DE THI CHON VAO VONG i DOI TUYEN HSG CAP TINH HUYEN YEN DINH MON VAT LY NAM HOC 2013 2014

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT NĂM HỌC 2013 - 2014

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC 2013 - 2014
... khuếch đại A máy phát máy thu khuếch đại âm tần B máy phát khuếch đại âm tần, máy thu khuếch đại cao tần C máy phát máy thu khuếch đại cao tần D máy phát khuếch đại cao tần, máy thu khuếch đại âm ... dao động có C=10 μF L=0,1H Tại thời điểm u C=4V i=0,02A Cường độ cực đại khung bằng: A 20.1 0-4 A B 4,5.1 0-2 A C 4,47.1 0-2 A D 2.1 0-4 A 2 LI = Li + LU 02 2 Câu 41: Một người nghe thấy âm nhạc cụ phát ... π/2 rad/s C 4π rad/s D 2π rad/s -1 1 Câu 22: Biết bán kính Bo r0=5,3.10 m Bán kính quỹ đạo M nguyên tử hiđrô là: A 132,5.1 0-1 1m B 84,8.1 0-1 1m C 21,2.1 0-1 1m D 47,7.1 0-1 1m r = n r0 = 32.5,3.10−11 (K,...
 • 8
 • 168
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP 9 MÔN VẬT NĂM HỌC 20122013

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP 9 MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC 20122013
... - - - - - Hết - - - - UBND HUYỆN NGỌC HỒI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP NĂM HỌC 2012-2013 MÔN: VẬT LÝ Câu Đáp án Giải: Ta có ... 90 0m3+ 230m4) = 7080 (2) Từ (1) suy m3 = 0,2 - m4 thay vào (2) 0.25 Ta có: 106 90 0 ( 0, − m4 ) + 230m4  = 7080 J   => 1200 = 71070m4 => m4 = 0,169kg = 169g => m4 = 169g Thay m4 = 0,169kg ... 0,2kg; t2 = 1200C; t3 = 140C; c1 = 90 0J/kg.K; c2 = 4200J/kg.K; c4 = 230J/kg.K Tính: mNhôm = ? mThiếc = ? Giải: 0.25 Gọi m3, m4 là khối lượng nhôm và thi ́c có thỏi hợp kim 0.25 (7.0điểm)...
 • 4
 • 340
 • 0

Đề thi học sinh giỏi huyện Khoái Châu môn toán 9 năm học 2013 - 2014(có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi huyện Khoái Châu môn toán 9 năm học 2013 - 2014(có đáp án)
... Vậy hpt có nghiệm (x ;y) ∈ { (-1 ;1), (-1 ;-2 )} b) Hồnh độ giao điểm nghiệm phương trình x2 + x - 2=0 => x =1 x =-2 Vậy A(1 ,-1 ) B (-2 ;-4 ) A (-2 ;-4 ) vàB(1 ;-1 ) Ta có khoảng cách AB2 =18 a) Phương trình ... = -2 * Với y = 1, thay vào (1), ta có pt: 3x2 +6x + 3=0 ⇔ 3(x+1)2 = ⇔ x = -1 * Với y = -2 , thay vào (1), ta có pt: 3x2 +6x + 3=0 ⇔ 3(x+1)2 = ⇔ x = -1 Vậy hpt có nghiệm (x ;y) ∈ { (-1 ;1), (-1 ... b) Có ABFM tứ giác nội tiếp ( câu a) Suy BAM = BFM = 90 0 CMTT câu a) có BCNE tứ giác nội tiếp · · Suy BEN = BCN = 90 0 · · Do MEN = MFN = 90 0 nên MEFN tứ giác nội tiếp · · Hạ BH ⊥ MN Nên · AMB...
 • 4
 • 617
 • 14

Đề thi học sinh giỏi huyện Khoái Châu môn toán 8 năm học 2013 - 2014(có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi huyện Khoái Châu môn toán 8 năm học 2013 - 2014(có đáp án)
... ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN Năm học: 2013 – 2014 Môn: Toán – Lớp Bài Bài Nội dung a) ĐKXĐ: x ≠ 0; x ≠ ±1; x ≠ ± ... Ư(2) ⇒ x ∈ {1; - 1; 2; - 2} Kết hợp điều kiện (*), ta được: x = ±2 x2 − x2 − d) A > - ⇔ > - ⇔ + > x x ( x − 1)( x + 2) > x2 + x − >0 ⇔ ⇔ -2 x x Bài 0,5 điểm a) – Với x < - x + < x – < ... 0, ta có pt: – x – x – = ⇔ 2x = - ⇔ x = - (thỏa mãn nên chọn) - Với – < x < x + > x – < 0, ta có pt: – x + x + = ⇔ 0x = (không có giá trị 0,75 điểm x thỏa mãn) - Với x > x + > x – > 0, ta có pt:...
 • 4
 • 1,317
 • 35

Đề thi học sinh giỏi huyện Khoái Châu môn toán 7 năm học 2013 - 2014 (có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi huyện Khoái Châu môn toán 7 năm học 2013 - 2014 (có đáp án)
... thức f ( x) = ( x − 1)( x + 3) x = x = -3 Vì x = x = -3 nghiệm đa thức g ( x) = x3 − ax + bx − Nên b – a = 9a + 3b = -3 0 ⇔ 3a + b = -1 0 Do a = -3 , b = -1 0,5đ 0,5đ 0,5đ A Bài (2,5đ) D E I C B ...   31 − 15 − 19 ÷  −1 07   31   =  ÷ 29 20  93   50  +   6   43    −  −1 07   31 = 1 07  93 ÷ 50     18  −25 18 −1 07 31 = =1 1 07 93 50 0,25đ 0,5đ 0,25đ ... ⇔ x − + = + 5 5 ⇔ x− 14 + = 5 0,5đ  x −1 =2 ⇔ x − = ⇔  x − =−2   Bài (2đ) 0,25đ  x =2+1 =7 3 ⇔  x =−2+1 =−5 3   2x 3y 4z x y z = = ⇒ = = a) 18 16 15 0,25đ 0,25 Áp dụng tính chất dãy...
 • 4
 • 1,840
 • 23

Đề thi học sinh giỏi huyện Khoái Châu môn toán 6 năm học 2013 - 2014 (có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi huyện Khoái Châu môn toán 6 năm học 2013 - 2014 (có đáp án)
... ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN Năm học: 2013 2014 Môn: Toán – Lớp Bài Bài Nội dung a) = 35(73 + 27) – 135(27 + 73) = 100(35 – 135) = 100.(– 100) = –10000 b) = 49.( 96 – ... giá trị x cho 0,5 điểm tối đa) b) 20142 x – = 20142 010(4 + 2010) = 20142 011 ⇒ 2x – = 2011 ⇒ 2x = 2014 ⇒ x = 1007 0,75 điểm 0,5 điểm x −1 x −1 − + = Hoặc + = 6 x −1 + = ⇔ 3x – + = ⇔ 3x = không ... Bài Bài x −1 − + = ⇔ 3x – + = –7 ⇔ 3x = 6 ⇔ 0,75 điểm x = –2 Vậy, x = –2 (Nếu tìm x qua trường hợp cho 0,5 điểm tối đa) a) 2A = + 22 + 23 + 24 + + 22014 + 22015 0,75 điểm ⇒ 2A – A = 22015 –...
 • 3
 • 1,338
 • 13

Đề thi học sinh giỏi huyện Khoái Châu môn sinh 8 năm học 2013 - 2014(có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi huyện Khoái Châu môn sinh 8 năm học 2013 - 2014(có đáp án)
... PXCĐK - Là hoạt động thần kinh đơn giản - Là hoạt động TK phức tạp - Xuất cách tự nhiên giai - Tiếp thu đời sống đoạn định đời sống thường xuyên học tập, rèn luyện 0,25 (điểm) 0,25 (điểm) - Có ... dưỡng? - Ruột non dài 2 ,8 - 3m(ở người trưởng thành) phần dài ống tiêu 0,25 (điểm) hoá - Lớp niêm mạc ruột có nếp gấp với lông ruột lông cực nhỏ làm tăng 0,25 (điểm) diện tích bề mặt bên (40 0-5 00 ... lượng -Lứa tuổi: Trẻ em có nhu cầu dinh dưỡng cao người già, việc đảm bảo cung cấp đủ lượng, mà cần để xây dựng thể, giúp thể lớn lên Câu II (1,5 điểm) 1.Bạn Học sinh nói không hoàn toàn vì: -Tắm...
 • 5
 • 2,208
 • 1

Đề thi học sinh giỏi huyện Khoái Châu môn sử 8 năm học 2013 - 2014(có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi huyện Khoái Châu môn sử 8 năm học 2013 - 2014(có đáp án)
... cách: - Năm 19 68, Trần Đình Túc Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định) Đinh Văn Điền xin đẩy mạnh việc khai khẩn ruộng hoang khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng - Năm 187 2, ... Bắc miền Trung để thông thương với bên - Đặc biệt, từ năm 186 3 đến 187 1 Nguyễn Trường Tộ kiên trì gửi lên triều đình 30 điều trần, đề cập đến loạt vấn đề như: Chấn chỉnh máy quan lại, phát triển ... chỉnh đốn võ sỉ, mỡ rộng ngoại giao, cải tổ giáo duc,… - Ngoài ra, vào năm 187 7 188 2, Nguyễn Lộ Trạch dâng hai “Thời vụ sách” lên vua Tự Đức, đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ...
 • 4
 • 2,325
 • 2

Đề thi chọn đội tuyển HSG cấp Tỉnh(kèm theo đáp án)

Đề thi chọn đội tuyển HSG cấp Tỉnh(kèm theo đáp án)
... Hớng dẫn chấm thi toán Câu 1( 1điểm) Chứng minh rằng: Không thể có số nguyên lẻ: a1;a2; ;a2009 thoả mãn đẳng thức 2 2 a12 + a + a3 + + a 2008 = a 2009 Đáp án Thang điểm 0,25 Với ... a1;a2; ;a2009 0,25 thoả mãn đề Câu (3điểm) a) Cho a + b + c = (1) a2 + b2 + c2 = 12 (2) Tính giá trị biểu thức A= a4 + b4 + c4 b) Giải phơng trình: x2 + 25 x = 11 ( x + 5) Đáp án a) Từ (2) (a2 + ... dơng cho số bình phơng tổng số lại b)Tìm giá trị nhỏ biểu thức: A= 2x2 + 9y2 6xy -6x 12y + 2008 Đáp án Thang điểm a.(1,5 điểm)Gọi số phải tìm x, y, z, t Ta có x= ( y+ z+t)2 (1) y = ( x+z+t)2 (2)...
 • 6
 • 724
 • 23

Tài liệu De thi chon doi tuyen HSG cap tinh 9

Tài liệu De thi chon doi tuyen HSG cap tinh 9
... Mg=24,O=16,H=1,Cl=35,5,Cu=64,Fe=56Na=23, on Vn Bỡnh su tm Hớng dẫn chấm môn hoá đề thi chọn đội tuyển hoá cấp tỉnh 20 09- 2010 Nội dung Điểm Câu1: 5đ ý 2,5đ 1.Trích mẫu thử -Hoà tan mẫu thử vào nớc ... sử x= ( hỗn hợp CaCO3 ) y= 18,4/84 = 0,2 19 mol -Giả sử y=0 ( hỗn hợp MgCO3 ) x= 18,4/100 = 0,184 mol 0,25đ Nhng hỗn hợp nên x >0, y > 0,184 < x + y < 0,2 19 (II) on Vn Bỡnh su tm + Khi cho CO2 phản ... 0,25đ (IV) Giải ta đợc a= 29, 58% 0,25đ b.(1.25đ) Giả sử a= 0% ( MgCO3) Từ (IV) ta có số mol CO2 = 0,142 - Giả sử a= 100% ( CaCO3) Từ (IV) ta có số mol CO2= 14,2/84= 0,1 69 - Khi a= 0% xảy phản ứng...
 • 9
 • 442
 • 0

ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỘI TUYỂN HSG LỚP 12- Lần 2, NĂM HỌC 2010-2011 Môn thi: Tiếng Anh ppsx

ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỘI TUYỂN HSG LỚP 12- Lần 2, NĂM HỌC 2010-2011 Môn thi: Tiếng Anh ppsx
... something The first thing Nicola does after a long journey is A to go to bed B to have a meal C to go to the office D to read books 10 Nicola would like to A stay the same job B stop traveling ... favorite part of the job, but I like office work, too Traveling can be a hard work When I get back from a long journey, all I can is eating something and then going to bed! I don’t earn much money, ... despite of 17 Her father tried to stop her many chocolates A eating B to eat C eat D ate 18 This is the most intelligent boy I have ever met A that B which C who D what 19 today, she...
 • 5
 • 221
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đề thi môn vật lý đại học 2013đề thi môn vật lý đại học 2013de thi hsg cáp tinh thua thien huế món địa lygiải đề thi môn vật lý đại học 2013cấu trúc đề thi môn vật lý đại học 2013đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn vật lý năm học 20092010đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn vật lý năm học 20092010 đề số 12 ppsxđề thi và đáp án thi hkii môn địa k12 năm học 2013 2014 tỉnh bến tre gdtxđề thi và đáp án thi hkii môn toan k12 năm học 2013 2014 tỉnh bến tre gdptđề thi hk 2 môn vật lý năm học 20132014đề thi và đáp án thi hkii môn địa k12 năm học 2013 2014 tỉnh bến tre gdptđề thi và đáp án thi hkii môn hóa k12 năm học 2013 2014 tỉnh bến tre gdptđề thi thử môn vật lý đại học vinh 2014tài liệu ôn thi học sinh giỏi vật lí năm học 2013 2014de kiem tra hoc ky 2 mon anh 8 năm học 2013 2014SO SÁNH GIỮA RAU TRỒNG THỦY CANH VÀ TRỒNG ĐẤTBusiness analystics with management science MOdels and methods by arben asllani appendixaBusiness analystics with management science MOdels and methods by arben asllani ch0 appendixbBusiness analystics with management science MOdels and methods by arben asllani ch08Business analytics with management science MOdels and methods by arben asllani ch10Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VietinBank Chi nhánh 8GIAO TRÌNH VAT LY PHAN05 100 CAU TRAC NGHIEM TINH DON DIEU HAM SOGIAO TRÌNH VAT LY PHAN14 BAI DAO HAMGIAO TRÌNH VAT LY PHAN16 BAI TAP TRAC NGHIEM UNG DUNG CUA DAO HAM DE KHAO SAT VA VEGIAO TRÌNH VAT LY PHAN18 BAI TOAN GIAO DONG DIEU HOAGIAO TRÌNH VAT LY PHAN19 BAI TOAN QUANG DUONG TRONG GIAO DONG DIEU HOAGIAO TRÌNH VAT LY PHAN60 FULL SINH 12GIAO TRÌNH VAT LY PHAN62 GIANG VIEN NGUYEN VAN NAM 8 5 IELTS NGAN HANG 5000 CAU TRUC TIENG ANH THUONG BAT GAP TRONG GIAO TIEP VA MOI KY THI IELTS, TOEIC, TOEFL, DAI HOC,GIAO TRÌNH VAT LY PHAN63 HAM SO BAC 3GIAO TRÌNH VAT LY PHAN64 HINH HOC KHONG GIAN CO BAN FB THICH HOC CHUIGIAO TRÌNH VAT LY PHAN66 HON 6 DIEM TREN 2 TO a4GIAO TRÌNH VAT LY PHAN69 KIEM TRA 045 PHUT CHUONG 1 HH 12 DE 03GIAO TRÌNH VAT LY PHAN70 KINH NGHIEM HOC VA NHO KHOANG CACHGIAO TRÌNH VAT LY PHAN71 KY NANG SU DUNG CASIO GIAI NHANH TRAC NGHIEM HAM SO VA MU LOGARIT LE ANH TUANGIAO TRÌNH VAT LY PHAN26 BO TRO KIEN THUC 8 9 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập