ke hoach dai hoi chi doi 15 16

KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI CHI ĐỘI
... kiểm: 1.100% đội viên thực tốt điều Bác Hồ dạy thực nghiêm túc nội quy, quy định chi đội, liên đội Nhà trường đề Không vi phạm an toàn giao thông nói không với ma tuý học đường 2 .Đội viên phải ... III.Các hoạt động khác: 1.100% đội viên chi đội tham gia nhiệt tình phong trào thi đua nhà trường liên đội phát động như: thể dục thể thao, văn nghệ, buổi mít tinh, hội trại, … 2.Tham gia tốt có ... tinh thần tập thể chi đội 5.Bảo quản tốt sở vật chất đồ dùng dạy học lớp học nhà trường Chung tay xây dựng môi trường học tập thân thiện xanh - - đẹp 6.Chỉ tiêu phấn đấu: 100% đội viên xếp loại...
 • 3
 • 132
 • 0

bao cao -ke hoach dai hoi chi doan

bao cao -ke hoach dai hoi chi doan
... sau: +LĐTT: 9đ/cchiếm 31% +Hoàn thành nhiệm vụ:20đ/c chi m 69% +Không có đoàn viên không hoàn thành nhiệm vụ +Đoàn viên giáo viên giỏi huyện:1đ/c chi m 3,4% + ĐV công chức XS :20đ/c chi m 69 % +GV ... nghiệm cha cao +để khắc phuc tình tình trạng chi đoàn cần trì chế độ đặn 1lần/tháng Có quy chế hoạt động phân công nhiệm vụ cụ thể cho tng đoàn viên, Chi đoàn cần iàm tốt công tác tham mu với chi nhà ... sinh ,cũng nh việc thực nhiệm vụ nhiều hạn chế c .Chi đoàn: Chi đoàn 30 ĐV có 10đ/cđại học, có 20đ/c cao đằng.Đa số đ/c trẻ nhiệt tình công tác .chi đoàn đợc phân công tác đoàn đội nhà trờng ,cùng...
 • 8
 • 1,552
 • 1

Kế hoạch Đại hội Liên đội năm 2010-2011

Kế hoạch Đại hội Liên đội năm 2010-2011
... hành đại hội chi đội thời gian từ ngày - Mục đích: để bầu chọn đội viên u tú vào BCHLĐ chi đội chon bạn có thành tích xuất sắc học tập nh hoạt động lớp trờng, ý thức tốt dự đại hội liên đội ... cáo tổng kết năm học 2010-2011 dự thảo phơng hớng nhiệm vụ năm học 2010-2011 V Dự trù kinh phí: Tăng âm loa máy: Trang trí khánh tiết chè nớc Khăn quàng Liên hoan toạ đàm Ngời xây dựng kế hoạch ... quàng Liên hoan toạ đàm Ngời xây dựng kế hoạch Xác nhận BGH nhà trờng TPT HT Nguyễn Thị Hà Lê Thị Liên ...
 • 2
 • 237
 • 0

KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI
... Thông báo kết bầu cử + BCH liên đội mắt Đại hội, nhận nhiệm vụ + Ý kiến phát biểu Đại biểu + Thông qua nghị Đại hội + Bế mạc Đại hội C PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ CHUẨN BỊ CHO ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI CHÍNH ... Ca Thanh Hường Trần Tấn Phong Huỳnh Thị Hữu Mua quà liên hoan buổi Đại hội: Đ/c Trần Thị Thu Hà BGH Duyệt kế hoạch Người lập kế hoạch TPT Hiệu trưởng Nguyễn Phi Hùng Nguyễn Thị Kim Xuân Nơi nhận ... tổng kết năm học 2009 – 2010 phương hướng công tác đội năm học 2010 - 2011 (Phụ trách: Đ/c TPT đội) Trang trí, khánh tiết, kê bàn ghế: Đ/c Ca Thanh Hường Trần Tấn Phong Huỳnh Thị Hữu Mua quà liên...
 • 2
 • 251
 • 0

KẾ HOẠT ĐẠI HỘI CHI ĐỘI 2010-2011

KẾ HOẠT ĐẠI HỘI CHI ĐỘI 2010-2011
... nhận nhiệm vụ 14 Bầu đại biểu dự đại hội liên đội đại diện vào BCH liên đội 15 Thông qua Nghị Đại hội 16 Tổng kết, bế mạc Đại hội II THỜI GIAN TIẾN HÀNH: - Đại hội chi độ mẫu: h 00 ngày 28 tháng ... kết bầu cử Ban huy Đội mắt Đại hội, đại diện Hội đồng xã, phường, Tổng phụ trách phụ trách Chi đội công nhận ban huy Đội giao nhiệm vụ 13 Đại diện Ban huy Đội phát biểu nhận nhiệm vụ 14 Bầu đại ... lãnh đạo nhà trường, phụ trách chi đội( GVCN lớp), BCH chi đội - Đại hội lớp lại: 01 tháng 11 đến hết ngày 05 tháng 11 năm 2010 (Báo cáo lịch tổ chức chương trình đại hội cho TPT trước ngày 01/11/2010)...
 • 2
 • 72
 • 0

Kế hoạch đại hội liên đội

Kế hoạch đại hội liên đội
... BCH liên đội chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình tổ chức đại hội - BCH chi đội chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, tổ chức đại hội chi đội để bầu đại ... hoạch, chuẩn bị nội dung, tổ chức đại hội chi đội để bầu đại biểu dự đại hội liên đội DUYỆT CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH Tổng phụ trách Nguyễn Thanh Hải ...
 • 3
 • 369
 • 1

Kế hoạch đai hội liên đội

Kế hoạch đai hội liên đội
... chi đội 2/.Bạn chi đội 3/Bạn chi đội 4/Bạn .chi đội 5/ Bạn .chi đội 6/ Bạn .chi đội 7/ Bạn .chi đội 8/ Bạn .chi đội 9/ Bạn .chi đội 10/ Bạn .chi đội 11/ Bạn .chi đội 12/ Bạn .chi đội ... đội 9/ Bạn .chi đội 10/ Bạn .chi đội 11/ Bạn .chi đội 12/bạnchi đội 13/Bạnchi đội 14/Bạn.chi đội 15/Bạn.chi đội 16/Bạn chi đội 17/Bạn chi đội -Ngoài danh sách ứng cử đại hội bạn tham gia ... BCH Liên đội Năm học 2012 2013 không? *Danh sách Đề cử: 1/ Bạn chi đội 2/.Bạn chi đội 3/Bạn chi đội 4/Bạn .chi đội 5/ Bạn .chi đội 6/ Bạn .chi đội 7/ Bạn .chi đội 8/ Bạn .chi đội 9/...
 • 5
 • 68
 • 0

Kế hoạch Đại hội Liên đội (tham khảo)

Kế hoạch Đại hội Liên đội (tham khảo)
... huy Liên Đội 14 Công bố kết bầu cử 15 Ban huy mắt Đại hội 16 Ban huy họp phiên thứ 17 TPT công nhận giao nhiệm vụ, trao cấp hiệu cho BCH 18 Đại diện Ban huy hạ tâm 19 Thư kí thông qua nghị đại hội ... biểu báo cáo tổng kết phương hướng hoạt động Ý kiến Ban giám hiệu Ý kiến đoàn cấp 10 Tự phê Ban huy Liên Đội 11 Ban huy tuyên bố hết nhiệm kỳ 12 Thông qua cấu Ban huy Liên đội nhiệm kỳ 2013-2014 ... Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư kí, tổ bầu cử Báo cáo tổng kết công tác đội phong trào thiếu nhi 2012 – 2013 Dự thảo phương hướng công tác Đội phong trào thiếu nhi...
 • 2
 • 114
 • 1

Kế hoạch hướng dẫn tổ chức đại hội chi đội

Kế hoạch hướng dẫn tổ chức đại hội chi đội
... BCH Chi đội năm học 2015 - 2016 danh sách 04 đội viên ưu tú dự Đại hội Liên đội Trên kế hoạch hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi đội năm học 2015 - 2016 Đề nghị Chi đội thực nghiêm túc theo hướng dẫn ... huy chi đội mắt, nhận nhiệm vụ: Phụ trách Chi đội gắn cấp hiệu huy giao nhiệm vụ Tổng kết Đại hội: Chủ tọa đánh giá kết Đại hội 10 Chào cờ bế mạc IV MỘT SỐ YÊU CẦU KHÁC: * Sau tiến hành xong Đại ... tiếp chức danh BCH tùy theo điều kiện Chi đội) Bầu đại biểu dự Đại hội Liên đội: - Thông qua tiêu chuẩn, cấu số lượng đại biểu dự Đại hội Liên đội - Biểu thống danh sách ứng cử đề cử (Nếu có đội...
 • 3
 • 216
 • 0

Đại hội chi Đội 14-15

Đại hội chi Đội 14-15
... gia tốt hội thi Liên hoan chi ́n sĩ nhỏ Điện Biên • 100% đội viên đạt chuyên hiệu • Ban chi huy chi đội vững mạnh, Đoàn kết • Chi đội đạt danh hiệu chi đội mạnh cấp trường ... gia tốt hội thi Liên hoan chi ́n sĩ nhỏ Điện Biên • 100% đội viên đạt chuyên hiệu • Ban chi huy chi đội vững mạnh, Đoàn kết • Chi đội đạt danh hiệu chi đội mạnh cấp trường ... Nguyễn An Chi Đội trưởng Trần Thị Vân – Chi Đội Lê Anh Quân – Chi Đội II DANH SÁCH THƯ KÍ ĐẠI HỘI Nguyễn Trang Năm học: 2013 ~ 2014 CHƯƠNG TRÌNH 1: • Kỉ niệm 60 năm chi ́n thắng...
 • 30
 • 138
 • 0

Tai lieu dai hoi chi doi chi tiet

Tai lieu dai hoi chi doi chi tiet
... phong Hồ Chí Minh Liên đội trờng THCS Giao Yến Danh sách ban huy chi đội Nhiệm kỳ 2008 2009 STT Họ tên Chức vụ Chi đội trởng Chi đội phó Uỷ viên Danh sách đại biểu dự đại hội liên đội STT Họ ... kiến phút đến phút: Ban huy Chi đội cũ tiêu phấn đấu Từ đạo Đại hội Từ kiểm điểm từ chức trớc Đại hội Từ phút đến phút: Tổ bầu cử làm việc Từ phút đến phút: Ban huy chi đội mắt đọc lời hứa Từ ... huy Chi đội nhiệm kỳ 2008 - 2009 là: Bạn Bạn Bạn Biên đợc lập thành lu vào hồ sơ Đại hội Giao Yến, ngày thángnăm 2008 Tổ trởng th ký Tổng phụ trách: Nguyễn Đức Khánh Đội TNTP Hồ Chí Minh Chi...
 • 9
 • 1,633
 • 14

Biên bản đại hội chi đôi

Biên bản đại hội chi đôi
... Ban huy liên đội mắt nhận nhiệm vụ Các ý kiến phát biểu Đại hội Đại hội kết thúc tốt đẹp lúc ngày TM Đoàn chủ tịch Th ký đại hội Ký tên Ký tên ... 4 Bầu Ban huy chi đội mới: - Đại hội thống bầu cử bạn có tên sau vào Ban Chỉ huy Liên Đội năm học 2008 2009 Ban Chỉ huy mắt: ( có biên bầu ban huy chi đội kèm theo) Mời Ban huy...
 • 2
 • 5,337
 • 27

Đại hội chi đội

Đại hội chi đội
... bạn đội viên đến dự đại hội chi đội 6a5 Năm học 2006-2007 ! Nhiệt liệt chào mừng thầy cô giáo bạn đội viên đến dự đại hội chi đội 6a5 Năm học 2006-2007 ! Nhiệt liệt chào mừng thầy cô giáo bạn đội ... chào mừng thầy cô giáo bạn đội viên đến dự đại hội chi đội 6a5 Năm học 2006-2007 ! Nhiệt liệt chào mừng thầy cô giáo bạn đội viên đến dự đại hội chi đội 6a5 Năm học 2006-2007 ! Thiu nhi Vit Nam ... 5: Xây dựng đội vững mạnh 100% bạn đội viên chi đội tham gia tích cực tất hoạt động liên đội phát động Phương hướng hoạt động Đội năm học 2006-2007 Hoạt động 1: Rèn đức 100% số đội viên đạt...
 • 53
 • 852
 • 0

Đại Hội Chi Đội

Đại Hội Chi Đội
... huy chi đội nhiệm kì 2008 - 2009 đọc kiểm điểm Đại biểu phát biểu ý kiến 10 Bầu Ban huy chi đội đại biểu dự Đại hội Liên đội 11 Ban huy mắt, nhận nhiệm vụ 12 Th kí thông qua biên nghị Đại hội ... chi đội Đội TNTP Hồ Chí Minh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Liên Đội Tiểu học Hớng Tân Độc lập - Tự - Hạnh phúc Chi đội lớp Lí Tự TRọNG Hớng Tân, ngày tháng 10 năm 2008 BIÊN BảN ĐạI HộI CHI ... Bí th chi đoàn dự với hôm Thầy giáo Trơng Quang Hùng - Tổng phụ trách đội dự với hôm Thầy giáo Nguyễn Khang - Phụ trách lớp 5A dự với hôm Cùng bạn đội viên chi đội bạn 28 đội viên chi đội Lí...
 • 11
 • 976
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch đại hội liên đội tiểu họcdự thảo kế hoạch đại hội chi đoànkế hoạch đại hội chi đoàn trường tiểu họcdiễn biến đại hội chi độitham luận học tập đại hội chi độitiến trình tổ chức đại hội chi độimẫu đại hội chi độiquy trình tổ chức đại hội chi độimẫu trang trí đại hội chi độimẫu tham luận đại hội chi độimẫu giấy mời đại hội chi độimẫu tiến trình đại hội chi độimẫu chương trình đại hội chi độimẫu báo cáo đại hội chi độimẫu biên bản đại hội chi độiPhân tích sự lãnh đạo của đảng với việc xây dựng nhà nước pháp quyềnKiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong quy trình kiểm toán tài chínhKế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH TMDV THbài tập lớn môn lập TRÌNH WEB (ASP NET) gồm tệp filebai tap cau tao tu tieng anh 2 wordformthuoc giam dau khang viem coticoidđề thi thử đại học nâng cao môn tiếng anh .mới nhấtCONDITIONAL SENTENCE 2BT mệnh đề quan hệHiện tại hoàn thànhMatlab image processing tutorialGiáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 28Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 32Nghệ thuật sân khấu múa rối nướcKhảo sát nhu cầu của khách du lịch nội địa về loại hình du lịch bụi tại tỉnh thừa thiên huếĐề tài: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sảnTài liệu tiếng Anh về ô tôCông tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện định quánThể lệ hội thi Bí thư chi bộ giỏiPhân tích chương trình marketing cho sản phẩm xe máy air blade 125cc và wave alpha 100cc của công ty honda việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập