K63C ngocmai bai27 sinh10

GA sinh10NC

GA sinh10NC
... cacbohyđrat A- glucơzơ, fructơzơ, saccarơzơ B- glucơzơ, fructơzơ, galactơzơ C- glucơzơ, galactơzơ, saccarơzơ D- fructơzơ, saccarơzơ, galactơzơ Câu 23 Xenlulozơ cấu tạo đơn phân A glucozơ B fructozơ ... glucơzơ → maltơzơ + Saccarơzơ có nhiều Glucơzơ+fructơzơ→ mía saccarơzơ + Lactơzơ có nhiều Glucơzơ+ galactơzơ → sữa lactơzơ + Mantơzơ có mạch ? Đường đơi thành nha lập nào? Hoạt động HS -HS:glucơzơ, ... dẹt xếp cạnh túi màng dẹt xếp cạnh thể tách biệt sử dụng tách biệt  Một số perơxixơm Ở tế bào gan, perơxixơm - Bộ gơngi có vai trò gì? Ơxi phân hủy axit béo thành tham máygiải khử chất độc gia...
 • 111
 • 109
 • 0

Bai27.Da dang dac diem chung cua sau bo

Bai27.Da dang dac diem chung cua sau bo
... tên số động vật thuộc lớp sâu bọ mà em biết ? Cho biết lối sống loài động vật sau? Cho biết lối sống loài động vật sau? bọ rùa bảy chấm Bọ cánh cứng Ong mật STT Các môi trường sống nước Trên ... hung,ấu trùng chuồn chuồn, bọ gậy, bọ vẽ,bọ rầy, chấy ,rận … II ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN CỦA LỚP SÂU BỌ ĐẶC ĐIỂM CHUNG - Vỏ kitin vừa xương ngoài, vừa áo ng trang chúng - Thần kinh phát ... Bài 27 : ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ I.MỘT SỐ ĐẠI DIỆN SÂU BỌ KHÁC : * SỰ ĐA DẠNG VỀ LOÀI, LỐI SỐNG, TẬP TÍNH VÀ...
 • 34
 • 208
 • 0

bai27.cam ung o dong vat - tt.doc

bai27.cam ung o dong vat - tt.doc
... chuỗi hạch nh n o? Có loại phản xạ n o? Bài tập 1 - Kim đâm  ngón tay co lại Em giải thích phản ứng - Cung phản xạ gồm có phận n o? b Hoạt động hệ thần kinh dạng ống * Bài tập 2 - Bạn đi, gặp ... trúc n o? * TK tập trung = ống (phía lưng) HS: nhận xét thân qua hoạt động kết hợp với việc tham kh o thông tin * Cấu trúc gồm: sách gi o khoa để trả lời + Thần kinh trung ương: Gồm N o (gồm ... luận kết - Bộ phận thực (cơ, tuyến, …) * Hoạt động Tuần: 15 Tiết: 29 - Trang - Gi o án giảng dạy môn Sinh học 11 Trường THPT Tắc Vân Gi o viên: Ngô Duy Thanh GV: phát phiếu học tập cho HS  yêu...
 • 4
 • 617
 • 8

bai27

bai27
...
 • 22
 • 117
 • 0

Đề mẫu HK I Sinh10_6

Đề mẫu HK I Sinh10_6
... tự nhân đ i D Cơ chế trao đ i chất Cơ chế sinh sản Cấu trúc máy Gongi khác v i mạng lư i n i chât i m: B ống xoang dẹp thông có hạt ribosom D phân thành hai lọai ống xoang dẹp tách biệt Các thành ... sinh th i Tế bào, mô, quan, quần thể i u kiện xảy vận chuyển chủ động qua màng sinh chất: B ph i có chênh lệch nồng độ chất tan ph i có kênh protein đặc hiệu ATP D ph i có kênh protein đặc hiệu ... protein đảm nhận nhờ protein sau: C Hemoglobin Keratin B Interferon D Insulin Sinh vật sau có tế bào nhân chuẩn: B Động vật, Nấm , Vi Khuẩn Thực vật, vi khuẩn D Thực vật, Động vật, Nấm Nấm, Vi khuẩn...
 • 3
 • 67
 • 0

Đề mẫu HK I Sinh10_3

Đề mẫu HK I Sinh10_3
... sinh vật có đặc i m tế bào nhân thực, đa bào, tự dưỡng sống cố đinh thuộc gi i nào? a Gi i kh i sinh b Gi i Nguyên sinh c Gi i Thực vật d Gi i Nấm 21/ Gi i sinh vật là: a Hệ thống phân lo i ... sinh, Nguyên sinh, Động vật, Thực vật c Gi i Kh i sinh, Nguyên sinh, Nấm, Thực vật d Gi i Nguyên sinh, Nấm, Động vật, Nguyên sinh 26/ Năng lượng chủ yếu tế bào dạng: a Hóa b Quang cNhiệt d i n ... (dư i tác động enzim hay nhiệt độ) thu sản phẩm là: a Galactôzơ b Saccarôzơ c Glucôzơ d Fructôzơ 25/ Những gi i thuộc sinh vật nhân thực? a Gi i Nguyên sinh, Nấm, Động vật, Thực vật b Gi i Khởi...
 • 3
 • 71
 • 0

Đề mẫu HK I Sinh10_1

Đề mẫu HK I Sinh10_1
... số 20 lo i axit amin cấu tạo nên prôtêin ngư i có số axit amin ngư i tự tổng hợp ( axit amin không thay thế) mà ph i nhận từ nguồn thức ăn khác Số l i, thể ngư i tự tổng hợp ( axit amin thay thế) ... Enzim (E) 0,5 M i lo i enzim thường xúc tác cho lo i phản ứng * Giống nhau: (2đ) - Đều đ i phân tử - M i đơn phân gồm thành phần: + Đường pentôzơ + Axit phôtphorric (H3PO4) + Một lo i bazơ nitơ ... g i tilacôit - Các tilacôit xếp chồng lên tạo thành cấu trúc grana, grana n i v i hệ thống màng - Trên màng tilacôit chứa nhiều chất diệp lục enzim quang hợp -Trong chất lục lạp có ADN ribôxôm b...
 • 3
 • 47
 • 0

Sinh10Cb - SS cua VSv

Sinh10Cb - SS cua VSv
... Sinh sản SS bào tử vô tính SV SS bào tử hữu tính nhân thực Nảy chối phân đôi Vừa SSVT vừa SSHT Hướng dẫn nhà tự học - Học thuộc học II Sinh sản vi sinh vật nhân thực Sinh sản bào tử - Sinh sản ... tử bào tử đốt? - HS dựa vào SGK trả lời Cho HS thực lệnh SGK trang 103 - HS trả lời: VK sinh sản ngoại bào tử, bào tử đốt, nảy chồi, phân đôi - HS dựa vào nội dung SGK trả lời - HS trả lời: Nội ... Đại diện - Xem mục : Em có biết ? - Đọc trước 27 trang 105, SGK Sinh học 10 – bản, sưu tầm tên số hóa chất gia đình bệnh viện thường dùng để diệt VSV có hại Đáp án phiếu học tập Hình thức SS Phân...
 • 4
 • 45
 • 0

Tiêt31- bai27.Thực hành:Đọc bản đồViệt Nam

Tiêt31- bai27.Thực hành:Đọc bản đồViệt Nam
... tp2: - c lc khoỏng sn Vit Nam sỏch giỏo khoa hoc Atlat a lớ Vit Nam, v li cỏc kớ hiu v ghi vo v hc ni phõn b ca mi loi khoỏng sn chớnh theo mu sau õy: Lc khoỏng sn Vit Nam STT Loại khoáng sản Kí ... vị trí địa lí STT Tên tỉnh TP Nội địa Ven biển Có biên giới chung với Trung Quốc Lào x 25 H Nam 26 Nam nh X 27 Ninh Bỡnh x 28 Thanh Húa x X Camphuchia Đặc điểm vị trí địa lí STT 29 30 Tên tỉnh ... Tr) + Phớa bc giỏp vi Qung Bỡnh +Phớa nam giỏp vi Tha Thiờn-Hu +Phớa ụng giỏp vi Bin ụng +Phớatõy giỏp vi Lo Bi 1: b) Xỏc nh v trớ,ta cỏc im cc Bc, cc Nam, cc ụng,cc Tõy Điểm cực Bắc Điểm cực...
 • 25
 • 236
 • 0

đề thi hsg 9 và tuyển sinh10

đề thi hsg 9 và tuyển sinh10
... 77 C 18 C 38 D 58 C 78 D 19 D 39 A 59 D 79 B 20 D 40 B 60 A 80 A Stop running everybody down Terry has just taken out insurance on her life it turned out that Joe was a thief I need a calculator ... 63 C D 24 B 44 C 64 C B 25 D 45 B 65 D C 26 C 46 B 66 B C 27 B 47 D 67 D B 28 C 48 D 68 A A 29 49 A 69 D 10 C 30 B 50 A 70 B 11 D 31 B 51 B 71 B 12 D 32 A 52 C 72 C 13 B 33 A 53 D 73 A 14 A 34 ... Penny believes a second- generation telescope could be sent up to this He claims it is worthwhile mapping the universe around our ( 49) …….galaxy, even though these planets lie ( 50)….our reach for...
 • 22
 • 594
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai27 can bang cua vat ran chiu tac dung 3 luc song songgiao an bai27 nhombài27 địa lí 8bban tay nan bot bai27 lop1bai27 qua trinh dung nuoc va giu nuocbai27 qua trinh dung nuoc va giu nuoc lich su lop 10lish su 7 bai27 phong kien nha nguyenlich su 9 bai27 tiet 2cac bai tap ngu phap tieng anh co dap an de on tap tuyen sinh10giai mau bao cao vat ly 7 bai27mẫu báo cáo thực hành vật lí bai27giai vat li 7 bai27 sgklich su 6 bai27Phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động giáo dục hành vi văn hóa cho học sinh của trường Trung học phổ thông Quang Trung, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (Lv thạc sĩ)Thiết kế cải tiến đầu đùn socola cho máy in thực phẩm 3dNghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý nước thải của nhà máy giấy tân mai miền đông pptĐầu tư theo phương pháp tăng trưởngÁn phí, lệ phí tòa án thực trạng trên địa bàn tỉnh trà vinh (tt)Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại tòa án theo thủ tục rút gọn (tt)ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ LỚP 8bài giảng quản trị học (tệp full)CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH THÁI HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁNThuyết Minh Dự Án Giấy Công Xuất 100 000 Tấn NămCác kỹ thuật cầm máu cơ bảnDự án làm quảng cáo cho sản phẩm café nguyên chất VNFARM (tệp đính kèm hay)lý thuyết hóa học vô cơ đầy đủ nhất.Giáo án nhận biết hình khối chủ đề phương tiện giao thôngĐơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo pháp luật việt nam (tt)Giáo án BD HSG địa lí 9KHÔNG GIAN văn hóa TRONG đoạn TRÍCH đất nước của NGUYỄN KHOA điềmBao cao ket qua doi moi sinh hoat to chuyen mon va su dung mang truong hoc ket noi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập