TÀI LIỆU các PHƯƠNG TRÌNH cơ bản

Tài liệu CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢN PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN doc

Tài liệu CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN doc
... Thiện - PTIT Chương 29 Các phương pháp phân tích mạch điện 7.1 Phương pháp điện áp nút 7.2 Phương pháp dòng điện vòng 7.3 Phương pháp dùng nguyên lý xếp chồng 7.4 Phương pháp nguồn tương đương ... Chương 30 7.1 Phương pháp điện áp nút (1) 7.1 Phương pháp điện áp nút • Nội dung phương pháp dựa định luật Kirchhoff • Các bước phương pháp: – Bước 1: Tính số nút Nn mạch điện cần phân tích, chọn ... CHƯƠNG CÁC KHÁI NIỆM, ĐỊNH LUẬT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN Nội dung Tổng quan Các thông số tác động thụ động Biểu diễn phức tác động điều hòa Trở kháng dẫn nạp Các khái niệm mạch...
 • 64
 • 613
 • 6

Tài liệu Các phương pháp bản của việc xây dựng DNA tái tổ hợp in vitro pptx

Tài liệu Các phương pháp cơ bản của việc xây dựng DNA tái tổ hợp in vitro pptx
... nhau, cách khâu nối thành phân tử DNA tái tổ hợp in vitro nhờ xử lý với DNA ligase Phương pháp nối trực tiếp tổng hợp đầu bổ sung Đối với đoạn DNA tạo cách xử lý enzyme giới hạn cắt thẳng HindII ... phân tử DNA tái tổ hợp gồm vector plasmid nhỏ pSC101 E coli DNA ''ngoại lai'' plasmid khác Chính kiện đặt móng mở triển vọng to lớn cho kỹ thuật DNA tái tổ hợp sau Hình Hai phân tử DNA khác ... chẳnghạn, việc nối đoạn DNA có đầu tạo thực theo hai cách sau: Nối trực tiếp DNA ligase phage T4 tổng hợp thêm đầu dính vào đầu 3' số nucleotide bổ sung cách sử dụng enzyme end-transferase, sau đoạn DNA...
 • 5
 • 290
 • 1

Tài liệu Các quy trình bản của khí lý tưởng và khí thực pdf

Tài liệu Các quy trình cơ bản của khí lý tưởng và khí thực pdf
... trình Các trình nhiệt động Làm tính đợc biến thiên entropy cho trình không thuận nghịch Ví dụ: tăng gấp đôi thể tích khí tởng hệ thống cô lập (U = 0): trình không thuận nghịch : Quá trình ... nghịch : Quá trình thuận nghịch Quá trình thuận nghịch trình ma sát, tiến hành vô chậm Các xác định trình thuận nghịch bớc : Nêu định nghĩa trình Viết phơng trình trình Tính thông số trạng thái ... Quá trình nhiệt động Các thông số cần tính P,v, T I ( h) u=i-pv L,l kt Q Cho khí tởng khí thực Một số công thức cần biết l12 = v2 v1 pv =...
 • 68
 • 784
 • 2

Tài liệu Các khái niệm bản của quá trình công nghệ cán thép ppt

Tài liệu Các khái niệm cơ bản của quá trình công nghệ cán thép ppt
... 2005 38 Giáo trình: Công nghệ cán thiết kế lỗ hình trục cán Bảng 2.3 Hệ số n3 phụ thuộc vào vật liệu Vật liệu Hệ số n3 Thép Cacbon (CT1) Thép P18 (ledeburit) Thép Peclit - mactenxit Thép ostenit ... Điều kiện cán vật liệu trục cán 1/16 ữ 1/15 1/15 Cán nguội thép thép hợp kim không nén trục sau ăn kim loại: Có dung dịch bôi trơn Không có dung dịch bôi trơn Cán nóng: Thép Thép hình Thép hình ... loại, độ bền, công suất động cơ, tốc độ cán v.v Hệ số phục hồi trục cán máy cán cụ thể nh sau: Máy cán phá, cán phôi : k = 0,08 ữ 0,15 Máy cán hình : k = 0,08 ữ 0,15 Máy cán dây thép : k = 0,05...
 • 39
 • 298
 • 3

Tài liệu Các thành phần bản của lập trình C doc

Tài liệu Các thành phần cơ bản của lập trình C doc
... " F o #include int a = 5; /* Bin ton cc */ void ham_vi_du() { int cuc_bo = 1; /* Bin cc b */ int a = 10; /* Bin cc b */ printf(Bin cc b hm vớ d:\n cuc_bo = %d\n a = %d\n, cuc_bo, a); ... { int cuc_bo = 100; /* Bin cc b */ ham_vi_du(); /* Gi hm vớ d */ printf(Bin cc b hm main:\n cuc_bo = %d\n, cuc_bo); printf(Bin ton cc:\n a = %d\n, a); } @e ? M u " U9 - ] @ * * R Bin cc b hm ... liu */ /* Nguyờn mu c c hm: khai bỏo tờn hm v c c tham s */ /* Khai bỏo c c bin ton cc */ p O 6N ' | 6N I * d I 7J main() { /* Khai bỏo bin */ /* C c cõu lnh */ } /* nh ngha c c hm */ @ " ' H @e...
 • 87
 • 352
 • 0

Tài liệu Các khái niệm bản của lập trình C doc

Tài liệu Các khái niệm cơ bản của lập trình C doc
... procedure) C c thu c tính C4 W - Basic - Nguyen Tri Tuan - DH.KHTN Tp.HCM Spring 2004 12 C c thành phần giao diện đồ họa (GUI)…(tt) GUI: Graphics User Interface C c dạng GUI bản: SDI - Single Document ... message wc.hInstance = hInstance; wc.hCursor = LoadCursor(hInstance, (LPSTR) IDC_CURSOR); wc.hIcon = LoadIcon(hInstance, (LPSTR) IDI_ICON); wc.hbrBackground = (HBRUSH) (COLOR_APPWORKSPACE + 1); wc.lpszMenuName ... họa c u tr c WNDCLASS typedef struct _WNDCLASS { UINT style; WNDPROC lpfnWndProc; int cbClsExtra; int cbWndExtra; HINSTANCE hInstance; HICON hIcon; HCURSOR hCursor; HBRUSH hbrBackground; LPCTSTR...
 • 22
 • 347
 • 0

Các phương trình bản của lý thuyết đàn hồi tuyến tính

Các phương trình cơ bản của lý thuyết đàn hồi tuyến tính
... G Trong đó: E - modul đàn hồi dọc trục; G - modul đàn hồi trượt; μ - hệ số Poisson; α - hệ số giãn nở nhiệt; 1-3 (1-11) Chương Các phương trình thuyết Đàn hồi tuyến tính T - độ biến thiên ... Các phương trình liên tục: 1-10 (1-39) Chương Các phương trình thuyết Đàn hồi tuyến tính Các biến dạng chuyển vị cần phải có thay đổi liên tục từ điểm sang điểm khác vật thể đàn hồi Điều kiện ... ⎨ yy ⎬ ⎨ ⎬ ⎪ ⎪ 1− μ ⎪0⎪ − μ ⎥ ε xy ⎦ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ (1-22) Chương Các phương trình thuyết Đàn hồi tuyến tính Trong đó: [D ] - ma trận đàn hồi vật liệu toán ứng suất phẳng ⎡2 E [D ] = ⎢2 μ 2(1 − μ...
 • 11
 • 2,215
 • 29

Cách giải các phương trình bản danh cho học sinh lớp 8 12

Cách giải các phương trình cơ bản danh cho học sinh lớp 8 12
... có hai phương trình để giải hai ẩn Từ phương trình toán ta có phương trình 2a + 5b − 12 = Ngoài phương trình ta có phương trình khác tạo mối liên hệ a b Đó b2 − a3 = Vậy ta có hệ phương trình ... 33 ; 4 Phương trình tựa đối xứng Là phương trình có dạng ax + bx3 + cx − bx + a = x Để giải phương trình ta chia hai vế cho x đặt t = x − , ta phương trình bậc hai theo t Ta giải phương trình ... Đ/s: 1+ & 1− Phương trình chứa Phương trình dạng A=B Để giải phương trình ta cần bình phương hai vế đặt điều kiện B ≥ A = B ⇔ A = B2 ; B ≥ 2x +1 = x −1 Ví dụ 18: Giải phương trình sau Các em cần...
 • 24
 • 678
 • 0

Tài liệu Các lệnh Shell bản trong Linux docx

Tài liệu Các lệnh Shell cơ bản trong Linux docx
... điều thú vị khác lệnh dạng pipe Bạn xuất lệnh thông qua lệnh khác Ví dụ: man mkdir | tail đưa thông tin dòng cuối trang xem "thủ công" lệnh mkdir Nếu lúc yêu cầu phải đăng nhập với tài khoản gốc ... nào, bạn dùng phím TAB để tự động hoàn chỉnh lệnh tên file Điều hữu ích bạn quen với lệnh Bạn sử dụng phím lên, xuống để cuộn xem lệnh nhập Bạn dùng lệnh đa dòng dòng Ví dụ như, muốn tạo ba thư ... eth() Bạn cài đặt thiết lập mạng địa IP cách dùng lệnh (xem man ifconfig) Nếu có điều chưa xác, bạn stop start (tức ngừng khởi_động) giao diện cách dùng lệnh ifconfig up/down -...
 • 4
 • 866
 • 3

Tài liệu Các điều kiện bản trong C# docx

Tài liệu Các điều kiện cơ bản trong C# docx
... số khái niệm Một số khái niệm ↔ Mảng chiều Trong đó:  Cột: Chiều thứ  Hàng: chiều thứ → Có cách để truy xuất đến ô (để lấy giá trị) DataGridView (các bạn ý hai câu lệnh này) Tên_DataGridView[Chỉ_số_cột, ... thị liệu dạng danh sách Một số thuộc tính thường dùng      Columns: Cho phép tùy chỉnh cột (Đặt tiêu đề cho Headers, lựa chọn kiểu cột(Checkbox, Button, Image…)) AutoSizeColumnsMode: Các ... ……………………………………………… ListView (tiếp) Sự kiện  SelectedIndexChanged: Khi người sử dụng thay đổi phần tử chọn Listview  ItemChecked: Khi Check vào biểu tượng Checkbox phần tử điều khiển ListView  ItemSelectionChanged...
 • 29
 • 895
 • 3

Tài liệu CÁC KHÁI NIỆM BẢN CỦA NGÔN NGỮ C docx

Tài liệu CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA NGÔN NGỮ C docx
... s1="con mèo c n chó con" đổi thành s2=" chó c n mèo con" CHƯƠNG : KIỂU C U TR C - Khái niệm : C u tr c kiểu liệu kiểu ghi(record) , cho phép nhiều loại liệu nhóm lại với ( Khái niệm c u tr c C ... vừa chó bó lại cho tròn 36 100 chân chẵn CHƯƠNG : HÀM CHƯƠNG TRÌNH VÀ C U TR C CHƯƠNG TRÌNH Chương trình viết ngôn ngữ C gồm dãy hàm c hàm main chương trình main 4.1/ Khái niệm : - Hàm đoạn chương ... x:y cho giá trị lớn x y 1.9/ C u tr c tổng quát chương trình viết ngôn ngữ C : #include < Thuvien.h> khai báo, thị tiền xử lý #define /* C c khai báo kiểu liệu, */ Type of { C c biến toàn c c, ...
 • 41
 • 283
 • 0

Tài liệu CÁC KHÁI NIỆM BẢN VỀ SINH THÁI HỌC pptx

Tài liệu CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ SINH THÁI HỌC pptx
... sinh thái Hệ sinh thái = Quần xã sinh vật + môi trường vô sinh Các hệ sinh thái xếp vào nhóm: - Nhóm hệ sinh thái cạn - Nhóm hệ sinh thái nước mặn - Nhóm hệ sinh thái nước 1.3.2 Cấu trúc hệ sinh ... Đặc trưng hệ sinh thái: 1.3.3.1 Sơ đồ hệ sinh thái: Hệ sinh thái đơn vị chức sinh thái học ánh sáng MT 6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2 Clorphyll Dòng dịch chuyển lượng Bất kỳ Hệ sinh thái có dòng ... Cộng sinh - Hợp sinh - Hội sinh - Hãm sinh - Ký sinh - Vật ăn thịt mồi 1.2 Quần thể, quần xã sinh vật: 1.2.1 Quần thể sinh vật: Khái niệm : Tập hợp tất cá thể loài sống chung nơi gọi quần thể sinh...
 • 7
 • 527
 • 0

Tài liệu Các nguyên tắc bản của kế tóan tài chính doanh nghiệp docx

Tài liệu Các nguyên tắc cơ bản của kế tóan tài chính doanh nghiệp docx
... toán tài xem đỉnh, kế toán quản trị làm đầy hết phần đáy tam giác phần II CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP: Các yêu cầu chất lượng thông tin kế toán: 1.1 Dễ hiểu: Thông tin kế toán ... Kỳ kế toán (Accounting period) Các nguyên tắc kế toán thừa nhận: Nguyên tắc giá phí (giá vốn) (Cost principle) Nguyên tắc doanh thu thực (nguyên tắc bán hàng) (Revenue realization) Nguyên tắc ... Ghi sổ kế toán bao gồm giai đoạn 2.5 Kế toán tài kế toán quản trị: Kế toán doanh nghiệp phân biệt thành kế toán tài kế toán quản trị 2.5.1 Kế toán tài (Financial Accounting): - Bộ phận kế toán...
 • 57
 • 354
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giải pháp mở rộng cho vay các doanh nghiệp tại vietinbank khánh hòa (tt)Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính nhằm lựa chọn các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tài trợ của các công ty cổ phần niêm yết tại cơ sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí mGuidelines for Preventing workplace violence for Healthcare and Social Service WorkersWORLD HAPPINESS REPORT 2017Tư tưởng giáo dục của khổng tử và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp giáo dục ở việt nam hiện nay tiểu luận cao họcTư tưởng pháp trị của hàn phi tử với sự nhận thức vai trò của pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay khóa luận tốt nghiệpC0 Controls and Basic LatinEste trong các đề thi đh từ 2007 2017Guide to Protecting the Confidentiality of Personally Identifiable Information (PII)Quan điểm toàn diện và sự vận dụng của đảng ta trong nghị quyết TW 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo khóa luận tốt nghiệpQuan niệm con người trong phật giáo và ảnh hưởng của nó đến lối sống con người hiện nayRecommended Immunization Schedule for Children and Adolescents Aged 18 Years or Younger, UNITED STATES, 2017cau hoi TPHH TB lan 1BỆNH SINH sản TRÊN CHÓ mèoSử dụng Maple giải bài tập vật lýBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TẬP VẬT LÍ 10(Circular E), Employers Tax Guide7 loai hinh thong minh thomas armstrongKhoi nguoi sang tao jack fosterton tu binh phap PDF
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập