Ứng dụng GIS để xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ chuyên đề đất đai tại xã minh thọ huyện nông cống tỉnh thanh hóa

XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH BẰNG PHẦN MỀM VILIS TẠI ĐỨC XUÂN- HUYỆN THẠCH AN TỈNH CAO BẰNG

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH BẰNG PHẦN MỀM VILIS TẠI XÃ ĐỨC XUÂN- HUYỆN THẠCH AN TỈNH CAO BẰNG
... đề: Xây dựng sở liệu địa phần mềm VILIS Đức Xuân- huyện Thạch An- tỉnh Cao Bằng 1.2 Mục đích chuyên đề Đánh giá thực trạng hệ thống hồ sơ địa Đức Xuân – huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng Xây ... Xây dựng sở liệu địa địa bàn Đức Xuân – huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng 4.3.1 Xây dựng sở liệu không gian Trên địa bàn tài liệu lưu trữ nhiều hình thức như: Bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, ... sách địa Đức Xuân – huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng thông qua việc quản lý phần mềm ViLIS 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Ứng dụng ViLIS 2.0 xây dựng sở liệu địa địa Đức Xuân – huyện Thạch An – tỉnh...
 • 83
 • 102
 • 0

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức của hộ nông dân trên địa bàn minh thọ, huyện nông cống, tỉnh thanh hoá

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức của hộ nông dân trên địa bàn xã minh thọ, huyện nông cống, tỉnh thanh hoá
... đến khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng thức hộ nông dân địa bàn Minh Thọ, huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng thức hộ nông dân ... hoá sở lý luận thực tiễn khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng thức hộ nông dân - Đánh giá thực trạng tiếp cận nguồn vốn tín dụng thức hộ nông dân địa bàn Minh Thọ, huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá ... nguồn vốn tín dụng thức, từ đề xuất giải pháp nâng cao khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng thức hộ nông dân địa bàn Minh Thọ, huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Đề tài thực nhằm...
 • 127
 • 358
 • 0

THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG NGUỒN lực tài CHÍNH TRONG xây DỰNG NÔNG THÔN mới tại tế lợi, HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH hóa

THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG NGUỒN lực tài CHÍNH TRONG xây DỰNG NÔNG THÔN mới tại xã tế lợi, HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH hóa
... huy động nguồn lực tài xây dựng NTM Tế Lợi, huy n Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 4.1.1 Khái quát tình hình xây dựng NTM Tế Lợi, huy n Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 4.1.2 Kết huy động nguồn lực tài ... tài xây dựng NTM Tế Lợi, huy n Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 4.2 Thực trạng hoạt động triển khai huy động nguồn lực tài xây dựng NTM Tế Lợi, huy n Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 4.2.1 Nhu cầu tài ... lực tài chính, thực trạng huy động nguồn lực tài giải pháp tăng cường huy động nguồn lực tài xây dựng nông thôn - Phạm vi không gian Địa bàn tiến hành nghiên cứu Tế Lợi, huy n Nông Cống, tỉnh...
 • 13
 • 195
 • 5

Ứng dụng GIS xây dựng sở dữ liệu bản đồ về đặc điểm và biến đổi một số yếu tố địa lý phục vụ đề xuất định hướng sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước thị quảng yên, tỉnh quảng ninh

Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ về đặc điểm và biến đổi một số yếu tố địa lý phục vụ đề xuất định hướng sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh
... Lê Thị Lan Anh ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ VỀ ĐẶC ĐIỂM VÀ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ YẾU TỐ ĐỊA LÝ PHỤC VỤ ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƢỚNG SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN ĐẤT NGẬP NƢỚC THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH ... XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ VỀ ĐẶC ĐIỂM VÀ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ YẾU TỐ ĐỊA LÝ PHỤC VỤ ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƢỚNG SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN ĐẤT NGẬP NƢỚC THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH 53 3.1 Ứng dụng ... thị Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh Chương Ứng dụng viễn thám GIS xây dựng sở liệu đồ đặc điểm biến đổi số yếu tố địa phục vụ đề xuất định hướng sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước thị xã...
 • 94
 • 66
 • 0

đồ án công nghệ thông tin Ứng dụng phần mềm Mapinfo 10.0 xây dựng dữ liệu bản đồ hiện trạng rừng năm 2010 tại Duyệt Trung - thị Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng

đồ án công nghệ thông tin Ứng dụng phần mềm Mapinfo 10.0 xây dựng cơ sơ dữ liệu bản đồ hiện trạng rừng năm 2010 tại xã Duyệt Trung - thị xã Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng
... Ứng dụng phần mềm Mapinfo 10.0 xây dựng liệu đồ trạng rừng năm 2010 Duyệt Trung - thị Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng đặt cần thiết có ý nghĩa 1.2 Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu sâu thêm công ... QUẢ 4.1 Ứng dụng phần mềm Mapinfo 10.0 thành lập đồ trạng rừng Duyệt Trung - thị Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng Đối với tờ đồ có nhiều thông tin chứa đựng nó, lớp thông tin phản ánh trạng khu ... nhiệm vụ năm 2011 UBND xã Duyệt Trung thị xã Cao Bằng – tỉnh Cao Bằng (2010) , Báo cáo kết kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất Duyệt Trung thị Cao Bằng tỉnh Cao Bằng II...
 • 34
 • 134
 • 0

xây dựng sở dữ liệu bản đồ

xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ
... lập đồ số nh : Famis, Mapinfo, Arcview 1.5.2 Số hóa đồ Đối với nguồn liệu đồ có sẵn, dùng ph ơng pháp số hoá đồ để xây dựng sở liệu đồ Tr ớc số hoá đồ phải có chuyển đổi tọa độ đối t ợng đồ với ... trúc bảng sở liệu quan hệ Mối liên hệ bảng đ ợc thông qua tr ờng khoá (chỉ số) 2.5 Xử lý thông tin đồ sở liệu đồ 2.5.1 Các toán xử lý thông tin đồ Để phục vụ sở liệu nh phục vụ sản xuất đồ cho ... cứu liệu Phân phối liệu CSDL BĐĐC Mô hình Spaghetti Chuyển đổi mô hình - áp dụng mô hình liệu TOPOLOGY SPAGHETTI cho sở liệu đồ địa - Dữ liệu sở liệu đ ợc mô tả mô hình VectorTopology Dữ liệu...
 • 95
 • 128
 • 0

Xây dựng sở dữ liệu chế độ cắt phục vụ quá trình chuẩn bị sản xuất trong công nghệ CAD CAM

Xây dựng cơ sở dữ liệu chế độ cắt phục vụ quá trình chuẩn bị sản xuất trong công nghệ CAD CAM
... 1: TNG QUAN V CễNG NGH CAD/ CAM V C S D LIU CHO CễNG NGH CAD/ CAM 1.1 TNG QUAN V K THUT CAD/ CAM/ CNC 1.1.1 Gii thiu v CAD/ CAM Thit k v ch to cú s tham gia ca mỏy vi tớnh (CAD/ CAM) thng c trỡnh by ... NGH `1.1 TNG QUAN V K THUT CAD/ CAM/ CNC 16 16 1.1.1 Gii thiu v CAD/ CAM 16 1.1.2 i tng phc v ca CAD/ CAM 17 1.1.3 Vai trũ ca CAD/ CAM chu k sn xut 18 1.1.4 Chc nng ca CAD 19 1.2 THIT K V GIA CễNG ... cụng ngh CAD/ CAM thit k v ch to sn phm l mt rt cn thit cho chỳng ta Ngy vi h tớch hp CAD/ CAM, mt mi liờn kt trc tip gia hai l nh vc thit k v ch to ó c thit lp Mc tiờu ca cụng ngh CAD/ CAM khụng...
 • 125
 • 140
 • 0

Luận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất lạc ở huyện nông cống, tỉnh thanh hoá

Luận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất lạc ở huyện nông cống, tỉnh thanh hoá
... tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật góp phần nâng cao suất lạc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Mục tiêu đề tài - Xác định yếu tố hạn chế lợi ảnh hởng đến suất lạc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh ... Sơn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa - Nghiên cứu ảnh hởng lợng lân kali bón đến suất lạc đất pha cát huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 2.3 Địa điểm thời gian nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: Trên ... cát, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa - Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 1/2005 - 7/2005 Phơng pháp nghiên cứu 2.4.1 Điều tra, xác định yếu tố hạn chế tiềm sản xuất lạc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh...
 • 94
 • 311
 • 0

Xây dựng sở dữ liệu hai gene 16s và 23s ribosom rna ở vi khuẩn, ứng dụng sở dữ liệu hai gene 16s và 23s ribosom rna ở vi khuẩn để phát hiện các tác nhân gây bệnh viêm màng não mủ

Xây dựng cơ sở dữ liệu hai gene 16s và 23s ribosom rna ở vi khuẩn, ứng dụng cơ sở dữ liệu hai gene 16s và 23s ribosom rna ở vi khuẩn để phát hiện các tác nhân gây bệnh viêm màng não mủ
... “XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HAI GENE 16S 23S RIBOSOM RNA VI KHUẨN – ỨNG DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HAI GENE 16S 23S RIBOSOM RNA VI KHUẨN ĐỂ PHÁT HIỆN CÁC TÁC NHÂN GÂY BỆNH VI M MÀNG NÃO MỦ (Bacterial ... BỆNH VI M MÀNG NÃO MỦ 2.4.1 Sơ lƣợc bệnh vi m màng não mủ 2.4.1.1 Định nghĩa Vi m màng não mủ tƣợng vi m màng não Phản ứng vi m xâm lấn loại vi khuẩn sinh mủ vào màng não, từ đƣa đến biến chứng ... VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HAI GENE 16S 23S RIBOSOM RNA VI KHUẨN – ỨNG DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HAI GENE 16S VÀ...
 • 83
 • 563
 • 1

ứng dụng công nghệ gis trong xây dựng sở dữ liệu hiện trạng sử dụng đất từ sở dữ liệu bản đồ địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc

ứng dụng công nghệ gis trong xây dựng cơ sở dữ liệu hiện trạng sử dụng đất từ cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc
... HƢNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS TRONG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH TƢỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC ... quát luận thực tiễn định lựa chọn đề tài Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng sở liệu trạng sử dụng đất từ sở liệu đồ địa số phục vụ công tác quản đất đai địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh ... thực trạng hệ thống đồ hồ sơ địa chính; xây dựng liệu địa địa bàn thị trấn Thổ Tang xã Lũng Hòa huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc phục vụ nghiên cứu + Xây dựng sở liệu đồ trạng sử dụng đất từ sở liệu...
 • 90
 • 254
 • 0

Ứng dụng GIS xây dựng sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai tại Tam Hồng - huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc

Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai tại xã Tam Hồng - huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc
... nghiệp Đất rừng sản xuất Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất Đất nông thôn Đất đô thị Đất chuyên dùng Đất trụ sở ... 0.18 -1 .34 -1 .34 -1 .34 -1 .34 (7) 930.21 686.48 497.68 497.68 490.79 (8) = (4 )-( 7) -2 .93 -2 .93 -2 .93 -2 .93 CQP CAN Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 6.30 5.79 0.51 5.79 0.51 2.2.5 2.3 Đất ... đích sử dụng đất (2) Tổng diện tích tự nhiên Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất cỏ dùng vào chăn nuôi Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm Đất lâm...
 • 142
 • 161
 • 3

Ứng Dụng Công Nghệ Gis Trong Xây Dựng Sở Dữ Liệu Hiện Trạng Sử Dụng Đất Từ Sở Dữ Liệu Bản Đồ Địa Chính Số Phục Vụ Công Tác Quản Lý Đất Đai Trên Địa Bàn Tỉnh Vĩnh Phúc

Ứng Dụng Công Nghệ Gis Trong Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Hiện Trạng Sử Dụng Đất Từ Cơ Sở Dữ Liệu Bản Đồ Địa Chính Số Phục Vụ Công Tác Quản Lý Đất Đai Trên Địa Bàn Tỉnh Vĩnh Phúc
... quát luận thực tiễn định lựa chọn đề tài Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng sở liệu trạng sử dụng đất từ sở liệu đồ địa số phục vụ công tác quản đất đai địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh ... thực trạng hệ thống đồ hồ sơ địa chính; xây dựng liệu địa địa bàn thị trấn Thổ Tang xã Lũng Hòa huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc phục vụ nghiên cứu + Xây dựng sở liệu đồ trạng sử dụng đất từ sở liệu ... 2.2.3 Ứng dụng giải pháp công nghệ GIS xây dựng CSDL đồ liệu địa dạng số Sử dụng phần mềm MicroStation xây dựng chuẩn hóa liệu đồ số; Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng sở liệu BĐĐC dạng số AcrCatalog...
 • 88
 • 38
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ thông tinkết quả xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồứng dụng cơ sở dữ liệuứng dụng cơ sở dữ liệu của một tổ chứcứng dụng cơ sở dữ liệu phân tánnêu 1 ứng dụng cơ sở dữ liệunêu 1 ứng dụng cơ sở dữ liệu của một tổ chức mà em biếtnêu 1 ứng dụng cơ sở dữ liệu của 1 tổ chức mà em biếtphát triển ứng dụng cơ sở dữ liệuví dụ về ứng dụng cơ sở dữ liệuứng dụng cơ sở dữ liệu của 1 tổ chứcung dung co so du lieu khong gian trong quan li rungứng dụng cơ sở dữ liệu phân tán trong bài toánứng dụng cơ sở dữ liệu và các displayđối tượng không thể thiếu trong ứng dụng cơ sở dữ liệuEvaluation of metal‐ and PAH toxicity of thermo treated oil‐based drill cuttings by the use of DREAM sediment modelThe role of the state in implementing IFRSs in a developing country: the case of BangladeshPresented In Partical Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Doctor Of Philosophy (Mechanical Engineering) At Concordia UniversityDesign and Control of an Inverter for Photovoltaic ApplicationsAccounting for taste: Conversation, Categorisation and Certification in the Sensory Assessment of Craft BrewingAn Investigation Into Full Cost Accounting In A Higher Education ContextThe Significance Of The Language For Accounting Theory And MethodologyAnalysis On The Relationship Between Green Accounting And Green Design For EnterprisesMitigating China’s Water Scarcity And Pollution: Environmental And Economic Accounting, Modelling And Pholicy AnalysisMarinakis, Pantelis (2011) An investigation of earnings management and earnings manipulation in the UK. PhD thesis, University of NottinghamCalculating Solar Photovoltaic Potential On Residential Rooftops In Kailua Kona, HawaiiEnvironmental Management Accounting Within Universities: Current State And Future PotentialSNO+ and Geoneutrino Physics A thesis submitted to the Department of Physics, Engineering Physics and AstronomyUsage of and Satisfaction with Accounting Information Systems in the Hotel Industry: The Case of MalaysiaThree Empirical Essays on Bank AccountingPhong Cách Lãnh Đạo Của JACK MACrossing the Wires: The Interface between Law and Accounting and the Discourse Theory Potential of Telecommunications RegulationManagement Accounting And Sensemaking – A Grounded Thory Study Of Maltese Manufacuring SmesThe Effects Of Tight Budgetary Control On Employee Behavior In The Public Sector Of Jordan, Pakistan And SwedenTrắc nghiệm lịch sử 12 có đáp án
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập