am nhac hk1 2015 2016

giáo án hinh hoc 8 HK1 2015 2016

giáo án hinh hoc 8 HK1 2015 2016
... ˆ = 1 080 Mà Â + D ⇒Â = A D Bài trang 71 ˆ = 200 Hình thang ABCD có : Â - D B C 180 + 20 = 1000; ˆ = 180 0 – 1000 = 80 0 D ˆ + Cˆ = 180 0 B ˆ =2 Cˆ B ˆ + Cˆ = 180 0 Do : C ⇒ Cˆ = 180 0 ˆ = 180 = 600; ... 80 0 = 1000 ˆ (đồng vị) mà D ˆ = 700 Hình b: Â = D Vậy x=700 ˆ = Cˆ (so le trong) B ˆ = 500 Vậy y=500 B ˆ = 900 Hình c: x= C ˆ = 180 0 mà Â=650 Â +D ˆ = 180 0 – Â = 180 0 – 650 = 1150 ⇒D mà Bài 8: ... giáo viên vẽ sẵn lên bảng phụ Dựa vào bảng phụ học sinh làm miệng Cho HS nhận Xét GV chốt NỘI DUNG Bài trang 71 Hình a: Hình thang ABCD (AB // CD) có ˆ = 180 0 => x+ 80 0 = 180 0 Â+ D ⇒ x = 180 0...
 • 92
 • 98
 • 0

DechinhthucXSTK hk1 2015 2016

DechinhthucXSTK hk1 2015 2016
... HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CNTT – BỘ MÔN TOÁN Đề thi số: XSTK-02 Ngày thi: 27/12 /2015 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Tên học phần: Xác suất thống kê Thời gian làm bài: 75 phút Loại đề ... Văn Hạnh HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CNTT – BỘ MÔN TOÁN Đề thi số: XSTK-03 Ngày thi: 09/01 /2016 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Tên học phần: Xác suất thống kê Thời gian làm bài: 75 phút Loại đề ... 137 112 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CNTT – BỘ MÔN TOÁN Đề thi số: XSTK-04 Ngày thi: 09/01 /2016 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Tên học phần: Xác suất thống kê Thời gian làm bài: 75 phút Loại đề...
 • 18
 • 210
 • 0

LUYEN TAP ON THI HK1 2015 2016

LUYEN TAP ON THI HK1 2015 2016
... khẳng định rằng: đẹp, thi n lương không không lại chung sống với xấu, ác: “Ở khó giữ thi n lương cho lành vững nhen nhuốm đời lương thi n đi” Một lời khuyên thật thi n tâm, thi n ý Huấn Cao làm ... hiền lành trước • Chí mong muốn trở lại làm người lương thi n: “Trời ! Hắn thèm lương thi n, muốn làm hoà với người ! Họ lại nhận vào xã hội phẳng, thân thi n người lương thi n” • Chí khát khao ... thị, Chí người nông dân lương thi n, hiền lành cục đất Con người dù có tuổi thơ bất hạnh, bị chuyên tay hàng giữ trọn vẻ đẹp tâm hồn cao quý, thi ng liêng đời lương thi n, biết phải trái, sai,...
 • 39
 • 178
 • 0

De cuong on tap k 11 hk1 2015 2016 môn tiếng anh

De cuong on tap k 11 hk1 2015 2016 môn tiếng anh
... well-known clockmaker, because he had already made a clock his neighbours had never heard of before It worked by water Besides the water clock Newton also made a sundial When he grew older, he ... church D village D constancy D band C monkey C stronger C gas C husband C decided C textbooks D monitor D single D hat D hold D wanted D combs 11. Your friendship should be based on trust A basic ... wouldn't have taken it A If I know B If I would know C.Did I know D If I had known 67.”If I were you, I would take the job,'”said my roommate A My roommate was thinking about taking the job B...
 • 17
 • 183
 • 0

đe cưong ôn tâp khôi 11 hk1 2015 2016 môn tiếng anh

đe cưong ôn tâp khôi 11 hk1 2015 2016 môn tiếng anh
... are your favourite subjects? Môn học yêu thích bạn gì? I like learning / My favourite subjects are Marths, English , …… 8/ Which sports you like best? Why? Bạn thích môn thể thao nhất? Tại sao? ... hỏi tương tự) My hobbies are …………………… 4/ What class are you in? Bạn học lớp nào? I am in grade 11 5/ How many students are there in your class? Có học sinh lớp bạn? There are 42 students in my ... your house to school? Từ nhà bạn đến trường bao xa? It is about kilometres from my house to school 11/ How you go to school? Bạn học phương tiện gì? I usually walk / go to school by bus / bike /...
 • 17
 • 222
 • 1

Giáo án âm nhạc lớp 7 trọn bộ chuẩn kiến thức chuẩn kỹ năng năm học 2015 2016

Giáo án âm nhạc lớp 7 trọn bộ chuẩn kiến thức chuẩn kỹ năng năm học 2015 2016
... ……………………………………………………………………………… Giáo án âm nhạc 6 ,7, 8,9 chuẩn kiến thức kỹ Liên hệ đt 0168.921.8668 0916.582.536 GIẢI NÉN Giáo án âm nhạc theo chuẩn kiến thức kỹ Liên hệ đt 0168.921.8668 Giáo án âm nhạc theo chuẩn kiến thức ... 0168.921.86.68 Giáo án âm nhạc theo chuẩn kiến thức kỹ Liên hệ đt 0168.921.86.68 Giáo án âm nhạc 6 ,7, 8,9 chuẩn kiến thức kỹ Liên hệ đt 0168.921.86.68 0916.582.536 GIẢI NÉN Giáo án âm nhạc 6 ,7, 8,9 chuẩn kiến ... 0168.921.86.68 Giáo án âm nhạc theo chuẩn kiến thức kỹ Liên hệ đt 0168.921.86.68 Giáo án âm nhạc theo chuẩn kiến thức kỹ Liên hệ đt 0168.921.86.68 Giáo án âm nhạc theo chuẩn kiến thức kỹ Liên hệ đt...
 • 51
 • 679
 • 3

Giáo âm nhạc 7 cả năm chuẩn kiến thức chuẩn kỹ năng năm học 2015 2016

Giáo âm nhạc 7 cả năm chuẩn kiến thức chuẩn kỹ năng năm học 2015 2016
... củng cố lại kiến thức học năm - HS biết áp dụng kiến thức học vào kiểm tra học kì - Nhằm đánh giá lực học HS năm học II Chuẩn bị : - Bảng phụ - Ôn tập kĩ kiến thức học III tiến trình dạy học : ổn ... - Giáo dục cho HS có thái độ trân trọng với nhạc sĩ có nhiều đóng góp nghiệp âm nhạc đất nớc II Giáo viên chuẩn bị: - Đàn Organ, đài, đĩa nhạc số hát nhạc sĩ Đỗ Nhuận đợc giới thiệu phần Âm nhạc ... Có thêm hiểu biết âm nhạc thiếu nhi Việt Nam II Chuẩn bị giáo viên: - Nhạc cụ : đàn organ - Chuẩn bị băng đĩa nhạc để giới thiệu âm nhạc thiếu nhi Việt Nam III Tiến trình dạy học: ổn định tổ chức:...
 • 54
 • 80
 • 0

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN MÔN ÂM NHẠC NĂM HỌC 2015 2016

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN MÔN ÂM NHẠC NĂM HỌC 2015 2016
... ôn tập thi học kỳ I - GV tổ chức đề kiểm tra học kỳ I đánh giá kết Tháng 02 /2016 cho HS học tập HS - Cộng tính điểm, đánh giá - Tự đánh giá kết giảng kết học tập HS dạy giáo viên học học kỳ I kỳ ... nghệ thông tin dạy học - Tham gia đầy đủ buổi sinh họat nhóm chuyên môn, tổ chuyên môn IV LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN: Thời gian Tháng 8 /2015 Tháng 9 /2015 Tháng 10 /2015 Nội dung công ... nếp dạy học - Chuẩn bị điều kiện cần thiết để tiến hành dạy học theo phân phối chương trình - Học tập nhiệm vụ năm học - Khảo sát chất lượng đầu năm - Duy trì nề nếp dạy học học - Dạy học theo...
 • 7
 • 2,591
 • 8

skkn âm nhạc 2015 2016

skkn âm nhạc 2015 2016
... Internet - Bộ đề âm nhạc tham khảo Nhiều tác giả - Thiết kế giảng Âm Nhạc Nhà xb Hà Nội( quý III-2004 - Sách GV âm nhạc Nhà xb GD ( 8- 2000) -Âm Nhạc phương pháp giáo dục Âm Nhạc trường Tiểu ... thuật chuyên nghiệp mà chủ yếu giáo dục văn hoá âm nhạc, làm cho em yêu thích nghệ thuật âm nhạc, hình thành học sinh tâm hồn sáng, thị hiếu âm nhạc lành mạnh, cách tư sắc sảo, lòng khát khao ... động âm nhạc lớp, trường để học sinh xem, nghe đựơc thể bình luận: Bằng hình thức tổ chức Hội thi văn nghệ chủ đề, buổi ngoại khoá âm nhạc với chủ đề: “Khúc nhạc tháng 3”, “ Em làm nghệ sĩ”, Âm nhạc...
 • 15
 • 277
 • 0

Giáo án Âm nhạc Lớp 3 - HK1(Unicode) - Hà Văn Chương

Giáo án Âm nhạc Lớp 3 - HK1(Unicode) - Hà Văn Chương
... Bài soạn lớp (Học kì 1) Học sinh -Lời “Bài ca học” -Phan Trần Bảng -Cả lớp -Cả lớp đọc lời -Cả lớp -Cả lớp – Tổ – Cá nhân -HS thực theo hướng dẫn GV -Cả lớp -Bài ca học -Phan Trần Bảng -Tốp Trang ... dạy: - n tập: Học sinh -HS thực theo hướng dẫn GV -Cả lớp - ếm -Văn Chung -Tốp “Đếm sao” Văn Chung -Trò chơi âm nhạc “Hát theo âm: a, u, i”  I-.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: -Hát giai điệu lời ca -Hào ... Về nhà em tập hát thật tốtcác hát vừa ôn tập Nhận xét - tổng kết lớp Bài soạn lớp (Học kì 1) -Cả lớp -2 cá nhân lên hát -Cả lớp hát -2 nhóm -Cả lớp -Cả lớp -2 HS -1 HS Trang 11 Năm học 2009 - 2010...
 • 23
 • 1,296
 • 4

GA. Âm nhạc 2-HK1- (09-10) sử dụng

GA. Âm nhạc 2-HK1- (09-10) sử dụng
... Mô-da -Nghe nhạc để bồi dưỡng lực cảm thụ âm nhạc II-.CHUẨN BỊ: -Đàn -Đọc trước truyện kể: Mô-da thần đồng âm nhạc -Trò chơi âm nhạc: “Nghe nhạc tìm hát” Giáo viên chuẩn bò số câu nhạc hát học, ... theo loại âm sắc *.Hoạt động 2: Mỗi HS tình nguyện lên hát trước lớp Tiết: 16 Ngày dạy: Bài dạy: -Kể chuyện âm nhạc, -Nghe nhạc  I-.MỤC TIÊU: -Các em biết danh nhân âm nhạc giới; Nhạc só Mô-da ... -GV kể lại truyện “Mô-da thần đồng âm nhạc -Nêu vài câu hỏi: ?Nhạc só Mô-da người nước nào? Bài soạn lớp (Học kì 1) Trang 27 Âm Nhạc  ?Mô-da làm sau đánh rơi nhạc xuống sông? ?Khi biết rõ thật,...
 • 28
 • 159
 • 0

Âm nhạc 3 - HK1-(09-10) sử dụng

Âm nhạc 3 - HK1-(09-10) sử dụng
... thưởng thức âm nhạc -Cả lớp -Cả lớp hát lại “Ngày mùa vui” *.HOẠT ĐỘNG 1: Giới thiệu tên nốt nhạc *.GIỚI THIỆU TÊN NỐT NHẠC: -GV giới thiệu tên nốt nhạc là: ĐỒ-RÊ-MI-PHA-SONLA-XI -GV giới thiệu ... 1) -HS thực theo hướng dẫn GV -Cả lớp - ếm -Văn Chung -Tốp Trang Năm học 2009 - 2010  Tiết: 06 Ngày dạy: i” Bài dạy: - n tập: “Đếm sao” Văn Chung -Trò chơi âm nhạc “Hát theo âm: a, u,  I-.MỤC ... heo với âm nhạc -Giới thiệu nốt nhạc qua trò chơi  I-.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: -Qua truyện kể, em biết âm nhạc có tác động đến loài vật -Biết tên gọi nốt nhạc vò trí nốt nhạc qua trò chơi II-.CHUẨN...
 • 33
 • 173
 • 0

Âm nhạc 4 - HK1 (09-10)

Âm nhạc 4 - HK1 (09-10)
... nốt khác) -1 HS hát - `-R-M-P-S-L-Si -Nốt Đồ nằm dòng phụ -Luyện tập cao độ thang âm nốt -HS đọc theo GV Đ`-R-M-Sn-L Đ`-R-M-P-Sn -HS thực theo #-. Ôn tập: tập đọc nhạc số số2 Từng tập đọc nhạc hướng ... khuông nhạc - ọc tập đọc nhạc II-.CHUẨN BỊ: - àn -Ghi tập đọc nhạc bảng lớp Học kì - Năm học: 2009 – 2010 trang - 3 4- Âm Nhạc III-.LÊN LỚP: Giáo viên Học sinh Cả lớp đứng với tư nghiêm để hát -Cả ... trước lớp -Thể hình tiết tấu, phân biệt trường độ nốt đen trắng Học kì - Năm học: 2009 – 2010 trang - 1 4- Âm Nhạc II-.CHUẨN BỊ: - àn -Ghi hát bảng lớp -Bài tập đọc nhạc III-.LÊN LỚP: 1-. Ổn đònh:...
 • 36
 • 138
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phát triển hoạt động kinh doanh bán lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý công tác sinh viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Savannakhet, nước CHDCND Lào (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro trong cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Truyện ngắn, tản văn Nguyễn Quang Thiều từ góc nhìn phê bình sinh thái (LV thạc sĩ)cac bai tap ve BDT cuc tri on thi vao 10Thiết kế cải tiến đầu đùn socola cho máy in thực phẩm 3dGiải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại tòa án theo thủ tục rút gọn (tt)MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 12cách viết cv xin việc cho kỹ sư cơ khíDự án làm quảng cáo cho sản phẩm café nguyên chất VNFARM (tệp đính kèm hay)Thay đổi sinh kế của các hộ dân bị thu hồi đất sau tái định cư nghiên cứu tình huống dự án khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn, Bình ĐịnhChế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại – quy định của pháp luật và thực tiễn (tt)Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo pháp luật việt nam (tt)Pháp luật thi hành án dân sự trong giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng trên địa bàn tỉnh trà vinh (tt)Giáo án BD HSG địa lí 9Giáo án lớp mầm chủ đề phương tiện giao thông đường thủy và hàng khôngHỆ THỐNG CHẤT LIỆU văn HOÁ dân GIAN TRONG đoạn TRÍCH đất nướcKHÔNG GIAN văn hóa TRONG đoạn TRÍCH đất nước của NGUYỄN KHOA điềmBao cao ket qua doi moi sinh hoat to chuyen mon va su dung mang truong hoc ket noi
Đăng ký
Đăng nhập