Đánh giá tài nguyên nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh quảng trị

đánh giá chất lượng tài nguyên nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh quảng trị

đánh giá chất lượng tài nguyên nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh quảng trị
... nghiệp - 19 - Ch-ơng Đánh giá đặc điểm tài nguyên n-ớc đặc điểm địa chất thủy văn miền đồng tỉnh Quảng Trị 2.1 Tài nguyên n-ớc mặt tỉnh Quảng Trị 2.1.1 Tài nguyên n-ớc m-a Quảng Trị nằm vùng m-a ... giá đặc điểm tài nguyên n-ớc địa chất thủy văn miền đồng tỉnh Quảng Trị Ch-ơng : Tài nguyên n-ớc d-ới đất miền đồng Quảng Trị -5- Ch-ơng đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị 1.1 1.1.1 ... d-ới đất miền đồng tỉnh Quảng Trị theo mô hình MODFLOW nhỏ 35.07% so với kết tính theo môđun dòng ngầm 3.2 Chất l-ợng n-ớc d-ới đất miền đồng Quảng Trị Chất l-ợng n-ớc d-ới đất miền đồng tỉnh Quảng...
 • 51
 • 119
 • 0

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT MIỀN ĐỒNG BẰNG TỈNH QUẢNG TRỊ PHỤC VỤ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỞNG BỀN VỮNG

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT MIỀN ĐỒNG BẰNG TỈNH QUẢNG TRỊ PHỤC VỤ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỞNG BỀN VỮNG
... kinh tế diễn miền đồng Với mục tiêu đánh giá tiềm nước đất phục vụ phát triển kinh tế hội môi trường bền vững, luận văn lựa chọn vùng nghiên cứu miền đồng tỉnh Quảng Trị nơi có hoạt động phát ... MỞ ĐẦU Nước tài nguyên quý giá đời sống người Để phục vụ cho việc quy hoạch phát triển kinh tế hội môi trường bền vững nước nói chung tỉnh Quảng Trị nói riêng, việc đánh giá tài nguyên nước ... vậy, việc đánh giá tiềm nước đất mang ý nghĩa quan trọng việc định hướng quy hoạch phát triển kinh tế hội Tỉnh Quảng trị tỉnh nghèo miền Trung, có nhiều nỗ lực phát triển, khắc phục hậu chiến...
 • 79
 • 298
 • 1

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT MIỀN ĐỒNG BẰNG TỈNH QUẢNG TRỊ PHỤC VỤ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỞNG BỀN VỮNG

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT MIỀN ĐỒNG BẰNG TỈNH QUẢNG TRỊ PHỤC VỤ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỞNG BỀN VỮNG
... kinh tế diễn miền đồng Với mục tiêu đánh giá tiềm nước đất phục vụ phát triển kinh tế hội môi trường bền vững, luận văn lựa chọn vùng nghiên cứu miền đồng tỉnh Quảng Trị nơi có hoạt động phát ... MỞ ĐẦU Nước tài nguyên quý giá đời sống người Để phục vụ cho việc quy hoạch phát triển kinh tế hội môi trường bền vững nước nói chung tỉnh Quảng Trị nói riêng, việc đánh giá tài nguyên nước ... vậy, việc đánh giá tiềm nước đất mang ý nghĩa quan trọng việc định hướng quy hoạch phát triển kinh tế hội Tỉnh Quảng trị tỉnh nghèo miền Trung, có nhiều nỗ lực phát triển, khắc phục hậu chiến...
 • 20
 • 183
 • 0

QUY HOẠCH QUẢN LÝ, KHAI THÁC SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT MIỀN ĐỒNG BẰNG TỈNH QUẢNG TRỊ pot

QUY HOẠCH QUẢN LÝ, KHAI THÁC SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT MIỀN ĐỒNG BẰNG TỈNH QUẢNG TRỊ pot
... ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KHAI THÁC SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ NƯỚC DƯỚI ĐẤT MIỀN ĐỒNG BẰNG TỈNH QUẢNG TRỊ 67 3.1 HIỆN TRẠNG KHÁI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT MIỀN ĐỒNG BẰNG TỈNH QUẢNG TRỊ 67 ... -4- 3.1.1 Lịch sử khai thác nước đât tỉnh Quảng Trị 67 3.1.2 Hiện trạng khai thác sử dụng nước đất tỉnh Quảng Trị 68 3.2 HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ NƯỚC DƯỚI ĐẤT MIỀN ĐỒNG BẰNG QUẢNG TRỊ 89 3.2.1 ... VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT MIỀN ĐỒNG BẰNG TỈNH QUẢNG TRỊ 100 4.1 DỰ BÁO TRIỂN VỌNG KHAI THÁC VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG N ƯỚC DƯỚI ĐẤT NƯỚC DƯỚI ĐẤT MIỀN ĐỒNG BẰNG TỈNH QUẢNG TRỊ 100 4.1.1...
 • 145
 • 202
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Khả năng áp dụng mô hình MODFLOW tính toán và dự báo trữ lượng nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... cho phép áp dụng hình vào tính toán dự báo biến động trữ lượng nước đất cho vùng nghiên cứu Nhằm minh họa cho khả áp dụng hình MODFLOW miền đồng tỉnh Quảng Trị, nghiên cứu tính toán số ... nước đất thường sử dụng công tác quy hoạch quản lý khai thác nước đất trữ lượng tĩnh trữ lượng động thiên nhiên 3.5 Tính toán trữ lượng tĩnh Trữ lượng tĩnh nước đất miền đồng tỉnh Quảng Trị tính ... vậy, nước đất nguồn dự trữ đóng vai trò quan trọng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh [2] Áp dụng hình MODFLOW tính toán dự báo biến động trữ lượng nước đất miền đồng tỉnh Quảng Trị 3.1...
 • 9
 • 174
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị: Hiện trạng khai thác, sử dụng và quản lý phục vụ tiêu chí phát triển bền vững " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... nguyên nước đất miền đồng tỉnh Quảng Trị Bài báo đề cập đến vấn đề khai thác, sử dụng quản nước đất theo tiêu chí phát triển bền vững khuôn khổ dự án nêu Hiện trạng khai thác, sử dụng nước đất miền ... nhóm nghiên cứu tiến hành vấn, điều tra đối tượng khai thác, sử dụng quản nước bao gồm: 1000 phiếu điều tra dành cho hộ sử dụng nước đất N.T. Sơn nnk. / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên Công nghệ 25, Số 1S (2009) 95‐102 ... giếng khoan Các tồn khai thác nước đất Các tồn khai thác nước đất là: - Chưa xây dựng kế hoạch quy hoạch, phát triển khai thác sử dụng tổng hợp, quản bảo vệ nguồn nước nói chung nước đất nói...
 • 8
 • 232
 • 0

ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH TRÀ VINH SỬ DỤNG MÔ HÌNH MODFLOW pdf

ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH TRÀ VINH SỬ DỤNG MÔ HÌNH MODFLOW pdf
... lượng nước đất tỉnh Trà Vinh đủ để cung cấp cho khu cơng nghiệp khu dân cư KẾT LUẬN Nghiên cứu sử dụng hình MODFLOW để đánh giá mức độ khai thác nước ngầm tỉnh Trà Vinh hình cho phép đánh giá ... nước ngầm (Hình 1) Chính vậy, việc xây dựng mơ hình quản lý dự báo trữ lượng nước đất tỉnh Trà Vinh vấn đề cấp thiết nguy tiềm nêu Do đó, mục tiêu nghiên cứu đánh giá tài ngun nước ngầm cho tỉnh ... ban đầu Đây sở lý thuyết để hình thành mơ hình tốn học dòng chảy nước đất DỮ LIỆU ĐẦU VÀO CỦA MƠ HÌNH 4.1 Phân chia lớp mơ hình hình mơ hệ thống nước đất vùng Trà Vinh thành lập diện tích 2.025km2,...
 • 10
 • 960
 • 13

ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT HAI HUYỆN VĨNH TƯỜNG, YÊN LẠC VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BỀN VỮNG

ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT  HAI HUYỆN VĨNH TƯỜNG, YÊN LẠC VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BỀN VỮNG
... trấn Yên Lạc; Asen xã Nguyệt Đức xã Yên Phương 42 CHƯƠNG - HIỆN TRẠNG KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT HUYỆN VĨNH ... hợp số liệu thông số tài nguyên nước đất. Tính toán trữ lượng tài nguyên nước đất, đánh giá chất lượng nước Đánh giá trạng khai thác nước đất - Nghiên cứu, đề xuất số giải pháp bảo vệ sử dụng bền ... vực hai huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc đề xuất số giải pháp sử dụng bền vững làm khóa luận  Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu đánh giá trữ lượng, chất lượng tài nguyên nước đất, trạng khai thác sử dụng hai...
 • 55
 • 452
 • 0

Ứng dụng phần mềm TIMWAN trong quản lý cấp phép tài nguyên nước dưới đất huyện Vĩnh Cữu - Tỉnh Đồng Nai.

Ứng dụng phần mềm TIMWAN trong quản lý cấp phép tài nguyên nước dưới đất huyện Vĩnh Cữu - Tỉnh Đồng Nai.
... với tỉnh “công nghiệp” tỉnh Đồng Nai nói cung huyện Vĩnh Cửu nói riêng cần thiết Luận văn tốt nghiệp ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TIMWAN TRONG QUẢN LÝ – KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG ... city ) phần mềm quản cấp phép tài nguyên nước đất lần ứng dụng cho Đà Nẵng hoàn thiện áp dụng cho huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai, hướng tới mục lâu dài xây dựng hệ thống thông tin tài nguyên ... tổ chức quản nhà nước lĩnh vực quản tài nguyên nước tỉnh Đồng Nai 52 Hình 4-1 : Giao diện phần mềm TIMWAN 59 Hình 4-2 : Thông tin quan cấp phép 60 Hình 4-3 : Danh...
 • 118
 • 255
 • 0

DỰ ÁN QUY HOẠCH QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐIẠ BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2015, ĐịNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

DỰ ÁN QUY HOẠCH QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐIẠ BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2015, ĐịNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
... chứa nước phục vụ cho công tác lập quy hoạch quản lý, khai thác bảo vệ tài nguyên nước đất địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020: • Báo cáo nghiên cứu nước đất vùng đồng ... thác bảo vệ tài nguyên nước đất địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 cần thiết Dự án mang lại kết sau: − Là sở để thực công tác cấp phép khai thác, sử dụng nước đất địa bàn ... nguyên nước đất − Căn Quy t định số 115/QĐ-UBND.HC ngày 20 tháng 01 năm 2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp việc phê duyệt Đề cương dự án Quy hoạch quản lý, khai thác bảo vệ tài nguyên nước đất...
 • 186
 • 229
 • 5

luận án tiến sĩ khoa học môi trường và bảo vệ môi trường nghiên cứu đặc điểm hình thành và đề xuất hướng sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất vùng cát ven biển quảng bình

luận án tiến sĩ khoa học môi trường và bảo vệ môi trường nghiên cứu đặc điểm hình thành và đề xuất hướng sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất vùng cát ven biển quảng bình
... ghiên cứu đặc điểm hình thành đề xuất hướng sử dụng hợp tài nguyên nước đất vùng cát ven biển Quảng Bình : Luận án TS Khoa học môi trường bảo vệ môi trường: 62 85 15 01/ Phan Văn Trường ; ... pháp nghiên cứu nước đất vùng cát ven biển Chương 2: Điều kiện hình thành nhân tố ảnh hưởng đến nước đất vùng cát ven biển Quảng Bình Chương 3: Đặc điểm nước đất vùng cát ven biển Quảng Bình ... phần giải vấn đề cấp thiết nêu trên, nội dung luận án “ ghiên cứu đặc điểm hình thành đề xuất hướng sử dụng hợp tài nguyên nước đất vùng cát ven biển Quảng Bình tập trung nghiên cứu cách toàn...
 • 33
 • 79
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÓI MÒN ĐẤT Ở HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ BẰNG MÔ HÌNH RMMF (REVISED MORGAN-MORGAN-FINNEY) pot

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÓI MÒN ĐẤT Ở HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ BẰNG MÔ HÌNH RMMF (REVISED MORGAN-MORGAN-FINNEY) pot
... rẫy khu vực đất dốc, đất có hệ số xói mòn cao Hình Lượng đất xói mòn Hình Phân cấp xói mòn đất Kết luận 3.1 hình RMMF công cụ hữu hiệu để tính toán xói mòn khu vực đồi núi hình thiết kế ... lượng đất tách bao gồm: COH, Q, GC độ dốc Kết tính toán thể hình 180 Đánh giá khả xói mòn đất huyện Đakrông… Hình Khả tách mưa Hình Khả tách dòng chảy mặt Hình Tổng lượng đất bị tách Hình Khả ... phần (với kích thước pixel 15m) 2.2 Ứng dụng hình RMMF đánh giá xói mòn đất hình RMMF dùng để tính lượng đất xói mòn cho khu vực đồi núi hình RMMF đòi hỏi 15 thông số đầu vào thể bảng TRƯƠNG...
 • 12
 • 305
 • 0

nghiên cứu và đánh giá xói mòn tiềm năng đất ở huyện đakrông tỉnh quảng trị

nghiên cứu và đánh giá xói mòn tiềm năng đất ở huyện đakrông tỉnh quảng trị
... LÃNH THỔ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu, đánh giá xói mòn là một những nội dung quan trọng việc dự báo nguy thoái hóa đất ở lãnh thổ nghiên cứu Đồng thời, kết quả nghiên cứu ... vực, từng điều kiện, phương tiện nghiên cứu và yêu cầu về độ chính xác 1.2.2 Sự phát triển nghiên cứu đánh giá xói mòn đất ở Việt Nam Việc nghiên cứu đánh giá xói mòn ... cách lâu bền cho lãnh thổ nghiên cứu 1.4 QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.1 Các quan điểm tiếp cận 1.4.1.1 Quan điểm lịch sử Khi nghiên cứu một lãnh thổ thì...
 • 54
 • 133
 • 0

Đánh giá hiện trạng chất lượng nước dưới đất, đề xuất biện pháp khắc phục và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất phục vụ sinh hoạt trên địa bàn thành phố nha trang

Đánh giá hiện trạng chất lượng nước dưới đất, đề xuất biện pháp khắc phục và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất phục vụ sinh hoạt trên địa bàn thành phố nha trang
... giá trạng chất lượng nước đất, đề xuất biện pháp khắc phục bảo vệ tài nguyên nước đất phục vụ sinh hoạt địa bàn thành phố Nha Trang 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Đặc điểm biện pháp bảo vệ nước đất ... dung sau: 41 + Đánh giá trạng chất lượng nước đất + Tìm hiểu, đánh giá nguồn gây ô nhiễm tài nguyên nước đất + Đề xuất biện pháp khắc phục bảo vệ tài nguyên nước đất 2.3 Phương pháp nghiên cứu ... trạng chất lượng nước đất địa bàn thành phố Nha Trang 3.1.1 Hiện trạng khai thác sử dụng nước đất 3.1.1.1 Hiện trạng khai thác sử dụng nước đất Đối với nước đất địa bàn thành phố Nha Trang khai thác...
 • 111
 • 323
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá trữ lượng nước dưới đấtđiều tra đánh giá tài nguyên nướcbảo vệ tài nguyên nước dưới đấtquản lý tài nguyên nước dưới đấtđánh giá tài nguyên nước sông sài gònquy định bảo vệ tài nguyên nước dưới đấtquy hoạch tài nguyên nước dưới đấtquy định về bảo vệ tài nguyên nước dưới đấtđánh giá tài nguyên nước ở việt namđánh giá chất lượng nước dưới đất tỉnh đồng thápứng dụng phương pháp mô hình đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở thành phố hồ chí minh và lân cậndự án điều tra đánh giá tài nguyên nước mặtđánh giá tài nguyên nước trên thế giớiđánh giá tài nguyên nước việt namđánh giá tài nguyên nướcUnit 8 tieng anh 7 cực kì hayĐÁP án đề thi học sinh giỏi môn sinh học 2012 ngày 2Đề kiểm tra nói tiếng Anh lớp 3s1 edu vn jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6 swf 2013 11 08 bao cao thuc te cong tac ke toan tien luong va cac IOaZc2JrnRs1 edu vn jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6 swf 2014 03 23 bao cao thuc tap tai chi cuc thue quan hoan kiem UFvBsRvYewSWOT analysis of NHB CompanyBỘ TÀI LIỆU IELTS SPEAKING 16 TOPICS THƯỜNG GẶPPhân phối chương trình Tiếng anh 4 (chương trình mới)Phân phối chương trình tiếng anh 3 (chương trình mới)Dethi HSG l10 2012 hatinh toanĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO CỦA VIỆT NAMNghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng phương pháp học tập theo nhóm trong sinh viên Khoa Quản lýfree spatial reasoning questions answersfree verbal reasoning questions answersBài tập cuối tuần Tiếng anh 5 Tập 1 (có đáp án)Bài tập lớn học kỳ dân sựCâu hỏi và đáp án lý luận chính trịVua lê thánh tông lóp 7Gợi Ý Nghị Luận Văn Học Độc tiểu thanh kýCó hai quy tắc cơ bản sau
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập