TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 32 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 1 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 1 năm 2016
... ch÷ sè a 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 31 0 31 1 31 2 31 3 To¸n : + D·y sè tù nhiªn liªn tiÕp xÕp theo thø tù t¨ng dÇn ( thªm 1) + D·y sè tù nhiªn liªn tiÕp xÕp theo thø tù gi¶m dÇn ( trõ 1) Bµi 3: ¤n so ... nhËn xÐt - ch÷a bµi 30 3 < 33 0 30 + 10 0 < 13 1 > 615 > 516 410 10 < 400 + < 19 9 < 200 2 43 = 200 + 40 + = - Yêu cầu HS giải thích cách so sánh ? (So sánh số có chữ số phải so sánh từ hàng cao nhất: ... 256 452 16 6 + + + 18 2 36 1 2 83 438 8 13 449 Bµi 3: RÌn kÜ n¨ng ®Ỉt tÝnh råi tÝnh: - HS ®äc y/c cđa bµi tËp 3: - C¶ líp lµm vµo vë HS lªn b¶ng lµm GV vµ HS nhËn xÐt - bỉ sung a 235 256 b 33 3 60 +...
 • 21
 • 73
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 4 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 4 năm 2016
... Bài 2:( điểm); Bài 3: ( 2,5 điểm); Bài 4: ( 2,5 điểm); * Đề bài: Bài1: Đặt tớnh tớnh: 32 7 + 41 6 ; 561 – 244 ; 46 2 + 35 4; 728 - 45 6 Bài2: Khoanh vào 1/ số bụng hoa: …(SGV Tr 51) Bài 3: hộp cốc cú cỏi ... sinh khỏ,giỏi) - Cả lớp - GV nhận xột chốt kết SGV trang 97 Bài tập 3: - Gọi HS đọc yờu cầu tập 3. Cả lớp đọc thầm theo -Mời học sinh lờn bảng làm mẫu.(học sinh giỏi) -Cả lớp làm theo cặp -Học ... sinh thực hành.(SGV trang 34) -Vài học sinh thực hành mẫu trước lớp -Học sinh thực hành nhúm đụi -Vài học sinh thực hành trước lớp Học sinh khỏc bổ sung *Kết luận (SGV trang 34 ) - Làm việc với SGK...
 • 18
 • 103
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 9 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 9 năm 2016
... GV giao tập nhà Thứ Ba ngày 15 tháng 10 năm 2016 TIẾNG VIỆT ƠN TẬP TIẾT I Mục tiêu: Kiểm tra lấy điểm tập đọc : - Chủ yếu kiểm tra kĩ đọc thành tiếng : HS đọc thơng tập đọc học tuần đầu lớp (phát ... thống Thứ Tư ngày 16 tháng 10 năm 2016 TIẾNG VIỆT ƠN TẬP TIẾT I Mục tiêu: Kiểm tra lấy điểm tập đọc : - Chủ yếu kiểm tra kĩ đọc thành tiếng : HS đọc thơng tập đọc học tuần đầu lớp (phát âm rừ, tốc ... baỷng ủoán thaỳng AB daứi 1m 9cm vaứ y/c HS ủo ủoọ daứi ủoán thaỳng naứy baống thửụực meựt - ẹoán thaỳng AB daứi 1m vaứ 9cm 19 - ẹoán thaỳng AB daứi 1m vaứ cm ta coự theồ vieỏt taột 1m vaứ 9cm laứ...
 • 21
 • 65
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 10 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 10 năm 2016
... MÜ tht GVMT so¹n Thø N¨m ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2016 Luyện từ câu So s¸nh DÊu chÊm I/ Mục tiêu: Tiếp tục làm quen với phép so sánh ( so sánh âm với âm thanh) - Tập dùng dấu chấm để ngắt câu đoạn ... dài sách b) Chiều dài tập c) Vẽ đoạn thẳng AB = 5cm; CD = 7cm - Gv nhận xét, tuyên dương đội chiến thắng Dặn dò: Tập làm lại , 3, bµi tËp VBT/ 54 Thø Ba ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2016 Chính tả: Nghe ... làm tập Bài tập 2: - Gv cho Hs nêu yêu cầu đề - Gv yêu cầu Hs lớp viết vào Gv mời Hs lên bảng làm - Gv,chốt lời giải đúng: 14 Em bé toét miệng cười, mùi khét, cưa xoèn xoẹt, xem xét Bài tập 3: -...
 • 18
 • 78
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 11 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 11 năm 2016
... tửứng ủoán trửụực lụựp - Gv mụứi Hs tieỏp noỏi ủóc ủoán baứi - Gv mụứi Hs giaỷi thớch tửứ mụựi: Ê-ti-õ-pi-a, cung ủieọn, khãm phúc - Gvcho Hs ủóc tửứng ủoán nhoựm.yẽu cầu caỷ lụựp ủóc ủồng 3 oán *Hoát ... ủoọi xeỏp ủuựng, nhanh 3. Toồng keỏt – daởn doứ: Về xem lái baứi - Chuaồn bũ baứi sau: Phoứng chaựy ụỷ nhaứ.- Nhaọn xeựt baứi hóc Âm nhạc: GVÂN soạn Thứ ngày tháng 11 năm 2016 Taọp ủóc: Veừ quẽ ... Laứm baứi Đặt đề tốn theo sơ đồ giải - Baứi 3: GV mụứi Hs ủóc yẽu cầu ủề baứi + Coự bao nhiẽu bán Hs gioỷi? + Soỏ bán Hs khaự nhử theỏ naứo so vụựi soỏ bán Hs gioỷi? + Baứi toaựn yẽu cầu tỡm gỡ?...
 • 18
 • 70
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 13 năm 2016 (2)

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 13 năm 2016 (2)
... Ôn thể dục phát triển chung Sinh hoạt tuần 13 I.Mục tiêu: - HS thấy đợc việc thực tốt, Các khuyết điểm tuần 13 - Phơng hớng tuần 14 - Hớng khắc phục tồn tuần 14 II Nội dung phơng pháp: - Nội ... Củng cố so sánh số bé phần số lớn - 1HS lên làm tập - Nhận xét, , đánh giá * Giới thiệu - Hoạt động 2( 28 - 30 ' ) : Luyện tập - thực hành ( trang 62 SGK ) ( Bài tập cần làm 1, 2, 3, 4) * HS ... bảng nhân - Nhận xét, , đánh giá 10 * Giới thiệu - Hoạt động ( 25 - 28'): Luyện tập - thực hành ( trang 64 SGK ) ( Bài tập cần làm 1, 2, 3, dòng 3, 4) * HS đọc yêu cầu tập : Tính nhẩm - HS làm...
 • 17
 • 61
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 13 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 13 năm 2016
... lườn, bụng tồn thân đến lần - Tập luyện theo đội hình hàng ngang - Chia tổ tập luyện - Các tổ thi tập điều khiển giáo viên Tổ biểu dương trước lớp - Chọn - em tập đẹp lên tập biểu diễn cho bạn xem ... Viết cõu ca dao : lần - HS viết vào Chấm, chữa (3 ) Củng cố, dặn dũ-(1’) GV nhắc HS luyện viết thêm TV để rèn chữ đẹp Thứ Năm, ngày 13 tháng 11 năm 2016 LUYỆN TỪ VÀ CÂU: I - MỤC TIÊU - Nhận biết ... đở Giáo viên nhắc học sinh dán chữ cho cân đối, miết cho phẳng Giáo viên tổ chức cho học sinh trưng bày sản phẩm, nhận xét - Giáo viên đánh giá sản phẩm thực hành học sinh 3. Cũng cố dặn dũ: Giáo...
 • 19
 • 52
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 18 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 18 năm 2016
... ngày tháng năm 2016 ( Day thứ ngày 31 /12 /2016) TiÕng viƯt :KiĨm ta ®Þnh k× To¸n: KiĨm ta ®Þnh k× Thủ cơng TIẾT 18: CẮT, DÁN CHỮ VUI VẺ ( Tiết 2) I Mục tiêu: - Học sinh biết cách kẻ, cắt, dán chữ ... chữ vui vẻ 13 Giáo viên tổ chức cho học sinh tập kẻ, cắt chữ dấu hỏi chữ vui vẻ H 3: Học sinh thực hành cắt, dán chữ vui vẻ(20’) Giáo viên kiểm tra học sinh cách kẻ, cắt dán chữ Vui vẻ Giáo viên ... trả lời * H 3: Củng cố, dặn dò (5’) - Muốn tính chu vi HCN ta phải làm ?- HS nhắc lại quy tắc- Nhận xét tiết học Thứ ngày 30 tháng 12 năm 2016 ( Day thứ ngày 26/12 /2016) Tiếng việt: ÔN TẬP CUỐI...
 • 16
 • 142
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 24 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 24 năm 2016
... chữa bảng lớp Lớp nhận xét so sánh Kq cặp a - b a) 2118 : : = 706 : b) 1208 : + 2012 : = 30 2 + 5 03 = 35 3 = 805 2118 : ( x 2) = 2118 : ( 1208 + 2012 ) : = 32 20 : = 35 3 = 805 HĐ2(10) Giải toán: Bài ... = 30 1 x = 205 H 3( 10) Giải toán : Bài 3: GV hớng dẫn HS giải theo bớc + Tìm số gạo bán ( 2 024 : = 506 ( kg)) + Tìm số gạo lại ( 2 024 - 506 = 1518 ( kg)) Bài giải Số ki lô gam gạo bán là: 2 024 ... kết Cả lớp làm vào Củng cố dặn dò - GV nhận xét tiết học - Y/c HS nhà viết lại vài lần cho chữ mắc lỗi tả BT Tiếng anh Tiết 24 Thứ ngày 13 tháng năm 2016 Tập làm văn Nghe kể : ngời bán quạt...
 • 22
 • 94
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 26 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 26 năm 2016
... bàn + Hs cầm vẽ hay xé dán đứng trước lớp + Nhận xét vẽ, xé dán bảng - Gv chia lớp thành nhóm : Sau Gv cho Hs nặn, vẽ xé dán con - Gv nhận xét 3. Tổng kết – dặn dò (5P) Về tập vẽ lại bài.Chuẩn bò ... nhËn xÐt tiÕt häc.- DỈn HS: Chn bÞ bµi: T3 ThĨ Dơc Bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung Trß ch¬i “ hoµng anh hoµng n” GVTD so¹n Sinh ho¹t tn 26 * NhËn xÐt tn 26: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ... II/ §å dïng d¹y häc: B¶ng phơ kỴ b¶ng sè liƯu BT2 ,3 III/ C¸c H§ d¹y häc : 1/ Bµi cò :(5 phót) 1HS lµm bµi tËp2 SGK líp lµm vµo vë nh¸p / Bµi míi: (33 phót) *Giíi thiƯu bµi: Trùc tiÕp * H§1: RÌn KN...
 • 17
 • 198
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 30 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 30 năm 2016
... bàn trang trí đẹp 3. Tổng kết – dặn dò: (4’) Về tập làm lại - Nhận xét học ThĨ dơc: Hoµn thiƯn bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung Víi Cê hc hoa GVTD soan Sinh ho¹t tn 30 * NhËn xÐt tn 30 : ………………………………………………………………………………………… ... cũ: (4’)Luyện tập Gv gọi Hs lên làm tập 2, - Gv nhận xét làm HS - D¹y bµi míi(28’) H§ 1: Giới thiệu phép trừ - Gv viết lên bảng phép trừ: 85672 – 5 832 9 - Gv yêu cầu lớp thực toán 85674 * không ... tronng SGK hình: cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu, Nam bán cầu - Gv yêu cầu Hs nhóm cho xem: cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu, Nam bán cầu - Gv mời vài Hs đặt đòa cầu bàn, trục đòa...
 • 18
 • 99
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 33 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 33 năm 2016
... 19547 = 737 64 91584 – 65 039 = 26545 36 950 – 8924 = 28026 614 x = 4298 9 438 x = 18876 33 888 : = 4 236 31 175 : = 6 235 * Hoạt động 2: Làm - Mục tiêu: Củng cố cho Hs cách giải toán cách khác • Bài 3: - ... 5 530 6 Năm mươi lăm nghìn ba trăm linh sáu 19425 Ba mươi nghìn không trăm ba mươi 90001 Chín mươi nghìn không trăm linh 30 030 Bài toán: Một cửa hàng ngày đầu bán 135 m vải, ngày thứ hai bán 36 0m ... động: 1.Bài cũ: (4’) Năm, tháng mùa - Gv gọi Hs lên bảng : + Một năm có ngày? Bao nhiêu tháng? Hãy cho biết mùa Bắc bán cầu vào tháng 3, 6, 9, 12 ?- Gv nhận xét Bµi míi: (30 ’) * Hoạt động 1: Làm...
 • 18
 • 102
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 7 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 7 năm 2016
... lần = 63 gấp lần = 35 gấp lần = 42 gấp 10 lần = 40 Bài 2- cét 1,2 ,3: GV mời HS đọc yêu cầu đề - GV yêu cầu HS tự làm GV nhận xét, chốt lại: 12 14 35 29 44 x x x x x 7 72 98 90 1 93 264 Bài 3: - ... chèt kÕt qu¶ ®óng x + 15 = 35 + 15 = 50 x + 17 = 63 + 17 = 80 Bµi 3: Gi¶i to¸n.GV yêu cầu HS đọc đề - GV cho HS thảo luận nhóm đôi câu hỏi: + Mỗi lọ có hoa?+ Bài toán hỏi gì? + Vậy muốn biết ... toán hỏi gì? + Để tính bốn tuần lễ có ngày ta làm sao? - Gv yêu cầu lớp tóm tắt làm vào vở, HS làm bảng lớp - GV tỉ chøc cho HS ch÷a bµi vµ nhËn xÐt tuần lễ có số ngày là: x = 28 ( ngày.) Bµi 3: ...
 • 19
 • 60
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 8 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 8 năm 2016
... rõ em chọn đóng vai nào? -Yêu cầu học sinh tập kể -Từng cặp HS tập kể theo lời nhân vật -1 vài HS thi kể trước lớp -1 HS kể lại toàn câu chuyện -Cả lớp giáo viên nhận xét, bình chọn người kể hay ... TÝnh ( cét 1,2 ,3) - GV cho HS ®äc yªu cÇu vµ lµm bµi vµo b¶ng VD: 28 28 Bµi 3: - GV cho HS ®äc yªu cÇu vµ th¶o ln theo nhãm ®Ĩ lµm bµi - Gv yêu cầu lớp tóm tắt làm vào vở, HS làm bảng lớp - GV tỉ ... 2cét ci bµi a, b gi¶m) Bài : Gọi HS nêu y/c tập - Y/c HS tự làm - HS làm bảng, HS lớp làm vào - Lưu ý HS cách trình bày 80 - X = 30 42 : X = X = 80 - 30 X = 42 : X = 50 X=6 - GV chữa cho điểm HS...
 • 18
 • 64
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 14 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 14 năm 2016
... ……… 474g yêu cầu Hs so sánh - Gv hỏi: Vì em biết 744g > 474g - Vậy so sánh số đo khối lượng so sánh với số tự nhiên - Gv mời Hs lên bảng làm Hs lớp làm vào VBT - Gv yêu cầu lớp làm vào VBT - Gv ... cho HS - Khi tập luyện GV chia tổ tập theo khu vực phân cơng, khuyến khích tổ chức cho em tập luyện hình thức thi đua Nếu cán điều khiển, để em thuộc ngay, trước động tác GV nhắc cán Phải nêu ... động 2: Hướng dẫn Hs làm tập + Bài tập 2: - Gv cho Hs nêu yêu cầu đề - Gv yêu cầu Hs lớp làm vào VBT - Gv mời Hs lên bảng làm.- Gv nhận xét, chốt lời giải đúng: + Bài tập 3: - Gv mời Hs đọc yêu...
 • 19
 • 78
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 3 tuần 32 năm 2012giáo án lớp 3 tuần 32 năm 2014giáo án lớp 3 tuần 32giáo án lớp 3 tuần 32 buổi chiềugiáo án lớp 3 tuần 32 cả ngàygiáo án lớp 3 tuần 32 cktkngiáo án lớp 4 tuần 32 năm 2013giáo án lớp 4 tuần 32 năm 2012giáo án lớp 3 tuần 1 năm 2012giáo án lớp 2 tuần 32 năm 2012giáo án lớp 3 tuần 16 năm 2013giáo án lớp 3 tuần 16 năm 2012giáo án lớp 4 tuần 32 năm 2014giáo án lớp 3 tuần 10 năm 2012giáo án lớp 3 tuần 13 năm 2012Pháp luật về vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động khuyết tật ở việt nam hiện nay luận văn ths luậtBài khảo sát thể loại phỏng vấn trên chuyên mục thời sự của báo tuổi trẻ thành phố hồ chí minhBáo cáo thực tập tìm hiểu chung về ban thanh thiêu niên VTV6 đài truyền hình việt namVấn đề dân chủ và thực hiện tập trung dân chủ trong xây dựng nhà nước taGiải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP công thương việt namTư tưởng hồ chí minh vềphát triển kinh tế đi đôi với thực hành tiết kiệmsự vận dụng tư tưởng đó của đảng ta liên hệ với việc thực hiện nội dung này ở việt nam, ở địa phương và của bản thân hiện nay tiểu luận cao họcQuyền lục chính trị và cầm quyền tìm hiểu về các đảng trên thể giới tiểu luận cao họcNâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng NinhSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỊCH SỬ 7 Một số giải pháp sử dụng có hiệu quả di sản văn hóa nhằm tạo hứng thú trong học tập môn Lịch sử khối 7 ở trường Trung học cơ sở Thạnh Lợibao cao kien tap đài PTTH hà nộiĐồ án Thiết kế nhà máy sản xuất rượu vang nho công suất 2 triệu lítnămĐồ án THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT SỮA HOÀN NGUYÊN TIỆT TRÙNG NĂNG SUẤT 20 TRIỆU LÍT SẢN PHẨMNĂMĐỀ CƯƠNG NGUYÊN lý QUẢN lý KINH tế câu hỏi và trả lờiĐiều khiển đèn bằng điện thoạiĐIỀU KHIỂN ĐỘNG cơ DCMẠCH báo CHÁY DÙNG IC sốMẠCH ĐỒNG hồ DÙNG IC VI xử lý AT89C51TÊN đề tài cửa AN NINH DÙNG cảm BIẾN vân TAYTÌM HIỂU TỔNG QUAN về xử lý ẢNH số GRAYSCALEPhân tích hàm lượng kim loại crom trong đất trồng chè trên địa bàn huyện mộc châu tỉnh sơn la