Nghiên cứu chế độ dòng chảy lưu vực sông cầu trong điều kiện biến đổi khí hậu

nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng tổng hợp và hiệu quả nguồn nước lưu vực sông hương trong điều kiện biến đổi khí hậu

nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng tổng hợp và hiệu quả nguồn nước lưu vực sông hương trong điều kiện biến đổi khí hậu
... NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG TỔNG HỢP VÀ HIỆU QUẢ NGUỒN NƯỚC LƯU VỰC 51 SÔNG HƯƠNG 51 4.1 Hiện trạng sử dụng nước lưu vực sông Hương 51 4.1.1 Hiện trạng sử dụng ... xuất giải pháp sử dụng tổng hợp hiệu nguồn nước lưu vực sông Hương điều kiện biến đổi khí hậu vấn đề thiết thực, có ý nghĩa khoa học thực tiễn to lớn Mục tiêu đề tài Đề xuất số giải pháp nhằm sử ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI NGUYỄN VĂN MUÔN “NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG TỔNG HỢP VÀ HIỆU QUẢ NGUỒN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG HƯƠNG TRONG ĐIỀU...
 • 101
 • 309
 • 2

Phát triển sản xuất nông nghiệp Đồng bằng Sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu. Thực trạng và một số giải pháp ứng phó

Phát triển sản xuất nông nghiệp Đồng bằng Sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu. Thực trạng và một số giải pháp ứng phó
... biến v.v) bị hạn chế Mức bình quân lơng thực theo đầu ngời Đồng Sông Hồng thấp mức bình quân nớc (460 kg/ngời so với 490 kg/ngời năm 2006) Đồng Sông Hồng, việc sản xuất thực phẩm cha tơng xứng ... phỏp ng phú Trong nội cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn vùng đồng sông Hồng có chuyển dịch ngày tích cực theo hớng công nghiệp hoá, đại hoá.tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp khu vực nông thôndẫ ... khớ hu Thc trng v mt s gii phỏp ng phú vụ sản xuất nông nghiệp Thời tiết mùa khô phù hợp với số trồng a lạnh Hầu hết tỉnh Đồng Sông Hồng phát triển số a lạnh đem lại hiệu kinh tế lớn nh ngô đông,...
 • 42
 • 1,332
 • 19

nghiên cứu giải pháp điều tiết nguồn nước trên dòng chính sông bưởi trong mùa kiệt, trong điều kiện biến đổi khí hậu

nghiên cứu giải pháp điều tiết nguồn nước trên dòng chính sông bưởi trong mùa kiệt, trong điều kiện biến đổi khí hậu
... sông Bưởi Tả sông Bưởi Hữu sông Bưởi Tả sông Bưởi Hữu sông Bưởi Tả sông Bưởi Lộng Khê Khu Hoạt1 Khu Hoạt2 Sông Đạt Sông Đằng Sông Âm R Thuộc sông Sông Mã Sông Sông Sông Bưởi Sông Bưởi Sông ... án nghiên cứu từ trước đến tài liệu hữu ích việc thực đề tài: Nghiên cứu giải pháp điều tiết nguồn nước dòng sông Bưởi mùa kiệt, điều kiện biến đổi khí hậu 24 1.3 NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ TỒN TẠI TRONG ... tài Luận văn Nghiên cứu giải pháp điều tiết nguồn nước dòng sông Bưởi mùa kiệt, điều kiện biến đổi khí hậu Tác giả xin cam đoan đề tài Luận văn làm dựa số liệu, tư liệu thu thập từ nguồn thực...
 • 93
 • 264
 • 4

Báo cáo " Đánh giá dòng chảy năm tỉnh Khánh Hòa trong bối cảnh biến đổi khí hậu " pptx

Báo cáo
... (2012) 100-107 Ở Khánh Hòa, tác động biến đổi khí hậu dòng chảy đánh giá số nghiên cứu tập trung vào chuỗi dòng chảy lịch sử Vì việc phân tích biến đổi tiềm thủy văn nghiên cứu mở đầu khía cạnh 101 ... Đến kỷ biến đổi khí hậu chủ yếu gây tác động tăng với dòng chảy năm (±1 đến ±7 m3/s) dòng chảy mùa lũ (3 – 20 m3/s), giảm dòng chảy mùa kiệt (±1 m3/s) Vào cuối kỷ biến đổi đặc trưng dòng chảy so ... (h.2) Hình Biến đổi dòng chảy giai đoạn 2010-2050 số tiểu vùng Hình Biến đổi dòng chảy năm giai đoạn 2010 – 2050 tiểu vùng Xu hướng tăng tiếp diễn đến nửa kỷ sau với cường độ biến đổi lớn hơn,...
 • 8
 • 172
 • 0

đầu tư phát triển nông nghiệp đồng bằng sông cửu long trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu

đầu tư phát triển nông nghiệp đồng bằng sông cửu long trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu
... sát nhu cầu đầu phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu Chương 4: Giải pháp đầu phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu CHƯƠNG ... sở lý luận đầu phát triển nông nghiệp điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu Chương 2: Thực trạng đầu phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu Chương 3: ... NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 66 2.3.1 Những thành tựu đạt đầu phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu...
 • 195
 • 181
 • 0

Đầu tư phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu

Đầu tư phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu
... sát nhu cầu đầu phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu Chương 4: Giải pháp đầu phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu CHƯƠNG ... sở lý luận đầu phát triển nông nghiệp điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu Chương 2: Thực trạng đầu phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu Chương 3: ... NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 66 2.3.1 Những thành tựu đạt đầu phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu...
 • 195
 • 153
 • 0

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU
... sát nhu cầu đầu phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu Chương 4: Giải pháp đầu phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu CHƯƠNG ... sở lý luận đầu phát triển nông nghiệp điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu Chương 2: Thực trạng đầu phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu Chương 3: ... NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 66 2.3.1 Những thành tựu đạt đầu phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu...
 • 195
 • 66
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng lấy nước của các công trình chính của hệ thống thủy lợi tỉnh nam định trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Nghiên cứu đánh giá khả năng lấy nước của các công trình chính của hệ thống thủy lợi tỉnh nam định trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng
... ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LẤY NƯỚC CỦA CÁC CÔNG TRÌNH CHÍNH TRÊN HỆ THỐNG THỦY LỢI TỈNH NAM ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG 49 3.1 Lựa chọn ... Nghiên cứu đánh giá khả lấy nước công trình hệ thống thủy lợi tỉnh Nam Định điều kiện Biến đổi khí hậu Nước biển dâng sẽ tập trung giải phần vấn đề nêu Việc nghiên cứu ảnh hưởng BĐKH Nước biển ... I: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN TỈNH NAM ĐỊNH 1.1 Tổng quan Biến đổi khí hậu 1.1.1 Khái niệm nguyên nhân biến đổi khí hậu Biến đổi khí hậu: biến đổi trạng thái khí hậu...
 • 121
 • 276
 • 1

BÁO CÁO THỰC TẬP-QUY HOẠCH TỔNG THỂ THUỶ LỢI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU-NƯỚC BIỂN DÂNG

BÁO CÁO THỰC TẬP-QUY HOẠCH TỔNG THỂ THUỶ LỢI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU-NƯỚC BIỂN DÂNG
... - Cơng trình thuỷ lợi phục vụ ni trồng thuỷ sản Hình 05: Quy hoạch tổng thể thuỷ lợi ĐBSCL điều kiện BĐKH-NBD Phương án chọn VIII QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG THỦY LỢI TRONG ĐIỀU KIỆN BĐKH-NBD ... nước biển dâng phát triển nước thượng lưu, có phát triển thuỷ điện, Bộ Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn giao Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam thực Dự án “Quy hoạch thuỷ lợi tổng hợp Đồng sơng Cửu ... với tổng diện tích tự nhiên khoảng 3,96 triệu ha, dân số khoảng 18 triệu người II QUAN ĐIỂM - Xuất phát từ thực tế Đồng sơng Cửu Long điều kiện biến đổi ngày bất lợi thời tiết, khí hậu, thuỷ...
 • 27
 • 149
 • 0

Nghiên cứu giải pháp nâng cấp công trình hồ chứa nước tỉnh Hà Tĩnh trong điều kiện biến đổi khí hậu, áp dụng cụ thể cho hồ Nhà Đường

Nghiên cứu giải pháp nâng cấp công trình hồ chứa nước tỉnh Hà Tĩnh trong điều kiện biến đổi khí hậu, áp dụng cụ thể cho hồ Nhà Đường
... cân lượng nước đến yêu cầu dùng nước, gây khó khăn cho công tác quản lý, vận hành hồ chứa - Đề xuất giải pháp nâng cấp công trình hồ chứa nước địa bàn tỉnh Tĩnh điều kiện biến đổi khí hậu - ... trình công trình cho hồ chứa nước Nhà Đường: - Tính toán cân nước, lựa chọn dung tích hồ chứa Nhà Đường theo yêu cầu phục vụ đa mục tiêu điều kiện biến đổi khí hậu; - Lựa chọn giải pháp công trình ... hồ chứa giải pháp nâng cấp công trình hồ chứa nước khu vực Tĩnh, nâng cao hiệu khai thác, giảm thiểu thiệt hại thiên tai (lũ, hạn) đảm bảo an toàn hồ chứa Đề xuất lựa chọn giải pháp công trình...
 • 120
 • 688
 • 5

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay đổi trong quy hoạch sử dụng đất đến hệ số tiêu của huyện phú xuyên trong điều kiện biến đổi khí hậu

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay đổi trong quy hoạch sử dụng đất đến hệ số tiêu của huyện phú xuyên trong điều kiện biến đổi khí hậu
... Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú ... 19 CHƯƠNG II NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAY ĐỔI TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HỆ SỐ TIÊU CỦA HUYỆN PHÚ XUYÊN 29 2.1.1 Xác định hệ số tiêu toàn hệ thống ... Biến đổi khí hậu cần xem xét tính toán đồng đầy đủ 29 CHƯƠNG II NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAY ĐỔI TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HỆ SỐ TIÊU CỦA HUYỆN PHÚ XUYÊN...
 • 82
 • 39
 • 0

Giải pháp quản lý tổng hợp lũ trong điều kiện biến đổi khí hậu nhằm giải thiểu thiệt hại trên lưu vực sông hương

Giải pháp quản lý tổng hợp lũ trong điều kiện biến đổi khí hậu nhằm giải thiểu thiệt hại trên lưu vực sông hương
... S TRÊN L U V C SÔNG H GI I PHÁP QU N LÝ T NG H P NG TRONG I U KI N BI N I KHÍ H U 54 3.1 K ch b n bi n đ i khí h u l u v c sông H ng 54 3.1.1 Gi i thi u k ch b n bi n đ i khí ... n tích t nhiên c a t nh, chi u dài sông 104 km H th ng sông H ng có nhánh sông chính: sông B , sông H u Tr ch sông T Tr ch o n sông ch y qua đ i núi có đáy sông d c, nhi u thác gh nh, không b ... lòng sông khô c n b ng hi n hòa, quanh co b H nh h o n sông ch y qua vùng đ ng ng c a th y tri u L u v c sông ng có ba sông h p v i t o thành dòng sông H ng là: sông H u Tr ch, sông T Tr ch sông...
 • 110
 • 219
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quản lý tổng hợp và bền vững tài nguyên nước lưu vực sông hồngthái bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu potxtác động biocenose của các bênh truyền nhiễm của sự biến đổi khí hậu ipcc 2007trọng bảo vệ môi trường chủ động phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậumột số giải pháp hoàn thiện pháp luật và tăng cƣờng hiệu quả hoạt động thực thi pháp luật quốc tế về chống biến đổi khí hậu của việt namnghiên cứu chế độ thủy động lực và xu thế vận chuyển bùn cát của khu vực nghiên cứudiễn toán chế độ dòng chảy mùa kiệt trên lưu vực sông bưởinghiên cứu chế độ dinh dưỡng cho người ăn chaynghiên cứu chế độ thủy động lực và tính toán phương án nuôi bãi khôi phục bãi biển cửa tùng quảng trịnghiên cứu đặc trưng dòng chảynghiên cứu chế độ tiền lươngđể tài chế độ dòng chảychế độ dòng chảy trong cốngtác động chế độ dòng chảyứng dụng gis và mô hình swat đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến lưu lượng dòng chảy và phục vụ quản lý hợp lý lưu vực sông bénghiên cứu chế độ bón phân cho cây hồ tiêu trên đất bazaGiải bài toán về va chạm dọc của hai thanh đàn hồi và ứng dụng vào bài toán đóng cọcGiải pháp tăng cường xã hội hoá sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nayĐường lối chiến tranh nhân dân của Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp qua văn kiện Đảng 1945-1954Giải pháp marketing mix cho các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế trên địa bàn Hà NộiGiải pháp xây dựng đội ngũ nữ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn hiện nayGốm men trắng văn in ở di tích Lam Kinh - Thanh Hoá_unprotectedHợp đồng thuê khai thác tàu bay trong lĩnh vực hàng không dân dụng tại Việt NamHệ thống bóc tách giá cả sản phẩm tự độngHệ thống lọc và sắp xếp tin tức theo ngữ cảnh người dùngCăn cứ quyết định hình phạt những vấn đề lý luận và thực tiễnĐổi mới tổ chức và hoạt động Hội đồng dân tộc của Quốc HộiNGUỒN NHÂN LỰC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI TRUNG TRUNG BỘSectoral composition of growth and poverty reduction in VietnamNhững nguyên tắc của trọng tài thương mại theo pháp luật Việt NamNonlinear Analysis on Flutter of Functional Graded Cylindrical Panels on Elastic Foundations Using tQuản lý kinh tế của cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nướcPhát hiện ảnh giả mạo dựa trên mẫu nhiễu cảm biếnPHÉP TÍNH TENXƠ VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNGSo sánh pháp luật về chống bán phá giá hàng hóa giữa Việt Nam và Hoa KỳStudy on the Hydraulic Connectivity between Holocene and Pleistocene Aquifers and the Red River in Hung Yên City Area
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập