bài giảng môn thuế kế toán thuế

Slide bai giang mon HTTT ke toan phan 1 doc

Slide bai giang mon HTTT ke toan phan 1 doc
... Công thức gồm số VD: - Công thức có địa ô VD: A1*B1- C1 - Công thức vừa có địa ô vừa có số VD: (A1*3 + B1*2)/5 - Công thức có hàm: VD: SUM(A1: A10) Ôn tập bổ sung số kiến thức Excel Hàm số đoạn ... A1:D4,2) Ôn tập bổ sung số kiến thức Excel  Địa ô - Địa tương đối VD: E1=A1+B1 - địa tuyệt đối VD: F1= A1+$B $1 - Địa hỗn hợp VD: $A1 (tuyệt đối cột tương đối dòng gồm tất ô cột A từ dòng trở xuống) ... 3 31, 333,334,335 ,14 2,338 Một số NV chủ yếu : 4/ Lập bảng tổng hợp chi tiết hàng tồn kho:   Gồm: Nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm dở dang, thành phẩm, hàng hóa TK sử dụng: 15 1 ,15 2 ,15 3 ,15 4 ,15 5 ,15 6...
 • 35
 • 186
 • 0

Bài giảng chương 6 kế toán thuế xuất nhập khẩu

Bài giảng chương 6 kế toán thuế xuất nhập khẩu
... Những vấn đề thuế xuất Hệ thống văn pháp qui Khái niệm Đối tượng tính thuế Căn tính thuế Phương pháp tính thuế Qui định kê khai thuế xuất KHÁI NIỆM Thuế xuất thuế gián thu đánh vào ... Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập  Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 LOGO Những vấn đề thuế nhập Hệ thống văn pháp qui Khái niệm Đối tượng tính thuế Căn tính thuế Phương pháp tính thuế ... RỦI RO THUẾ NHẬP KHẨU Nhập 10.000kg nguyên liệu A, CIF.HCM 2USD/kg, thuế suất thuế nhập 15% Tỷ giá giao dịch 20.500VND/USD  DN đưa 8.000kg nguyên liệu A vào sản xuất 16. 000sp X  DN xuất 10.000...
 • 11
 • 117
 • 0

Bài giảng chương 5 kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

Bài giảng chương 5 kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt
... lít = 0.4  Thuế tiêu thụ đặc biệt nộp lít rượu nguyên liệu mua vào: 100.trđ: 8.000 lít = 12 .50 0đ/lít  Số thuế tiêu thụ đặc biệt đầu vào khấu trừ: 9.000 lít x 0.4 x 12 .50 0 đ/lít = 45. trđ Ghi chú: ... BCTC 16 - Thuế khoản phải nộp nhà nước - Thuế giá trị gia tăng - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất, nhập - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế thu nhập cá nhân - Thuế tài nguyên …… LOGO Bài tập ... TTĐB rượu 25% , bia 50 % TK 3332 50 52 Bài tập thực hành LOGO Trích số liệu tháng 5/ 2014 công ty bia rượu Trường Sa  Ngày 15/ 05/ 2014 nhập 8.000 lít rượu 70o, thuế tiêu thụ đặc biệt nộp nhập 100...
 • 15
 • 87
 • 0

BÀI GIẢNG MÔN HỌC TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG ppt

BÀI GIẢNG MÔN HỌC TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG ppt
... Hải Tùng, Bộ môn Máy động lực, Khoa khí giao thông, ĐHBK ĐN 1800 2,861 Tính toán Động đốt trong- Chương * Tính toán nhóm piston 1-9 1.4 Bài tập áp dụng: Tính toán kiểm tra piston động xăng nhôm ... Tùng, Bộ môn Máy động lực, Khoa khí giao thông, ĐHBK ĐN 5-12 Tính toán Động đốt - Chương * Tính toán cấu phân phối khí j x = jc lx lc 5.3.2 Tính toán lò xo xupáp: 5.3.2.1 sở tính toán: Giai ... Hình 5.7 Động học đội đáy giai đoạn Hình 5.8 Động học đội đáy giai đoạn Trần Thanh Hải Tùng, Bộ môn Máy động lực, Khoa khí giao thông, ĐHBK ĐN 5-7 Tính toán Động đốt - Chương * Tính toán cấu...
 • 95
 • 439
 • 3

bài giảng môn thuế giá trị gia tăng

bài giảng môn thuế giá trị gia tăng
... nước nộp thuế giá trị gia tăng 18 II CĂN CỨ VÀ PHƢƠNG PHÁP TÍNH THUẾ Căn tính thuế Phương pháp tính thuế Hoàn thuế 19 a Giá tính thuế GTGT Đối với HH, DV sở SX, KD bán giá bán chưa có thuế GTGT ... thiết bị giá tính thuế giá trị XD, lắp đặt không bao gồm giá trị NVL máy móc, thiết bị; 22 a Giá tính thuế GTGT Đối với hoạt động KD BĐS, giá tính thuế giá bán BĐS chưa có thuế GTGT, trừ giá CQ ... thuế GTGT ( giá vé, tem BCVT ) giá tính thuế xác định theo công thức: Giá chưa có thuế GTGT = Giá toán/(1 + TS HH, DV) Ví dụ: Giá cước phí BĐ 5, tr đ: Giá chưa có thuế : 5.5tr/1,1 = tr 24 a Giá...
 • 54
 • 360
 • 0

Bài giảng môn thuế

Bài giảng môn thuế
...  Thuế gián thu ( thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế môn )  Căn vào sở đánh thuế ( tính chất kinh tế ) : thuế thu nhập, thuế tiêu dùng, thuế tài sản  Thuế ... chịu thuế  Căn tính thuế Thuế suất biểu thuế suất  Phương pháp tính thuế  Nghĩa vụ người nộp thuế  Kê khai, thu, nộp, toán thuế Đối tượng nộp thuế : phải tính thuế nộp thuế Đối tượng chịu thuế ... triển hệ thống thuế Việt Nam  Thời nhà Trần chủ yếu thuế trực thu Thuế thân ( thuế đinh ) & Thuế điền ( thuế ruộng )  Thời Trịnh – Nguyễn: loại thuế thuế đò, thuế chợ, thuế muối, thuế xuất nhập...
 • 83
 • 713
 • 3

TÓM TẮT BÀI GIẢNG MÔN THUẾ pps

TÓM TẮT BÀI GIẢNG MÔN THUẾ pps
... loại thuế mà người trực tiếp nộp thuế người chòu thuế Như thuế GTGT, Thuế TTĐB, thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu, …  Thuế trực thu : Là loại thuế mà người trực tiếp nộp thuế đồng thời người chòu thuế ... TÓM TẮT BÀI GIẢNG MÔN THUẾ CHƯƠNG I : TỔNG QUAN I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ Khái niệm thuế : Thuế khoản đóng góp bắt buộc theo pháp luật người ... nhập : Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế nhập + Thuế nhập - Đối với dòch vụ : giá cung ứng dòch vụ chưa có thuế TTĐB chưa có thuế GTGT Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt : Thuế suất thuế TTĐB hàng...
 • 38
 • 518
 • 2

TÓM TẮT BÀI GIẢNG MÔN THUẾ pdf

TÓM TẮT BÀI GIẢNG MÔN THUẾ pdf
... suất 6.1 Thuế suất thuế xuất 6.2 Thuế suất thuế thuế nhập - Thuế suất ưu đãi - Thuế suất ưu đãi đặc biệt - Thuế suất thông thường 6.3 Thuế tuyệt đối 5/6/2010 CHƯƠNG 2: THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP ... trọng cầu CHƯƠNG 2: THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU Khái niệm tác dụng thuế nhập (thuế NK), thuế xuất (thuế XK) - Căn pháp luật thuế XK, thuế NK p p ậ , - Khái niệm tác dụng thuế XK, NK Các mặt ... Xác định số thuế TNDN phải nộp 18 5/6/2010 CHƯƠNG 5: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Khai thuế, nộp thuế toán thuế 5.1 Khai thuế - Nơi kinh doanh khai thuế - Biểu mẫu 5.2 Nộp thuế - Tạm nộp thuế - Biểu...
 • 29
 • 726
 • 3

bài giảng môn thuế quốc tế của thầy phạm hữu nghị

bài giảng môn thuế quốc tế của thầy phạm hữu nghị
... niệm "thuế quốc tế" hay nói cách xác "luật thuế có tính chất quốc tế" đợc sử dụng để phản ánh khía cạnh quốc tế luật thuế quốc gia Nhin chung, luật thuế quốc gia đợc xây dựng sở đặc quyền quốc ... không mang ý nghĩa quốc tế Theo từ điển thuật ngữ thuế quốc tế, khái niệm thuế quốc tế đợc định nghĩa nh sau: "Về mặt truyền thống, thuế quốc tế khái niệm để các qui định hiệp định thuế nhằm giảm ... Khỏi nim ánh thuế trùng quốc tế[ 1]1 tợng hai nhiều quốc gia (vùng lãnh thổ) áp dụng loại thuế tơng tự khoản thu nhập chịu thuế tài sản chịu thuế đối tợng nộp thuế thời k tính thuế [1] Việc dùng...
 • 35
 • 512
 • 0

slike bài giảng môn thuế dh ktqd chương 3 thuế tiêu thụ đặc biệt

slike bài giảng môn thuế dh ktqd chương 3 thuế tiêu thụ đặc biệt
... 10% 3 .Thuế suất thuế TTĐB (tiếp) 3. 3 Đối với xe máy 125 phân khối : 20% 3. 4 Đối với tàu bay du thuyền: 30 % 3. 5 Đối với kinh doanh vũ trường: Tăng từ 30 % lên 40% 3 .Thuế suất thuế TTĐB (tiếp) 3. 6 ... dung chủ yếu Đối tượng chịu thuế Đối tượng không chịu thuế Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) Giá tính thuế Miễn, giảm thuế Điều khoản thi hành 1- Đối tượng chịu thuế Hàng hóa a) Thuốc điếu, ... 20 13 trở đi: 50% 3 .Thuế suất thuế TTĐB (tiếp) 3. 2 Đối với mặt hàng ô tô  Ô tô từ chỗ ngồi trở xuống: + Dung tích từ 2.000 cc trở xuống : + Dung tích 2.000 cc đến 3. 000 cc : + Dung tích 3. 000...
 • 20
 • 184
 • 0

slike bài giảng môn thuế dh ktqd chương 4 thuế thu nhập

slike bài giảng môn thuế dh ktqd chương 4 thuế thu nhập
... sau: Thu TNDNphải nộp= (Thu nhập tính thu -Phần trích lập quỹ KH&CN) x Thu suất thu TNDN CĂN CỨ TÍNH THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP * Thu nhập tính thu = Thu nhập chịu thu - Thu nhập miễn thu ... phát sinh từ số thu TNDN 18 Về thu suất TT 1 34/ 2007/TT-BTC TT 130/2008/TT-BTC Thu suất thu thu nhập doanh nghiệp 28% Thu suất thu thu nhập doanh nghiệp 25% 19 Về thu suất TT 1 34/ 2007/TT-BTC ... kết chuyển theo quy định * Thu nhập chịu thu = Doanh thu - Chi phí trừ + Các khoản thu nhập khác Doanh thu tính thu nhập chịu thu Doanh thu để tính thu nhập chịu thu ́ toàn tiền bán hàng hoá,...
 • 33
 • 140
 • 0

slike bài giảng môn thuế dh ktqd chương 5 thuế thu nhập cá nhân

slike bài giảng môn thuế dh ktqd chương 5 thuế thu nhập cá nhân
... thu nhập chịu thu VII HOÀN THU : nhân hoàn thu trường hợp sau: - Số tiền thu thu nhập nhân nộp lớn số thu phải nộp kỳ tính thu - nhân nộp thu thu nhập nhân thu nhập tính thu ... ĐỐI TƯỢNG NỘP THU II CÁC KHOẢN THU NHẬP CHỊU THU III CÁC KHOẢN THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THU IV GIẢM THU V QUY ĐỔI THU NHẬP CHỊU THU VI KỲ TÍNH THU VII HOÀN THU I ĐỐI TƯỢNG NỘP THU : Theo quy ... số thu phải nộp năm * Số thu phải nộp làm xét giảm thu tổng số thu thu nhập nhân mà đối tượng nộp thu phải nộp năm tính thu , bao gồm: - Thu thu nhập nhân nộp khấu trừ khoản thu nhập...
 • 123
 • 562
 • 0

slike bài giảng môn thuế dh ktqd chương 2 thuế giá trị gia tăng

slike bài giảng môn thuế dh ktqd chương 2 thuế giá trị gia tăng
... Thuế doanh thu Giá vốn - 104 114.4 Giá bán(ko thuế) 100 110 120 Giá TT (có thuế) 104 114.4 124 .8 - 100 106 Giá bán(ko thuế) 100 106 111.6 Giá TT (có thuế) 110 116.6 122 .76 Thuế GTGT Giá vốn NỘI ... chịu thuế Giá tính thuế thời điểm xác định giá tính thuế Thuế suất ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ Trước 01/01 /20 09 - 29 nhóm  Từ 01/01 /20 09 - 26 nhóm  Chuyển nhóm sau từ không chịu thuế sang chịu thuế: ... GIÁ TÍNH THUẾ  - 12 Trước 01/01 /20 09 Giá tính thuế BĐS trừ giá đất theo giá UBND tỉnh quy định thời điểm nhận quyền sở hữu sử dụng BĐS  Từ 01/01 /20 09 Giá tính thuế BĐS trừ giá đất (hoặc giá...
 • 20
 • 256
 • 0

Slide bài giảng môn thuế quốc tế (ThS.Nguyễn Thị Kim Dung)

Slide bài giảng môn thuế quốc tế (ThS.Nguyễn Thị Kim Dung)
... THUẾ QUỐC TẾ NỘI DUNG Những vấn đề chung thuế Các khái niệm thuế quốc tế Mục tiêu thuế quốc tế Các nguyên tắc thuế quốc tế Những vấn đề chung thuế • Khái niệm • Các yếu tố hình thành loại thuế ... • Thuế công cụ kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh Các khái niệm thuế quốc tế Thuế quốc tế - Các vấn đề thuế mang tính quốc tế - sử dụng để phản ánh khía cạnh quốc tế luật thuế quốc ... NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: Tổng quan thuế quốc tế Chương 2: Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Chương 3: Chuyển giá quốc tế cạnh tranh thuế hệ thống thuế Chương 4: Thuế chống bán phá giá thuế chống...
 • 69
 • 201
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn thuếslide bài giảng môn thuếslide bài giảng môn thuế uehbài giảng môn thuế giá trị gia tăngbài giảng môn thuế nhà nướcbài giảng môn thuế xuất nhập khẩubài giảng môn thuế thu nhập cá nhânvideo bài giảng môn thuếgiáo trình bài giảng môn thuếđề cương bài giảng môn thuếslde bài giảng môn thuếbài giảng nguyên lý kế toánbài giảng phần mềm kế toánbài giảng môn thiết kếbài giảng môn thống kêngân hàng đề thi trắc nghiệm lịch sử 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánngân hàng đề thi trắc nghiệm địa lý 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánngân hàng đề thi trắc nghiệm giáo dục công dân 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánHuy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Chi nhánh Đà NẵngKế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Vân Long, quận Liên Chiểu, thành phố Đà NẵngKế toán quản trị tại Trường Cao đẳng Điện lực miền TrungKhống chế bề rộng vết nứt của dầm bê tông cốt thép theo các tiêu chuẩn thiết kếLập Kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành SơMở rộng cho vay kinh tế trang trại tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Quảng NgãiMở rộng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Tây CN Đà NẵngNghiên cứu biến tính mùn cưa làm vật liệu hấp phụ chất màu hữu cơ trong nướcNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ internet của FPT Telecom chi nhánh Đà NẵnNghiên cứu công nghệ sản xuất Biogas từ các chất phế thải của các đơn vị chăn nuôi gia súc, gia cầNghiên cứu dao động của nhà cao tầng dưới tác động của tải trọng động đấtNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Bình ĐịnNghiên cứu sự hài lòng đối với công việc của cán bộ công chức các cơ quan hành chính, sự nghiệp quận Ngũ Hành SơNghiên cứu thiết kế hệ thống đóng mở cửa âu tàuNghiên cứu thiết kế, chế tạo máy lạnh EjectorNghiên cứu xây dựng ứng dụng cho máy tính bảng UD Smartbook
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập