Quá trình tiêu hóa hấp thu và chuyển hóa protein trong cơ thể

Đề tài: SỰ PHÂN GIẢI PROTEIN VÀ AXIT AMIN TIÊU HÓA PROTEIN TRONGTHỂ

Đề tài:  SỰ PHÂN GIẢI PROTEIN VÀ AXIT AMIN TIÊU HÓA PROTEIN TRONG CƠ THỂ
... động và pepsin họat động sẽ thủy phân protein thành amino acid NHÓM 6 Khử amine Phân giải amino acid Khử carboxyl Chuyển vị amine Các đường phân giải amino acid Khử amin enzyme khử Khử amine Khử amin đường oxi hóa Khử amine ... Chymotrypsin C SỰ PHÂN GIẢI PROTEIN AXIT AMIN Thủy phân đường phân giải protein phổ biến thực vật động vật Quá trình thủy phân protein xảy lysosome, nơi chứa nhiều enzyme thủy phân protein protease ... ruột : Aminopept idaza Đipeptidaza Tripeptidaza Enterokinaza Một số axit amin sử dụng để tổng hợp protein đặc hiệu cho thể Giai đoạn chuyển hóa cuả axit amin: Còn lại lượng axit amin phân giải...
 • 45
 • 454
 • 0

TIÊU HÓA, HẤP THỤ CHUYỂN HÓA LIPID

TIÊU HÓA, HẤP THỤ VÀ CHUYỂN HÓA LIPID
... TIÊU HÓA, HẤP THỤ VÀ CHUYỂN HÓA LIPID Thành Viên Nhóm: 1.Nguyễn Thị Kim Anh 2.Nguyễn Thị Hoàng 3.Hoàng Minh Thúy ... thể TIÊU HÓA LIPID Sự tiêu hóa lipid Ở miệng: lipase lưỡi hoạt tính yếu Ở dày: lipase hoạt tính yếu, chủ yếu tác động lên acid béo chuỗi ngắn Ở ruột non: hoạt động mạnh, nơi tiêu hóa lipid +Muối ... phóng vào hệ bạch huyết- chúng không trực tiếp vào máu kích thước chúng lớn để qua hệ thống mao mạch ruột Hệ bạch huyết cuối hợp với tĩnh mạch, mà chylomicron vào máu Chuyển hóa lipid Sự chuyển hóa...
 • 20
 • 2,140
 • 6

Mối quan hệ giữa thực phẩm chức năng quá trình tiêu hóa

Mối quan hệ giữa thực phẩm chức năng và quá trình tiêu hóa
... tiêu hóa chức miễn dịch 1.4 Phân biệt thực phẩm chức với thực phẩm truyền thống thuốc: Bảng 1.4.1 Phân biệt thực phẩm chức thực phẩm truyền thống TT Tiêu chí Thực phẩm truyền thống Mối quan hệ ... thực phẩm chức loại thực phẩm nằm giới hạn thực phẩm truyền thống thuốc Hay nói thực phẩm chức thuộc khoảng giao thoa thực phẩm thuốc Hình 1.4.1 Mối liên hệ thực phẩm truyền thống -thực phẩm chức ... Vậy thực phẩm chức gì? Được người hấp thụ cánh nào? Hay nói cách khác có mối quan hệ đến trình tiêu hóa? Để trả lời câu hỏi tìm hiểu kĩ vể thực phẩm chức nói chung thực phẩm chức hỗ trợ tiêu hóa...
 • 26
 • 334
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh tế đối với dịch vụ hấp thụ CO2 của dự án trồng rừng theo chế phát triển sạch (AR-CDM) tại Cao Phong – Hòa Bình.doc

Đánh giá hiệu quả kinh tế đối với dịch vụ hấp thụ CO2 của dự án trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch (AR-CDM) tại Cao Phong – Hòa Bình.doc
... sở lý luận kinh nghiệm thực tiễn đánh giá hiệu kinh tế môi trường dự án trồng rừng hấp thụ CO2 theo chế phát triển Chương II: Hiện trạng dự án trồng rừng hấp thụ CO2 theo CDM Cao phong Hòa ... Đánh giá hiệu kinh tế dịch vụ hấp thụ CO2 dự án AR-CDM Cao Phong - Hòa Bình CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG Nguyễn Hà Linh Kinh tế - Quản ... GVHD: PGS.TS Nguyễn Thế Chinh CỦA DỰ ÁN TRỒNG RỪNG HẤP THỤ CO2 THEO CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN SẠCH 1.1 Dịch vụ môi trường rừng hấp thụ CO2 Do ảnh hưởng trực tiếp tượng hiệu ứng nhà kính (chủ yếu khí...
 • 100
 • 485
 • 4

quá trình truyền bá tiếp thu những hệ tư tưởng trong thời kỳ Bắc thuộc (Nho, Đạo, Phật) đối với đời sống văn hóa làng Việt

quá trình truyền bá tiếp thu những hệ tư tưởng trong thời kỳ Bắc thuộc (Nho, Đạo, Phật) đối với đời sống văn hóa làng Việt
... người Việt Thời kỳ Bắc thu c khoảng thời gian dài với nhiều biến động nhiều luồng tưởng, phạm vi tiểu luận xin đề cập đến tác động ba luồng tưởng Nho, Đạo,Phật tới đặc trưng làng việt Nam ... bão, ác giả ác báo b, Tác động tới văn hóa làng Cũng giống Đạo giáo, tác động Phật giáo tới văn hóa làng chủ yếu lĩnh vực tưởng đạo đức, lối sống, tín ngưỡng nghệ thu t - Người Việt Nam tìm ... cấp biến chuyển Vì có giá trị phổ biến hệ thống tưởng tôn giáo có sức sống lâu dài (7) Người Việt Nam tiếp thu luồng tưởng thường có khuynh hướng tiếp thu giá trị phổ biến, giá trị tồn thừa...
 • 9
 • 439
 • 5

đánh giá hiệu quả kinh tế đối với dịch vụ hấp thụ co2 của dự án trồng rừng theo chế phát triển sạch (ar-cdm) tại cao phong –hòa bình

đánh giá hiệu quả kinh tế đối với dịch vụ hấp thụ co2 của dự án trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch (ar-cdm) tại cao phong –hòa bình
... CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN TRỒNG RỪNG HẤP THỤ CO2 THEO CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN SẠCH 1.1 Dịch vụ môi trường rừng hấp thụ CO2 Do ảnh ... Chương I: sở lý luận kinh nghiệm thực tiễn đánh giá hiệu kinh tế môi trường dự án trồng rừng hấp thụ CO2 theo chế phát triển Chương II: Hiện trạng dự án trồng rừng hấp thụ CO theo CDM Cao phong ... Nguyễn Thế CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỊCH VỤ HẤP THỤ CO2 TRONG DỰ ÁN AR-CDM TẠI CAO PHONG – HÒA BÌNH 3.1 Khái quát số lợi ích dự án đem lại Các lợi ích dự án đem lại tổng hợp đây:...
 • 101
 • 224
 • 0

Giáo án Sinh 11 (NC) - THỰC HÀNH : CHỨNG MINH QUÁ TRÌNH QUANG HỢP HẤP THỤ CO2 – QUÁ TRÌNHHẤP THẢI CO2 doc

Giáo án Sinh 11 (NC) - THỰC HÀNH : CHỨNG MINH QUÁ TRÌNH QUANG HỢP HẤP THỤ CO2 – QUÁ TRÌNH HÔ HẤP THẢI CO2 doc
... Thí nghiệm QH hấp thụ CO2 GV vấn đáp :khi đưa bịch Lấy toàn không khí hộp tối chứa sáng CO2 lại trên, chuyển nhanh vào bịch có 3% ? pôliêtilen có sẵn 50 gr tươi,sau để ánh sáng , khoảng đưa vào ... , ghi nhận kết CO2 3% Cho nhóm làm lại ghi lại kết D Thu hoạch Cho học sinh viết báo cáo cách sử dụng máy, cách lấy mẫu làm thí nghiệm cho thí nghiệm hấp quang hợp xanh Học sinh giải thích ... khí -Vì không thực hành vào,dây thứ cắm vào nút dẫn khí ra.Mở mà phải để sau 2giờ ? cung tắc nguồn điện , điều chỉnh nút đo để máy hiển thị số ( tức 0% ) Bước : Sau dùng xi lanh hút 20 ml khí CO2...
 • 3
 • 753
 • 4

QUÁ TRÌNH LỌC TÁCH VẬT LÝ - Chương 1 : ỨNG DỤNG QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT, HẤP THỤ TRONG CÔNG NGHỆ LỌC DẦU ppsx

QUÁ TRÌNH LỌC TÁCH VẬT LÝ - Chương 1 : ỨNG DỤNG QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT, HẤP THỤ TRONG CÔNG NGHỆ LỌC DẦU ppsx
... Nhit sụi Pa, oC -0 .5 -4 2 .1 -8 8.5 36 .1 (C5) S a 3 0-4 0 3 0-5 0 1 0-2 0 2 0-3 0 Ch s hi lu 3-6 4-5 0. 2-0 .5 1- 4 p sut nh, bar 14 15 25 0.2 Nhit , oC nh/ỏy 75/200 45/95 50 /10 0 80 /14 0 1. 3.2.2 S cú thit b ... rt rng (ts =14 0-3 00oC) Thụng thng nú c s dng ch yu cho mc ớch: - Dựng lm nguyờn liu sn xut nhiờn liu phn lc (ts =16 0-3 00oC, C 1 1- C17 ,18 , l ng dng chớnh) - Du ho dõn dng (ts =14 4-2 77oC, loi ớt lu hunh) ... nh bi nh lut Stock: r ( )g à2 - Vd: tc lng (m/s); r: ng kớnh git nc (m) - 1: lng riờng ca pha phõn tỏn, nc, (kg/m3) - 2: lng riờng ca pha liờn tc, du thụ, (kg/m3) - à 2: nht ng lc ca pha...
 • 30
 • 252
 • 0

MỘT số QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN PHÂN THỨ ỨNG DỤNG TRONG tài CHÍNH

MỘT số QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN PHÂN THỨ và ỨNG DỤNG TRONG tài CHÍNH
... I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC T NHIấN NGUYN TIN DNG số trình ngẫu nhiên phân thứ ứng dụng tài Chuyờn ngnh: Lý thuyt xỏc sut v thng kờ toỏn hc Mó s: 62 46 15 01 LUN N TIN ... Xt dWtH , t [0, T ] Trong trng hp H > 12 , nghim ca phng trỡnh cho bi H Xt = X0 eàt+Wt Tht vy, khng nh c suy t cụng thc i bin Mnh H 1.7 v bi vỡ eàt+Wt C H [0, T ] h.c.c Trong trng hp H < 12 ... Itụ c in khụng th ỏp dng c v ta cn xõy dng hn mt lý thuyt mi cho h ng lc ngu nhiờn iu khin bi fBm Trong khong 16 nm tr li õy, tc l bt u t nhng nm 1995, tớnh toỏn ngu nhiờn i vi fBm mi t c cỏc phỏt...
 • 95
 • 159
 • 1

TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH HOUBLON HÓA,LẮNG TRONG LÀM LẠNH DỊCH HOUBLON HÓA

TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH HOUBLON HÓA,LẮNG TRONG VÀ LÀM LẠNH DỊCH HOUBLON HÓA
... Qua trình làm báo cáo “ Quá trình houblon hóa, lắng làm lạnh - dịch houblon hóa có thêm kiến thức công nghệ sản xuất bia.Nắm vững mục đích, cách thực cấu tạo thiết bị sữ dụng houblon hóa ,quá trình ... cặn cho dịch đường Hạ nhiệt độ dịch đến nhiệt độ lên men Bảo hòa oxy cho dịch lên men Cách tiến hành Có phương pháp lắng làm lạnh dịch đường: - Phương pháp 1: Dịch đường sau houblon hóa tiến ... bã hoa xong, dịch đường đưa tách cặn thiết bị lắng whirpool Sau phần dịch đưa làm lạnh phần cặn cho qua máy li tâm - Phương pháp 3: Sau tách xong bã hoa ,dịch đường làm nguội sơ làm lạnh đến nhiệt...
 • 4
 • 369
 • 6

Nghiên cứu quá trình oxy hóa hoàn toàn CO Hydrocacbon trong khí thải động sử dụng xúc tác dạng Nano

Nghiên cứu quá trình oxy hóa hoàn toàn CO và Hydrocacbon trong khí thải động cơ sử dụng xúc tác dạng Nano
... ton hi hydrocacbon núi riờng v hn hp khớ thi hydrocacbon v CO ng c diesel núi chung Xỳc tỏc nano 5%CuO-1%Pt/5%CeO2-La2O3SiO2/Al2O3(TS) cú hot tớnh cao i vi phn ng oxi húa hon ton cỏc hp cht hydrocacbon ... qu x lý hydrocacbon v CO khớ thi ng c 3.4 KT QU TH NGHIM B XC TC DOC X Lí KH TRấN NG C 3.4.1 Kt qu th nghim khớ thi hydrocacbon v CO trờn ng c cha lp b xỳc tỏc DOC Kt qu lng khớ phỏt thi hydrocacbon ... 1,10 1,10 0,66 0,46 0,46 CO [g/kWh] 0,998 4,50 4,00 2,10 1,50 1,50 3.4.2 Kt qu th nghim khớ thi hydrocacbon v CO trờn ng c lp b xỳc tỏc DOC Kt qu khớ phỏt thi hydrocacbon v CO ng c xe buýt trc v...
 • 25
 • 57
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyển hóa protein trong cơ thểsự chuyển hóa protein trong cơ thểquá trình tiêu hóa và hấp thuquá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ănquá trình tiêu hóa và hấp thu lipidquá trình tiêu hóa và hấp thụ oxy hóa axit béochuong 1 qua trinh tieu hoa hap thu thuc anquá trình tiêu hóa thức ăn ở thú ăn thịthấp thu và chuyển hóa vitamin hsự hấp thu và chuyển hóahấp thu và chuyển hoáquá trình tiêu hóatrình bày quá trình tiêu hóa thức ăn ở khoang miệngquá trình tiêu hóa thức ăn ở khoang miệngquá trình tiêu hóa thức ăn ở miệngLuận văn thạc sĩ Phát triển chất lượng dịch vụ ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú ThọHợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch tại việt nam (tt)Hành vi xâm phạm quyền tác giả, thực trạng và giải phápẢnh hưởng của phật giáo đối với đời sống tinh thần nhân dân thành phố Đà Nẵng hiện nayNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm chay tại thành phố Đà Nẵng8 de hay on HKIITNTL toan 12 nam 2017DONGNQA (1)12A 120 20912A 120 485CÁC BẤT ĐẲNG THỨC CƠ BẢN ỨNG DỤNG ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC12A 120 phieudapanDe thi HK2 co dap an TN giai chi tiet TLDE THI HOC KI II 2016201715 phut dhamde 11de cuong on tap hk2 tn va tlDe HK2 anh 12De thi thu THPT quoc gia 2017 mon tieng anh de 005DE THI THU TNQG 3DE THI THU TNQG 5de thi TNTHPT tu soan
Đăng ký
Đăng nhập