Ứng dụng mô hình MIKE NAM cảnh báo lũ lớn trên sông ngàn phố

Nghiên cứu ứng dụng hình MIKE 11 dự báo trên lưu vực sông Srêpôk

Nghiên cứu ứng dụng mô hình MIKE 11 dự báo lũ trên lưu vực sông Srêpôk
... MIKE 11 dự báo lưu vực sông Srêpôk Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Mực nước lưu vực sông Srêpôk; hình MIKE 11 - Phạm vi thực đề tài: lưu vực sông Srêpôk Phương pháp nghiên cứu ... chọn hình MIKE 11 (MIKE NAM kết hợp với MIKE 11 HD) DHI để làm công cụ dự báo cho lưu vực nghiên cứu Đây hình đại, nhiều chức sử dụng có khả áp dụng cao, thích hợp cho hệ thống dự báo lũ, ... mức Dự báo ngắn hạn phân loại dựa 29 thời gian dự kiến phản ứng thủy văn mưa lưu vực Các loại dự báo ngắn hạn là: dự báo lưu vực nhỏ, lưu vực trung bình lưu vực lớn Đối với lưu vực nhỏ, xảy...
 • 80
 • 68
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng hình MIKE 11 dự báo trên sông Srêpôk

Nghiên cứu ứng dụng mô hình MIKE 11 dự báo lũ trên sông Srêpôk
... thấp) 44 Trong nghiên cứu này, để tiến hành nghiên cứu báo lựa chọn hình MIKE 11 (MIKE NAM kết hợp với MIKE 11 HD) DHI để làm công cụ dự báo cho lưu vực nghiên cứu Đây hình đại, nhiều ... MIKE 11 dự báo sông Srêpôk Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Mực nước lưu vực sông Srêpôk; hình MIKE NAM, MIKE 11 - Phạm vi thực đề tài: lưu vực thượng sông Srêpôk Phương pháp nghiên ... đến môi trường tự nhiên Bởi vậy, dự báo vấn đề quan trọng Dự báo kịp thời xác mang lại hiệu rõ rệt tới ngành mà phục vụ giảm thiệt hại gây Đề tài Nghiên cứu ứng dụng hình MIKE 11 dự...
 • 80
 • 88
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng hình MIKE 11 dự báo trên sông Srêpôk

Nghiên cứu ứng dụng mô hình MIKE 11 dự báo lũ trên sông Srêpôk
... thấp) Trong nghiên cứu này, để tiến hành nghiên cứu báo lựa chọn hình MIKE 11 (MIKE NAM kết hợp với MIKE 11 HD) DHI để làm công cụ dự báo cho lưu vực nghiên cứu Đây hình đại, nhiều ... MIKE 11 dự báo sông Srêpôk Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Mực nước lưu vực sông Srêpôk; hình MIKE NAM, MIKE 11 - Phạm vi thực đề tài: lưu vực thượng sông Srêpôk Phương pháp nghiên ... đến môi trường tự nhiên Bởi vậy, dự báo vấn đề quan trọng Dự báo kịp thời xác mang lại hiệu rõ rệt tới ngành mà phục vụ giảm thiệt hại gây Đề tài Nghiên cứu ứng dụng hình MIKE 11 dự...
 • 79
 • 130
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Ứng dụng hình MIKE-NAM diễn toán quá trình đến các hồ chứa sông Ba " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... sử dụng thông số thu để tính toán cho trận khác có khả dự báo cho lưu vực sông Ba 3.3 Diễn toán lưu lượng đến hồ chứa sông Ba hạ Sau kiểm định hiệu chỉnh hình, tiến hành diễn toán ... tối ưu hóa trình dòng chảy đến hồ chứa sông Ba hình MIKE – NAM Hình Đường trình lưu lượng thực đo tính toán tháng 10/1992 Đỉnh (m3/s) 3.1 Hiệu chỉnh hình Dữ liệu đầu vào hình hiệu ... 15-Nov Hình Quá trình nhập vào hạ lưu (c) vào hồ Sông Hinh (d) tháng 12/1988 Giá trị lưu lượng lớn hô chứa sông Ba tính theo công thức chuyển đổi hình chênh lệch 3.4 Diễn toán lưu lượng đến...
 • 6
 • 206
 • 2

ứng dụng hình mike 11 đánh giá chất lượng nước sông hậu (đoạn qua khu công nghiệp trà nóc, thành phố cần thơ)

ứng dụng mô hình mike 11 đánh giá chất lượng nước sông hậu (đoạn qua khu công nghiệp trà nóc, thành phố cần thơ)
... sông Hậu (đoạn qua khu công nghiệp Trà Nóc) 1.2.2 Mục tiêu cụ thể  Đánh giá trạng chất lượng nước khu vực nghiên cứu;  Đánh giá lan truyền chất ô nhiễm chất lượng nước sông Hậu (đoạn qua khu công ... lực 38 4.3 KẾT QUẢ MÔ PHỎNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG HẬU (ĐOẠN QUA KHU CÔNG NGHIỆP TRÀ NÓC) 39 4.4 DỰ BÁO DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG HẬU (ĐOẠN QUA KHU CÔNG NGHIỆP TRÀ NÓC) THEO CÁC KỊCH ... liệu hình với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt QCVN 08:2008/BTNMT (cột A2) để đánh giá chất lượng nước sông Hậu (đoạn qua khu công nghiệp Trà Nóc) 1.3.3 Nội dung  hình chất...
 • 86
 • 76
 • 0

Báo cáo khóa luận: Ứng dụng hình MIKE 11 phỏng xâm nhập mặn hạ lưu hệ thống sông Mã, tỉnh Thanh Hóa

Báo cáo khóa luận: Ứng dụng mô hình MIKE 11 mô phỏng xâm nhập mặn hạ lưu hệ thống sông Mã, tỉnh Thanh Hóa
... thời gian Ứng dụng hình xâm nhập mặn hạ lưu hệ thống sông Mã Thiết lập hình Ứng dụng hình xâm nhập mặn hạ lưu hệ thống sông Mã Thiết lập hình Tài liệu địa hình lòng dẫn Tổng ... 30/3/2009 Ứng dụng hình xâm nhập mặn hạ lưu hệ thống sông Mã Hiệu chỉnh đun AD Ứng dụng hình xâm nhập mặn hạ lưu hệ thống sông Mã Hiệu chỉnh kiểm định đun AD Hiệu chỉnh Giá ... nguyên thông số hình, tiến hành kiểm định với số liệu từ 20/330/3/2010 Ứng dụng hình xâm nhập mặn hạ lưu hệ thống sông Ứng dụng hình xâm nhập mặn hạ lưu hệ thống sông Mã Kết hiệu...
 • 40
 • 1,501
 • 4

Tài liệu Báo cáo " Về khả năng ứng dụng hình RegCM vào dự báo hạn mùa các trường khí hậu bề mặt ở Việt Nam " pdf

Tài liệu Báo cáo
... phải đối mặt, đòi hỏi phải dày công nghiên cứu nhiều Kết luận Nhằm hướng tới ứng dụng hình khí hậu toàn cầu hình khí hậu khu vực cho mục đích dự báo hạn mùa trường khí hậu bề mặt Việt Nam, ... vực Việt Nam Đông Nam Á hình số liệu Cho mục đích dự báo mùa hình khí hậu khu vực trước hết cần có trường dự báo toàn cầu làm điều kiện ban đầu điều kiện biên đây, trường nhận từ hình ... đầu cho phép nhận định triển vọng sáng sủa khả áp dụng kết hợp hình CAM RegCM3 vào dự báo khí hậu hạn mùa cho Việt Nam Tài liệu tham khảo [1] H Annamalai, J Potemra, R Murtugudde, J.P McCreary,...
 • 11
 • 231
 • 0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HÌNH MIKE TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ DỰ BÁO SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ DỰ BÁO LŨ SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH
... 431 sông Thương 138 254 Cầu Sơn 430 656 trường hợp Sử dụng hệ thống khu phân chậm 254 sông Cầu 139 145 461 253 253 Thác Huống 655 sơ đồ tính toán thuỷ lực Hệ thống sông Hồng - Thái bình Hình ... 343 510 494 342 352 Bến Bình 606 509 sông Gùa 250 384 sông Hoàng Long 489 490 491 492 493 249 251 Ba Thá 290 292 294 602 603 604 605 sông Văn úc 381 250 Bá Nha 67 sông Thái Bình 410 385 248 488 ... 26 137 133 Phú Cường 426 Hát Môn Hạ 19 20 698 756 702 sông Cà Lồ 709 710 áy 703 Cống Vân Cốc 65 171 sông Hồng 20 22 23 24 25 Đ ó 757 Ph ong ao Ph Hát Môn Thượng sông Thao 170 19 C 76 g sôn Lập...
 • 124
 • 288
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HÌNH MIKE 11 VÀ MIKE 21 TRONG PHỎNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG CẦU TRẮNG- ĐÀ NẴNG " docx

Tài liệu BÁO CÁO
... biên tính toán chất lượng nước sông Cầu Trắng b Kết chất lượng nước sông Cầu Trắng Hình Kết chất lượng nước sông Cầu Trắng (1 chiều) Hình Kết chất lượng nước sông Cầu Trắng (2 chiều) ... nước theo thời gian dùng để hiệu chỉnh hình 4.1.2 Ứng dụng hình MIKE1 1 & MIKE2 1 chất lượng nước sông Cầu Trắng a Sơ đồ tính toán: - Các thông số sông: Sông dài khoảng 2km, chiều rộng ... chỉnh hình Hình Kết hiệu chỉnh thông số thủy lực cho hình Hình Kết hiệu chỉnh hình chất lượng nước Nhận xét: - So sánh kết thông số chất lượng nước hình chiều chiều Tuyển tập Báo cáo...
 • 6
 • 453
 • 4

Tài liệu Báo cáo "Ứng dụng hình MIKE FLOOD tính toán ngập lụt và phỏng phương án xây dựng đê cho lưu vực sông Lại Giang" pptx

Tài liệu Báo cáo
... tính toán ngập lụt cho lưu vực sông Lại Giang 2.1 Dữ liệu đầu vào hình: - Biên trên: Là kết khôi phục dòng chảy từ hình NAM nhánh sông An Lão nhánh sông Kim Sơn Hình Sơ đồ kết nối MIKE FLOOD. [3] ... số liệu biên gia nhập khu tính toán bằnh hình NAM số liệu mực nước thực đo trạm Lại Giang (cầu Lại Giang) Tính toán ngập lụt cho vùng hạ lưu lưu Như ta biết, có nhiều cách tiếp cận tính toán ... kích giai đoạn So sánh mực nước thực đo tính toán MIKE 21 trạm Bồng Sơn trận lũ năm 2007 10.000 Tính toán ngập lụt với phương án xây dựng đê 9.000 8.000 H (m) 7.000 2007 MIKE2 1 2007 Thực Đo...
 • 8
 • 500
 • 3

Luận văn thạc sĩ " NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HÌNH MIKE TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ DỰ BÁO SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH " potx

Luận văn thạc sĩ
... 343 510 494 342 352 Bến Bình 606 509 sông Gùa 250 384 sông Hoàng Long 489 490 491 492 493 249 251 Ba Thá 290 292 294 602 603 604 605 sông Văn úc 381 250 Bá Nha 67 sông Thái Bình 410 385 248 488 ... 431 sông Thương 138 254 Cầu Sơn 430 656 trường hợp Sử dụng hệ thống khu phân chậm 254 sông Cầu 139 145 461 253 253 Thác Huống 655 sơ đồ tính toán thuỷ lực Hệ thống sông Hồng - Thái bình Hình ... Cường 426 Hát Môn Hạ 19 20 698 756 702 sông Cà Lồ 709 710 áy 703 Cống Vân Cốc 65 171 sông Hồng 20 22 23 24 25 Đ ó 757 Ph ong ao Ph Hát Môn Thượng sông Thao 170 19 C 76 g sôn Lập Thạch 699 257...
 • 124
 • 312
 • 0

BÁO CÁO " ỨNG DỤNG HÌNH MIKE ĐỂ TÍNH TOÁN NGẬP LỤT HẠ LƯU LƯU VỰC SÔNG CU ĐÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG " ppt

BÁO CÁO
... Địa hình tính toán sông Cu Đê hình hình lũ bao gồm: hình chiều sông MIKE 11 hình lũ tràn bãi hai chiều MIKE 21FM 3.4.1 Mạng lưới sông 1D (Q~t) (Z~t) (Z~t) (Q~t) Hình Địa hình tính ... Hình Địa hình tính toán MIKE 21FM Hình Mạng lưới sông MIKE 11 3.4.2 Địa hình tính toán MIKE 21FM hình lũ hai chiều toàn lưu vực có khả chịu ảnh hưởng lũ (hình 8) Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh ... Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2012 việc xây dựng sở hạ tầng vô cần thiết cấp bách cho thành phố Đà Nẵng Khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thuộc...
 • 6
 • 210
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Ứng dụng hình MIKE FLOOD tính toán ngập lụt hệ thống sông Nhuệ - Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên Công nghệ 27, Số 1S (2011) 3 7-4 3 Kết luận hình MIKE FLOOD ứng dụng tính toán ngập lụt cho khu vực sông Nhuệ - Đáy địa bàn Thành phố Nội hiệu chỉnh kiểm định với kết ... diện ngập, so sánh ảnh vệ tinh chụp ngày 7/11/2011 cho thấy hình phù hợp với thực tế Hình Bản đồ ngập lụt lưu vực sông Nhuệ - Đáy địa bàn Thành phố Nội Hình Kết kiểm định hình MIKE FLOOD ... FLOOD tính toán ngập lụt lưu vực Nhuệ - Đáy địa bàn Thành Phố Nội 4.1 Xây dựng sở liệu - Dữ liệu địa hình: Bản đồ số độ cao khu vực nghiên cứu xây dựng với độ phân giải 30x30m từ đồ địa hình...
 • 7
 • 354
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Ứng dụng hình MIKE FLOOD tính toán ngập lụt hệ thống sông Nhật Lệ tỉnh Quảng Bình " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... ưu điểm hình chiều cách kích hoạt đun tính toán chiều xuất dòng chảy tràn hình MIKE FLOOD thực kết nối hình MIKE 11 (tính toán thủy lực mạng sông chiều) với hình MIKE 21 (mô dòng ... trình ngập lụt lưu vực sông Nhật Lệ hình sử dụng thực tế phục vụ công tác cảnh báo, dự báo, phòng chống giảm nhẹ thiên tai nói chung lũ lụt nói riêng Kết luận hình MIKE FLOOD ứng dụng tính toán ... lực mạng sông (HD) kết hợp với hình thủy lực chiều MIKE 21 [1, 4-6] 287 Ứng dụng MIKE FLOOD tính toán ngập lụt lưu vực sông Nhật Lệ 4.1 Xây dựng sở liệu - Dữ liệu địa hình: Bản đồ hình số...
 • 10
 • 155
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng mô hình mike 21hướng dẫn sử dụng mô hình mike namứng dụng mô hình arima để dự báo vnindexứng dụng mô hình arima trong dự báo giá vàngứng dụng mô hình mike 3ứng dụng mô hình mikenghien cuu ung dung mo hinh mike 11 mo phong chat luong nuocứng dụng mô hình mike 11 đánh giá chất lượng nước trên lưu vực hạ lưu sông đồng naiung dung mo hinh newgen trong du baoứng dụng mô hình arima để dự báo tỷ giá kỳ hạnứng dụng mô hình mike basin để phân bổ tài nguyên nước cho lưu vực sông trà khúcứng dụng mô hình mike basin để phân bổ nguồn nước trên lưu vực sông trà khúcứng dụng mô hình mike flood mô phỏng ngập lụt lưu vực sông nhuệ đáy trên địa bàn thành phố hà nộiứng dụng mô hình thủy văn mike nam dự báo dòng chảy lũ về hồ chứa thủy điện krông hnăngket qua ung dung mo hinh nam mike 11 mo phong va du bao dong chay song da den ho hoa binhMô hình tương tác dựa trên role trong hệ đa agentMô hình Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung QuốcMở rộng Liên minh châu Âu lần 5 - tiến trình, đặc điểm và tác độngMỘT SỐ CHUYỆN KỂ VỀ DÒNG HỌ PHẠM BÁ VÀ CÁC DI TÍCH LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ CỦA ÔNG TỔ KHẰM BAN THEO VUA LÊ THÁI TỔ ĐÁNH GIẶC MINH THẾ KỶ XVMột số nhân tố ảnh hưởng đến sự quan tâm tham gia bảo hiểm xã hội tựnguyện của người buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Nghệ AnMột số vấn đề pháp lý về thương mại điện tử trong điều kiện Việt Nam hội nhập quốc tếNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ AnKhiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lí hành chính Nhà nước (Qua thực tiễn ở thành phố Hà Nội hiện nay)CẤU TRÚC KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ THÍCH ỨNG TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ VIỆT NAM (LẤY HÀ NỘI LÀM VÍ DỤ NGHIÊN CỨU)NOI DUNG TIEU LUANNHỮNG THẤT bại của các CÔNG TY VIỆT NAM KHI GIA NHẬP ISO 9000Các dạng bài tập chương halogenSố cân bằng và số đối cân bằngỨng dụng định lí cơ bản của đại số để xét tính bất khả quy của đa thức trên trường hữu tỷThiết kế bài giảng Tiếng anh lớp 3 thí điểm Tập 1Tổng hợp cách phát âm và đánh trọng âm trong Tiếng Anhlý thuyết word transformation cho FCE, CAEA Simple Method for Simultaneous Determination of Basic Dyes  Encountered in Food Preparations by ReversedPhase HPLCKhử ICI cho hệ thống thông tin di dộng dùng OFDMKhu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc và những vấn đề đối với Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập