Giáo trình lý luận dạy học phần 2 bùi thị mùi

Giáo trình luận dạy học sinh học và kỹ thuật nông nghiệp phần 2 đh huế

Giáo trình lý luận dạy học sinh học và kỹ thuật nông nghiệp phần 2  đh huế
... luật sinh học thành phần kiến thức nội dung chơng trình sinh học ? 66 Chơng VI CáC HìNH THứC Tổ CHứC DạY HọC I Đặc ĐIểM Hệ THốNG Tổ chức DạY HọC HIệN NAY Các hệ thống tổ chức dạy học luận dạy ... giảng dạy sinh học Vận dụng đờng nh để dạy định luật tơng tác gen định luật Hacđi - Vanbec Hãy phân biệt khái niệm sinh học, trình sinh học, quy luật sinh học Tại nói kiến thức khái niệm sinh học, ... định luật sinh học đời từ thực tiễn phải đợc trở lại vận dụng vào thực tiễn Xuất phát từ sở luận trên, nêu bớc giảng dạy quy luật sinh học sau : b) Các bớc giảng dạy quy luật sinh học : bớc...
 • 27
 • 85
 • 0

Giáo trình luận dạy học sinh học và kỹ thuật nông nghiệp phần 1 đh huế

Giáo trình lý luận dạy học sinh học và kỹ thuật nông nghiệp phần 1  đh huế
... TƯợNG, NHIệM Vụ PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU CủA luận dạy học SINH HọC i Đối TƯợNG CủA luận dạy học SINH HọC Vị trí luận dạy học sinh học Trớc xác định vị trí luận dạy học sinh học, ta cần ... Vụ PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU CủA luận dạy học SINH HọC. 4 i Đối TƯợNG CủA luận dạy học SINH HọC .4 II NHIệM Vụ CủA luận dạy học sinh học .7 III Mối LIÊN Hệ CủA luận ... bào ; Sinh sinh tế bào ; Di truyền tế bào học ; Tế bào học tiến hoá Cơ thể Sinh học thể Hình thái học ; Giải phẫu học ; Sinh học ; Mô phôi học ; Sinh học - Sinh thái sinh học tiến...
 • 55
 • 76
 • 0

giáo trình luận dạy học

giáo trình lý luận dạy học
... mục tiêu dạy học b Mục tiêu kỹ (psychomotorish): Phân loại nục tiêu dạy học nhận thức thái độ có giá trò lớn việc lập chương trình hoạt động dạy học thuyết Tương tự, mục tiêu dạy học tâm vận ... N C A QÚA TRÌNH D Y H C Giáo viên Trang 37 Học sinh Nội dung dạy học PTDH: Tr c quan PTDH: Trực quan i u n Luy n t p Hình 13 Mối quan hệ trình dạy học T s ta th y rõ m i quan h gi a giáo viên ... vây dạy học cần kết hợp sử dụng phương tiện dạy học 3.2 M T S BI N PHÁP T NG HI U QU D Y H C Như phân tích phần trên, phương tiện day học đóng vai trò quan trong qua trình dạy học Nó làm cho học...
 • 107
 • 1,539
 • 4

Giáo trình luận dạy học văn học

Giáo trình lý luận dạy học văn học
... dạy học có tính đặc thù dạy học văn như: đọc diễn cảm, diễn giảng, đàm thoại, trực quan, dạy học nêu vấn đề dạy học khám phá dạy học văn Yêu cầu SV: Cần hiểu mối quan hệ biện chứng mục đích dạy ... Development, 1992) CHƯƠNG : CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NGỮ VĂN I TIẾP NHẬN VĂN HỌC VÀ DẠY HỌC VĂN II CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NGỮ VĂN III PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN IV DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ TỪ KHÓA - Tiếp nhận tích ... luận người đọc - học sinh với giáo viên, học sinh với tác phẩm Ðiều phù hợp với nguyên tắc dạy học luận dạy học đại: học cách khám phá (learnning by discovering) Nguyên tắc dạy học trái ngược...
 • 132
 • 358
 • 0

luận dạy học - Phần 2 pptx

Lý luận dạy học - Phần 2 pptx
... chủ thể trình dạy học; mục đích dạy học; nội dung dạy học; phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học; kết dạy 19 học; môi trường dạy học ? Trình bày cấu trúc trình dạy học theo quan ... nói riêng trình dạy học Như vậy, chất trình dạy học trình nhận thức độc đáo HS ? Từ luận chất trình dạy học hãy: - Lấy ví dụ thực tiễn dạy học môn học để chứng minh - Rút học sư phạm cần thiết ... hướng trên: - Ngoài phần cứng”, chương trình dạy học cần thiết kế phần mềm” môn học - Tăng cường môn học tự chọn - Luôn cập nhật thông tin trình dạy học - Hướng dẫn HS cách sưu tầm, xử lý, sử dụng...
 • 16
 • 183
 • 2

giáo trình luận dạy học

giáo trình lý luận dạy học
... luận dạy học phổ thơng - luận dạy học kỹ thuật tổng hợp - luận dạy học đại học - luận dạy học mơn, - luận dạy học chun ngành - luận dạy học chun nghiệp Nhiệm vụ luận dạy học ... khoa học khác nhau, luận dạy học có chun biệt hóa thành khoa học hẹp Nhưng tổng thể luận dạy học cóa hai phận tri thức chủ yếu luận dạy học đại cương luận dạy học chun biệt: - luận ... hệ giáo viên học sinh,… - Những phương pháp hình thức tổ chức dạy học; - Tổ chức dạy học: kế hoạch dạy học, khâu q trình dạy học - Q trình dạy thuyết thực hành TÍNH HAI MẶT CỦA LÝ LUẬN luận...
 • 107
 • 313
 • 3

Giáo trình luận dạy học sinh học chương 1 nguyễn phúc chỉnh

Giáo trình lý luận dạy học sinh học  chương 1  nguyễn phúc chỉnh
... luận dạy học sinh học , giáo trình PPDH cụ thể gồm Dạy học Sinh học trường trung học sở” Dạy học Sinh học trường phổ thông” MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG Giáo trình Đại cương luận dạy học Sinh học ... khoa học giáo dục thuộc chuyên ngành luận phương pháp dạy học Sinh học 1. 1 Đối tượng nghiên cứu luận dạy học Sinh học (LLDHSH) Đối tượng nghiên cứu LLDH Sinh học quy luật trình dạy học Sinh ... với chất đối tượng nghiên cứu Lí luận dạy học Sinh học Đối tượng nghiên cứu luận dạy học Sinh học trình dạy học giáo dục môn Sinh học Quá trình dạy học Sinh học xác định hệ thống gồm yếu tố...
 • 83
 • 131
 • 1

Tài liệu ly luan day hoc chuong 2

Tài liệu ly luan day hoc chuong 2
... môn Toán (Lý, Hóa ) trường THPT X TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Hữu Châu (20 05), Những vấn đề chương trình trình dạy học, NXB giáo dục, Hà Nội Đặng Thành Hưng (20 02) , Dạy học đại- Lý luận, biện pháp, ... học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Phan Trọng Ngọ (20 05), Dạy học phương pháp dạy học nhà trường, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội Trần Thị Tuyết Oanh (20 05), Giáo dục học T1, NXB Đại học Sư phạm ... tố kích thích đạo việc nắm tri thức, hình thành kỹ kỹ xảo phát triển lực nhận thức CÂU HỎI VÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Có quan điểm cho rằng: suy nghĩ thúc đẩy hành động, hành động tạo nên thói quen,...
 • 4
 • 276
 • 4

Tài liệu GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC - phần 2 doc

Tài liệu GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC - phần 2 doc
... (g/l) 24 Số ml/lit môi trường A EDTA 0,80 Fe2(SO4)3 0,38 NH4NO3 82, 5 KNO3 95,0 H3BO3 1 ,24 KH2PO4 34,0 KI 0,166 Na2MoO4.2H2O 0,050 CoCl2.2H2O 0,005 MgSO4 74,00 MnSO4.7 H2O 4,46 ZnSO4.7 H2O 1, 72 CuSO4 ... (g/l) 25 Số ml/lit môi trường Ca(NO)3 4H2O 3,0 Na2SO4 2, 0 KNO3 0,80 KCl 0,65 NaH2PO4 0,19 MgSO4.7H2O 75,0 MnSO4 0,50 ZnSO4.7H2O 0,30 H3BO3 0,15 KI 0,075 CuSO4 5H2O 0,001 Na2MoO4 0, 025 D Fe2(SO4)3 ... 0 ,20 – 0 ,25 mg/l - α -NAA (Naphtylacetic acid): 0,1 – mg/l - IBA (indolbutylic acid): 1-5 mg/l - β -IAA (Indolacetic acid): – 20 mg/l - Kinetin (6-Fucfuryl aminopurine): 0,1 – mg/l - GA (Gibberellic...
 • 11
 • 317
 • 3

vấn đề người đọc và tiếp nhận văn học với việc biên soạn giáo trình luận văn học ở việt nam sau 1986 và mục lục của khóa luận

vấn đề người đọc và tiếp nhận văn học với việc biên soạn giáo trình lý luận văn học ở việt nam sau 1986 và mục lục của khóa luận
... đề người đọc tiếp nhận văn học với việc biên soạn giáo trình luận văn học Việt Nam sau 1986 2.4.1 Vấn đề người đọc tiếp nhận văn học tổng thể kết cấu giáo trình luận văn học 2.4.2 Vấn đề ... giáo trình nước ta 2.4.2 Vấn đề người đọc tiếp nhận văn học – biểu đổi tư biên soạn giáo trình luận văn học phân tích cách trình bày tổ chức vấn đề người đọc tiếp nhận văn học bốn giáo trình ... 1986 2.4.1 Vấn đề người đọc tiếp nhận văn học tổng thể kết cấu giáo trình luận văn học 2.4.2 Vấn đề người đọc tiếp nhận văn học – biểu đổi tư biên soạn giáo trình luận văn học ...
 • 28
 • 591
 • 1

Tài liệu Luận văn " Vấn đề người đọc và tiếp nhận văn học với việc biên soạn giáo trình luận văn học ở Việt Nam sau 1986 và Mục lục của khóa luận " ppt

Tài liệu Luận văn
... đề người đọc tiếp nhận văn học với việc biên soạn giáo trình luận văn học Việt Nam sau 1986 2.4.1 Vấn đề người đọc tiếp nhận văn học tổng thể kết cấu giáo trình luận văn học 2.4.2 Vấn đề ... giáo trình nước ta 2.4.2 Vấn đề người đọc tiếp nhận văn học – biểu đổi tư biên soạn giáo trình luận văn học phân tích cách trình bày tổ chức vấn đề người đọc tiếp nhận văn học bốn giáo trình ... 1986 2.4.1 Vấn đề người đọc tiếp nhận văn học tổng thể kết cấu giáo trình luận văn học 2.4.2 Vấn đề người đọc tiếp nhận văn học – biểu đổi tư biên soạn giáo trình luận văn học ...
 • 28
 • 426
 • 5

GIÁO TRÌNHLUẬN VĂN HỌC PHẦN TÁC PHẨM VĂN HỌC pptx

GIÁO TRÌNH LÍ LUẬN VĂN HỌC PHẦN TÁC PHẨM VĂN HỌC pptx
... Hơn nữa, tác phẩm văn học đònh vò nhà văn lòch sử văn học Các thứ vò văn chương vào vò thứ đời mà phải vào tác phẩm Tuổi thọ văn học nhà văn phụ thuộc vào tuổi thọ tác phẩm Tác phẩm nhà văn tên ... bao "văn só" biến khỏi ký ức nhân loại tác phẩm họ chưa đủ lưu dấu với thời gian Tác phẩm văn học yếu tố làm nên văn học hay trào lưu văn học Không có tác phẩm trào lưu văn học hay văn học Sự ... văn học, tác phẩm văn học giữ vai trò trung tâm Hầu đặc trưng, thuộc tính, chất văn học tìm thấy tác phẩm Các quy luật chung văn học luận văn học, lòch sử văn học, phê bình văn học rút xuất...
 • 124
 • 1,449
 • 43

GIÁO TRÌNH THỦY SINH VẬT HỌC PHẦN 2

GIÁO TRÌNH THỦY SINH VẬT HỌC PHẦN 2
... ngành Nuôi trồng thuỷ sản Thực vật nớc có tảo khâu trình sản sinh chất hữu thuỷ vực Sản lợng sơ cấp thuỷ vực khâu quan trọng định suất sinh học thuỷ vực (đã trình bày phần trớc) Nhiều loài tảo thức ... sống kí sinh Tảo mắt thờng phát triển mạnh nhiệt độ cao (mùa hè) ý nghĩa: Do nhiều loài tảo mắt có vỏ cứng cá động vật thuỷ sinh khác khó tiêu hoá Một số thức ăn động vật nớc Là sinh vật thị ... trực tiếp cá ăn thực vật bậc cao nh bèo tấm, rong đuôi chó, rau lấpxác chết thực vật bậc cao thuỷ vực tạo mùn bã hữu thức ăn nhiều động vật thuỷ sinh - Là nơi cho động vật thuỷ sinh trú ngụ (cá con,...
 • 33
 • 576
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình lý luận dạy học toángiáo trình lý luận dạy học tiểu họcgiáo trình lý luận dạy học hóa họcgiáo trình lý luận dạy học sinh họcgiáo trình lý luận dạy học đại họcgiáo trình lý luận dạy học hiện đạigiáo trình lý luận dạy học môn toángiáo trình lý luận dạy học spktgiao trinh ly luan day hocgiao trinh lý luận dạy học ở trường thcsgiáo trình lý luận dạy học địa lýgiáo trình lý luận dạy học chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc igiáo trình lý uận dạy họcdownload giáo trình lý luận văn họcgiáo trình lý luận văn họcThiết kế và bảo mật web serverNgôn ngữ lập trình c# chương 1Công nghệ HSDPA và ứng dụngLy truong thanh que 4240 assignsubmission file 4a10 ly truong thanh que robert frosts poem the road not taken a cognitive linguistic approachHoàn thiện hoạt động chuổi cung ứng tại công ty dược phẩm EUVIPHARMCác nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các công ty niêm yết trên sàn hoseHoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namLKT-Tạ Thị Thanh Thủy-Góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ trong pháp luật Việt NamLKT-Trần Thị Hồng Thúy-Kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật cạnh tranh và pháp luật sở hữu trí tuệHoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng biên hòaĐo lường mức độ hài lòng khách hàng về dịch vụ của sacombankLL_Lê Thị Bình Tuyết_Hoạt động giám sát của HĐ nhân dân cấp huyên qua thục tien tinh Thanh HóaMối quan hệ giữa hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại đại lý dịch vụ xe ô tô khu vực TP HCMNghiên cứu nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro cho các doanh nghiệp thủy sản ở việt namLL_Nguyễn Thu Hường_Áp dụng pháp luật của tòa án nhân dân trong giải quyết án hôn nhân và gia đình qua thực tiển tỉnh Thái NguyênLL_Phạm Tiến Thành_Từ biện phaspxuwr lý hành chính đưa và cơ sở chwuax bệnh đến biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcLL_Trần THị Phương_ Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra ở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc GiangTổng hợp các câu trắc nghiệm đồ thịLL-Phạm Anh Tuấn-Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiệnTài liệu ôn thi THPT quốc gia môn vật lý mức độ tốt nghiệp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập