An toàn mạng không dây

an toàn mạng không dây

an toàn mạng không dây
... đầu Giới thiệu mạng WLAN Phân loại mạng WLAN Kiến trúc mạng WLAN Các rủi ro mangj không dây SAFE WLAN Design Techniques and Considerations Conclusion Mở đầu    Công nghệ không dây giải pháp ... mà mạng dây không vương tới Các ứng dụng không dây phát triển mạnh Với việc sử dụng mạng không dây, người dùng giữ liên lạc từ thiết bị cầm tay với mạng truyền liệu nơi lúc Mạng không dây ... cộng đồng Mạng cộng đồng bao gồm trường học, công ty nhỏ, … Phân loại mạng WLAN   Mạng không dây building-to-building giải pháp đển kết nối mạng LANs buildings Có kiểu mạng không dây building-to-building...
 • 39
 • 336
 • 0

Tìm hiểu giao thức an toàn mạng không dây wpa

Tìm hiểu giao thức an toàn mạng không dây wpa
... WLAN, người ta đặc biệt quan tâm tới tính bảo mật, an toàn thông tin Từ nhu cầu đó, đề tài Tìm hiểu giao thức an toàn mạng không dây WPA nhóm chúng em hướng tới nghiên cứu bảo mật WPA WLAN ... WLAN Giúp người hiểu giao thức WPA quan an toàn mạng không dây. Trong giới hạn đề tài này, nhóm chúng em xin trình bày chuyên đề gồm chương , : Chương I : Tổng quan mạng không dây Chương trình ... khái quát mạng không dây cục bộ, giúp cho người đọc có hiểu biết mạng không dây thành phần cấu tạo mạng không dây WLAN Chương II: Giới thiệu bảo mật mạng Giới thiệu số phương thức công mạng phổ...
 • 43
 • 482
 • 0

Tài liệu Cách thiết lập an ninh mạng không dây khỏi Hacker doc

Tài liệu Cách thiết lập an ninh mạng không dây khỏi Hacker doc
... ten Điều giúp mạng không hiển thị danh sách truy cập mạng bình thường Ngắt DHCP Bằng cách này, hacker phải giải mã giao thức TCP/IP, subnet mask, địa IP để truy cập mạng không dây bạn Ngắt thay ... bảo an ninh cho hệ thống mạng không dây bạn điểm truy cập bạn có hỗ trợ tính này, sử dụng danh sách truy cập Một danh sách truy cập giúp biết cách xác máy phép truy cập Điểm truy cập (bao gồm danh ... sát quản lý thiết bị mạng Thay đổi cài đặt SNMP cá nhân công cộng Bạn ngắt hoạt động tập hợp Nếu không, hacker sử dụng SNMP để nhận tín hiệu từ hệ thống mạng không dây bạn Sử dụng danh sách truy...
 • 3
 • 293
 • 0

tổng quan về mạng không dâyan ninh mạng không dây

tổng quan về mạng không dây và an ninh mạng không dây
... MAN IN THE MIDDLE ATTACKS 41 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MẠNG KHÔNG DÂY VÀ AN NINH MẠNG KHÔNG DÂY 1.1THẾ NÀO LÀ MẠNG KHÔNG DÂY 1.1.1 Giới thiệu chung Thuật ngữ mạng máy tính không dây ... Để thấy vấn đề mạng không dây tương quan vấn đề so với mạng dây, xin đưa số tiêu chí so sánh giải pháp mạng dây mạng không dây 1.4.1 Phạm vi ứng dụng Mạng dây Mạng không dây - Có thể ứng ... MỤC LỤC Tổng quan mạng không dây an ninh mạng không dây MỤC LỤC CHƯƠNG II: PHÂN LOẠI AN NINH MẠNG KHÔNG DÂY THEO NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG ...
 • 53
 • 279
 • 0

Đề thi đáp án môn Mạng không dây

Đề thi đáp án môn Mạng không dây
... thống mạng WLAN hoạt động được, cần phải có thi t bị sau đây? A Router Switch B WLAN NIC card Access Point C WLAN NIC card D Access Point 0019: Các thành phần cần thi t để truyền thông không dây ... BNC 0020: Đặc điểm thi t bị Bluetooth là? A Bán kính hoạt động 100m, băng thông Mbps B Bán kính hoạt động 10m, băng thông Mbps C Bán kính hoạt động 10m, băng thông 10 Mbps D Bán kính hoạt động ... điểm thi t bị Ultra Wide Band là? A Bán kính hoạt động 100m, băng thông Mbps B Bán kính hoạt động 50m, băng thông 100 Mbps đến Gbps C Bán kính hoạt động 10m, băng thông 100 Mbps đến Gbps D Bán...
 • 4
 • 1,534
 • 35

phân tích kỹ thuật thâm nhập và an ninh mạng không dây wi-fi

phân tích kỹ thuật thâm nhập và an ninh mạng không dây wi-fi
... quan an ninh mạng không dây 21 1.2.1 Các lỗ hổng mạng WLAN 22 1.2.2 Các tiêu chuẩn bảo mật cho hệ thống WLAN 23 CHƢƠNG PHÂN TÍCH AN NINH MẠNG KHÔNG DÂY 24 KỸ THUẬT ... đánh giá độ an toàn mạng không dây Trên sở lý thuyết sở kỹ thuật kỹ thuật xâm nhập vào mạng không dây Luận văn sử dụng công cụ có sẵn để tiến hành thử nghiệm để xâm nhập vào mạng không dây bảo vệ ... dụng mạng Wireless liệu có an toàn hay không ? Luận văn tiến hành phân tích cách tổng quan công nghệ mạng, phương thức truyền thông, an ninh mạng không dây, phân tích số tiêu chuẩn an ninh, số kỹ...
 • 80
 • 93
 • 2

Giải pháp tăng cường an ninh mạng không dây cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Giải pháp tăng cường an ninh mạng không dây cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
... nghệ mạng không dây vấn đề an ninh mạng không dây, xây dựng mô hình mạng không dây cho doanh nghiệp nhỏ vừa Thử nghiệm giải pháp nâng cao mức an toàn cho mạng không dây phục vụ doanh nghiệp nhỏ vừa ... dây - Nghiên cứu nguy an ninh mạng không dây - Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an ninh cho mạng không dây - Nghiên cứu mô hình mạng không dây cho doanh nghiệp nhỏ vừa - Xây dựng mạng không dây cho ... dây cho doanh nghiệp nhỏ vừa Thử nghiệm giải pháp nâng cao mức độ an toàn cho mạng không dây phục vụ doanh nghiệp nhỏ vừa Phạm vi nghiên cứu Mạng không dây doanh nghiệp nhỏ vừa Phuơng pháp nghiên...
 • 54
 • 61
 • 0

Nghiên cứu vấn đề an toàn mạng cục bộ không dây

Nghiên cứu vấn đề an toàn mạng cục bộ không dây
... 1: Mạng cục không dây WLAN Những vấn đề tổng quan Chơng 2: An toàn mạng cục không dây Những nguy và giải pháp Chơng 3: Một số biện pháp an toàn WLAN thông dụng Chơng 4: Triển khai WLAN an toàn ... lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng hình vẽ Mở đầu chơng 1: mạNG CụC Bộ KHÔNG DâY wlan 11 NHữNG VấN Đề TổNG QUAN 1.1 Tổng quan mạng cục không dây WLAN họ 802.11 11 1.1.1 Kiến trúc mạng WLAN ... để tơng lai không xa triển khai công nghệ mạng cục không dây tại trờng đại học công an nhân dân, nội dung luận văn tập trung nghiên cứu mạng cục không dây an toàn mạng cục không dây, chuẩn IEEE...
 • 141
 • 303
 • 0

luận văn nghiên cứu các giải pháp đảm bảo an ninh an toàn cho mạng không dây

luận văn nghiên cứu các giải pháp đảm bảo an ninh an toàn cho mạng không dây
... trạng an ninh an toàn mạng không dây, kiểu công mạng không dây, giao thức bảo mật mạng không dây, kỹ thuật mật mã ứng dụng để bảo mật mạng không dây số giải pháp cho việc đảm bảo an ninh an toàn cho ... GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH AN TOÀN CHO MẠNG KHÔNG DÂY 2.1 Thực trạng an ninh an toàn mạng không dây 2.1.1 Khái niệm an ninh an toàn thông tin An ninh an toàn thông tin (ANATTT) nghĩa thông tin bảo ... không dây, kiểu công mạng không dây, kỹ thuật mật mã ứng dụng để bảo mật mạng không dây số giải pháp cho việc đảm bảo an ninh an toàn cho mạng không dây mà cụ thể mạng WLAN 33 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI...
 • 108
 • 498
 • 0

bài 5 quản trị một mạng an toàn và bảo matạ các mạng không dây

bài 5 quản trị một mạng an toàn và bảo matạ các mạng không dây
... công Bài - Quản trị mạng an toàn Bảo mật mạng không dây 27 Tiến trình xác thực IEEE 802.1x Bài - Quản trị mạng an toàn Bảo mật mạng không dây 28 Bảo mật mạng không dây Giao tiếp không dây cách mạng ... với mạng dây Các nội dung bảo mật mạng không dây: Tấn công mạng không dây Các điểm yếu bảo mật 802.1x Các giải pháp bảo mật mạng không dây Bài - Quản trị mạng an toàn Bảo mật mạng không dây ... khiển, không tiến hành vị trí từ xa Bài - Quản trị mạng an toàn Bảo mật mạng không dây 17 Sơ đồ mạng biểu diễn router Bài - Quản trị mạng an toàn Bảo mật mạng không dây 18 Quản lý thiết kế mạng...
 • 53
 • 1,891
 • 0

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH AN TOÀN CHO MẠNG KHÔNG DÂY potx

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH AN TOÀN CHO MẠNG KHÔNG DÂY potx
... trạng an ninh an toàn mạng không dây, kiểu công mạng không dây, giao thức bảo mật mạng không dây, kỹ thuật mật mã ứng dụng để bảo mật mạng không dây số giải pháp cho việc đảm bảo an ninh an toàn cho ... GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH AN TOÀN CHO MẠNG KHÔNG DÂY 2.1 Thực trạng an ninh an toàn mạng không dây 2.1.1 Khái niệm an ninh an toàn thông tin An ninh an toàn thông tin (ANATTT) nghĩa thông tin bảo ... không dây, kiểu công mạng không dây, kỹ thuật mật mã ứng dụng để bảo mật mạng không dây số giải pháp cho việc đảm bảo an ninh an toàn cho mạng không dây mà cụ thể mạng WLAN 33 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI...
 • 108
 • 288
 • 0

an ninh an toàn cho mạng không dây

an ninh an toàn cho mạng không dây
... SỐ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH AN TOÀN CHO MẠNG KHÔNG DÂY 2.1 Thực trạng an ninh an toàn mạng không dây 2.1.1 Khái niệm an ninh an toàn thông tin An ninh an toàn thông tin (ANATTT) nghĩa thông tin ... bảo an ninh an toàn cho mạng không dây Trình bày thực trạng an ninh an toàn mạng không dây, kiểu công mạng không dây, giao thức bảo mật mạng không dây, kỹ thuật mật mã ứng dụng để bảo mật mạng không ... BẢO AN NINH AN TOÀN CHO MẠNG KHÔNG DÂY 33 2.1 THỰC TRẠNG MẤT AN NINH AN TOÀN CỦA MẠNG KHÔNG DÂY 33 2.1.1 Khái niệm an ninh an toàn thông tin 33 2.1.2 Đánh giá vấn đề an toàn, ...
 • 109
 • 106
 • 0

Làm thế nào để an toàn trên mạng không dây ppt

Làm thế nào để an toàn trên mạng không dây ppt
... chương trình kiểm tra mạng bạn cho bạn có thâm nhập xuất Một sản phẩm AOQ gọi Active Security Monitor chuẩn đoán an toàn bảo mật không dây bạn nhắc nhở bạn để đổi Theo quantrimang.com ... trộn liệu Dường WPA quan tâm nhiều nhờ đặc tính động, việc thay đổi key Tuy nhiên, key mã hóa mà bạn không mong đợi khác với thiết bị WPA chưa thông dụng WEP Mặt khác, bạn không truy cập mã WPA ... khác, bạn không truy cập mã WPA kết hợp WEP lọc MAC đủ để ngăn chặn hacker tầm thường WPA xây dựng hầu hết router với WEP, trừ thành phần mạng bạn hỗ trợ WPA WEP mã hóa mặc định Bước 5: Lấp đầy...
 • 2
 • 153
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bảo vệ an toàn mạng không dâygiải pháp an toàn mạng không dâyan ninh mạng không dâyđồ án môn mạng không dâyđồ án an ninh mạng không dâyphân tích kỹ thuật thâm nhập và an ninh mạng không dây wifitoàn mạng không dâygiới thiệu về an ninh mạng không dây wirelessnhững vấn đề nảy sinh trong an ninh mạng không dâynghiên cứu vấn đề an toàn mạng cục bộ không dây2 giải pháp đảm bảo an ninh an toàn cho mạng không dâycác nguy cơ mất an toàn đối với mạng không dâyđồ án bảo mật mạng không dâyđồ án thiết kế mạng không dâyđồ án bảo mật trong mạng không dây wimaxBáo cáo thực hành hóa phân tíchSử dụng phần mềm Maple trong dạy học nội dung Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng chương trình Giải tích lớp 12 trung học phổ thôngNghiên cứu giá trị của thử nghiệm kích thích trong chẩn đoán dị ứng NSAIDsNghiên cứu nồng độ nt probnp của bệnh nhân suy tim mạn tính tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương từ tháng 4 2015 6 2015Teachers and students’ perceptions of a good teacher of english= nhận thức của giáo viên và sinh viên về một người giáo viên tiếng anh tốtThực trạng thực hiện mũi tiêm tĩnh mạch an toàn của điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa xanh pôn năm 2015Tích hợp giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh lớp 12, địa bàn miền núi qua dạy học tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoàiđánh giá giá trị sử dụng bộ kit nhuộm hóa học tế bào trong phân loại bệnh bạch cầu cấp dòng tủy theo tiêu chuẩn fabHẢO SÁT THÁI ĐỘ CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI CON CÓ CHỨNG TỰ KỶKHÁI NIỆM ĐẠO HÀM TRONG DẠY HỌC TOÁN VÀ VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNGthuỷ canh trên cây khoai langĐề cương quá trình thiết bị công nghệ sinh họcTÌM HIỂU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI HẠN HÁN, HOANG MẠC HÓA Ở NINH THUẬN, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤCBÀI GIẢNG AUTOCAD TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNGĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP BẢN ĐỒ HỌCThực trạng kế toán các phần hành chủ yếu tại Công Ty TNHH TM Tổng Hợp VHP Việt Namnấm ăn nấm dược liệusan xuat giong cap I,II,III,namgiáo trình chuẩn bị trồng nấmgiao trinh mo dun nhan giong va san xuat nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập