9 so tay vat tu chuyen nganh dung trong mang luoi cap nuoc

mô hình dữ liệu không gian áp dụng cho mạng lưới cấp nước 3

mô hình dữ liệu không gian áp dụng cho mạng lưới cấp nước 3
... 50 3. 2 ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH DỮ LIỆU MẠNG LƢỚI ĐƢỜNG ỐNG CẤP NƢỚC hình liệu mạng lưới cấp nước tập hợp nhiều loại đối tượng phục vụ cho nhu cầu quản lý mạng lưới đường ống cấp nước tiện ích khác ... (string) - ghi 3. 4 THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU hình liệu mạng lưới đường ống cấp nước thiết kế theo phương pháp hướng đối tượng Cơ sở liệu mạng lưới đường ống cấp nước tổ chức theo hình tập trung, ... lưới vòng dùng cho cấp truyền dẫn đối tượng tiêu thụ nước quan trọng; Mạng lưới cụt phân phối cho điểm quan trọng Hình 3. 2: Sơ đồ mạng lưới cấp nước cụt Hình 3. 3: Sơ đồ mạng lưới cấp nước vòng (nguồn:...
 • 25
 • 160
 • 0

mô hình dữ liệu không gian áp dụng cho mạng lưới cấp nước 4

mô hình dữ liệu không gian áp dụng cho mạng lưới cấp nước 4
... Geodatabase cho hình mạng lưới cấp nước Hình 4. 5: MHDL cài đặt xuốngCSDL góc nhìn ArcCatalog (nguồn: tác giả) 75 Hình 4. 6: MHDL cài đặt xuống CSDL góc nhìn SQL server (nguồn: tác giả) - Cuối tải liệu ... thông tin mạng lưới cấp nước việc tra cứu, truy vấn liệu, tác giả sử dụng phần mềm ArcMap Esri Hình 4. 8: Hiển thị thông tin cấp nước đồ địa (nguồn: tác giả) 77 Thực số chức khai thác liệu: + Xem ... CapNuoc Cũng bước ta tùy chỉnh lại hình công cụ Case ArcCatalog Hình 4. 3: Kết nối đến CSDL CapNuoc lưu SQL server (nguồn: tác giả) 74 Hình 4. 4: Import hình vào CSDL công cụ Schema Wizard...
 • 9
 • 146
 • 0

mô hình dữ liệu không gian áp dụng cho mạng lưới cấp nước 1

mô hình dữ liệu không gian áp dụng cho mạng lưới cấp nước 1
... Nai 1. 4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu tổng quan hình liệu không gian, sở liệu không gian - Đặc điểm liệu mạng lƣới đƣờng ống cấp nƣớc - Đề xuất hình liệu mạng lƣới cấp nƣớc; cấu trúc liệu ... CHƢƠNG 3: MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ÁP DỤNG CHO MẠNG LƢỚI CẤP NƢỚC Nội dung chƣơng tập trung vào: kiến thức ngành cấp nƣớc Trình bày đặc điểm liệu mạng lƣới cấp nƣớc; đề xuất hình liệu; phân ... TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Chƣơng trình bày tổng quan hệ thống thông tin địa lý; trình bày kiến thức hình liệu không gian; cấu trúc liệu không gian; cấu trúc liệu không gian SQL CHƢƠNG...
 • 5
 • 67
 • 0

mô hình dữ liệu không gian áp dụng cho mạng lưới cấp nước 2

mô hình dữ liệu không gian áp dụng cho mạng lưới cấp nước 2
... khụng gian cha cỏc i tng khụng gian Mụ hỡnh d liu khụng gian cha d liu ca cỏc i tng khụng gian Hỡnh 2. 2: T th gii thc n mụ hỡnh khụng gian v MHDL khụng gian (ngun: Trn Vnh Phc (20 03)) 2. 2.1 i ... tớnh 2. 2.4 .2 Thuc tớnh phi khụng gian Thuc tớnh thi gian v thuc tớnh chuyờn ca cỏc i tng khụng gian c gi chung l thuc tớnh phi khụng gian Thuc tớnh thi gian cp n tui ca cỏc i tng, hoc thi gian ... khụng gian 2. 5-D Hỡnh 2. 6:i tng b mt (ngun: Trn Vnh Phc (20 09)) e)Cỏc i tng dng hỡnh nh ng hm, tũa nh c biu din khụng gian 3-D Hỡnh 2. 7: i tng hỡnh (ngun: Trn Vnh Phc (20 09)) Cỏc i tng khụng gian...
 • 41
 • 164
 • 0

mô hình dữ liệu không gian áp dụng cho mạng lưới cấp nước ppt

mô hình dữ liệu không gian áp dụng cho mạng lưới cấp nước ppt
... mạng lưới cấp nước cài đặt thử nghiệm phần liệu Công ty Cấp nước Đồng Nai hình liệu không gian áp dụng cho mạng lưới cấp nước  ĐẶC ĐIỂM DỮ LIỆU CỦA MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC  MÔ HÌNH ... 2: hình liệu không gian Chương 3: hình liệu không gian áp dụng cho mạng lưới cấp nước Chương 4: Cài đặt thử nghiệm Kết luận Mục tiêu  Nghiên cứu Xây dựng hình sở liệu không gian cho mạng ... CẤP NƯỚC  MÔ HÌNH VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC ĐẶC ĐIỂM DỮ LIỆU CỦA MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC Hệ thống cấp nước Mạng lưới cấp nước phận hệ thống cấp nước, tập hợp loại đường ống...
 • 26
 • 125
 • 0

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Mô hình dữ liệu không gian áp dụng cho mạng lưới cấp nước

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Mô hình dữ liệu không gian áp dụng cho mạng lưới cấp nước
... Phc(2003)) 2.2.1 i tng khụng gian i tng khụng gian l phn t ca mụ hỡnh khụng gian tng trng cho cỏc thc th khụng gian th gii thc Trong h thng thụng tin a lý, mi thc th khụng gian cú th c biu din thnh ... KHễNG GIAN Cu trỳc d liu khụng gian l cỏch sp xp, t chc d liu khụng gian cho thớch hp vi mỏy tớnh s Cu trỳc d liu khụng gian l trung gian 17 gia mụ hỡnh d liu vi nh dng d liu Mụ hỡnh d liu khụng gian ... khụng gian Mụ hỡnh khụng gian cha cỏc i tng khụng gian Mụ hỡnh d liu khụng gian cha d liu ca cỏc i tng khụng gian Hỡnh 2.2: T th gii thc n mụ hỡnh khụng gian v MHDL khụng gian (ngun: Trn Vnh Phc(2003))...
 • 97
 • 120
 • 0

TIỂU LUẬN ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, GIS TRONG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC CẤP TRONG MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC

TIỂU LUẬN ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, GIS TRONG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC CẤP TRONG MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC
... nghệ quản hệ thống cấp nước: ứng dụng công nghệ thông tin quản mạng lưới cấp nước, kết hợp GIS SCADA; lắp đặt thiết bị quản mạng thiết bị kiểm soát chất lượng nước, van giảm áp mạng lưới, ... tích cấp nước, xây dựng chiến lược cấu trúc hệ thống cấp nước tương lai • Giúp công ty quản thiết bị tài sản họ kiểm soát áp lực lưu lượng hệ thống phân phối nước từ kiểm soát chất lượng nước ... Tình hình cấp nước khu vực đô thị • Chất lượng nước nhìn chung nhà máy nước cấp cho đô thị đạt tiêu chuẩn chất lượng nước cấp cho ăn uống theo QCVN 01:2009/BYT Bô Y tế • Tuy nhiên, chất lượng đường...
 • 19
 • 179
 • 1

Sổ tay tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật

Sổ tay tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật
... mềm kỹ thuật miễn phí Tập hợp tất tài liệu phần mềm CAD CAM miễn phí Tập hợp tài liệu kỹ thuật miễn phí, đồ án luận văn Video hướng dẫn tự học phần mềm CAD CAM miễn phí Một số tài liệu KỸ THUẬT...
 • 719
 • 52
 • 1

Tìm hiểu về nhận dạng vân tay và khả năng ứng dụng trong quản lý cấp phát, kiểm soát hộ chiếu điện tử

Tìm hiểu về nhận dạng vân tay và khả năng ứng dụng trong quản lý cấp phát, kiểm soát hộ chiếu điện tử
... Nhiệm vụ đề tài Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (Về luận, thực tiễn, số liệu cn tớnh toỏn v cỏc bn v) . . . . . . ... xong tr-ớc ngày Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN tháng năm 2009 Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Ng-ời h-ớng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2009 Hiệu tr-ởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị Phần nhận xét tóm tắt cán ... . Đánh giá chất l-ợng khoỏ lun (So với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt luận, thực tiễn, tính toán số liệu): . . ...
 • 58
 • 265
 • 1

Tìm hiểu về nhận dạng vân tay và khả năng ứng dụng trong quản lý cấp phát, kiểm soát hộ chiếu điện tử

Tìm hiểu về nhận dạng vân tay và khả năng ứng dụng trong quản lý cấp phát, kiểm soát hộ chiếu điện tử
... VÂN TAY TRONG HỘ CHIẾU ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG XÁC THỰC VÂN TAY PHỤC VỤ KIỂM SOÁT XUẤT NHẬP CẢNH 3.1 Lựa chọn vân tay hộ chiếu điện tử Khi nghiên cứu triển khai ứng dụng hộ chiếu điện tử, ... dụng hộ chiếu điện tử 3.2.Những vấn đề đặt thu nhận đƣa vân tay vào hộ chiếu điện tử vân tay 3.2.1.Thu nhận ảnh vân tay Như biết có phương pháp thu nhận ảnh vân tay để phục vụ công tác nhận dạng, ... tâm cấp phát hộ chiếu điện tử 40 2.5.3 Một số vấn đề cần quan tâm hệ thống kiểm soát XNC cửa 40 CHƢƠNG 3: VÂN TAY TRONG HỘ CHIẾU ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG XÁC THỰC VÂN TAY...
 • 58
 • 49
 • 0

Tìm hiểu về nhận dạng vân tay và khả năng ứng dụng trong quản lý cấp phát, kiểm soát hộ chiếu điện tử

Tìm hiểu về nhận dạng vân tay và khả năng ứng dụng trong quản lý cấp phát, kiểm soát hộ chiếu điện tử
... VÂN TAY TRONG HỘ CHIẾU ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG XÁC THỰC VÂN TAY PHỤC VỤ KIỂM SOÁT XUẤT NHẬP CẢNH 3.1 Lựa chọn vân tay hộ chiếu điện tử Khi nghiên cứu triển khai ứng dụng hộ chiếu điện tử, ... dụng hộ chiếu điện tử 3.2.Những vấn đề đặt thu nhận đƣa vân tay vào hộ chiếu điện tử vân tay 3.2.1.Thu nhận ảnh vân tay Như biết có phương pháp thu nhận ảnh vân tay để phục vụ công tác nhận dạng, ... tâm cấp phát hộ chiếu điện tử 40 2.5.3 Một số vấn đề cần quan tâm hệ thống kiểm soát XNC cửa 40 CHƢƠNG 3: VÂN TAY TRONG HỘ CHIẾU ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG XÁC THỰC VÂN TAY...
 • 58
 • 78
 • 0

Tìm hiểu về nhận dạng vân tay và khả năng ứng dụng trong quản lý cấp phát, kiểm soát hộ chiếu điện tử

Tìm hiểu về nhận dạng vân tay và khả năng ứng dụng trong quản lý cấp phát, kiểm soát hộ chiếu điện tử
... VÂN TAY TRONG HỘ CHIẾU ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG XÁC THỰC VÂN TAY PHỤC VỤ KIỂM SOÁT XUẤT NHẬP CẢNH 3.1 Lựa chọn vân tay hộ chiếu điện tử Khi nghiên cứu triển khai ứng dụng hộ chiếu điện tử, ... dụng hộ chiếu điện tử 3.2.Những vấn đề đặt thu nhận đƣa vân tay vào hộ chiếu điện tử vân tay 3.2.1.Thu nhận ảnh vân tay Như biết có phương pháp thu nhận ảnh vân tay để phục vụ công tác nhận dạng, ... tâm cấp phát hộ chiếu điện tử 40 2.5.3 Một số vấn đề cần quan tâm hệ thống kiểm soát XNC cửa 40 CHƢƠNG 3: VÂN TAY TRONG HỘ CHIẾU ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG XÁC THỰC VÂN TAY...
 • 58
 • 25
 • 0

Một số giải pháp phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản ở nước ta hiện nay

Một số giải pháp phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản ở nước ta hiện nay
... phẩm thuỷ hải sản Vì vấn đề tập trung phát triển ngành thuỷ sản đặc biệt phát triển nghề nuôi trồng thuỷ hải sản chiến lợc trình phát triển kinh tế nớc ta Một số giải pháp phát triển ngành nuôi trồng ... III: Một số giải pháp nhằm phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản nớc ta Từ hạn chế ngành thuỷ sản đặc biệt nghề nuôi trồng thủy sản nớc ta đặt đòi hỏi thiết để tháo gỡ khó khăn hạn chế phát triển ... nam .23 Cơ cấu sản phẩm thuỷ sản nghề nuôi trồng thuỷ sản nớc ta 23 Vài nét phát triển nuôi trồng thuỷ sản nớc ta 26 II Đánh giá chung tình hình phát triển ngành thuỷ sản Việt Nam 28...
 • 44
 • 233
 • 2

việc tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước cho khu dân cư số 2, phường 3 thị xã tây ninh

việc tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước cho khu dân cư số 2, phường 3 thị xã tây ninh
... -THỊ XÃ TÂY NINH – TỈNH TÂY NINH TÍNH TỐN LƯU LƯỢNG MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC    Tổng diện tích khu dân cư: F= 149(ha) Số dân khu thị là: No= F x P =149 x 150 = 2 235 0 (người) Với niên hạn thiết kế ... để tính toán trường hợp cụ thể, giúp em hiểu rõ kiến thức học tiếp thu đựơc nhiều kiến thức  Trong luận văn này, em tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước cho khu dân số 2- phường – thò Tây ... 2.0=5.25% 12 Xác định dung tích đài nước 13 TÍNH TỐN THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP  NƯỚC TUYẾN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC VẠCH Để vạch tuyến mạng lưới cần phải tn thủ ngun tắc sau  Mạng lưới phải bao trùm điểm tiêu...
 • 20
 • 687
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: sổ tay tiếng anh chuyên ngànhứng dụng gis xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tài sản và vận hành mạng lưới cấp nước tại phường 1 thành phố đà lạt tỉnh lâm đồnggiới thiệu một số thiết bị phụ tùng sử dụng trên mạng lưới đường ống cấp nướcsơ đồ mạng lưới cấp nước cụtứng dụng gis trong quản lý mạng lưới cấp nướcsơ đồ mạng lưới cấp nướcsơ đồ mạng lưới cấp nước vòngquy hoạch và tính toán mạng lưới cấp nước cho khu nhà ở phường trường thạnh quận 9 tp hcmsơ đồ và nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nướctính toán khối lượng và khái toán kinh phí xây dựng mạng lưới cấp nướckhái toán kinh phí xây dựng mạng lưới cấp nướcsách mạng lưới cấp nước của pgs ts hoàng văn huệ nhà xuất bảng xây dựng hà nội 2007cơ sở tính toán mạng lưới cấp nướcmột số từ chuyên ngànhmột số từ chuyên ngành kế toánKế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu kém môn ngữ văn 6Kế hoạch phụ đạo toán 6Cơ cấu hàng hoá xuất khẩu của Việt nam - Thực trạng và giải phápNghiên cứu vai trò của allicin tách từ tỏi việt nam trong quá trình điều hoà đáp ứng viêm thông qua thụ thể dectin – 1Cơ chế quản lý tài chính đảm bảo cung ứng dịch vụ Bưu chính công ích đối với Tổng công ty Bưu chính Việt namCông cụ nghiệp vụ thị trường mở tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.PDFTội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang -Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừaBáo cáo thực tập tốt nghiệp mầm nonCông tác tư pháp - hộ tịch ở cấp xã những vấn đề lý luận và thực tiễn ở tỉnh Bắc GiangĐa dạng hóa dịch vụ tại Ngân hàng Thương Mại Việt Nam.PDFĐa dạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Hải PhòngĐánh giá mối quan hệ giữa cảm nhận về chất lượng dịch vụ và sự thoả mãn của khách hàng. Nghiên cứu trường hợp công ty cổ phần Du lịch Việt nam - Hà nộiĐào tạo đội ngũ cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp sở hữu nhà nước thuộc ngành Công nghiệp tỉnh Hà TâyĐấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà NộiĐầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần thiết bị Tân Phát giai đoạn 2008-2020Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty Thép Nhật Quang giai đoạn 2008-2020Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt namTHIẾT KẾ PHẦN MỀMCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNGkiến trúc mạng pon
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập