Đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp tại xã đông ngũ huyện tiên yên tỉnh quảng ninh

ứNG DụNG GIS ĐáNH GIá THíCH HợP ĐấT ĐAI PHụC Vụ SảN XUấT NÔNG NGHIệP HUYệN SƠN ĐộNG - TỉNH BắC GIANG

ứNG DụNG GIS ĐáNH GIá THíCH HợP ĐấT ĐAI PHụC Vụ SảN XUấT NÔNG NGHIệP HUYệN SƠN ĐộNG - TỉNH BắC GIANG
... - - - S1 Lỳa mu 1 S2 3,4 3,4 2 S3 - - - N - - - 3,4 1 S2 2 2 S3 2,3 - - - - - - - - S1 Chuyờn mu - N - S1 2 1 Cõy n qu S2 2 S3 1,3 3,4 - - - N - - - - - Để thuận tiện cho việc xác định cho yếu ... UBND huyện Sơn Động (2008) Báo cáo tổng kết cuối năm huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang UBND huyện Sơn Động (2009) Báo cáo thuyết minh kết thống kê đất đai đến 1/1/2009 huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang ... khoanh/vạt đất với đặc tính v tính chất đất đai thích hợp cho loại hình sử dụng đất (LUT), có điều kiện quản lý đất đai, khả sản xuất v cải tạo đất Bản đồ đơn vị đất đai l tập hợp đơn vị đất đai khu...
 • 9
 • 207
 • 2

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh tt

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh tt
... ĐỀ QUY HOẠCH VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA GIS 1.1 Ứng dụng GIS đánh giá tiềm đất đai phục vụ quy hoạch nuôi trồng thủy sản giới 1.2 Tình hình nghiên cứu GIS ... cứu GIS đánh giá tiềm đất đai phục vụ quy hoạch nuôi trồng thủy sản Việt Nam .11 1.3 Vai trò nuôi trồng thủy sản cấu kinh tế KKT Vân Đồn 14 1.4 Quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản [1] ... thống GIS 34 2.3 Áp dụng kết đánh giá quy hoạch (chọn vùng ƣu tiên theo tiêu quy hoạch) 34 Chƣơng THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ QUY HOẠCH VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY...
 • 7
 • 185
 • 3

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
... Thái Lan trọng áp dụng GIS việc quản lý quy hoạch NTTS Đặc biệt có trợ giúp tổ chức FAO nghiên cứu hệ thống, việc ứng dụng đ-ợc thực cách hệ thống khoa học Gắn việc nuôi trồng thủy sản việc quản ... Quyt nh s 1296/Q-TTg ngy 19/8/2009 "V vic Phờ duyt quy hoch chung xõy dng Khu kinh t Võn n, tnh Qung Ninh n nm 2020 tm nhỡn n nm 2030 ó xỏc nh tm nhỡn cho Khu Kinh t Võn n ú l phỏt trin Khu Kinh ... v quy hoch nuụi trng thy sn ti khu kinh t Võn n Bờn cnh ú, lun cho phộp ỏnh giỏ kh nng ng dng cụng ngh GIS vic ỏnh giỏ tim nng t phc v quy hoch nuụi trng thy sn ti khu kinh t Võn n, tnh Qung Ninh...
 • 100
 • 210
 • 0

đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế

đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế
... s lý lu n v ñánh giá ti m ñ t ñai 1.1.1 Khái ni m v ñánh giá ti m ñ t ñai 1.1.2 T m quan tr ng c a vi c ñánh giá ti m ñ t ñai 1.1.3 s ñánh giá ti m ñ t ñai 1.2 Nh ng nghiên c u v ñánh giá ... Sơ ñ v trí huy n Phong ði n, t nh Th a Thiên Hu 27 3.2 Sơ ñ h th ng th y văn huy n Phong ði n 30 3.3 c u khu v c kinh t năm huy n Phong ði n, 40 3.4 c u s d ng ñ t huy n Phong ði n năm 2013 ... huy n Phong ði n, t nh Th a Thiên Hu ; + Hi n tr ng s d ng ñ t huy n Phong ði n năm 2013; + Xây d ng b n ñ ñơn v ñ t ñai huy n Phong ði n, t nh Th a Thiên Hu ; + ðánh giá ti m ñ t ñai huy n Phong...
 • 105
 • 82
 • 2

luận văn tốt nghiệp đại học ngành sư phạm địa lí đánh giá tiềm năng biển, đảo phục vụ phát triển du lịch tỉnh kiên giang

luận văn tốt nghiệp đại học ngành sư phạm địa lí đánh giá tiềm năng biển, đảo phục vụ phát triển du lịch tỉnh kiên giang
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA SƯ PHẠM BỘ MÔN SƯ PHẠM ĐỊA LÍ SVTH: SỬ HỮU GIÁO ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG BIỂN, ĐẢO PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM ĐỊA LÍ ... tài luận văn tập trung nghiên cứu đánh giá tiềm du lịch biển đảo địa bàn tỉnh Kiên Giang đồng thời đưa giải pháp nhằm đưa du lịch biển đảo tỉnh Kiên Giang phát triển tương xứng với tiềm chúng LỊCH ... tiết đánh giá tiềm biển đảo Kiên Giang phục vụ phát triển du lịch tỉnh, khó khăn thách thức cho thực đề tài MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Tìm hiểu khái quát tiềm du lịch biển đảo Kiên Giang dựa tiềm đưa đánh...
 • 82
 • 1,141
 • 0

Đánh giá tiềm năng tự nhiên phục vụ phát triển du lịch bền vững khu vực ven biển và các đảo tỉnh Quảng Ninh

Đánh giá tiềm năng tự nhiên phục vụ phát triển du lịch bền vững khu vực ven biển và các đảo tỉnh Quảng Ninh
... hướng khai thác lãnh thổ có du lịch vùng ven biển hải đảo Quảng Ninh Luận án Đánh giá tiềm tự nhiên phục vụ phát triển du lịch bền vững khu vực ven biển đảo tỉnh Quảng Ninh thực sở kế thừa có ... THIÊN NHIÊN 69 CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG KHU VỰC VEN BIỂN 69 VÀ CÁC ĐẢO VEN BỜ TỈNH QUẢNG NINH 69 3.1 MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ 69 3.2 ĐÁNH GIÁ CHO MỘT SỐ LOẠI HÌNH DU LỊCH ... VỮNG KHU VỰC VEN BIỂN VÀ CÁC ĐẢO VEN BỜ TỈNH QUẢNG NINH 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUN THIÊN NHIÊN 2.1.1 Vị trí địa lý Khu vực ven biển đảo tỉnh Quảng Ninh nằm phía đơng bắc Việt Nam, ven...
 • 148
 • 537
 • 0

đánh giá chất lượng đất đai phục vụ phát triển sản xuất chè ở thái nguyên

đánh giá chất lượng đất đai phục vụ phát triển sản xuất chè ở thái nguyên
... 2.1.4 Đánh giá khả thích hợp đất đai phục vụ phát triển sản xuất chè Thái Nguyên 44 2.1.5 Nghiên cứu số biện pháp khắc phục yếu tố hạn chế sản xuất chè Thái Nguyên 45 2.1.6 Xây dựng định hướng phát ... cứu 98 3.4 Đánh giá khả thích hợp đất đai phục vụ phát triển sản xuất chè tỉnh Thái Nguyên 102 3.4.1 Xác định loại đất đánh giá thích hợp cho trồng chè 102 3.4.2 Đánh giá hiệu kinh tế chè số trồng ... 3.6 Xây dựng định hướng phát triển sản xuất chè Thái Nguyên 126 3.6.1 Định hướng phát triển sản xuất chè Thái Nguyên 126 3.6.2 Đề xuất số giải pháp phát triển sản xuất chè bền vững 130 KẾT LUẬN...
 • 214
 • 202
 • 1

Đánh giá thích hợp đất đai phục vụ phát triển vùng chuyên canh vải của huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang

Đánh giá thích hợp đất đai phục vụ phát triển vùng chuyên canh vải của huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang
... nhân viên Phòng Tài nguyên & Môi trờng huyện Lục Ngạn, Trạm Khuyến nông huyện Lục Ngạn tạo điều kiện giúp đỡ thời gian khảo sát thực địa huyện để phục vụ cho việc thực đề tài tốt nghiệp Cuối ... Cụng on III Điều tra xác Phân hạng Quy hoạch Thực định số lợng, chất thích nghi sử dụng đất quy hoạch lợng đất (quỹ đất) đất đai sử dụng S 2.1: Cụng on nghiờn cu v t v s dng t iu tra xõy dng bn ... nhiu tnh ton quc nh: Bc Ninh, H Giang, Qung Tr, ng Nai, nhm phc v quy hoch chuyn i c cu cõy trng, nh ú ó to nhiu vựng chuyờn canh cõy trng cú hiu qu cao Bc Giang l tnh trung du nỳi bao gm huyn...
 • 117
 • 25
 • 0

Đánh giá hiện trạng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tại huyện đồng văn tỉnh hà giang

Đánh giá hiện trạng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tại huyện đồng văn  tỉnh hà giang
... Đánh giá trạng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp huyện Đồng Văn - tỉnh Giang" Mục đích, yêu cầu nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá trạng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp ... hội huyện Đồng Văn 22 2.3.2 Hiện trạng sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Đồng Văn 22 2.3.3 Hiện trạng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Đồng Văn .22 2.3.4 Đề xuất ... hội huyện Đồng Văn 22 2.3.2 Hiện trạng sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Đồng Văn 22 2.3.3 Hiện trạng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Đồng Văn .22 2.3.4 Đề xuất...
 • 80
 • 81
 • 1

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai khu vực các huyện ven biển tỉnh Nam Định nhằm phục vụ đánh giá, phân hạng đất cho mục đích phát triển nông nghiệp

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai khu vực các huyện ven biển tỉnh Nam Định nhằm phục vụ đánh giá, phân hạng đất cho mục đích phát triển nông nghiệp
... chất đất đai khư vực huvện ven biển tinh Nam Định - Xây dựng đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá, phân hạng đất theo FAO nhằm mục đích phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững khu vực huyện ven biển ... hội khu vực huyện ven biển tỉnh Nam Định 29 ii 3.5 Xây dựng đồ đơn vị đẩt đai phục vụ đảnhgiá, phân hạng đất theo l"AO cho mục đích phát triền sản xuất nông nghiệp khu vực huyện ven biển tỉnh Nam ... công nghiệp hoá, đại hoá huyện ven biển tỉnh Nam Định 3.5 Xây dựng đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá, phân hạng đất theo FAO cho mục đỉch phát triển sản xuất nông nghiệp khu vực huyện ven biển tỉnh...
 • 96
 • 232
 • 0

Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý quỹ đất đai phục vụ phát triển đô thị thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý quỹ đất đai phục vụ phát triển đô thị thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
... C SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG HỢP LÝ ĐÂT ĐÔ THỊ Đô thị sử dụng đất đỏ thị Khái niệm đô thị đất đô thị Đô thị hóa vấn đề sử dụng đất đô thị Quan điểm sử dụng hợp đất đò thị Quy hoạch sử dụng đất đô ... nghiên cứu khoa học: “Nqliiên cứa xác lập khoa học cho việc sử dụI ÍỊ hợp quỹ đất dai phuc VII phát triển đỏ thị thị c ẩ m Phù, tình QucúĩíỊ Ninh ” M ục tiêu nghiên cứu: Xác lập sớ khoa ... kinh tế đô thị, mức độ hợp việc sử dụng đất đô thị có ảnh hưởng tất yếu mức độ hiệu suất sử dụng đất hiệu lao động Vì nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất đô thị tò chức sử dụng hợp đất đô thị với...
 • 104
 • 110
 • 0

Nghiên cứu đánh giá sinh thái cảnh quan phục vụ phát triển nông lâm nghiệp bền vững huyện mdrắc, tỉnh đăk lă k

Nghiên cứu đánh giá sinh thái cảnh quan phục vụ phát triển nông  lâm nghiệp bền vững huyện mdrắc, tỉnh đăk lă k
... phát triển nông, lâm nghiệp bền vững huyện M‟Đr k 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu đặt là: Nghiên cứu vấn đề lý luận cảnh quan học, sinh thái cảnh quan, cảnh quan ... lâm nghiệp bền vững huyện M’Drắc, tỉnh Đ k L k để thực nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Xác lập luận khoa học sở phân tích, đánh giá cảnh quan phục vụ cho việc phát ... thái cảnh quan: Như trình bày mục luận văn, hướng nghiên cứu địa sinh thái cảnh quan k t hợp lí thuyết địa sinh thái với cảnh quan học Do đó, sinh thái học cảnh quan nghiên cứu mối tác động kiểu...
 • 95
 • 120
 • 0

nghiên cứu đánh giá sinh thái cảnh quản phục vụ phát triển nông lâm nghiệp bền vững huyện mdrac tỉnh đăk lắc

nghiên cứu đánh giá sinh thái cảnh quản phục vụ phát triển nông lâm nghiệp bền vững huyện mdrac tỉnh đăk lắc
... phát triển nông, lâm nghiệp bền vững huyện M’Đrăk 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu đặt là: Nghiên cứu vấn đề lý luận cảnh quan học, sinh thái cảnh quan, cảnh ... lâm nghiệp bền vững huyện M’Drắc, tỉnh Đăk Lắk” để thực nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Xác lập luận khoa học sở phân tích, đánh giá cảnh quan phục vụ cho việc phát ... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SINH THÁI CẢNH QUAN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG - LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG • • • HUYỆN M’DRẮC, TỈNH ĐĂK LẮK Chuyên ngành: Khoa học Môi Trường...
 • 148
 • 96
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá cảnh quan sóc sơn phục vụ phát triển nông lâm nghiệp bền vữngmột số khái niệm cơ bản về đất đai phục vụ phát triển công nghiệpkhái niệm về đất đai phục vụ phát triển công nghiệptác động của chính sách đất đai phục vụ phát triển công nghiệpđánh giá tiềm năng đất đai để phục vụ sản xuất nông lâm nghiệpđánh giá tiềm năng đất đai để phục vụ sản xuất nông nghiệpđánh giá tiềm năng đất đai để phục vụ cho việc phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệpđánh giá tiềm năng đất đai để phục vụ cho việc phát triển khu đô thị và khu dân cư nông thônđánh giá tiềm năng đất đai để phục vụ cho việc phát triển dịch vụ thương mạiđánh giá tiềm năng đất đai để phục vụ cho việc phát triển công nghiệp xây dựng khu dân cư nông thônphương pháp đánh giá tiềm năng đất đainội dung đánh giá tiềm năng đất đaiđánh giá đất đai phục vụ phát triển cây cao su ở huyện hương khê tỉnh hà tĩnhkhóa luận đánh giá tiềm năng đất đaiđánh giá tiềm năng đất đai lạng sơnIUH PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC THONG QUA GD DT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH HOAT DONG KD XNK TAI CTY DONIMEX DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH DA DANG HOA CAC LOAI HINH NH TAI VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHQuản trị kinh doanh luôn là một trong những ngànhIUH TT HOA KI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH CTY HOP DANH DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH XK TAI CTY DONIMEX DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH HOAN THIEN BO MAY TO CHUC TAI CTY TNHH MINH TRI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH TT BH NHAN THO VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH HOAT DONG DAU TU TRONG DN BHNT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH CPH DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH CAC KIEU CHIEN LUOC GIA CO BAN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH KT TSCD THUE MUA TC TAI VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH CTY CP HA LONG DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH TO CHUC CONG TAC KIEM TOAN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH XK HANG THUY SAN VN SANG TT EU DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH PHAN TICH QUAN HE HOP TAC VN EU TREN LINH VUC DET MAY DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH CAC HINH THUC TRA LUONG TRONG DN HIEN NAY DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH HOAN THIEN VA PHAT TRIEN CTY CHUNG KHOAN TAI VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập