... dung Nghiên cứu thiết kế hộ thống tiết kiệm lượng cho hệ thống thiết bị nhà nấu bia , với hi vọng phần đáp ứng nhu cầu cấp thiết -3- CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu sơ lược ngành công nghệ ... pháp Tiết kiệm lượng cho hệ thống nấu Từ kết tính toán thu phần trên, ta rút bảng 2-10, tổng kết lượng nhiệt tiêu thụ nồi hệ thống nấu, từ đưa biểu đồ hình 2-10, phân bố tiêu thụ lượng cho hệ nấu ... thuật hệ thống nhà nấu Hiện tại, nhà máy bia Thanh Hoá sử dụng 02 hệ nấu có công suất m 30 m3 dịch/mẻ Hệ thống nấu m3 dịch/mẻ hệ nấu có suất mẻ nấu tương đối thấp, nên luận văn hệ thông nấu có...
 • 79
 • 279
 • 0

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ TRUYỀN ĐỘNG XOAY CHIỀU

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ TRUYỀN ĐỘNG XOAY CHIỀU
... pháp tiết kiệm điện truyền động xoay chiều IV Tính toán đầu tư tiết kiệm lượng V Kiểm toán lượng VI Giải đáp thắc mắc 1/2013 I Khái quát chung Định nghĩa hệ truyền động điện: Hệ truyền động hệ ... 1/2013 10 III Giải pháp tiết kiệm điện hệ truyền động xoay chiều III.2 Tiết kiệm điện hệ truyền động biến tần – động a • • • • Các loại tải ứng dụng biến tần – động để tiết kiệm điện Cần điều khiển ... III Giải pháp tiết kiệm điện hệ truyền động xoay chiều III.1 Tiết kiệm điện hệ truyền động tự cân công suất a • • • Tiết kiệm điện từ khâu thiết kế đầu tư Tính chọn công suất động vừa đủ Tính toán...
 • 21
 • 279
 • 0

Đồ án tốt nghiệp điện công nghiệp nghiên cứu ứng dụng hệ biến tần – PLC để giám sát điều khiển tối ưu, tiết kiệm năng lượng cho hệ thống bơm nhà máy nước vạn niên – TP huế

Đồ án tốt nghiệp điện công nghiệp  nghiên cứu ứng dụng hệ biến tần – PLC để giám sát điều khiển tối ưu, tiết kiệm năng lượng cho hệ thống bơm nhà máy nước vạn niên – TP huế
... động biến đổi tốc độ tiết kiệm lượng Vì phạm vi đồ án tốt nghiệp em đề cập đến việc sử dụng thiết bị biến tần điều khiển tốc độ tiết kiệm lượng cho máy bơm nước Hình 1.3: Sơ đồ lắp đặt biến tần điều ... 3.8: Sơ đồ công nghệ nhà máy nước Vạn Niên Hệ thống bơm nước nằm sát bờ sông Hương, công trình đất tự nhiên +2,5 đến +12m, cốt sàn hầm máy bơm +9,3m, cốt đặt máy bơm -0,7m Sử dụng công nghệ cửa ... WinCC module hệ thống tự động hoá, thế, sử dụng để mở rộng hệ thống cách linh hoạt từ đơn giản đến phức tạp từ hệ thống với máy tính giám sát tới hệ thống nhiều máy giám sát, hay hệ thống có cấu...
 • 82
 • 320
 • 1

Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống điều hòa không khí chiller bằng phương pháp phân phối phụ tải tối ưu

Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống điều hòa không khí chiller bằng phương pháp phân phối phụ tải tối ưu
... án Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm lượng cho hệ thống điều hòa không khí chiller phương pháp phân phối phụ tải tối ưu với nội dung nghiên cứu bao gồm:  Phát triển ứng dụng phương pháp luận tối ... cứu tối ưu hóa tiêu hao lượng cho hệ thống điều hòa không khí nước Trong vài chục năm gần có nhiều tác giả nghiên cứu vấn đề tối ưu hóa tiêu hao lượng cho hệ thống ĐHKK, phương pháp nghiên cứu ... chung phương pháp nghiên cứu tối ưu hóa tiêu hao lượng cho hệ thống điều hòa không khí nước 1.3.2.1 Phương pháp giải tích xác định 1.3.2.2 Phương pháp giải tích bất định 7 9 14 1.3.3 Các nghiên cứu...
 • 153
 • 230
 • 2

Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống điều hòa không khí chiller bằng phương pháp phân phối phụ tải tối ưu

Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống điều hòa không khí chiller bằng phương pháp phân phối phụ tải tối ưu
... tài luận án Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm lượng cho hệ thống điều hòa không khí chiller phương pháp phân phối phụ tải tối ưu CHƯƠNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TỐI ƯU HÓA VƯỢT KHE CHO HỆ THỐNG ... gió Hệ thống lưu lượng gió không đổi Hệ thống lưu lượng gió thay đổi Hệ thống lưu lượng nước không đổi Hệ thống lưu lượng nước thay đổi Hệ thống đường ống nước Hệ thống đường ống nước Hệ thống ... dụng phương pháp luận tối ưu hóa hệ thống lớn vào giải toán tối ưu hóa chế độ vận hành hệ thống ĐHKK trung tâm chiller Phân tích hệ thống theo quan điểm tối ưu hóa nêu để xây dựng toán tối ưu cho...
 • 24
 • 120
 • 0

xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac

xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac
... TRÌNH KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG -5- Kiểm toán lượng hệ thống HVAC QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG (KTNL: Kiểm toán lượng; TKNL: Tiết kiệm lượng) BƯỚC KHỞI ĐẦU CÔNG VIỆC Quyết định thực KTNL BƯỚC CHUẨN ... ống dẫn ( quạt - hệ thống thông gió) -Định kì bảo dưỡng hệ thống -… CHƯƠNG V: KIỂM TOÁN CHI TIẾT HỆ THỐNG HVAC CÁC BƯỚC THỰC HIỆN a) Thu thập số liệu khứ cho hệ thống đơn vị kiểm toán ( kết hợp ... việc làm lạnh CHƯƠNG IV: KIỂM TOÁN SƠ BỘ HỆ THỐNG HVAC CÁC THÔNG TIN CẦN CHO KIỂM TOÁN SƠ BỘ HỆ THỐNG HVAC  Số vận hành, số lượng loại thiết bị  Hệ thống lượng với chi tiết đo đếm (Công suất,...
 • 28
 • 125
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sánggiai phap tiet kiem nang luong trong he thong lanh cua nha may biagiai phap tiet kiem nang luong cho he thong thong gioc chung cưtiết kiệm năng lương trong kiến trúccách tiết kiệm năng lượng trong gia đìnhtiết kiệm năng lượng trong ngành dệt maytiết kiệm năng lượng trong công nghiệptiết kiệm năng lượng trong gia đìnhtiết kiệm năng lượng trong lò hơitiết kiệm năng lượng trong các tòa nhàtiết kiệm năng lượng trong sản xuấttiết kiệm năng lượng trong chiếu sángcác giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công nghiệpcác giải pháp tiết kiệm năng lượng trong sản xuấtcác giải pháp tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng“Nâng cao năng lực quản lý ngành Trồng trọt nhằm cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng”XU HƯỚNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CÓ CHỨNG NHẬN TRONG CHUỖI LIÊN KẾT SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, TIÊU THỤ: LÚA, ĐIỀU, TIÊU, BƯỞI DA XANH VÀ TÔMThS.Nguyễn Trọng Hiếu ThS.Phan Anh Thế: PHƯƠNG PHÁP ủ PHÂN và sử DỤNG CHẾ PHẨM BIMABÀI TẬP TIẾNG ANH 12 HAYGiáo án KHTN 7 Vnen môn Sinh họcSoạn bài Vịnh khoa thi hươngBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô lý THUYẾT HÀNH VI của NGƯỜI sản XUẤT và NGƯỜI TIÊU DÙNGBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, NHỮNG vấn đề CHUNG về KINH tế VI mô và lý THUYẾT CUNG cầuBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, cấu TRÚC THỊ TRƯỜNG, CẠNH TRANH và độc QUYỀNTÀI LIỆU THAM KHẢO QUAN NIỆM của hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAMDeterminants of customer satisfaction in the personal loan serviceFactors influencing the adoption of internet banking a case study in ho chi minh cityQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namHÓA HỮU CƠ Chuong 3: CƠ CHẾ PHẢN ỨNGTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn tập môn KINH tế xã hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hộiTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế NGUỒN NHÂN lực, SAU đại họcTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ TÔNG hợp bài tập KINH tế VI mô, SAU đại họckiếm tiền online với sms.vnSÁCH SCAN Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng (Nguyễn Quang Cự Nguyễn Mạnh Dũng)đề thi thử đại học chuyên vinh lần 3
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập